ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Головуючий у 1 інстанції - Кірієнко В.О.

Суддя-доповідач - Блохін А. А.

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2012 року справа №2а/0570/2876/2012

приміщення суду за адресою:83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 26

Донецький апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді Блохіна А.А., суддів Міронової Г.М., Юрко І.В., розглянула в порядку письмового провадження апеляційну скаргу Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції у Донецькій області на постанову Донецького оружного адміністративного суду від 20 березня 2012 року у справі № 2а/0570/2876/2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія інформації радіо телекомунікації «ТОР» до Словянської обєднаної державної податкової інспекції у Донецькій області про скасування податкового повідомлення рішення № 0000251540 від 02.02.2012 рок, -

ВСТАНОВИЛА:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія інформації радіо телекомунікації «ТОР» звернулась до суду з позовом до Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції у Донецькій області про скасування податкового повідомлення рішення № 0000251540 від 02.02.2012 року, яким безпідставно збільшено суми грошового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 38147,00 грн.. Позивач вважає, що дослівне тлумачення положень пункту 3 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України дає підстави вважати, що у разі наявності від'ємного значення об'єкту оподаткування у 1 кварталі 2011 року, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу витрат 2 кварталу 2011 року. Обмеження витрат, що мають бути враховані у складі валових витрат 2 кварталу 2011 року, зазначена законодавча норма не містить. Тому позиція, викладена в акту перевірки а потім і в податковому повідомленні-рішенні не відповідає чинним нормам законодавства України. Сума витрат за відповідний податковий період (1-й квартал 2011 року) розраховувалась відповідно до вимог чинного податкового законодавства (Закон України від 28.12.1994 року №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств», що діяв у 1 кварталу 2011 року). Відповідно до п.22.4 ст.22 Прикінцевих положень Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачалось, що у 2011 році сума від'ємного значення, яка відповідно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складі валових витрат, та від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло у 2010 році, підлягають включенню до складу валових витрат у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону, без обмежень, встановлених цим пунктом.

Керуючись нормами законодавства, позивач стверджує, що декларація з податку на прибуток за 2-й квартал 2011 року була складена підприємством у відповідності до вимог Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Податкового кодексу України з відображенням збитків минулих періодів. Таким чином, до складу витрат 2-го, 3-го календарного кварталу 2011 року включається сума 165858,00 грн., незалежно від того сформувалось таке від'ємне значення з врахуванням від'ємного значення за попередній календарний рік чи ні.

Постановою Донецького коружного адміністративного суду від 20 березня 2012 року у справі № 2а/0570/2876/2012 позов задоволено. Визнано недійсним податкове повідомлення-рішення Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції № 0000251540 від 02.02.2012 року, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток приватних підприємств у розмірі 38147,00 грн.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, Слов'янська об'єднання державна податкова інспекція у Донецькій області подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції, як незаконну та необґрунтовану, яка прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права. Просить прийняти нову постанову, якою у задоволені позову відмовити.

За нормами частини другої статті 197 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо справу може бути вирішено на основі наявних у ній доказів, у разі: 2) неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляційної скарги, встановила наступне.

Відповідно до ст. 195 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України) суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції може вийти за межі доводів апеляційної скарги в разі встановлення під час апеляційного провадження порушень, допущених судом 1 інстанції, які призвели до неправильного вирішення справи.

Судом першої та апеляційної інстанції встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія інформації радіо телекомунікації «Тор» зареєстроване як юридична особа Виконавчим комітетом Слов'янської міської ради Донецької області 16.05.1990 року № 1277120 0000 000861, ідентифікаційний код юридичної особи 19384641, про що свідчить свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перебуває на податковому обліку у Слов'янської ОДПІ.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України та ч.3 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності визначені Законом України «Про державну податкову службу в Україні», порядок адміністрування податків та зборів, компетенція контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю визначені Податковим кодексом України.

Серед прав, наданих податковим органом, статтею 75 Податкового кодексу України, передбачено право на проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок.

Відповідно до п.76.1 ст.76 Податкового кодексу України камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.

Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.

Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.

23.01.2012 року Слов'янською ОДПІ було здійснено камеральну перевірку податкової звітності позивача з податку на прибуток про виявлення помилок (порушень), наслідки якої викладені в акті перевірки від 23.01.2012 року № 238/15-1. Камеральну перевірку проведено за звітний податковий період 2-3 квартал 2011 року по декларації з податку на прибуток підприємства за № 9010412107 від 08.11.2011 року.

Зазначеним актом перевірки встановлено порушення п. 3 підрозділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року, а саме підприємством в рядку 06.6 декларації відображено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього звітного періоду з врахуванням від'ємного значення, що увійшло до складу першого кварталу 2011 року з 2010 року. На підставі викладеного податковим органом було зроблено висновок про заниження ТОВ «Компанія інформації радіо телекомунікації «Тор» грошового зобов'язання з податку на прибуток на суму 38147,00 грн.

Судом першої інстанції встановлено, що до Слов'янської ОДПІ позивачем було надано податкову декларацію з податку на прибуток за 2-3 квартали 2011 року № 9010412107 від 08.11.2011 року., відповідно до якої за результатами фінансово-господарської діяльності за 2-3 квартали 2011 року до складу валових витрат включено суму від'ємного значення об'єкту оподаткування попереднього звітного періоду у розмірі 165858,00 грн., яке складається з 80% від'ємного значення об'єкта оподаткування за 2009 рік (рядок 06.6).

Відповідач вважає, що в порушення підрозділу 4 Розділу ХХ «Перехідних положень», п.150.1 ст.150 Податкового кодексу України позивач неправомірно у рядку 06.6 податкової декларації з податку на прибуток за ІІ-ІІІ квартали 2011 року відображено від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду у сумі 165858,00 грн., що призвело до заниження грошового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 38147,00 грн.

З наведеного в акті перевірки розрахунку вбачається, що спірним моментом є, зокрема, те, що до рядку 06.6 «від'ємне значення об'єкта оподаткування за попередній податковий період» декларації за ІІ-ІІІ квартали 2011 року позивач неправомірно відніс суму в розмірі 165858,00 грн., тобто від'ємне значення об'єкта оподаткування за І квартал (попередній період) 2011 року.

З метою встановлення правильності розрахунку позивача «від'ємне значення об'єкта оподаткування за попередній податковий період» необхідно здійснити аналіз показників податкової звітності платника податків за 2010 рік.

Об'єктом оподаткування у розумінні ст. 3 Закону України від «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994р. № 334/94-ВР (який діяв до 01.04.2011р.) є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 цього Закону на: суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5 цього Закону; суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із статтями 8 і 9 цього Закону.

Відповідно до п.5.1 ст.5 Закону валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Відповідно до п.6.1 ст.6 Закону України від «Про оподаткування прибутку підприємств» якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від'ємне значення об'єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Законом України від 20.05.2010р. № 2275-VI, який набрав чинності 16.06.2011р., пункт 6.1 статті 6 доповнено абзацом другим, згідно із яким у 2010 році норми цього пункту діють з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 22.4 статті 22 цього Закону.

Цим же Законом статтю 22 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» доповнено пунктом 22.4, згідно із яким у 2010 році у складі валових витрат платника податку враховується 20 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, яке утворилося станом на 1 січня 2010 року.

У 2011 році сума від'ємного значення, яка відповідно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складі валових витрат, та від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло у 2010 році, підлягають включенню до складу валових витрат у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону, без обмежень, встановлених цим пунктом.

Оскільки Закон №2275-VI набрав чинності 16.06.2010 року, порядок врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування, визначений п.22.4 Закону застосовується з початку наступного звітного (податкового) періоду, тобто за підсумками 9 місяців 2010 року.

У відповідності до абз.2 п.22.4 ст.22 наведеного Закону, у декларації за І квартал 2011 року позивач включив до складу скоригованих валових витрат суму від'ємного значення, яка відповідно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складі валових витрат в даному випадку 165858,00 грн., яке виникло у 2010 році.

Аналіз норм п.6.1 ст.6 та п.22.4 ст.22 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» свідчить про те, що до 16.06.2010 року до складу валових витрат І-го кварталу наступного року платник податків мав право включати всю суму збитків, отриманих у попередньому році. При цьому, об'єкт оподаткування наступного року розраховується з урахуванням цього від'ємного значення у складі валових витрат наростаючим підсумком (тобто у І, ІІ, ІІ, VІ кв.) до повного погашення такого від'ємного значення.

Зазначена норма покликана на те, щоб платник податків повністю покрив витрати попереднього податкового року у наступному.

У 2011 році платнику податків дозволено включати до складу валових витрат і суму від'ємного значення, яка не була врахована у складі валових витрат 2010 року, а також сам збиток, який виник у 2010 році без обмежень, встановлених самим п.22.4 ст.22 Закону.

Судом першої інстанції зроблено правомірний висновок, що позивачем вірно включено до складу від'ємного значення 1-го кварталу 2011 року суму 165858,00 грн., як збиток 2010 року (від'ємне значення об'єкта оподаткування 2010 року).

Позивачем був правомірно сформований склад об'єкту оподаткування за 1-й квартал 2011 року з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року .

З 01.01.2011 року набрав чинності Податковий кодекс України. Суд зазначає, що відповідно до підрозділу 4 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, застосування Розділу III «Податок на прибуток підприємств» починається з 1 квітня 2011 року.

Статтею 150 Податкового кодексу України встановлений порядок урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів.

Норми даної статті аналогічні нормам п.6.1 ст.6 та п.22.4 ст.22 Закону України від «Про оподаткування прибутку підприємств» з урахуванням змін, внесених Законом України від 20.05.2010 року №2275-VI.

Так, згідно із п.150.1 ст.150 Податкового кодексу України якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Тобто, зазначена норма дозволяє платнику податків повністю включати до витрат першого календарного кварталу 2011 року всю суму від'ємного значення об'єкта оподаткування.

Разом з тим пунктом 3 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств у 2011 році» Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України встановлює, що пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується у 2011 році з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

З аналізу положень пункту 3 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» Податкового кодексу України випливає, що до складу другого кварталу 2011 року включається від'ємне значення об'єкта оподаткування, отримане суб'єктами господарювання за результатами здійсненої господарської діяльності за перший квартал 2011 року.

Результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку за підсумками І кварталу 2011 року є від'ємне значення в суми «-165858,00 грн.» (рядок 08).

Зазначену суму цього від'ємного значення позивач у відповідності до норм пункту 3 підрозділу 4 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України включив до витрат 2-3-го календарних кварталів 2011 року та відобразив її у декларації за 2-й квартал 2011 року у рядку 06.6.

Відповідно до ч.2 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Суд першої інстанції не прийняв посилання податкового органу на висновки акту перевірки, про те, що до складу 2-3-го кварталу 2011 року позивачем неправомірно включено від'ємне значення з 2010 року в сумі 165858,00 грн. що увійшло до складу першого кварталу 2011р. Таке тлумачення суперечить нормам Податкового кодексу України.

Відповідно до п.1 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, розділ III «Податок на прибуток» набрав чинності з 01.04.2011 року, який згідно з п.1 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 01.04.2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом.

Інше встановлено у п. 3 підрозділу 4 Перехідних положеннях Податкового кодексу України, які і регулюють питання щодо формування від'ємного значення 2-го кварталу 2011року.

В нормі п. 3 підрозділу 4 Перехідних положеннях Податкового кодексу України законодавець, як і раніше, під час коригування порядку формування розміру валових витрат з урахуванням від'ємного значення у 2010 році, шляхом прийняття Закону України від 20.05.2010 року №2275-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», визначив особливий порядок формування об'єкту оподаткування податком на прибуток.

Дослівне тлумачення положень п. 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України дає підстави вважати, що у разі наявності від'ємного значення об'єкту оподаткування у 1-му кварталі 2011 року, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу витрат 2-го кварталу 2011 року.

Зазначена норма не містить обмеження щодо витрат, які мають бути враховані у складі валових витрат 2-го кварталу 2011 року.

Колегія суддів погоджує висновок суду першої інстанції, що податкове повідомлення-рішення від 02.02.2012 року № 000025154, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток приватних підприємств у розмірі 38147,00 грн. підлягає визнанню недійсним.

Відповідно до ст.200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасовано правильне по суті рішення суду з одних лише формальних міркувань.

Під час апеляційного провадження, колегія суду не встановила таких порушень судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, які б призвели до неправильного вирішення справи по суті, які були предметом розгляду і заявлені в суді першої інстанції.

Таким чином, судова колегія вважає, що рішення суду першої інстанції є обґрунтованим, прийняте на підставі з'ясованих та встановлених обставинах справи, які підтверджуються доказами, та ухвалив постанову з додержанням норм матеріального і процесуального права, а тому залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін.

Доводи апеляційної скарги не спростовують правильності прийнятого судом першої інстанції судового рішення.

Керуючись статтями 160, 167, 195, 197, 198, 200, 205, 206, 211, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції у Донецькій області на постанову Донецького оружного адміністративного суду від 20 березня 2012 року у справі № 2а/0570/2876/2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія інформації радіо телекомунікації «ТОР» до Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції у Донецькій області про скасування податкового повідомлення рішення № 0000251540 від 02.02.2012 року - залишити без задоволення.

Постанову Донецького оружного адміністративного суду від 20 березня 2012 року у справі № 2а/0570/2876/2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія інформації радіо телекомунікації «ТОР» до Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції у Донецькій області про скасування податкового повідомлення рішення № 0000251540 від 02.02.2012 року - залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду в порядку письмового провадження набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі та може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України протягом 20 днів після набрання нею законної сили.

Головуючий суддя А.А. Блохін

Судді Г.М. Міронова

І.В. Юрко

Дата ухвалення рішення 11.05.2012
Зареєстровано 05.06.2012
Оприлюднено 06.06.2012

Судовий реєстр по справі 2а/0570/2876/2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.05.2012 Донецький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.04.2012 Донецький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 20.03.2012 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.03.2012 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону