ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

_______________________________________________

_______________________________________________________________________________

Головуючий у 1-й інстанції: Жуковська Л.А.

Суддя-доповідач:Євпак В.В.

УХВАЛА

іменем України

"20" червня 2012 р. Справа № 2а/1770/5455/2011

Житомирський апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

головуючого судді Євпак В.В.

суддів: Капустинського М.М.

Мацького Є.М.,

розглянувши в письмовому провадженні апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Рівненському районі Рівненської області на постанову Рівненського окружного адміністративного суду від "15" березня 2012 р. у справі за позовом Приватного підприємства "Експедиційна компанія-Азимут" до Державної податкової інспекції у Рівненському районі Рівненської області про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення ,

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "Експедиційна компанія-Азимут" (далі по тексту постанови ПП «ЕК-АЗИМУТ"») звернулося з позовом до Державної податкової інспекції в Рівненському районі (далі по тексту - ДПІ в Рівненському районі) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №0001042351 від 19.08.2011 року.

Постановою Рівненського окружного адміністративного суду від 15.03.2012 року позов задоволено повністю.

Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Рівненському районі №0001042351 від 19.08.2011 року.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, відповідач подав апеляційну скаргу. Посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить скасувати постанову суду та ухвалити нову постанову про відмову у задоволенні позову. Зазначив, що в порушення п.п.7.4.1, п.п.7.4.4. п.7.4 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість» ПП "ЕК-АЗИМУТ" завищено податковий кредит в податкових деклараціях з податку на додану вартість. До перевірки не надано документів які підтверджують доставку товарів та транспортування їх по взаєморозрахунках з ПП фірма «Велсі», приватним підприємцем ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Укладені позивачем договори з контрагентами не створювали реальних наслідків., операції з придбання товарів (робіт, послуг), відображені у поданій податковій звітності, не мали та не могли мати ніякого юридичного змісту.

Представник позивача та представник відповідача в судове засідання не з"явились, про час та місце судового розгляду повідомлені належним чином.

З врахуванням приписів ст. 35, ч.4 ст.196 КАС України, п.2 ч.1 ст.197 КАС України розгляд апеляційної скарги здійснюється судової колегією в даному судовому засіданні, за відсутності представників сторін, в порядку письмового провадження.

Переглянувши судове рішення в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що на підставі постанови ст. слідчого СВ ПМ ДПА в Рівненській області від 18.01.2011 року, повідомлення від 05.05.11р. № 17/23-137, згідно п.44.7 .1 розділу II, п. 78.2, п.78.4 ст. 78, ст.79 абз.1 п.82.2 ст.82, гя.8 розділу II Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI зі змінами і доповненнями та відповідно до наказу від 04.05.11р. № 288, проведено документальну позапланову невиїзну перевірку приватного підприємства «Експедиційна компанія - Азимут» (код ЄДРПОУ 34488221) з питань правильності дотримання вимог податкового законодавства щодо правильності та обґрунтованості формування податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість за період з 01.01.2008 року по 15.10.2010 року, в тому числі правильності формування податкового кредиту з операцій придбання товарів, робіт та послуг по правовим відносинах з платниками податків ПП «ТЕК ДЕБЮТ - ЗАХІД » (код ЄДРПОУ 35007015), ПП «Західлісбуд» (код ЄДРПОУ 36179868), ПОГ «Інвабуд» (код ЄДРПОУ 33723876), ПП фірма «Велсі» (код ЄДРПОУ 25320786), приватним підприємцем ОСОБА_8 приватним підприємцем ОСОБА_4, приватним підприємцем ОСОБА_5, про що складено акт від 23.05.2011 р. № 371/27/23- 141/34488221.

Проведеною перевіркою встановлено порушення п.п.7.4.1, пп.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України від 03.04.1997р. №168/97-ВР «Про податок на додану вартість» із змінами та доповненнями в результаті чого занижено податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 497788 грн. в тому числі; квітень 2008 p.- 44637 грн., травень 2008 p.- 60240 грн., червень 2008 p.- 77530 грн., липень 2008 p.- 71341 грн., серпень 2008 p.- 59659грн, серпень 2008 p.- 54082грн, вересень 2008 p.- 64229грн, жовтень 2008 p. - 52682 грн., листопад 2008р. - 7962 грн., грудень 2008р.-5801 грн.

25.07.2011 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненській області було закрито кримінальну справі відносно директора ПП «Експедиційна компанія-Азимут» ОСОБА_6 по фактах умисного ухилення від сплати ПДВ по окремих епізодах.

За наслідками проведеної перевірки, з урахуванням постанови слідчого, ДПІ в Рівненському районі 19.08.2011 року винесено податкове повідомлення-рішення №0001042351, яким позивачу визначено податкове зобов"язання з податку на додану вартість в розмірі 184912 грн. та застосовані штрафні санкції в розмірі 46228 грн.

Суд першої інстанції, задовольняючи позов, виходив з того, що господарські операції позивача з контрагентами ПП "Велсі", приватним підприємцем ОСОБА_4, приватним підприємцем ОСОБА_5 мали реальний характер, а податковий кредит сформовано правомірно.

Колегія суддів погоджується з таким висновком, виходячи з наступного.

Пунктом 1.7. статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість" (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) визначено, що податковий кредит це сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначена згідно з цим Законом.

Відповідно до пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість", податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 8-1 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку. Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно з пп.7.5.1. п.7.5 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість", датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг); або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Згідно пп. 7.7.1. п. 7.7 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість", сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду.

Також слід враховувати, що у відповідності до 7.4.4 п. 7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР , що матеріальні та нематеріальні активи (послуги), які не призначаються для їх використання в господарській діяльності такого платника, то сума податку, сплаченого у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включається до складу податкового кредиту.

При цьому, згідно пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР - не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту).

Відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV - підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Таким чином, підставою для формування бухгалтерського обліку та, відповідно, податкового обліку є факт здійснення господарської операції, який повинен підтверджуватись наявними у підприємства первинними документами, складеними відповідно до вимог законодавства.

Судом встановлено, що господарські операції з контрагентами підтверджено: копією опису кур"єрської доставки "Укрпошти" первинних документів по взаємовідносинам ПП "ЕК- Азимут" з ПП фірма "Велсі", ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_5; копією реєстру документів ПП "ЕК- Азимут" по взаємовідносинах з ПП фірма "Велсі", наданих до ДПІ в Рівненському районі від 26.05.2011р., копією договору №6 на транспорно-експедиторське обслуговування між ППФ "Велсі" та ПП "ЕК- Азимут" від 15.07.2008р., копією документу ДПІ в Рівненському районі від 04.07.2011р. про повернення наданих 26.05.2011р. до перевірки документів ПП "ЕК- Азимут", копією заяви від 03.06.2011р. до ДП1 в Рівненському районі директора ПП "ЕК-АЗИМУТ" ОСОБА_6 про повернення документів наданих до перевірки 26.05.2011р., копіями документів по взаємовідносинам з ПП "Велсі, наданих для перевірки до ДПІ в Рівненському районі, а саме договорами-заявками за серпень - листопад 2008р. - 370 шт., товаротранспортними накладними за серпень-листопад 2008 року - 185 шт.; рахунками за серпень-листопад 2008р. - 13 шт.; податковими накладними за серпень-листопад 2008 p.-13 шт.; актами виконаних робіт за серпень-листопад 2008 року -13 шт., копіями документів взаємовідносин з ПП ОСОБА_4: актами виконаних робіт - 12 шт.; податковими накладними та копією документів взаємовідносин з ПП ОСОБА_5; актами виконаних робіт - 3 шт.; податковими накладними .

Господарські операції позивача з ПП фірма «Велсі» підтверджено договорами-заявками на перевезення між ПП „ЕК-Азимут" та ПП фірма „Велсі" за серпень 2008 року: №№7708, 6408, 7308, 6308, 7808, 11708,11608, 10108, 11508, 11408, 12508, 12408, 11008, 10908, 13308 ,13208,13108, 14808,14908,15008, 12308, 12208, 12108, 10508, 10708, 10308, 10008, 9908, 12008, 10508, 10408,10208, 11908, 9808, 9708, 12708, 11808, 9208, 9408, 12808, 3408, 12908, 9608, 9308, 9008, 8908, 8408, 13008, 7508, 8808, 8308, 9108, 7608, 6708, 5908, 7408, 7208, 7108, 7008, 6608, 6908, 6508, 8508, 6808, 6108, 5408, 5508, 6208, 8608, 11208, 5608, 9508, 8208, 1408, 5708, 5808, 0708, 5108, 6008, 8108, 2508, 4108, 4208, 12608, 10608, 4708, 3508, 4608, 4508, 3008, 3108, 3208, 0208, 0108, 1108, 11108, 0408, 1008, 0608, 0808, 4408, 1508, 2908, 2008; за вересень 2008 року: №№6309,5809,6009,3809,3609, 3309,3509,2909,2509,2809, 8409, 5709, 2709,1909,1009,2109,2409,12609, 8209, 0409, 0309, 0209, 1209, 0809, 8309, 6109,5509, 0609, 0509, 0109, 6909, 5909, 2209, 2009, 1809,1509,1409, 1109, 6209, 1709, 1609, 1309,0909, 0709, 12709,11409, 8509,9109, 8909, 9509,9409, 12209, 12109, 7109, 8109, 8009, 7209, 8709, 7809, 7709, 7009, 11709, 13009, 12909, 10909, 11209, 11009, 10809, 10409, 11909, 11809, 11109,11609,9709, 10609,1 0309, 12409, 10709, 10209, 9909,9809, 12309, 9309,12809, 12509, 9609, 9209,9009, 8809, 8609, 4109, 4009, 3909,3409, 12009, 10509,10009, 7909, 7609, 6709, 6809, 6609,6409, 5409, 7409,10109, 6509, 7509, 7309, 5609, 5209, 5109, 5009, 4909, 4809, 4709,4609, 4509, 4409,4309,4209 ; за жовтень 2008 року: №№ 1610,10910, 0810, 17010,3210, 2110, 2410,3810,3910, 10610, 17110,4610, 5110, 5710, 6010, 11510, 11610, 11910, 13210, 13010, 12910, 7010,13110, 12810, 15010, 15210, 15310, 11410, 11110, 11310,11010, 9210, 4210, 10210, 3410, 3310, 4510, 8310,13410, 13310, 7810, 2910,2610, 2010, 2810, 10710, 4610, 11710, 4710, 4010, 16910, 0410, 0910, 1110, 1410, 1510, 1910, 0710, 5510,4410, 5010, 4910, 8910, 9010, 10310, ЩО, 14510,14710,14410, 14110,14310,10410, 7510, 7310, 17210, 13710, 10510, 2210, 1310,1510, 0310, 0810, 0610, 1010, 6110,2710, 0110,0210, 8210, 8710,9510,12710,12610, 12510, 12410,12310, 12210,12110,7210, 7110,6810, 12010, 11210, 9410, 9310,6710, 6410, 6610, 6310,11810, 6510, 5410; за листопад 2008 року: №№ 6611, 5511,4711,4511, 4011,3711, 3411, 3311, 3211,2311, 2211, 0511, 0911,2011, 0611,0211,0111 ; копією договору № 6 від 15 липня 2008 року на транспортно-експедиторське обслуговування між ПП „ЕК-Азимут" та ПП фірма „Велсі".

Позивачем було виписано наступні видаткові накладні: №ЗП00004544 від 18.10.2008 р., №ЗП-04542 від 18.10.2008 р., №000005858 від 20.10.2008 р., №000005859 від 20.10.2008 р., № 0000005694 від 13.10.2008 р., №ЗП00004562 від 18.10.2008 р., №ЗП00004561 від 18.10.2008 р., №М-00000478 від 16.10.2008 р., №3665 від 15.10.2008 р., №ЛР-0018007 від 21.10.2008 р., №УД-0001773 від 22.08.2008 р., №РН-0000089 від 14.08.2008 р., №2168/08 від 30.11.2008 р., №2169/08 від 30.11.2008 р., №ЗП0003563 від 28.08.2008 р., №ЛР-0016309 від 22.09.2008 р., №3710057397 від 31.07.2008 р., №3710057894 від 02.08.2008 р., №3710057893 від 02.08.2008 р., накладною №2232 від 11.08.2008 р..

Господарські операції підтверджено наданими податковими накладними №1000.1 від 18.11.2008 р., №900.3 від 20.10.2008 р., №700.2 від 15.08.2008 р., №800.3 від 22.09.2008 р., №700.1 від 09.08.2008 р., №900.2 від 13.10.2008 р., №900.1 від 06.10.2008 р., №800.4 від 30.09.2008 р., №800.2 від 15.09.2008 р., №800.1 від 04.09.2008 р., актами прийому-передачі робіт (т.с.3), відповідними рахунками та актами виконаних робіт.

Встановлено, що первинні документи та податкові накладні відповідають за змістом вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР.

Відсутність належним чином оформлених подорожних листів та/або шляхових листів на міжміські перевезення свідчить лише про порушення законодавства про автомобільний транспорт, а не податкового законодавства.

Згідно ч. 1 ст. 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15 травня 2003 року № 755-IV, якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Не встановлено, що позивач та ПП фірма "Велсі", приватні підприємці ОСОБА_4, ОСОБА_5 є учасниками кримінальної справи.

Постановою старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненській області кримінальну справу (№82/254-10) порушену відносно директора ПП «Експедиційна компанія-Азимут» ОСОБА_6 по фактах умисного ухилення від сплати ПДВ по господарських операціях з ОСОБА_5 на загальну суму: 2717 грн., з ПП ОСОБА_4 в сумі 5538 грн. за грудень 2008року, з ПП фірма «Велсі» в сумі 231614грн., а всього на загальну суму 239869 грн., а також по факту умисного ухилення від сплати податку на прибуток на загальну суму 785258,85 грн. по господарських операціях з ПП «ТЕК-Дебют-Захід», та заниження ПДВ на суму 164414, 80 грн., на яку було зменшено донарахування ПДВ за результатами повторної перевірки, провадженням закрито.

Відповідачем не доведено, що учасники правочину діяли з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, водночас є такими, що порушують публічний порядок, а отже, є нікчемними.

На момент розгляду даного спору, судом не прийнято рішень про визнання недійсними вищенаведеного правочину позивача з ППФ «Велсі» або первинних документів, що складені за участю названих сторін.

Сама по собі несплата податку продавцем (у тому числі у разі ухилення від сплати) при фактичному здійсненні господарської операції не впливає на податковий кредит покупця та суму бюджетного відшкодування.

Тим самим, з врахуванням ст. 19 Конституції України податкові органи не можуть нараховувати податок на додану вартість та накладати штрафні санкції на покупця при несплаті цього податку продавцем, оскільки чинне законодавство не встановлює підстав для такого нарахування та накладення штрафних санкцій».

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення про скасування податкового повідомлення-рішення №0001042351 від 19.08.2011 року з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Відповідно до ст. 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Доводи апеляційної скарги не спростовують законність та обґрунтованість постанови суду першої інстанції. Постанова суду першої інстанції прийнята з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

За таких підстав апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а постанова суду першої інстанції - без змін.

Керуючись ст.ст. 195, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Рівненському районі Рівненської області залишити без задоволення, а постанову Рівненського окружного адміністративного суду від "15" березня 2012 р. без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, та може бути оскаржена протягом двадцяти днів шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя В.В. Євпак

судді: М.М. Капустинський Є.М. Мацький

Роздруковано та надіслано:

1- в справу

2 - позивачу ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕДИЦІЙНА КОМПАНІЯ-АЗИМУТ" вул. Центральна, 3,смт. Клевань,Рівненський район, Рівненська область,35311

3- відповідачу Державна податкова інспекція у Рівненському районі Рівненської області вул.Відінська,8,м.Рівне,Рівненська область,33023

Дата ухвалення рішення 20.06.2012
Зареєстровано 19.07.2012
Оприлюднено 21.08.2012

Судовий реєстр по справі 2а/1770/5455/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.06.2012 Житомирський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.05.2012 Житомирський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.05.2012 Житомирський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 15.03.2012 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 15.03.2012 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.12.2011 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.12.2011 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону