Ухвала
від 19.12.2012 по справі 2а/2370/4864/2012
ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

19.12.12 Справа № 2а/2370/4864/2012

Черкаський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого -судді Трофімової Л.В.,

за участі секретаря - Кириченко Н.В.,

представника: позивача -Упиря П.І. за довіреністю, відповідача -не з'явився, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси адміністративну справу за позовом приватного підприємства «Охоронна компанія «Пересвіт»до державної податкової інспекції у м. Черкасах Черкаської області державної податкової служби про визнання нечинним повністю та скасування наказу ДПІ у м. Черкасах від 13.12.2012р. №1469,

ВСТАНОВИВ:

ПП «Охоронна компанія «Пересвіт», звернувшись до суду з адміністративним позовом до ДПІ у м. Черкасах, просить визнати нечинним повністю та скасувати наказ ДПІ у м. Черкасах Черкаської області ДПС від 13.12.2012р. №1469 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ПП «ОК «Пересвіт»(ідентифікаційний код 33903633) з питань дотримання вимог податкового законодавства при господарських взаємовідносинах з постачальниками: ТОВ «Карбонові технології»(ідентифікаційний код 33903633) за період з жовтня 2011р. по січень 2012р.; ТОВ «Ен Джі Консалтс»(ідентифікаційний код 35534650) у лютому 2012р.; ТОВ «Сіам-Капітал»(ідентифікаційний код 37309135) у серпні 2011р.; ТОВ «Сіріус-Сервіс КІА»(ідентифікаційний код 37448972) у липні 2012р.

19.12.2012р. позивачем подано клопотання про постановлення ухвали про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії наказу ДПІ у м. Черкасах від 13.12.2012р. №1469 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ПП «ОК «Пересвіт»(ідентифікаційний код 33903633) з питань дотримання вимог податкового законодавства при господарських взаємовідносинах з постачальниками: ТОВ «Карбонові технології»(ідентифікаційний код 33903633) за період з жовтня 2011р. по січень 2012р.; ТОВ «Ен Джі Консалтс»(ідентифікаційний код 35534650) у лютому 2012р.; ТОВ «Сіам-Капітал»(ідентифікаційний код 37309135) у серпні 2011р.; ТОВ «Сіріус-Сервіс КІА»(ідентифікаційний код 37448972) у липні 2012р. та заборони ДПІ у м. Черкасах проводити будь-які дії з проведення та оформлення результатів позапланової невиїзної перевірки ПП «ОК «Пересвіт»(ідентифікаційний код 33903633) з питань дотримання вимог податкового законодавства у господарських взаємовідносинах з постачальниками: ТОВ «Карбонові технології»(ідентифікаційний код 33903633) за період з жовтня 2011р. по січень 2012р.; ТОВ «Ен Джі Консалтс» (ідентифікаційний код 35534650) у лютому 2012р.; ТОВ «Сіам-Капітал»(ідентифікаційний код 37309135) у серпні 2011р.; ТОВ «Сіріус-Сервіс КІА»(ідентифікаційний код 37448972) у липні 2012р.

У судовому засіданні представник позивача клопотання про забезпечення позову підтримав повністю, зазначивши про небезпеку подальших негативних наслідків для позивача щодо витрачання часу на копіювання документів, витрат сплати судового збору, прийняття протиправних рішень суб'єктом владних повноважень. Представник позивача обґрунтовує подане клопотання про забезпечення позову тим, що податковою інспекцією безпідставно та необґрунтовано прийнято оспорюваний наказ, посилаючись на пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПК України , тоді як підстави для проведення позапланової перевірки відсутні.

Вирішуючи питання про можливість задоволення зазначеного клопотання, суд виходить з того, що відповідно до ст. 117 КАС України забезпечення позову допускається, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Суд також бере до уваги, що предметом спору у справі за позовом ПП «Охоронна компанія «Пересвіт»до ДПІ у м. Черкасах є визнання нечинним повністю та скасування наказу ДПІ у м. Черкасах від 13.12.2012р. №1469 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ПП «ОК «Пересвіт»(ідентифікаційний код 33903633) з питань дотримання вимог податкового законодавства при господарських взаємовідносинах з постачальниками: ТОВ «Карбонові технології»(ідентифікаційний код 33903633) за період з жовтня 2011р. по січень 2012р.; ТОВ «Ен Джі Консалтс»(ідентифікаційний код 35534650) у лютому 2012р.; ТОВ «Сіам-Капітал»(ідентифікаційний код 37309135) у серпні 2011р.; ТОВ «Сіріус-Сервіс КІА»(ідентифікаційний код 37448972) у липні 2012р.

Відповідно до пп. 1 п. 1 ст. 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 79 Податкового кодексу України документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом. Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Суд вважає, що забезпечуючи такий позов шляхом зупинення дії оскаржуваного наказу та заборони ДПІ у м. Черкасах проводити будь-які дії з проведення та оформлення результатів позапланової невиїзної перевірки ПП «ОК «Пересвіт»з питань дотримання вимог податкового законодавства при господарських взаємовідносинах з постачальниками: ТОВ «Карбонові технології» за період з жовтня 2011р. по січень 2012р.; ТОВ «Ен Джі Консалтс»у лютому 2012р.; ТОВ «Сіам-Капітал»у серпні 2011р.; ТОВ «Сіріус-Сервіс КІА»у липні 2012р, судом фактично буде ухвалено рішення без розгляду справи по суті, що не відповідає меті застосування інституту забезпечення позову.

Суд вважає необхідним зазначити, що позивач має довести, яку саме небезпеку його інтересам як платника податків створює проведення перевірки згідно наказу № 1469 від 13.12.12р., оскільки сам собою факт проведення та оформлення матеріалів перевірки не може безпосередньо заподіяти майнову чи іншу шкоду особі та не призводить до настання невідворотних негативних наслідків. Відповідно до положень чинного ПК України проведення перевірки є лише процедурою встановлення обставин, що необхідні для контролю за правильністю нарахування і сплати податків та інших обов'язкових платежів. Дана перевірка для позивача не містить в собі очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам як платника податків, при її проведенні перевіряється дотримання останнім чинного законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності та має документувати встановлені порушення або їх відсутність. Згідно наказу перевірка розпочинається 13.12.12р. та, виходячи з термінів її проведення, на день розгляду клопотання повинна бути закінчена 19.12.2012р.

Забезпечення адміністративного позову -це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, до вирішення адміністративної справи визначених законом заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому постанови суду, якщо її буде прийнято на користь позивача.

Підставою для вжиття заходів забезпечення позову можуть стати такі обставини: 1) існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі; 2) неможливість захисту прав, свобод та інтересів позивача після набрання законної сили рішенням в адміністративній справі без вжиття таких заходів; 3) необхідність докладання значних зусиль та витрат для відновлення прав позивача у майбутньому. Разом з тим, позивач (представник позивача) не послався в аргументах чи доказах на наявність хоча б однієї з названих обставин, що є підставою для вжиття заходів забезпечення позову.

Метою забезпечення адміністративного позову є вжиття заходів щодо захисту від заподіяння неправомірної шкоди правам, свободам та законним інтересам позивача. У матеріалах, на підставі яких суд може приймати рішення про забезпечення позову, відсутні будь які докази очевидної протиправності рішення суб'єкта владних повноважень, що оскаржується, або того, що існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або того, що для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Розглянувши клопотання позивача, суд не вбачає підстав для вжиття заходів забезпечення позову, оскільки викладені позивачем припущення стосовно можливого заподіяння шкоди його правам та інтересам щодо складання акта перевірки як носія інформації з можливим подальшим прийняттям податкових повідомлень-рішень і витрат зі сплати судового збору не носять очевидного характеру небезпеки заподіяння шкоди позивачу та відповідно не підтверджено будь-якими доказами.

Вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання про забезпечення позову, оскільки судом не встановлено наявності небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Керуючись ст.ст. 117,160 КАС України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання приватного підприємства «Охоронна компанія «Пересвіт»про вжиття заходів забезпечення позову відмовити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги через Черкаський окружний адміністративний суд в порядку, передбаченому статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Л.В.Трофімова

Дата ухвалення рішення19.12.2012
Оприлюднено28.12.2012
Номер документу28131092
СудочинствоАдміністративне
Сутьвизнання нечинним повністю та скасування наказу ДПІ у м. Черкасах від 13.12.2012р. №1469

Судовий реєстр по справі —2а/2370/4864/2012

Ухвала від 12.02.2013

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Романчук О.М

Постанова від 27.12.2012

Адміністративне

Черкаський окружний адміністративний суд

Л.В.Трофімова

Ухвала від 19.12.2012

Адміністративне

Черкаський окружний адміністративний суд

Л.В.Трофімова

Ухвала від 19.12.2012

Адміністративне

Черкаський окружний адміністративний суд

Л.В.Трофімова

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні