Постанова
від 27.12.2012 по справі 2а/2370/4864/2012
ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

cpg1251

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2012 року Справа № 2а/2370/4864/2012

Черкаський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого -судді Трофімової Л.В.,

за участі секретаря - Левчука А.С.,

представників: позивача -Упиря П.І. за довіреністю, відповідача -Івченко Я.В. за довіреністю, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси адміністративну справу за позовом приватного підприємства «Охоронна компанія «Пересвіт»(далі - ПП «ОК «Пересвіт») до державної податкової інспекції у м. Черкасах Черкаської області державної податкової служби (далі - ДПІ у м. Черкасах) про визнання нечинним повністю та скасування наказу ДПІ у м. Черкасах від 13.12.2012р. №1469,

ВСТАНОВИВ:

ПП «ОК «Пересвіт», звернувшись до суду з адміністративним позовом до ДПІ у м. Черкасах, просить визнати нечинним повністю та скасувати наказ ДПІ у м. Черкасах від 13.12.2012р. №1469 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ПП «ОК «Пересвіт»(ідентифікаційний код 33903633) з питань дотримання вимог податкового законодавства при господарських взаємовідносинах з постачальниками: ТОВ «Карбонові технології»(ідентифікаційний код 33903633) за період з жовтня 2011р. по січень 2012р.; ТОВ «Ен Джі Консалтс»(ідентифікаційний код 35534650) у лютому 2012р.; ТОВ «Сіам-Капітал» (ідентифікаційний код 37309135) у серпні 2011р.; ТОВ «Сіріус-Сервіс КІА»(ідентифікаційний код 37448972) у липні 2012р. (далі -наказ від 13.12.2012р. №1469). В обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що 13.12.2012р. ДПІ у м. Черкасах видано наказ №1469, за твердженням позивача зазначений наказ прийнято без дотримання вимог законодавства з очевидним грубим порушенням норм матеріального права, а тому він є нечинним та підлягає скасуванню.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив задовольнити позов, посилаючись на порушення відповідачем вимог Податкового кодексу України.

Представник відповідача у судовому засіданні проти задоволення позову заперечила повністю з підстав, викладених у запереченні на адміністративний позов, та зазначила, що ДПІ у м. Черкасах діяла у межах наданих повноважень та у передбачений законодавством спосіб. У судовому засіданні представником відповідача надано наказ від 21.12.2012р. №1527 про внесення змін до наказу ДПІ у м. Черкасах 13.12.2012р. №1469 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ПП «ОК «Пересвіт»(ідентифікаційний код 33903633) з питань дотримання вимог податкового законодавства при господарських взаємовідносинах з постачальниками: ТОВ «Карбонові технології»(ідентифікаційний код 33903633) за період з жовтня 2011р. по січень 2012р.; ТОВ «Ен Джі Консалтс»(ідентифікаційний код 35534650) у лютому 2012р.; ТОВ «Сіам-Капітал»(ідентифікаційний код 37309135) у серпні 2011р.; ТОВ «Сіріус-Сервіс КІА»(ідентифікаційний код 37448972) у липні 2012р. (далі -наказ від 13.12.2012р. №1469). Зокрема, наказом від 21.12.2012р. №1527 у заголовку наказу ДПІ у м. Черкасах від 13.12.2012р. №1469 та по тексту наказу слова: ТОВ «Карбонові технології»(ідентифікаційний код 33903633) змінено на ТОВ «Карбонові технології»(ідентифікаційний код 37144663).

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, суд дійшов наступного.

ПП «ОК «Пересвіт»зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності виконавчим комітетом Черкаської міської ради 23.11.2005р. (ідентифікаційний код 33903633) (а.с. 22-25).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України 2 грудня 2010 року №2755-VI (надалі за текстом -Кодекс №2755-VI).

Згідно п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Кодексу №2755-VI органи державної податкової служби мають право проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) у порядку, встановленому цим Кодексом. Відповідно до п.п. 62.1.3 п. 62.1 ст. 62 Кодексу №2755-VI податковий контроль здійснюється шляхом перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Відповідно до п. 75.1 ст. 75 Кодексу №2755-VI органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової служби у межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.

Відповідно до п.п. 78.1.1, 78.1.4 п.7 8.1 ст. 78 Кодексу №2755-VI документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту; виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до п. 78.4 ст. 78 Кодексу №2755-VI про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, що оформлюється наказом. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Суд зазначає, що за змістом п. 73.3 ст. 73 Кодексу №2755-VI органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту. Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; у разі проведення зустрічної звірки; в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

У силу вимог п. 75.1.2. ст. 75 Кодексу №2755-VI документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків. Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом. Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, що проводиться у приміщенні органу державної податкової служби.

Як вбачається з матеріалів справи, підставою для винесення оскаржуваного наказу від 13.12.2012р. №1469 було не надання у повному обсязі пояснень та їх документального підтвердження на письмовий запит ДПІ у м. Черкасах від 15.11.2012р. №33550/22-1115, що було направлено відповідачем 21.11.2012р. (а.с. 14) та отримано позивачем 26.11.2012р. (а.с. 15).

Судом досліджено, що, зокрема за п. 12 письмового запиту ДПІ у м. Черкасах від 15.11.2012р. №33550/22-1115 вимагалось від ПП «ОК «Пересвіт»надати відомості про відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку, вказати в яких регістрах бухгалтерського обліку відображені операції та в яких податкових періодах вони включені до складу валових витрат, валових доходів, податкового кредиту, податкового зобов'язання та відображені в декларації з податку на прибуток підприємства та декларації з ПДВ.

Як вбачається зі змісту відповіді ПП «ОК «Пересвіт»від 07.12.2012р. №07/12 на запит ДПІ у м. Черкасах від 15.11.2012р. №33550/22-1115, стосовно п. 12 запиту позивачем пояснено, що всі операції відображені в бухгалтерському і податковому обліку в регістрах бухгалтерського обліку, включені до складу валових витрат і податкового кредиту у відповідних податкових періодах, згідно наданих додатків. Суд вказує, що у додатках до вказаної відповіді позивачем не надано копій облікових регістрів бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій стосовно кожного із зазначених у наказі (запиті) контрагентів.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Судом встановлено, що згідно наказу від 13.12.2012р. №1469 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ПП «ОК «Пересвіт»(ідентифікаційний код 33903633) з питань дотримання вимог податкового законодавства при господарських взаємовідносинах з постачальниками: ТОВ «Карбонові технології»(ідентифікаційний код 33903633) за період з жовтня 2011р. по січень 2012р.; ТОВ «Ен Джі Консалтс»(ідентифікаційний код 35534650) у лютому 2012р.; ТОВ «Сіам-Капітал»(ідентифікаційний код 37309135) у серпні 2011р.; ТОВ «Сіріус-Сервіс КІА»(ідентифікаційний код 37448972) у липні 2012р., у подальшому наказом від 21.12.2012р. №1527 у заголовку наказу ДПІ у м. Черкасах від 13.12.2012р. №1469 та по тексту наказу слова: ТОВ «Карбонові технології» (ідентифікаційний код 33903633) змінено на ТОВ «Карбонові технології»(ідентифікаційний код 37144663), відповідачем вирішено провести саме документальну позапланову невиїзну перевірку в період з 13.12.2012р. по 19.12.2012р.

Згідно із п. 79.1 ст. 79 Кодексу №2755-VI документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених ст.ст. 77 та 78 цього Кодексу . Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у п.п.75.1.2 п. 75.1 ст. 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

З матеріалів справи вбачається, що наказ від 13.12.2012р. №1469 ДПІ у м. Черкасах направлено 13.12.2012р. рекомендованим листом з повідомленням (а.с. 20), позивачем зазначений оспорюваний наказ отримано 18.12.2012р. (а.с. 21).

Згідно постанови КМУ від 28 липня 1997р. №799 «Про затвердження Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій»відправник заповнює бланк рекомендованого повідомлення про вручення на своє ім'я або на ім'я особи, якій належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення адресату, складає опис вкладення поштового відправлення у двох примірниках із зазначенням у ньому найменування одержувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і підписує його. Вартість поштового відправлення повинна відповідати загальній сумі оголошеної цінності, зазначеній в описі(п.6).

Абзацом двадцять сьомим пункту 2 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року №270 (далі - Правила), визначено, що документом, який підтверджує надання послуг поштового зв'язку, є розрахунковий документ встановленої відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо).

Згідно ч. 2 п. 8 Правил до внутрішніх поштових відправлень належать, зокрема, листи - прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю. Відповідно до п. 2 Правил рекомендоване поштове відправлення - реєстрований лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок "М", які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення. З описом вкладення, згідно п. 19 Правил, приймаються для пересилання поштові відправлення з оголошеною цінністю. Таким чином, зважаючи на твердження позивача щодо необхідності надання опису вкладення, суд зазначає, що рекомендований лист з повідомленням про вручення пересилається без оцінки його відправником та, відповідно, без складення опису вкладення.

У матеріалах справи міститься витяг із журналу реєстрації повідомлень про проведення перевірок платників податків (а.с.50-51), у якому міститься запис стосовно направлення позивачу наказу від 13.12.2012р. №1469 та корінець поштового повідомлення про отримання позивачем 18.12.2012р. рекомендованого листа з повідомленням (а.с. 52).

Згідно ч. 3 ст. 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Вирішуючи спір, суд також зважає, що у силу вимог ч. 2 ст. 49 КАС України особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки, що з огляду на запроваджений ст. 8 Конституції України принцип верховенства права та в кореспонденції з приписами ч. 1 ст. 71 КАС України означає обов'язок кожної особи, яка бере участь в адміністративній справі довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу. Доказів на підтвердження того, що наказ про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки прийнято без наявності обставин для проведення такої перевірки, визначених п. 78.1 ст. 78 Кодексу №2755-VI, позивачем до суду не надано.

Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості . Частиною 2 ст. 71 КАС України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. У цьому контексті суд зазначає, що заперечуючи проти позову, відповідач за правилами ч. 2 ст. 71 КАС України довів юридичну та фактичну обґрунтованість мотиву та підстави прийняття наказу від 13.12.2012р. №1469 з огляду на не надання документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту у обсязі, що вимагався, зокрема щодо п. 12 запиту.

Відповідно до ст. 162 КАС України при вирішенні справи по суті суд може задовольнити адміністративний позов повністю або частково чи відмовити в його задоволенні повністю або частково, у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення.

З огляду на викладене, дослідивши обставини і докази адміністративної справи, проаналізувавши вищезазначені правові норми, враховуючи доводи сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги не підлягають до задоволення.

Оскільки судове рішення ухвалене не на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, сплачений судовий збір згідно ст. 94 КАС України поверненню з бюджету не підлягає.

Керуючись ст.ст. 86, 94, 159, 160, 162 КАС України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду через Черкаський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складення постанови у повному обсязі у порядку, передбаченому статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова складена у повному обсязі 28 грудня 2012р.

Суддя Л.В.Трофімова

Дата ухвалення рішення27.12.2012
Оприлюднено28.12.2012

Судовий реєстр по справі —2а/2370/4864/2012

Ухвала від 12.02.2013

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Романчук О.М

Постанова від 27.12.2012

Адміністративне

Черкаський окружний адміністративний суд

Л.В.Трофімова

Ухвала від 19.12.2012

Адміністративне

Черкаський окружний адміністративний суд

Л.В.Трофімова

Ухвала від 19.12.2012

Адміністративне

Черкаський окружний адміністративний суд

Л.В.Трофімова

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні