Ухвала
від 12.02.2013 по справі 2а/2370/4864/2012
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 2а/2370/4864/2012 Головуючий у 1-й інстанції: Трофімова Л.В. Суддя-доповідач: Романчук О.М

У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2013 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

Головуючого: Романчук О.М.,

Суддів: Глущенко Я.Б.,

Шелест С.Б.,

при секретарі Раченко Д.Г.

розглянувши в судовому засіданні апеляційну скаргу Приватного підприємства «Охоронна компанія «Пересвіт» на постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 27 грудня 2012 року у справі за адміністративним позовом Приватного підприємства «Охоронна компанія «Пересвіт» до Державної податкової інспекції у місті Черкасах Державної податкової служби України про визнання нечинним повністю та скасування наказу від 13.12.2012 року №1469-

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з позовом до ДПІ у м. Черкасах, в якому просить визнати нечинним повністю та скасувати наказ ДПІ у м. Черкасах від 13.12.2012 року №1469 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ПП «ОК «Пересвіт» (ідентифікаційний код 33903633) з питань дотримання вимог податкового законодавства при господарських взаємовідносинах з постачальниками: ТОВ «Карбонові технології» (ідентифікаційний код 33903633) за період з жовтня 2011 року по січень 2012 року; ТОВ «Ен Джі Консалтс» (ідентифікаційний код 35534650) у лютому 2012 року; ТОВ «Сіам-Капітал» (ідентифікаційний код 37309135) у серпні 2011року; ТОВ «Сіріус-Сервіс КІА» (ідентифікаційний код 37448972) у липні 2012 року.

Постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 27 грудня 2012 року у задоволені адміністративного позову відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятою постановою позивач звернулися до суду з апеляційною скаргою, в якій просять скасувати вищевказану постанову суду першої інстанції та прийняти нову про задоволення адміністративного позову повністю.

Заслухавши суддю-доповідача, учасників процесу, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає необхідним апеляційну скаргу залишити без задоволення, а постанову без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Судом встановлено, що підставою для винесення оскаржуваного наказу від 13.12.2012 року №1469 було не надання у повному обсязі пояснень та їх документального підтвердження на письмовий запит ДПІ у м. Черкасах від 15.11.2012 року №33550/22-1115, що було направлено відповідачем 21.11.2012 року та отримано позивачем 26.11.2012 року (а.с.14, 15).

Зокрема за п. 12 письмового запиту ДПІ у м. Черкасах від 15.11.2012 року №33550/22-1115 вимагалось від ПП «ОК «Пересвіт» надати відомості про відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку, вказати в яких регістрах бухгалтерського обліку відображені операції та в яких податкових періодах вони включені до складу валових витрат, валових доходів, податкового кредиту, податкового зобов'язання та відображені в декларації з податку на прибуток підприємства та декларації з ПДВ.

Зі змісту відповіді ПП «ОК «Пересвіт» від 07.12.2012 року №07/12 на запит ДПІ у м. Черкасах від 15.11.2012 року №33550/22-1115 вбачається, що стосовно п. 12 запиту позивачем пояснено, що всі операції відображені в бухгалтерському і податковому обліку в регістрах бухгалтерського обліку, включені до складу валових витрат і податкового кредиту у відповідних податкових періодах, згідно наданих додатків. Проте, у додатках до вказаної відповіді позивачем не надано копій облікових регістрів бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій стосовно кожного із зазначених у наказі (запиті) контрагентів.

Згідно наказу від 13.12.2012 року №1469 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ПП «ОК «Пересвіт» (ідентифікаційний код 33903633) з питань дотримання вимог податкового законодавства при господарських взаємовідносинах з постачальниками: ТОВ «Карбонові технології» (ідентифікаційний код 33903633) за період з жовтня 2011 року по січень 2012 року; ТОВ «Ен Джі Консалтс» (ідентифікаційний код 35534650) у лютому 2012 року; ТОВ «Сіам-Капітал» (ідентифікаційний код 37309135) у серпні 2011 року; ТОВ «Сіріус-Сервіс КІА» (ідентифікаційний код 37448972) у липні 2012 року, у подальшому наказом від 21.12.2012 року №1527 у заголовку наказу ДПІ у м. Черкасах від 13.12.2012 року №1469 та по тексту наказу слова: ТОВ «Карбонові технології» (ідентифікаційний код 33903633) змінено на ТОВ «Карбонові технології» (ідентифікаційний код 37144663), відповідачем вирішено провести саме документальну позапланову невиїзну перевірку в період з 13.12.2012 року по 19.12.2012 рік.

З матеріалів справи вбачається, що оскаржуваний наказ від 13.12.2012 року №1469 направлено на адресу позивача 13.12.2012 року рекомендованим листом та отримані ним 18.12.2012 року (а.с.20, 21).

Позивач не погоджуючись з таким наказом відповідача звернувся до суду з вказаним адміністративним позовом.

Надаючи правову оцінку обставинам справи колегія суддів, виходить з наступного.

Відповідно до п.73.3. ст.73 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Відповідно до пп.20.1.4. п.20.1. ст.20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право, зокрема, проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно п.75.1. ст.75 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Відповідно до п.79.1. ст.79 Податкового кодексу України документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Згідно пп.78.1.1. п.78.1. ст.78 Податкового кодексу України документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється, зокрема, за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язків письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки (п.79.2. ст.79 Податкового кодексу України).

Виходячи з аналізу вказаних правових норм колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що відповідач приймаючи спірний наказ діяв у межах та у спосіб наділених повноважень.

Відповідно до ст. 159 КАС України, обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин у адміністративній справі, підтверджених такими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Отже, судом першої інстанції правильно встановлено обставини справи та ухвалено рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права, а тому, у відповідності до ст. 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін.

Керуючись ст.ст. 160, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, суд,-

У Х В А Л И В :

Апеляційну скаргу Приватного підприємства «Охоронна компанія «Пересвіт» - залишити без задоволення, а постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 27 грудня 2012 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня її складання в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Повний текст ухвали виготовлено 15 лютого 2013 року.

Головуючий суддя: О.М.Романчук

Судді: Я.Б.Глущенко

С.Б.Шелест

Головуючий суддя Романчук О.М

Судді: Глущенко Я.Б.

Дата ухвалення рішення12.02.2013
Оприлюднено21.02.2013
Номер документу29461604
СудочинствоАдміністративне
Сутьвизнання нечинним повністю та скасування наказу від 13.12.2012 року №1469

Судовий реєстр по справі —2а/2370/4864/2012

Ухвала від 12.02.2013

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Романчук О.М

Постанова від 27.12.2012

Адміністративне

Черкаський окружний адміністративний суд

Л.В.Трофімова

Ухвала від 19.12.2012

Адміністративне

Черкаський окружний адміністративний суд

Л.В.Трофімова

Ухвала від 19.12.2012

Адміністративне

Черкаський окружний адміністративний суд

Л.В.Трофімова

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні