ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

15/349

  

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

 "29" січня 2009 р.Справа №  15/349

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Мохонько К.М. розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Дочірнього підприємства „Кіровоградський облавтодор” ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України” філія „Петрівський райавтодор” смт. Петрове

до відповідача: Петровського управління житлово-комунального господарства смт. Петрове

про стягнення 13706 грн. 38 коп.

Представники сторін:

від позивача – Федіченко О.П. довіреність № 1117 від 19.08.08р.

від відповідача – не з'явився

                                                        ВСТАНОВИВ:

Позивачем подано позовну заяву про стягнення з відповідача 10972 грн. 92 коп. боргу, 1404 грн. 53 коп. пені, 768 грн. 10 коп. штрафу, 478 грн. 53 коп. інфляційних збитків, 82 грн. 30 коп. 3 % річних. В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги повністю підтримав. Відповідач до суду не з'явився, надіслав лист від 20.01.09р. з проханням відкласти розгляд справи. Відзив не подав, позов не заперечив.

На підставі ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній документами та при даній явці сторін.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача господарський суд з'ясував наступні факти та відповідні їм правовідносини.

Між сторонами укладений договір підряду № 19 від 14.07.08р. на виконання робіт по ямковому ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкової території по вул. Літвінова буд. 4, 5, 7, 8. За умовами договору замовник /відповідач/ доручає, а підрядник /позивач/ забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт по ямковому ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкової території по вул. Літвінова буд. 4, 5, 7, 8. Підрядник розпочне виконання робіт протягом трьох днів з дня виконання замовником зобов'язань щодо сплати авансу у розмірі не менше 30 відсотків від загальної суми і завершить виконання робіт до 30 серпня 2008 року з правом дострокового виконання і здачі замовнику. Договірна ціна робіт є динамічною і становить 23393 грн. 86 коп. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, готує акт приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт і витрат (форма КБ-3) та подає їх для підписання замовнику з 25 по 28 число місяця виконання робіт. Замовник зобов'язаний підписати подані підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом трьох днів з дня одержання. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 20 днів з дня підписання документів замовником. Договір підписаний представниками сторін та посвідчений печатками.

Між сторонами укладений договір підряду № 21 від 17.07.08р. на виконання робіт по покосу узбіччя вулиць. За умовами договору замовник /відповідач/ доручає, а підрядник /позивач/ забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт по покосу узбіч вулиць в смт. Петрове. Підрядник розпочне виконання робіт протягом трьох днів з дня виконання замовником зобов'язань щодо сплати авансу у розмірі не менше 30 відсотків від загальної суми і завершить виконання робіт до 30 липня 2008 року з правом дострокового виконання і здачі замовнику. Договірна ціна робіт є динамічною і становить 1979 грн. 04 коп. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, готує акт приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт і витрат (форма КБ-3) та подає їх для підписання замовнику з 25 по 28 число місяця виконання робіт. Замовник зобов'язаний підписати подані підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом трьох днів з дня одержання. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 20 днів з дня підписання документів замовником. Договір підписаний представниками сторін та посвідчений печатками.

Відповідно до ч. 1 ст. 193, ст. 317 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду.

Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Згідно зі ст. ст. 837, 846, 853, 854 ЦК України за договором підряду одна сторона /підрядник/  зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони /замовника/, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціна після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

На виконання умов договору № 19 від 14.07.08р. складена довідка про вартість виконаних підрядних робіт за липень 2008 року на суму 8993 грн. 88 коп., яка підписана представниками сторін 31.07.08р. і посвідчена печатками.

На виконання умов договору № 19 від 14.07.08р. складений акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2008 року на суму 8993 грн. 88 коп., який підписаний представниками сторін 31.07.08р. і посвідчений печатками.

В порушення пункту 11.2 договору замовник на протязі 20 днів з дня підписання довідки та акту не оплатив вартість виконаних робіт.

Борг відповідача перед позивачем за виконані, але не оплачені роботи по договору № 19 від 14.07.08р. становить 8993 грн. 88 коп., доказів погашення якого сторони суду не надали.

На виконання умов договору № 21 від 17.07.08р. складена довідка про вартість виконаних підрядних робіт за липень 2008 року на суму 1979 грн. 04 коп., яка підписана представниками сторін 31.07.08р. і посвідчена печатками.

На виконання умов договору № 21 від 17.07.08р. складений акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2008 року на суму 1979 грн. 04 коп., який підписаний представниками сторін 31.07.08р. і посвідчений печатками.

В порушення пункту 11.2 договору замовник на протязі 20 днів з дня підписання довідки та акту не оплатив вартість виконаних робіт.

Борг відповідача перед позивачем за виконані, але не оплачені роботи по договору № 21 від 17.07.08р. становить 1979 грн. 04 коп., доказів погашення якого сторони суду не надали.

Загальна сума боргу – 10972 грн. 92 коп.

Згідно зі ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Сума інфляційних втрат з вересня по листопад 2008 року включно по договору № 19 від 14.07.08р. становить 386 грн. 72 коп., 3 % річних за період з 1 вересня по 30 листопада 2008 року включно – 66 грн. 43 коп.

Сума інфляційних втрат з вересня по листопад 2008 року включно по договору № 21 від 17.07.08р. становить 85 грн. 08 коп., 3 % річних за період з 1 вересня по 30 листопада 2008 року включно – 14 грн. 56 коп.

Загальна сума інфляційних втрат – 471 грн. 80 коп., 3 % річних – 80 грн. 99 коп.   

Згідно зі ст. ст. 546, 547, 549 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється в письмовій формі.

Неустойкою /штрафом, пенею/ є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Аналогічні положення стосовно стягнення неустойки передбачені ст. ст. 230, 231 ГК України.

Пунктом 14.3 кожного з договорів визначено, що за порушення строків оплати виконаних робіт замовник сплачує підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

Сума пені за період визначений в позові з 21 серпня по 26 грудня 2008 року по договору № 19 від 14.07.08р. приймаючи до уваги облікову ставку НБУ 12 %, подвійну 24 % , становить 747 грн. 52 коп.

Сума пені за період визначений в позові з 21 серпня по 26 грудня 2008 року по договору № 21 від 17.07.08р. приймаючи до уваги облікову ставку НБУ 12 %, подвійну 24 % , становить 163 грн. 84 коп.

Загальна сума пені – 911 грн. 36 коп.

Абзац 2 частини 2 ст. 231 ГК України передбачає можливість стягнення штрафу за прострочення понад тридцять днів у розмірі семи відсотків вартості виконаних робіт.

Так як сторони по договору належать до державного сектору економіки, то сума штрафу нарахована позивачем по договору № 19 від 14.07.08р. становить 629 грн. 57 коп., по договору № 21 від 17.07.08р. – 138 грн. 53 коп. Загальна сума штрафу – 768 грн. 10 коп.

Відповідач не подав власний розрахунок інфляційних втрат, 3 % річних, пені та штрафу.

Позов підлягає частковому задоволенню.

Клопотання відповідача викладене в листі від 20.01.09р. про відкладення розгляду справи в зв'язку з тим, що позивач не направив відповідачу копії документів, що стосуються заявленого позову задоволенню не підлягає через наступне.

В матеріалах справи є опис вкладення у цінний лист від 25.12.08р. на ім”я Петровське УЖКГ в якому зазначені всі додатки до позову надіслані поштою відповідачу. Відповідач не надав відповідних доказів (довідку поштового відділення) про не отримання такого листа.

Всі документи (договір, акти виконаних робіт, договірна ціна) підписувались представниками сторін, тому їх не може не бути у відповідача.

Крім того, на підставі ст. 75 ГПК України суд може розглянути справу за наявними в ній документами, яких на думку суду зібрано достатньо для вирішення спору по суті в даному судовому засіданні.

На підставі ст. ст. 47-1, 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача пропорційно задоволеним позовним вимогам.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 193, 230 – 232, 317 ГК України, ст. ст. 546, 547, 549, 625, 837, 846, 853, 854 ЦК України, ст. ст. 32 – 34, 43, 44,  47-1, 49, 75, 82 – 85, 116, 117 ГПК України господарський суд

                    

                                                     ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути з Петровського управління житлово-комунального господарства смт. Петрове вул. Літвінова 19 р/р 2602312654097 КБ Приватбанк МФО 823583 код ЄДРПОУ 31583615 на користь дочірнього підприємства „Кіровоградський облавтодор” ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України” філія „Петрівський райавтодор” Петрівський район смт. Петрове вул. Філатова 23 р/р 26003415881001 Приватбанк в м. Кіровограді МФО 323583 код 26177374 – 10972 грн. 92 коп. боргу, 471 грн. 80 коп. інфляційних збитків, 80 грн. 99 коп. 3 % річних, 911 грн. 36 коп. пені, 768 грн. 10 коп. штрафу, 132 грн. 05 коп. сплаченого державного мита, 113 грн. 68 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.  

Наказ видати.

В задоволенні решти позову – відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду в порядку визначеному ГПК України.

Суддя  

Зареєстровано 10.02.2009
Оприлюднено 11.02.2009
Дата набрання законної сили 29.01.2009

Судовий реєстр по справі 15/349

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.12.2017 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 04.12.2017 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 27.02.2012 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 16.02.2012 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 31.08.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 29.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 10.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 09.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 22.02.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 13.10.2009 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 29.01.2009 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.12.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Рішення від 25.12.2008 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 19.12.2008 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 02.12.2008 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 23.09.2008 Господарський суд Сумської області Господарське
Постанова від 28.08.2008 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 26.07.2008 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 20.12.2007 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 03.12.2007 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону