ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 73027, м. Херсон, вул. Робоча, 66, тел. 48-51-90 ___________________________________________________________________ УХВАЛА про відкриття провадження в адміністративній справі 05 червня 2013 р. Справа № 821/2207/13-а                               Суддя Херсонського окружного адміністративного суду Дубровна В.А., перевіривши виконання вимог статей 104, 105, 106 КАС України за адміністративним позовом   Приватного підприємства "Примарис"   до   Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби   про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії, встановив: Приватне підприємство "Примарис" звернулось до Херсонського окружного адміністративного суду з позовом до Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби, у якому просить : 1. визнати протиправними дії Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби, щодо формування в акті Акт від 22.04.2013 року №2371/22-6/35870432 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Примарис» (код 35870432) з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Саноіл Торг» (код 37269136) за період з 01.01.10 по 01.04.13 р.» висновків щодо: - не підтвердження витрат, що враховуються при визначені об'єкта оподаткування за перевіряємий період, та, як наслідок, доходів від подальшої реалізації в межах придбання, на загальну суму 1018706,06 грн. - відсутності об'єктів оподаткування з ПДВ по операціям з придбання товарів та подальшої реалізації в розумінні ст. 185, на загальну суму 203741,23 грн., по правочинах здійснених ПП «Примарис» у вересні - листопаді 2011р. з постачальником ТОВ «Саноіл Торг» (код 37269136) на суму ПДВ 203 741,23 грн., та покупцями на загальну суму ПДВ 203741,23 грн, а саме: ПП «Юга-С» (код 36266213) на суму ПДВ - 106882,65 грн.; ПП "Країна - Дивне" (код 03784120) на суму ПДВ - 79916,19 грн.; ПСП "Влада" (код 31913990) на суму ПДВ - 15484,05 грн.; ПП «Оптіма Брідінг» (код 37016571) на суму ПДВ - 1458,34 грн. 2. Визнати протиправними дії Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби, щодо коригування показників податкової звітності ПП "Примарис" (код ЄДРПОУ 35870432) з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року, яке відбулося на підставi акту від 22.04.2013 року №2371/22-6/35870432 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Примарис» (код 35870432) з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Саноіл Торг» (код 37269136) за період з 01.01.10 по 01.04.13 р." під час здійснення господарських відносин з постачальником - ТОВ "Саноіл Торг» (код ЄДРПОУ 37269136) та покупцями: ПП «Юга-С» (код ЄДРПОУ 36266213); ПП «Україна-Дивне» (код ЄДРПОУ 03784120); ПСП «Влада» (код ЄДРПОУ 31913990); ПП «Оптіма Брідінг» (код ЄДРПОУ 37016571), в тому числі дії з виключення з електронної бази даних «Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість результатів автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України» сум податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість, які визначені ПП «Примарис» (код ЄДРПОУ 35870432) у податкових деклараціях за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року. 3. Зобов'язати Державну податкову інспекцію у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби відновити показники податкової звітності ПП «Примарис» (код ЄДРПОУ 35870432) за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року, в тому числі зобов'язати відобразити в електронній базі даних "Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України" суми податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість, які ПП "Примарис" (код ЄДРПОУ 35870432) включило до податкових декларацій з податку на додану вартість за пеpioд з вересня 2011 року по листопад 2011 року. Разом з адміністративним позовом  Приватне підприємство "Примарис" надало заяву про забезпечення позову шляхом термінового встановлення заборони Державній податковій інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової сліжби: - вносити відповідні зміни до електронної бази даних «Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України» відповідних змін в частині податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість ПП "Примарис", на підставі інформації, викладеної в акті «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Примарис» (код 35870432) з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ «Саноіл Торг» (код 37269136) за період з 01.01.10 по 01.04.13 р.» від 22.04.13 року №2371/22-6/35870432, до остаточного вирішення справи та набрання законної сили рішення суду по даній справі, а якщо вони вже внесені - відновити; - передавати третім особам та використовувати інформацію, викладену в акті "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Примарис» (код 35870432) з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при ведені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Саноіл Торг» (код 37269136) за період з 01.01.10 по 01.04.13 р." від 22.04.13 року №2371/22-6/35870432, в якості доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового та іншого законодавства при проведенні перевірок контрагентів ПП "Примарис", зокрема, передавати та враховувати в результатах перевірок результати проведеної перевірки, проводити зустрічні перевірки контрагентів, що випливають з оскаржуваного Акту, до набрання законної сили рішення суду у даній справі. Зазначений спір згідно із ст.17 КАС України належить до юрисдикції адміністративних судів та має розглядатися в порядку адміністративного судочинства. Адміністративний позов подано з додержанням вимог статей 104-106 КАС України. Підстави для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні. Враховуючи викладене, керуючись статтею 107 КАС України, ухвалив: Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом   Приватного підприємства "Примарис"   до   Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби   про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії. Призначити попереднє судове засідання з метою розгляду заяви про забезпечення позову на  06 червня 2013 р.  о 16:00 годині в приміщенні Херсонського окружного адміністративного суду за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 66 (вхід з вул. Філатова). Справа буде розглядатися судом у складі судді Дубровної В.А. В судове засідання викликати осіб, які беруть участь у справі.    Надіслати особам, які беруть участь у справі, копію ухвали про відкриття провадження та інформацію про їхні процесуальні права та обов'язки. Відповідачу надіслати копію адміністративного позову з доданими до нього документами та запропонувати надати суду не пізніше як за три дні до судового засідання письмові заперечення проти позову з посиланням на докази, якими вони обґрунтовуються. Ухвала оскарженню не підлягає. Суддя                                                                                              Дубровна В.А.   Інформація про процесуальні права осіб, які приймають участь у справі              Ст. 49 КАС України, права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі 1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. 2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належним їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. 3. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1)знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2)знайомитися з матеріалами справи; 3)заявляти клопотання і відводи; 4)давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5)подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6)висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7)подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8)знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них; 9)робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10)оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11)користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. 4.          Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. СТ. 51 КАС України, права та обов'язки сторін 1. Крім прав та обов'язків, визначених у ст. 49 КАС України, позивач має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідного апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.    2. Крім прав та обов'язків, визначених у ст. 49 КАС України, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. 3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. 4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Дата ухвалення рішення 05.06.2013
Зареєстровано 06.06.2013
Оприлюднено 07.06.2013

Судовий реєстр по справі 821/2207/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 30.09.2013 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.06.2013 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.06.2013 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 821/2207/13-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону