ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

73027, м. Херсон, вул. Робоча, 66, тел. 48-51-90

___________________________________________________________________

УХВАЛА

06 червня 2013 р. 17 год. 54 хв. Справа № 821/2207/13-а Херсонський окружний адміністративний суд у складі:

головуючої судді: Дубровної В.А.,

при секретарі: Кургузовій Т.М.,

за участю представників:

позивача - Кашуби А.В.,

відповідача - Саніної М.О.,

розглянувши у попередньому судовому засіданні клопотання позивача про забезпечення адміністративного позову у справі за позовною заявою Приватного підприємства "Примарис" до Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії,

встановив:

Приватне підприємство "Примарис" (далі - позивач, ПП "Примарис") звернулось до Херсонського окружного адміністративного суду з позовом до Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби (далі - відповідач, ДПІ), у якому просить :

- визнати протиправними дії Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби, щодо формування в акті Акт від 22.04.2013 року №2371/22-6/35870432 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Примарис" з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Саноіл Торг" за період з 01.01.10 по 01.04.13 р." висновків щодо не підтвердження витрат, що враховуються при визначені об'єкта оподаткування за перевіряємий період, та, як наслідок, доходів від подальшої реалізації в межах придбання, на загальну суму 1018706,06 грн.; відсутності об'єктів оподаткування з ПДВ по операціям з придбання товарів та подальшої реалізації на загальну суму 203741,23 грн., по правочинах здійснених ПП "Примарис" у вересні - листопаді 2011 р. з постачальником ТОВ "Саноіл Торг" (код 37269136) на суму ПДВ 203 741,23 грн., та покупцями на загальну суму ПДВ 203741,23 грн, а саме: ПП "Юга-С" (код 36266213) на суму ПДВ - 106882,65 грн.; ПП "Україна - Дивне" (код 03784120) на суму ПДВ - 79916,19 грн.; ПСП "Влада" (код 31913990) на суму ПДВ - 15484,05 грн.; ПП "Оптіма Брідінг" (код 37016571) на суму ПДВ - 1458,34 грн.

- визнати протиправними дії Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби, щодо коригування показників податкової звітності ПП "Примарис" (код ЄДРПОУ 35870432) з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року, яке відбулося на підставi акту від 22.04.2013 року №2371/22-6/35870432 " Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Примарис" (код 35870432) з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Саноіл Торг" (код 37269136) за період з 01.01.10 по 01.04.13 р." під час здійснення господарських відносин з постачальником - ТОВ "Саноіл Торг" (код ЄДРПОУ 37269136) та покупцями: ПП "Юга-С" (код ЄДРПОУ 36266213); ПП "Україна-Дивне" (код ЄДРПОУ 03784120); ПСП "Влада" (код ЄДРПОУ 31913990); ПП "Оптіма Брідінг" (код ЄДРПОУ 37016571), в тому числі дії з виключення з електронної бази даних "Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість результатів автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України" сум податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість, які визначені ПП "Примарис" (код ЄДРПОУ 35870432) у податкових деклараціях за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року.

- зобов'язати Державну податкову інспекцію у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби відновити показники податкової звітності ПП "Примарис" (код ЄДРПОУ 35870432) за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року, в тому числі відобразити в електронній базі даних "Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України" суми податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість, які ПП "Примарис" (код ЄДРПОУ 35870432) включило до податкових декларацій з податку на додану вартість за пеpioд з вересня 2011 року по листопад 2011 року.

Одночасно з адміністративним позовом Приватне підприємство "Примарис" надало заяву про забезпечення позову шляхом термінового встановлення заборони Державній податковій інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби:

- вносити відповідні зміни до електронної бази даних "Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України" відповідних змін в частині податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість ПП "Примарис", на підставі інформації, викладеної в акті "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Примарис" (код 35870432) з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ "Саноіл Торг" (код 37269136) за період з 01.01.10 по 01.04.13 р." від 22.04.13 року №2371/22-6/35870432, до остаточного вирішення справи та набрання законної сили рішення суду по даній справі, а якщо вони вже внесені - відновити;

- передавати третім особам та використовувати інформацію, викладену в акті "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Примарис" (код 35870432) з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при ведені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Саноіл Торг" (код 37269136) за період з 01.01.10 по 01.04.13 р." від 22.04.13 року №2371/22-6/35870432, в якості доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового та іншого законодавства при проведенні перевірок контрагентів ПП "Примарис", зокрема, передавати та враховувати в результатах перевірок результати проведеної перевірки, проводити зустрічні перевірки контрагентів, що випливають з оскаржуваного Акту, до набрання законної сили рішення суду у даній справі.

В судовому засіданні представник позивача підтримав клопотання, просив його задовольнити, оскільки вважає, що до ухвалення рішення в адміністративній справі, існує очевидна небезпека заподіяння шкоди майновим правам та інтересам позивача, відновлення яких стане неможливим без вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, оскільки використання інформації, викладеної в Акті перевірки від 22.04.2013 року №2371/22-6/35870432, може призвести до визнання нікчемними угод, укладених за ланцюгами постачання, до визнання відсутньою бази і об'єкта оподаткування податком на додану вартість, що буде порушенням законних інтересів та прав позивача і негативно відобразиться на взаємовідносинах з його контрагентами та державою, руйнування усталених господарських відносин з підприємствами-контрагентами, про зміну категорії уваги суб'єкта господарювання. Позивач вважає, що для відновлення прав, інтересів та ділової репутації позивача необхідно буде докласти значних зусиль, витрат коштів та часу.

Представник відповідача заперечила проти заявленого клопотання, зазначила, що вказане забезпечення позову неможливо без встановлення факту порушення прав платника податків. Представник відповідача вказала, що оскільки перевірка позивача була проведена на підставі постанови слідчого у рамках кримінальної справи, тому результати проведеної перевірки не можуть створювати в даному випадку для платника податків правових наслідків в межах даної адміністративної справи, а отже не можливо заборонити податковому органу вчиняти дії, які покладені на нього податковим законодавством.

Суд, заслухавши представників сторін, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання позивача про забезпечення позову, з огляду на наступне.

Згідно ст. 117 КАС України, суд за клопотанням позивача може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Таким чином, обов'язковою умовою застосування заходів забезпечення позову є наявність хоча б однієї з таких обставин: очевидність небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі; доведення позивачем того, що захист його прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат; очевидність ознак протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Як вбачається зі змісту адміністративного позову, предметом оскарження у даній справі є дії ДПІ, пов'язані із результатами складання акту виїзної позапланової перевірки позивача з питань з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Саноіл Торг" за період з 01.01.10 по 01.04.13 р.". Зокрема, позивач оспорює правомірність внесення до цього акту перевірки певних висновків щодо не підтвердження витрат, які враховуються при визначені об'єкта оподаткування, та, як наслідок, доходів від подальшої реалізації в межах придбання, а також щодо відсутності об'єктів оподаткування з ПДВ по операціям з придбання товарів та подальшої реалізації по правочинах, здійснених ПП "Примарис" з постачальником ТОВ "Саноіл Торг" та покупцями. Крім того, позивач оскаржує дії ДПІ щодо коригування показників податкової звітності ПП "Примарис" з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року, яке на його думку повинно відбутися на підставі акту від 22.04.2013 року № 2371/22-6/35870432 " Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Примарис" з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Саноіл Торг" за період з 01.01.10 по 01.04.13 р." та як наслідок просить суд зобов'язати ДПІ відновити змінені показники податкової звітності ПП "Примарис" , у тому числі шляхом їх відображення в електронній базі даних "Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України".

Таким чином, порушення своїх прав та інтересів позивач пов'язує саме із змістом акту від 22.04.2013 року № 2371/22-6/35870432 " Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Примарис" з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Саноіл Торг" за період з 01.01.10 по 01.04.13 р."

Відповідно до Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.2010 р. № 984, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 р. за № 34/18772, акт документальної перевірки - службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Отже, акт перевірки лише фіксує обставини встановлені під час проведення перевірки та факти виявлених порушень законодавства, що створює для нього виконання функції виключно як носія доказової інформації, який в подальшому повинен використовуватися контролюючим органом для прийняття рішення щодо визначення платникові податків грошових зобов'язань .

Згідно статті 74 Податкового Кодексу України податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах органів державної податкової служби або безпосередньо посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби. Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом державної податкової служби. Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та завдань.

З огляду на викладені приписи податкового законодавства, оцінивши обставини, викладенні у клопотанні, суд вважає, що вимоги позивача про забезпечення даного позову, фактично є вимогами про заборону ДПІ виконувати її повноваження, передбачені законом.

Посилання позивача на те, що інформація, як викладена в акті перевірки від 22.04.2013 року №2371/22-6/35870432, може призвести до визнання нікчемними угод, укладених за ланцюгами постачання, що негативно відобразиться на взаємовідносинах з його контрагентами та призведе до руйнування усталених господарських відносин з підприємствами-контрагентами, не доводить очевидності небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі.

При цьому, суд зазначає, що оскільки позивач вважає, що викладені у акті перевірки висновки зашкоджують його діловій репутації, він не позбавлений можливості здійснити захист своєї ділової репутації в порядку цивільного чи господарського судочинства.

Отже, жодної умови для застосування заходів забезпечення позову позивачем не доведено та судом не встановлено.

На підставі викладеного, виходячи з рівності сторін в адміністративному судочинстві, обов'язку кожної з сторін довести ті обставини, на які вона посилається, суд дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання Приватного підприємства "Примарис" про забезпечення позову.

Керуючись ст.ст. 111, 117, 118 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ухвалив :

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через Херсонський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Якщо ухвалу було постановлено у письмовому провадженні або без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги, ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя Дубровна В.А.

Дата ухвалення рішення 06.06.2013
Зареєстровано 07.06.2013
Оприлюднено 07.06.2013

Судовий реєстр по справі 821/2207/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 30.09.2013 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.06.2013 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.06.2013 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 821/2207/13-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону