ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

73027, м. Херсон, вул. Робоча, 66, тел. 48-51-90

___________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" вересня 2013 р. 15 год.35 хв.Справа № 821/2207/13-а

Херсонський окружний адміністративний суд у складі:

головуючої судді: Дубровної В.А.,

при секретарі: Рябчич А.М.,

за участю представника:

відповідача - Мірошниченко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Приватного підприємства "Примарис" до Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії,

встановив:

Приватне підприємство "Примарис" (далі - позивач, ПП "Примарис") звернулось до Херсонського окружного адміністративного суду з позовом до Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби ( далі - відповідач, ДПІ), у якому з урахуванням уточнення позовних вимог просить визнати протиправними дії ДПІ щодо формування в акті Акт від 22.04.2013 року №2371/22-6/35870432 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Примарис" з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Саноіл Торг" за період з 01.01.10 р. по 01.04.13 р." висновків щодо не підтвердження витрат, що враховуються при визначені об'єкта оподаткування за перевіряємий період, та, як наслідок, доходів від подальшої реалізації в межах придбання, на загальну суму 1018706,06 грн.; відсутності об'єктів оподаткування з ПДВ по операціям з придбання товарів та подальшої реалізації в розумінні ст. 185 Податкового кодексу України на загальну суму 203 741,23 грн., по правочинах, здійснених ПП "Примарис" у вересні - листопаді 2011р. з постачальником ТОВ "Саноіл Торг" на суму ПДВ 203 741,23 грн., та покупцями на загальну суму ПДВ 203 741,23 грн, а саме: ПП "Юга-С" на суму ПДВ - 106 882,65 грн.; ПП "Країна - Дивне" на суму ПДВ - 79916,19 грн.; ПСП "Влада" на суму ПДВ - 15484,05 грн.; ПП "Оптіма Брідінг" на суму ПДВ - 1458,34 грн.; визнати протиправними дії ДПІ щодо коригування показників ПП "Примарис" з податку на додану вартість за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року, яке відбулось на підставі акту від 22.04.2013 року № 2371/22- 6/35870432 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Примарис" з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з TOB "Саноіл Торг " за період з 01.01.10 по 01.04.13 р." під час здійснення господарських відносин з постачальником - TOB "Саноіл Торг" та покупцями: ПП "Юга-С"; ПП "Україна-Дивне"; ПЄП "Влада" ; ПП "Оптіма Брідінг" щодо виключення з електронної бази даних "Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України" сум податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість, які визначені ПП "Примарис" у податкових деклараціях за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року; зобов'язати ДПІ відновити показники податкової звітності ПП "Примарис" за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року шляхом відображення в електронній базі даних "Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України" суми податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість, які самостійно задекларовані ПП "Примарис" в податкових декларацій з податку на додану вартість за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року.

Вказані позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що висновки акту перевірки щодо зменшення валових витрат та валового доходу, а також податкового кредиту та податкових зобов'язань за наслідками придбання у ТОВ «Саноіл Торг» дизельного пального є необґрунтованими, оскільки доводи податкового органу про документальне оформлення ПП "Примарис" придбання у вказаного контрагента дизельного палива невідомого походження та його реалізацію на адресу покупців ПП «Україна-Дивне», ПП «Оптіма Брідінг», ПП «Юга-С» та ПСП «Влада» з метою ухилення від сплати податків та формування податкової вигоди третім особам ґрунтуються на неналежному доказі, яким є акт ДПІ у Шевченківському районі м. Києва від 22.03.13 № 788/22-20/37269136 про результати документальної позапланової невиїзної позапланової перевірки ТОВ «Саноіл Торг» за період з 21.03.2011р. по 30.09.2012 р. Позивач також зазначає, про неправомірні дії ДПІ щодо внесення змін до Деталізованої бази співставлення показників податкового кредиту та податкових зобов'язань вказаних висновків акту перевірки без прийняття податкового повідомлення-рішення, оскільки вказані дії порушують права та інтереси Позивача.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив позов задовольнити з підстав, зазначених у позовній заяві.

Відповідач заперечуючи проти позову вказав, що відповідно до Податкового кодексу України під час проведення перевірки контролюючий орган використовує данні інформаційних баз податкового органу, а також інформацію отриману від інших ДШ стосовно контрагента який мав взаємовідносини з підприємством яке перевіряється. Отже, отримавши від ДПІ у Шевченківському районі м. Києва акт від 22.03.13 №788/22-20/37269136 про результати документальної позапланової невиїзної позапланової перевірки ТОВ «Саноіл Торг», яким встановлено відсутність первинних документів, які підтверджують фінансово - господарську діяльність підприємства у перевіряємому періоді у зв'язку з їх викраденням, та перевіривши первинні документи ПП «Примарис» відповідач правомірно зробив висновок про отримання ПП «Примарис» у вказаного контрагента дизельного палива невідомого походження та, як наслідок, не підтвердження витрат, що враховуються при визначені об'єкта оподаткування, доходи від подальшої реалізації в межа собівартості на загальну суму 1018 706,06 грн., відсутність об'єктів оподаткування з ПДВ по операціям з придбання та реалізації товарів в межах придбання, в розумінні ст. 185 Податкового кодексу України на суму 203 741,23 грн. В судовому засіданні представник відповідача надав суду витяг з бази даних "Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України" та підтвердив внесення до неї змін показників податкового кредиту та податкових зобов'язань на підставі висновків акту перевірки від 22.04.2013 року № 2371/22-6/35870432 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Примарис».

Представник відповідача підтримав в судовому засіданні заперечення проти позову та просив суд відмовити у задоволені позовних вимог у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи представників сторін, дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, проаналізувавши зміст норм матеріального і процесуального права, які врегульовують спірні правовідносини, суд виходить з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20; пп.78.1.11 п.78.1, п.78.2 ст.78 Податкового кодексу України на виконання постанови старшого слідчого з ОВС СВ ДПС У Херсонській області від 08.04.13 р. про призначення позапланової документальної перевірки у кримінальному впроваджені № 32013110100000031 проведена документальна позапланова виїзна перевірка ПП «Примарис» з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Саноіл Торг» за період з 01.01.10 р. по 01.04.13 р., за наслідками якої складено акт перевірки від 22.04.2013 року № 2371/22-6/35870432.

Перевіркою встановлено, що протягом вересня-листопада 2011 року ПП «Примарис» на підставі договору від 15.09.2011 р. за № ДП-20 отримав від ТОВ «Саноіл Торг» дизельне паливо на загальну суму 1018706,06 грн., крім того ПДВ 203741,23 грн., що підтверджується видатковими та податковими накладними, перелік яких наведений на стор. 4 акту перевірки. Розрахунки вчинені у безготівковій формі, про що свідчать платіжні доручення, перелічені на стор. 4 акту перевірки. Перелік товарно-транспортних накладних наведений у додатку №2 до акту перевірки. Вказані первинні документи також надані позивачем до матеріалів справи. Отримане від ТОВ «Саноіл Торг» дизельне паливо в подальшому було реалізовано ПП «Юга-С» згідно договору від 11.10.2011 р. за № 6/ДТ) на загальну суму 649605,90 грн., у т.ч. ПДВ 108267,60 грн., що підтверджується описаними в акті перевірки первинними документами (видатковими, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, довіреностями); ПП «Україна-Дивне» згідно договору від 11.10.11 № 6/ДТ та специфікації до нього на загальну суму 479 497,16 грн., у т.ч. ПДВ 79 916,19 грн., що підтверджується описаними в акті перевірки первинними документами (видатковими, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними); ПП « Оптіма Брідінг» згідно договору від 15.09.11 № 5/ДТ на загальну суму 9150,00 грн., у т.ч. ПДВ 1525,00 грн., що підтверджується описаними в акті перевірки первинними документами (видатковими, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними); ПСП «Влада» згідно договору від 01.07.11 №2/ДТ на загальну суму 92 904,30 грн., у т.ч. ПДВ 15484,05 грн., що підтверджується описаними в акті перевірки первинними документами (видатковими, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними).

Крім того, в ході перевірки фахівцями ДПІ у м. Херсоні прийнято до уваги акт ДПІ у Шевченківському районі м. Києва від 22.03.13 №788/22-20/37269136 про результати документальної позапланової невиїзної позапланової перевірки ТОВ «Саноіл Торг», яким встановлено, що на момент проведення перевірки ТОВ «Саноіл Торг» первинні та інші документи фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства відсутні у зв'язку з їх викраденням, а також матеріали досудового розслідування у рамках кримінального впровадження №32013110100000031 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, порушеного ОВС СВ ДПВ України у Херсонській області, згідно яким встановлено, що групою осіб створено злочинну схему незаконної мінімізації податкових зобов'язань за податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств шляхом використання реквізитів банківських рахунків суб'єктів господарської діяльності, в тому числі за участю ТОВ «Саноіл Торг» .

Враховуючи вказані обставини, податковим органом було зроблено висновок про документальне не підтвердження ПП « Примаріс» щодо отримання від ТОВ «Саноіл Торг» та подальшої реалізації на адресу покупців ПП «Україна-Дивне», ПП «Оптіма Брідінг», ПП «Юга-С» та ПСП «Влада» дизельного палива, у зв'язку з невідомим його походженням.

Даний висновок слугував підставою для встановлення порушень пп.134.1.1, п. 134.1 ст.134, пп.138.1.1, п. 1381, п.138.2, п.138.8 ст.138, пп.139.1.9 п.139.1 ст.139 Розділу III Податкового кодексу України в частині не підтвердження витрат, що враховуються при визначені об'єкта оподаткування за перевіряємий період, та як наслідок доходи від подальшої реалізації в межах придбання на загальну суму 1018706,06 грн., а також порушення п. 185.1 ст. 185, п.187.1 ст.187, п.198.1, п.198.2, п. 198.3, п. 198.5, п. 198.6 ст.198, Розділу V Податкового Кодексу України в частині відсутності об'єктів оподаткування з ПДВ по операціям з придбання товарів та подальшої реалізації на загальну суму 203741,23 грн.

За результатами проведеної перевірки керівником ДПІ у м. Херсоні податкове повідомлення-рішення не приймалось і дане питання не є предметом спору.

Щодо вимоги позивача про визнати протиправними дії ДПІ щодо формування в акті від 22.04.2013 року № 2371/22-6/35870432 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Примарис" з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Саноіл Торг" за період з 01.01.10 р. по 01.04.13 р." вищевказаних висновків, то суд вважає їх такими, що не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.78.8 Податкового кодексу України порядок оформлення результатів документальної позапланової перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу.

Згідно п.86.1 Податкового кодексу України результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Відповідно до п.3 Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 року № 984 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 р. за N 34/18772 (далі по тексту - Порядок №984), акт - це службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

У пункті 6 розділу І цього Порядку зазначено, що факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.

Пунктом 6 розділу ІІ Порядку передбачено, що висновок акта (довідки) документальної перевірки складається таким чином: зазначається опис виявлених перевіркою порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, з посиланням на підпункти, пункти, статті законодавчих актів або загальний висновок щодо відсутності таких порушень.

З огляду на викладене, суд вважає, що акт перевірки є таким, що не породжують певних правових наслідків, не створюють юридичний стан платника податків, тому оскарження висновків акту перевірки не є належним способом захисту прав позивача, передбаченого діючим законодавством. Вказаний акт може бути визнаний в якості доказу при вирішенні іншого спору, де б оскаржувалися дії, рішення, які є обов'язковими до виконання, зокрема податкове повідомлення-рішення. Вчинення дій суб'єктом владних повноважень є способом реалізації наданої суб'єктам владних повноважень компетенції.

Як встановлено судом, за результатами проведення перевірки позивача податкове повідомлення-рішення не приймалось, тому у суду відсутні підстави для оцінки його висновків з метою встановлення порушень прав позивача.

Разом з тим, як свідчать матеріали справи та представником відповідача підтверджено в судовому засіданні, що ДПІ здійснено коригування та внесено зміни до Системи співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України" щодо зменшення податкового кредиту на суму 203 741,23 грн. згідно операції з придбання ПП «Примарис» у ТОВ «Саноіл Торг» дизельного палива та зменшено податкові зобов'язання на вказану суму ПДВ за наслідками подальшої реалізації дизельного палива на адресу покупців ПП «Україна-Дивне», ПП «Оптіма Брідінг», ПП «Юга-С» та ПСП «Влада» на підставі висновків акту від 22.04.2013 року № 2371/22-6/35870432 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Примарис" з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Саноіл Торг" за період з 01.01.10 р. по 01.04.13 р.", про що свідчить наданий відповідачем на вимогу суду витяг з бази даних "Деталізована інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України ".

Наказом ДПА України від 18.04.2008 року № 266 затверджені "Методичні рекомендації щодо взаємодії органів державної податкової служби при проведенні перевірок податкових декларацій з податку на додану вартість з урахуванням інформації розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів", якими визначено, що Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України є програмним продуктом.

Відповідно до статті 74 Податкового кодексу України податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах органів державної податкової служби або безпосередньо посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби. Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом державної податкової служби.

Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та завдань.

Пунктом 2.21 розділу 2 вказаних Методичних рекомендацій передбачено, що підсумки перевірок за результатами автоматизованого співставлення податкової звітності з податку на додану вартість на центральному рівні відображаються в додатку до акта перевірки (камеральної, документальної невиїзної, планової, позапланової перевірки) або довідки у розрізі періодів та операцій з одним контрагентом та фіксуються в автоматизованій системі «Аудит». По мірі підписання актів перевірки та узгодження податкових зобов'язань, визначених податковим повідомленням-рішенням, прийнятим за результатами таких перевірок, уточнюються результати автоматизованого співставлення на центральному рівні податкової звітності з податку на додану вартість за поданням підрозділу, яким завершено процедуру такого узгодження та яким прийнято таке повідомлення-рішення.

Вказане також узгоджується з визначенням критерій добросовісності платника, який передбачає законність дій платника у сфері податкових правовідносин (у тому числі і щодо формування даних податкового обліку), доки це не спростовано у порядку, встановленому Податковим кодексом України, зокрема неможливість податкового органу застосовувати до платника негативних правових наслідків до моменту донарахування платникові податкового зобов'язання в порядку статті 54 Податкового кодексу України та його узгодження.

Таким чином, суд приходить до висновку, що оскільки, за результатами проведеної перевірки ПП «Примарис» податкове повідомлення-рішення відповідачем не приймалось та, відповідно, податкові зобов'язання не узгоджувались, то податковим органом безпідставно змінено показники відповідної податкової звітності позивача з податку на додану вартість за період з вересня по листопад 2011 року.

Отже, враховуючи доведеність факту порушення прав позивача діями відповідача по коригуванню податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість за вересень - листопад 2011 року, визначених на підставі акту від 22.04.2013 року № 2371/22-6/35870432 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП "Примарис" з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Саноіл Торг" за період з 01.01.10 р. по 01.04.13 р.", суд приходить до висновку щодо задоволення позовних вимог в частині зобов'язання ДПІ у м. Херсоні відновити у базі даних «Деталізована інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» податковий кредит на суму 203 741,23 грн. згідно операції з придбання ПП «Примарис» у ТОВ «Саноіл Торг» дизельного палива та податкові зобов'язання на вказану суму ПДВ за наслідками подальшої реалізації дизельного палива на адресу покупців ПП «Україна-Дивне», ПП «Оптіма Брідінг», ПП «Юга-С» та ПСП «Влада».

Відповідно до ч.1 ст.2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок, щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 8-14, 71, 86, 94, 159, 160-163, 167, 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

постановив :

Адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати протиправними дії Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби щодо коригування показників ПП «Примарис» (код ЄДРПОУ 35870432) з податку на додану вартість за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року, яке відбулось на підставі акту від 22.04.2013 року № 2371/22- 6/35870432 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Примарис» (код 35870432) з питання дотримання вимог чинного податкового законодавства при проведені фінансово-господарських взаємовідносин з TOB «Саноіл Торг » ( код 37269136 ) за період з 01.01.10 по 01.04.13 р.» під час здійснення господарських відносин з постачальником - TOB «Саноіл Торг» (код ЄДРПОУ 37269136) та покупцями: ПП «Юга-С» (код ЄДРПОУ 36266213); ПП «Україна-Дивне» (код ЄДРПОУ 03784120); ПЄП «Влада» (код ЄДРПОУ 31913990); ПП «Оптіма Брідінг» (код ЄДРПОУ 37016571) щодо виключення з електронної бази даних «Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України» сум податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість, які визначені ПП «Примарис» (код ЄДРПОУ 35870432) у податкових деклараціях за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року,

Зобов'язати Державну податкову інспекцію у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби відновити показники податкової звітності ПП «Примарис» (код ЄДРПОУ 35870432) за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року шляхом відображення в електронній базі даних «Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматичного співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України» суми податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість, які самостійно задекларовані ПП «Примарис» (код ЄДРПОУ 35870432) в податкових декларацій з податку на додану вартість за період з вересня 2011 року по листопад 2011 року.

В інший частині позовних вимог відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України чи прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Повний текст постанови виготовлений та підписаний 11 жовтня 2013 р.

Суддя Дубровна В.А.

кат. 8

Дата ухвалення рішення 30.09.2013
Зареєстровано 14.10.2013
Оприлюднено 14.10.2013

Судовий реєстр по справі 821/2207/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 30.09.2013 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.06.2013 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.06.2013 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 821/2207/13-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону