Рішення
від 19.06.2013 по справі 922/1840/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" червня 2013 р.Справа № 922/1840/13

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Прохорова С.А.

при секретарі судового засідання Кролівець М.О.

розглянувши справу

за позовом ТОВ "Устеп", м. Горлівка до ТОВ "Тетра-Імпекс", м. Харків про стягнення коштів за участю представників сторін:

позивача - Хрипунова І.В., за дов.

відповідача - не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Розглядається вимога ТОВ "Устеп" до ТОВ "Тетра-Імпекс" про відшкодування витрат, пов'язаних з поставкою товару неналежної якості в сумі 215 850,00 грн.

Представник позивача в судовому засіданні підтримує заявлені позовні вимоги в повному обсязі та просить суд їх задовольнити, надав витребувані ухвалою суду документи, які долучені до матеріалів справи.

Представник відповідача в призначене судове засідання не з'явився, до суду повернулась ухвала про порушення провадження у справі, направлена на адресу відповідача, з відміткою пошти: "зі спливом терміну зберігання".

Відповідно до роз'яснень, викладених Вищим господарським судом у інформаційному листі №01-8/482 від 13.08.2008р. до повноважень господарських судів не віднесено з'ясування фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Крім того, в зазначеному інформаційному листі викладено й правову позицію, згідно з якою примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками "адресат вибув", "адресат відсутній"і т. п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій.

На підставі вищевикладеного суд дійшов висновку про належне повідомлення учасників процесу про час та місце судового засідання.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх позовних вимог або заперечень на позов, в зв'язку з чим справа розглядається в порядку статті 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами справи.

Суд, розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, встановив наступне:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Устеп» (позивач по справі, Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Тетра-Імпекс» (Постачальник, відповідач по справі) 22.12.2011 року було укладено договір купівлі-продажу за № 17.

Згідно п. 1.1. договору відповідач зобов'язався поставити, а позивач прийняти та оплатити лінію для виробництва профнастілу «Обладнання».

Одночасно з поставкою Постачальник зобов'язався передати Покупцеві комплект документації на «Обладнання»: керівництво по експлуатації, яке підлягає поставці спільно з обладнанням з метою забезпечення правильної та належної його експлуатації.

На підставі Договору, за видатковою накладною № 2 від 06 червня 2012 року відповідач на адресу позивача поставив «Обладнання»: лінію для виробництва металочерепиці «Монтерей» в кількості 1 шт. та лінію для виробництва профнастілу С-8-44 2 в 1 у кількості 1 шт. - на загальну суму 749580,00 грн.

Позивач оплатив та прийняв Обладнання, комплект документації ж на «Обладнання», передбачений п. 1.1. договору, був відсутній.

Таким чином, як вбачається з матеріалів справи, позивач виконав усі взяті на себе зобов'язання за договором купівлі-продажу, однак відповідач на момент звернення з позовом до суду всупереч умовам договору не передав позивачеві комплект документації на Обладнання.

Після установки Обладнання уповноваженими представниками відповідача, позивач не в змозі експлуатувати поставлене відповідачем Обладнання через постійний випуск бракованої продукції. Факт випуску бракованої продукції підтверджується актами перевірки продукції, яка випускається на підприємстві, від 14.08.2012 p., від 15.08.2012 p., від 22.08.2012 p., від 23.08.2012 р., копії яких містяться в матеріалах справи.

Акт дефектації лінії для виробництва металочерепиці «Монтерей» та лінії для виробництва профнастілу С-8-44 2 в 1, які були поставлені відповідачем відповідно до договору № 17 від 22.12.2011 p., від 14.08.2012 р. встановлює детальний опис виявлених дефектів ліній, в наслідок чого комісією у складі представників ТОВ «Устеп» було прийнято рішення про визнання лінії для виробництва металочерепиці «Монтерей» та лінії для виробництва профнастілу Р-8-44 2 в 1 непрацездатними.

Згідно п.3.1. договору якість та комплектність «Обладнання» повинні відповідати технічним характеристикам, які вказані в паспорті на «Обладнання», а також умовам діючого Договору.

Позивачем 12 жовтня 2012 року направлено на адресу відповідача претензію з вимогою: в 7-ми денний строк з моменту отримання вимоги направити свого представника для складання комісійного акту про виявлення прихованих недоліків; уповноваженого представника відповідача узгодити строки усунення ТОВ «Тетра-Імпекс» виявлених прихованих недоліків Обладнання, поставленого відповідачем; передати ТОВ «Устеп» паспорт завода-виготовлювача та керівництво по експлуатації Обладнання, однак відповідач залишив її без розгляду, в зв'язку з чим позивачем було прийнято рішення про усунення виявлених прихованих недоліків в поставленому «Обладнанні» за власний рахунок.

Так відповідно до експертних висновків Донецької торгово-промислової палати за № 5386/1 від 26.10.2012 р. та №5386/2 від 26.10.2012 р. пред'явлені експерту змонтовані лінія для виробництва металочерепиці «Монтерей» та лінія для виробництва профнастілу С-8-44 2 в 1 при наявності зазначених у висновках дефектів не можуть забезпечити випуск якісної продукції. Витрати позивача на експертні послуги складають 2208,00 грн., що підтверджується копією платіжного доручення № 303 від 25.10.2012 р., копія якого міститься в матеріалах справи.

20 листопада 2012 року ТОВ «Устеп» направило на адресу відповідача претензію з вимогою: в 7-ми денний строк з моменту отримання вимоги усунути дефекти, які вказані в висновках експертів за № 5386/1 та за № 5386/2, або замінити поставлені ТОВ «Тетра-Імпекс» лінії на лінії належної якості, однак відповідач залишив її без розгляду.

Беручи до уваги, що відповідачем неодноразово були проігноровані вимоги позивача щодо усунення дефектів в «Обладнанні», яке було поставлено ТОВ «Тетра-Імпекс», позивачем було прийнято рішення про усунення дефектів, встановлених експертами Донецької Торгово-промислової палати, за власний рахунок.

Так, відповідно до контрактів на налагодження обладнання № 011 та № 012 від 01.11.2012 р. працівниками ТОВ «Профільстрой» за замовленням позивача виконано роботи щодо усунення недоліків лінії для виробництва металочерепиці «Монтерей» та лінії для виробництва профнастілу С-8-44 2 в 1.

19 лютого 2013 року позивач направив на адресу відповідача претензію з вимогою в 7-ми денний строк з моменту отримання вимоги відшкодувати витрати щодо усунення дефектів «Обладнання» в сумі 215 850,00 грн., яке було поставлене відповідачем, однак останній залишив її без розгляду.

Надаючи правову оцінку вище викладеним обставинам суд виходить з наступного.

За загальним положенням цивільного законодавства, зобов'язання виникають з підстав, зазначених у статті 11 Цивільного кодексу України. За приписами частини 2 цієї статті підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини, інші юридичні факти. Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є дії осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також дії, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

У відповідності із ст. 173 Господарського кодексу України та ст. 509 Цивільного кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утримуватися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать (ст. 174 Господарського кодексу України).

Відповідно до ч. 7 ст. 179 Господарського кодексу України, господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами. Згідно статті 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 598 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом та припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених законом або договором, а згідно статті 599 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ч.1 ст. 193 Господарського кодексу України, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Укладений між сторонами договір за своєю правовою природою містить елементи договору поставки та договору підряду (змішаний договір). Відповідно до статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 673 Цивільного кодексу України унормовано, що продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору купівлі - продажу. Продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору купівлі-продажу. У разі відсутності в договорі купівлі-продажу умов щодо якості товару продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується. Якщо продавець при укладенні договору купівлі-продажу був повідомлений покупцем про конкретну мету придбання товару, продавець повинен передати покупцеві товар, придатний для використання відповідно до цієї мети.

За приписами частини 6 статті 268 Господарського кодексу України у разі якщо недоліки поставлених товарів можуть бути усунені без повернення їх постачальнику, покупець має право вимагати від постачальника усунення недоліків у місцезнаходженні товарів або усунути їх своїми засобами за рахунок постачальника.

Відповідно до статті 678 ЦК України покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором, зокрема, відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Загальна сума витрат позивача на усунення недоліків товару склала 215 850,00 грн., яка на момент винесення рішення у справі відповідачем не відшкодована.

Відповідно ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ч. 1 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

За таких обставин, суд вважає позовні вимоги позивача про стягнення з відповідача суми витрат на експертні послуги у розмірі 2 208,00 грн. та 215 850,00 грн. суми витрат на усунення недоліків товару такими,що відповідають вимогам діючого законодавства України та підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 1, 12, 22, 33, 43, 49, 75,82-85 ГПК України,-

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Тетра-Імпекс» (61184, м. Харків, вул. Командарма Корка, буд. 40, к. 77, р/р 260016485 в Філія ВАТ «Ерсте-банк» м. Харків, МФО 380009, код ЄДРПОУ 33901112) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Устеп» (84606, м. Горлівка, Донецька обл., вул. Миру, 44/а, р/р 26007051805655 Донецьке РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 35498487) суму витрат на усунення недоліків товару у розмірі 215 850,00 грн., суму витрат на експертні послуги у розмірі 2 208,00 грн. та судовий збір в розмірі 4 361,16 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 25.06.2013 р.

Суддя Прохоров С.А.

справа № 922/1840/13

СудГосподарський суд Харківської області
Дата ухвалення рішення19.06.2013
Оприлюднено04.07.2013
Номер документу32157803
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —922/1840/13

Ухвала від 15.07.2013

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Потапенко В.І.

Ухвала від 03.06.2013

Господарське

Господарський суд Харківської області

Прохоров С.А.

Ухвала від 07.08.2013

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Потапенко В.І.

Ухвала від 07.05.2013

Господарське

Господарський суд Харківської області

Прохоров С.А.

Рішення від 19.06.2013

Господарське

Господарський суд Харківської області

Прохоров С.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні