ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про порушення провадження у справі

08.07.2013 Справа № 920/1065/13 Господарський суд Сумської області у складі судді Костенко Л.А., секретаря судового засідання Олтушевської І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Сумської області, матеріали за заявою кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумагрохімзахист» (40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/2; код 35171564) до боржника Спільного агрохімічного підприємства «Родючість» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю ( 42302, Сумська область, Сумський район, с. Склярівка, вул. Молодіжна, 1; код 19369021) про порушення справи про банкрутство

За участі представників сторін:

від кредитора: ТОВ «Сумиагрохімзахист» - Наталіч Р.В.;

від боржника: САП «Родючість» - адвокат Мирославський С.В.;

арбітражний керуючий: Кардаш В.С.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумагрохімзахист» звернулося до господарського суду Сумської області із заявою про порушення справи про банкрутство Спільного агрохімічного підприємства «Родючість» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю в зв'язку із його фінансовою неспроможністю.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 25.06.2013 року заява про порушення справи про банкрутство прийнята до розгляду та призначено підготовче засідання на 08.07.2013р., одночасно вказаною ухвалою суд зобов'язав арбітражного керуючого Кардаша В.С., кандидатура якого визначена автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України надати до господарського суду заяву на участь у справі в порядку ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

До господарського суду надійшла заява від арбітражного керуючого Кардаш В.С. про згоду на участь у справі про банкрутство Спільного агрохімічного підприємства «Родючість» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Заперечень щодо призначення розпорядника майна присутні в судовому засіданні представники сторін не заявляли.

Розглянувши у підготовчому засіданні 08.07.2013р. матеріали справи, заслухавши пояснення представників, суд встановив:

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у підготовчому засіданні господарським судом здійснюється перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з'ясовується наявність підстав для порушення провадження у справі про банкрутство.

Визнаючи обґрунтованість заявлених вимог ТОВ «Сумагрохімзахист» та достатність підстав для порушення провадження у справі про банкрутство Спільного агрохімічного підприємства «Родючість» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, господарський суд виходить з наступного:

Згідно ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі по тексту Закон про банкрутство) боржник - суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа або фізична особа - підприємець), неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов'язання після настання встановленого строку їх виконання, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено цим Законом.

Згідно ч. 3 ст. 10 Закону про банкрутство справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Підставою порушення справи є заборгованість боржника перед кредитором ТОВ «Сумагрохімзахист» в розмірі 625 000, 00 грн., що перевищує встановлений Законом про банкрутство мінімальний розмір вимог.

Зобов'язання боржника виникли під час здійснення ним господарської діяльності за договором надання фінансової поворотної допомоги №12/03-12 від 22.12.2011р. та № 12/03-13 від 23.12.2011р.

Вимога кредитора ТОВ «Сумагрохімзахист» заявлена на підставі невиконаного рішення господарського суду Сумської області від 18.02.2013р. у справі № 920/192/13-г та виданого на його виконання наказу від 07.03.2013р.

На вимогу кредитора Постановою ВДВС Сумського районного управління юстиції від 12.03.2013р. відкрите виконавче провадження ВП №36964156 по примусовому виконанню наказу господарського суду Сумської області від 07.03.2013р. № 920/192/13-г.

Таким чином вимоги кредитора ТОВ «Сумагрохімзахист» є безспірними та такими що існують більше трьох місяців після відкриття виконавчого провадження та на час розгляду справи.

Вказані обставини також підтверджують неспроможність боржника виконати у встановлений термін безспірні вимоги кредитора та є достатніми підставами для порушення провадження у справі про банкрутство боржника, відповідно до вимог Закону про банкрутство.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону про банкрутство за наслідками розгляду заяви про порушення справи про банкрутство та відзиву боржника господарський суд виносить ухвалу про порушення справи про банкрутство.

Згідно ч. 4 ст. 13, ч. 1 ст. 16 Закону про банкрутство відсутність відзиву на заяву про порушення справи про банкрутство не перешкоджає провадженню у справі.

Відповідно до ч. 9 ст. 16 Закону про банкрутство в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство зазначається про введення процедури розпорядження майном та призначення розпорядника майна, встановлення розміру оплати його послуг та джерела її сплати.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст.115 Закону про банкрутство арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна не може перевищувати п'яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.

Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується арбітражному керуючому (розпоряднику майна) за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.

До господарського суду надійшли також клопотання від ініціюючого кредитора про призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Чупруна Є.В., та заява на участь у справі від арбітражного керуючого Савочки А.А.

Вказане клопотання керуючого санацією та заява не підлягає задоволенню, оскільки Закон про банкрутство передбачає порядок призначення розпорядника майна через автоматизовану систему відбору арбітражних керуючих, тому інші кандидатури арбітражних керуючих можуть бути розглянуті судом за відсутності згоди арбітражного керуючого визначеного автоматизованою системою.

За вказаних обставин, дослідивши матеріали справи та оцінивши подані докази, суд дійшов висновку про неспроможність боржника виконати у встановлений термін безспірних вимог кредитора та наявність достатніх підстав для порушення провадження у справі про банкрутство.

Керуючись ст. ст. 1, ч. 1 ст. 2, ч. 3 ст. 10, ст. ст. 16, 19, 22, 114, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 4-1, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі №920/1065/13 про банкрутство Спільного агрохімічного підприємства «Родючість» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю ( 42302, Сумська область, Сумський район, с. Склярівка, вул. Молодіжна, 1; код 19369021).

2. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

3. Визнати вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумагрохімзахист» до боржника в сумі 637500, 00 грн.

4. Ввести процедуру розпорядження майном та призначити розпорядником майна арбітражного керуючого Кардаш Владислава Сергійовича (свідоцтво № 746 від 22.03.2013р.; адреса: 63705, Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Леніна, б. 15, кв. 4).

5. Встановити оплату послуг розпорядника майна Кардаш Владислава Сергійовича в розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок коштів ініціюючого кредитора.

6.Заборонити власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника Спільне агрохімічне підприємство «Родючість» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю та боржнику приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

7. Зобов'язати заявника ТОВ «Сумагрохімзахист» відповідно до вимог ч. 10, ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону від 22.12.2011р. № 4212-VI) ч. 1 Прикінцевих та перехідних його положень протягом 10 днів здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про порушення справи про банкрутство в офіційних друкованих органах в якому повинні міститись відомості визначені ч. 10 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Докази публікації оголошення подати до суду.

8. Встановити строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів до 26.08.2013р.

9. Встановити дату складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду до 26.08.2013р.

10. Встановити дату попереднього засідання на 09.09.2013р. о 11 год. 40 хв.

11. Встановити строк проведення інвентаризації майна боржника до 30.08.2013р.

12. Клопотання ініціюючого кредитора про призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Чупруна Є.В., та заяву арбітражного керуючого Савочки А.А. про участь у справі - відхилити.

13. Ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її винесення.

14. Копію ухвали направити кредитору, боржнику, розпоряднику майна, власнику майна (органу уповноваженому управляти майном), ДПІ в м. Сумах, органу ДВС, Державному органу з питань банкрутства, Сумський районний суд.

Повна ухвала складена 10.07.2013р.

СУДДЯ Л.А. КОСТЕНКО

Дата ухвалення рішення 08.07.2013
Зареєстровано 10.07.2013
Оприлюднено 11.07.2013

Судовий реєстр по справі 920/1065/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.05.2017 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 26.04.2017 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 06.04.2017 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 30.03.2017 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 22.03.2017 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 01.03.2017 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.01.2017 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.01.2017 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.12.2015 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 04.12.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 08.07.2013 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 25.06.2013 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону