ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_________________________________________________________________________

УХВАЛА

про порушення провадження у справі про банкрутство

(підготовче засідання)

"09" липня 2013 р.Справа № 922/2378/13

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Дзюби О.А.

при секретарі судового засідання Шаповалові О.В.

розглянувши заяву Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" м. Київ про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "МАКРОТРЕЙД", м. Харків , код ЄДРПОУ 35290327 за участю :

Представників ініціюючого кредитора - Кожанов О.О., довіреність від 14.05.13р. та Цибулько О.І., довіреність від 14.05.13р.

Представника боржника - Будьонний В.М., довіреність від 15.04.13р.

ВСТАНОВИВ:

Кредитор - Публічне акціонерне товариство "Банк Форум", м. Київ, звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство у відношенні товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "МАКРОТРЕЙД", м. Харків в порядку ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 14 червня 2013 року прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" про порушення справи про банкрутство у відношенні товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "МАКРОТРЕЙД" до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 09 липня 2013 року; зобов'язано кредитора та боржника надати суду необхідні документи для розгляду справи по суті; зобов'язано арбітражного керуючого Дерев'янко Д.В. подати до суду заяву про участь у справі, в якості розпорядника майна боржника.

До канцелярії суду від арбітражного керуючого Капустіна В.В. надійшла заява (вх№ 24650) про згоду на участь у справі в якості розпорядника майна боржника.

Через канцелярію суду від ініціюючого кредитора надійшло клопотання (вх№ 24705) про залучення до матеріалів справи витребуваних судом документів.

Також, через канцелярію суду від боржника надійшло клопотання (вх№ 24733) про призначення арбітражного керуючого.

В судовому засіданні представники ініціюючого кредитора пояснили, що на момент розгляду справи заборгованість боржником не погашена, у зв'язку з чим, підтримали свою заяву про порушення відносно товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "МАКРОТРЕЙД" справи про банкрутство.

Присутній у засіданні суду представник боржника надав суду усні пояснення, зазначивши, що заборгованість перед кредитором визнає в повному обсязі, проте на даний час не в змозі її погасити, а також підтримав своє клопотання про призначення у справі розпорядником майна арбітражного керуючого Аніщенко С.О.

Арбітражний керуючий Дерев'янко Д.В. у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, заяви на участь у справі в якості розпорядника майна боржника не надав, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчать наявні в матеріалах справи докази.

Розглянувши матеріали справи, заяву ініціюючого кредитора про порушення справи про банкрутство відносно боржника, заслухавши присутніх у засіданні суду учасників процесу суд зазначає наступне.

Згідно п.1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", справи про банкрутство юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Згідно п.2 ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник, кредитор.

Відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" - Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Господарсько процесуального кодексу України передбачено обов'язок доказування кожною стороною тих обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи те, що норми ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, щодо обов`язку господарського суду витребувати у сторін документи і матеріали, що необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом сторін подавати докази, а п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих ним повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та вважає за можливе розглянути справу по суті за наявними у ній та додатково поданими на вимогу суду матеріалами та документами.

З матеріалів справи вбачається, що у відповідності до ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредитор - Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" звернувся до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство у відношенні товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "МАКРОТРЕЙД", в порядку посилаючись на те, що безспірні вимоги кредитора до боржника складають більше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені протягом трьох місяців в загальній сумі 59 728 877,36 грн., що виникли внаслідок неналежного виконання боржником своїх обов'язків за кредитним договором № 0023/08/122-КІ від 04.03.2008 року.

Згідно наявних в матеріалах справи доказів кредитор - Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" та боржник - товариство з обмеженою відповідальністю "ТД "МАКРОТРЕЙД" на момент розгляду справи включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до п. 3 ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Як вбачається з матеріалів справи, вимоги кредитора до боржника в загальній сумі 59 728 877,36 грн. підтверджуються кредитним договором № 0023/08/122-КІ від 04.03.2008 року, разом з додатковими угодами до нього, договором поруки від 04.03.2008р., разом із змінами та доповненнями до нього, іпотечним договором від 04.03.2008р. А також, рішенням від 17.11.10р. та наказом від 08.04.11р. господарського суду м. Києва по справі №38/124, додатковим рішенням від 18.11.10р. та наказом від 08.04.11р. господарського суду м. Києва по вказаній справі.

Заборгованість також підтверджується постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень від 06.02.2012 року про стягнення з боржника на користь кредитора 5089783,02 дол. США (39191329,30 грн.) - заборгованість по тілу кредиту, 270486,26 дол. США (2082744,20 грн.) - заборгованість по відсоткам, 787434,07 дол. США (6063242,34 грн.) - пені за прострочене тіло кредиту, 33720,05 дол. США (259644,38 грн.) - пені за прострочені відсотки, 3311,69 дол. США (25500,00 грн.) - державного мита, 118,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Згідно абз. 7 п. 2 ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до заяви про порушення справи про банкрутство додаються докази того, що сума вимог кредитора не забезпечена повністю заставою майна боржника.

Судом встановлено, що вимоги Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" до товариство з обмеженою відповідальністю "ТД "МАКРОТРЕЙД", відповідно до іпотечного договору від 04.03.2008 року забезпечені заставою, а саме нерухомим майном боржника:

- нежилий будинок літ. «А», загальною площею 1360,10 кв.м., що знаходиться: м. Київ, вулиця Нижньоюрківська, буд.9 (дев'ять), який належить ТОВ «Торговий дім «Макротрейд» на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу від 04.03.2008р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник С.А. за р.№936 та зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів 04.03.2008р. за реєстраційним №2734380;

- нежилий будинок літ. «Б», загальною площею 1056,10 кв.м., що знаходиться: м. Київ, вулиця Нижньоюрківська, дуб.9 (дев'ять), який належить ТОВ «Торговий дім «Макротрейд» на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 04.03.2008р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник С.А. за р.№938, та зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів 04.03,2008р. за реєстраційним №2734409; (далі по тексту - Предмет іпотеки).

Договором про внесення змін та доповнень № 2 від 28.11.2008р. до Іпотечного договору за взаємною домовленістю сторін регламентована вартість предмета іпотеки в сумі 38743577, 60 грн.

Також, ініціюючим кредитором до заяви про порушення справи про банкрутство додакно висновок незалежного суб'єкта оціночної діяльності Приватне підприємство "ТВІ" про вартість майна, згідно якого ринкова вартість предмета іпотеки станом на 27.05.2013р. складає 13532000,00 грн.

Врахувавши зазначене, суд встановив, що вартості предметів застави недостатньо для задоволення вимог ініціюючого кредитора, а різниця між стягнутою за рішенням суду заборгованості та оцінкою сторонами предметів іпотеки, становить суму значно більшу ніж 300 мінімальних заробітних плат, необхідних для порушення справи про банкрутство.

Тобто, кредитором в повному обсязі дотримано, встановлений Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядок подачі до суду заяви про порушення справи у відношенні боржника.

Крім того, у судовому засіданні вимоги кредитора боржником визнані в повному обсязі.

Врахувавши все зазначене, та те, що вимоги кредитора - Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" до боржника підтверджені належними доказами, у зв'язку з чим визнаються судом безспірними.

Відповідно до п.п. 1, 2 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з'ясування наявності підстав для порушення провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Законом.

У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов'язані з розглядом справи.

Згідно п. 3 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", якщо справа порушується за заявою кредитора, господарський суд перевіряє обґрунтованість його вимог, їх безспірність, вжиття заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.

Судом встановлено, що боржник має не виконані на протязі більш ніж трьох місяців після настання встановленого строку для сплати безспірні грошові зобов'язання перед кредитором, сума яких становить більше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Зазначене свідчить про те, що кредитором при подачі до суду заяви про порушення справи про банкрутство відносно боржника повністю дотримані приписи ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Згідно п.п. 6 та 9 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" - За наслідками розгляду заяви про порушення справи про банкрутство господарський суд виносить ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна та інш.

На підставі вищенаведеного., суд дійшов висновку порушити провадження у справі про банкрутство, ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, у відношенні боржника ввести процедуру розпорядження майном та призначити розпорядника майна.

Судом встановлено, що визначений автоматизованою системою арбітражний керуючий Дерев'янко Д.В. на участь у справі в якості розпорядника майна боржника, відповідну заяву, у порядку передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (ст. 114) не представив, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить наявне в матеріалах справи повідомлення про вручення поштового відправлення № 011596.

Відповідно до п. 1 ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, не надійшла заява про згоду стати розпорядником майна в цій справі, то розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Згідно п. 2 ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня усунення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, покладених цим Законом.

До призначення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до жодної категорії вищезазначених осіб.

Судом встановлено, що запропонований представником боржника арбітражний керуючий Аніщенко С.О. відповідну письмову заяву на участь у даній справі в якості розпорядника майна боржника до суду не подав, матеріали справи містять лише клопотання представника ТОВ "ТД "МАКРОТРЕЙД" про призначення у справі арбітражного керуючого Аніщенко С.О.

Отже, вказана кандидатура, відповідно до вимог Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не може бути прийнята судом до розгляду.

Розглянувши заяву арбітражного керуючого Капустіна В.В. на участь у справі в якості розпорядника майна боржника, в якій він сповістив суд, що порушень законодавства при виконанні обов'язків арбітражного керуючого і порушень строків подання інформації за час виконання своїх обов'язків він не має, управління боржником раніше не здійснював, не є особою, яка згідно з Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" є заінтересованою особою, не є особою якій заборонено здійснювати цей вид підприємницької діяльності або займати керівні посади, не має судимості за вчинення корисливих злочинів, суд вважає можливим призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Капустіна Володимира Володимировича, ідентифікаційний номер 2852502917, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Кронштадська, буд. 138., (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 124 від 06.02.2013р.) та встановити розмір оплати його послуг в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень, за рахунок коштів отриманих від продажу майна боржника.

Відповідно до п. 10 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку зобов'язати заявника - Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" м. Київ подати до офіційного друкованого органу оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство та призначити попереднє засідання суду.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 22, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "МАКРОТРЕЙД", м. Харків, код ЄДРПОУ 35290327.

2. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, що передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:

забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах;

забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій;

не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій;

зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію;

не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

3. Ввести процедуру розпорядження майном боржника, строком на сто п'ятнадцять календарних днів.

4. Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Капустіна Володимира Володимировича, ідентифікаційний номер 2852502917, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Кронштадська, буд. 138., (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 124 від 06.02.2013р.) та встановити розмір оплати його послуг в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень, за рахунок коштів отриманих від продажу майна боржника.

5. Зобов'язати кредитора - ПАТ "Банк Форум" в десятиденний строк з дня прийняття даної ухвали опублікувати в офіційному друкованому органі України газеті "Голос України" або "Урядовий Кур'єр" оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "ТД "МАКРОТРЕЙД", із зазначенням повного найменування боржника, його поштової адреси, банківських реквізитів, найменування та адреси господарського суду, номера справи, відомості про розпорядника майна, граничний строк подання заяв конкурсних кредиторів з вимогами до боржника, докази надати суду.

6. Зобов'язати розпорядника майна розглянути в тридцятиденний строк від дня публікації оголошення вимоги кредиторів, за наслідками розгляду вимог кредиторів повністю або частково визнати їх або відхилити, з обґрунтуванням підстав відхилення, про що повідомити письмово заявників та господарський суд, в строк до 07 вересня 2013 року.

Зобов'язати розпорядника майна скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду, в строк до 10 вересня 2013 року.

Зобов'язати розпорядника майна провести інвентаризацію майна боржника, а також здійснити аналіз фінансового становища підприємства, інвестиційного положення, та положення на товарному ринку, в строк до 17 вересня 2013 року.

7. Призначити попереднє засідання суду на 24 вересня 2013 року об 10:00 у приміщенні Господарського суду Харківської області, к. 107.

8. Дану ухвалу направити кредитору, боржнику, розпоряднику майна, ДВС Дзержинського р-ну, Дзержинський районний суд м. Харкова, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору.

Суддя Дзюба О.А.

Дата ухвалення рішення 09.07.2013
Зареєстровано 29.07.2013
Оприлюднено 29.07.2013

Судовий реєстр по справі 922/2378/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 29.03.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 18.12.2018 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 07.12.2018 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 09.07.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 14.06.2013 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону