ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

У Х В А Л А

про закриття провадження у справі

15 листопада 2013 року м. Київ№ 826/17957/13-а

Окружний адміністративний суд м. Києва у складі: головуючого судді Маруліної Л.О., при секретарі судового засідання Хливнюк А.М., при розгляді у відкритому судовому засіданні подання

Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Біовак Україна»

про підтвердження обґрунтованості арешту майна

за участю представників:

заявника: Булигіної Є.В.,

сторони, до якої застосовуються заходи: Шевчука С.В., Овдієнка О.О., Шабельнікова А.В.,

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло подання Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (далі - заявник, ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Біовак Україна» (далі - ТОВ «Біовак Україна») про підтвердження обґрунтованості арешту майна ТОВ «Біовак Україна» (код за ЄДРПОУ 36702047).

У судове засідання 15.11.2013 р. представники сторін прибули.

Вимоги подання обґрунтовано тим, що невиконання ТОВ «Біовак Україна» вимог податкового органу, а саме відмова від допуску посадових осіб для проведення перевірки дають підстави вважати, що рішення Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві від 12.11.2013 р. про застосування адміністративного арешту майна є обґрунтованим. Також, заявник вважає, що при застосуванні органом державної податкової служби адміністративного арешту майна платників податків відсутній спір про право, оскільки повноваження на його застосування надано Податковим кодексом України і є лише превентивним засобом забезпечення фінансових інтересів держави у випадку порушення норм податкового законодавства, а не засобом притягнення чи мірою відповідальності платника податків.

В судовому засіданні представник заявника підтримав подання у повному обсязі та просив підтвердити обґрунтованість арешту майна ТОВ «Біовак Україна» відповідно до рішення Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві від 12.11.2013 р. № 7119/10/22-07 про застосування адміністративного арешту.

Представники ТОВ «Біовак Україна» у судовому засіданні заперечили проти задоволення подання та зауважили, що підприємство вбачає порушення вимог чинного законодавства при проведенні 11.11.2013 р. посадовими особами Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві виїзної документальної позапланової перевірки та оскаржує в адміністративному порядку до начальника Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві неправомірні дії відповідних посадових осіб. Як наслідок, товариство зазначає про відсутність у податкового органу законних підстав для накладення арешту на майно платника.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши представників, Окружний адміністративний суд міста Києва приходить до висновку, що провадження у справі за поданням податкового органу слід закрити, оскільки вбачається спір про право та справу не належить розглядати в особливому порядку, встановленому ст. 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України.

Окремим видом судового провадження, відмінним від загального (позовного), є провадження у справах за поданням податкових органів, поданих на підставі ст. 183-3 Кодексу адміністративна судочинства України.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання у разі, якщо із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.

Суд звертає увагу, що спір про право в контексті п. 2 ч. 5 ст. 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України має місце в разі, якщо предметом спору є правовідносини, існування яких є передумовою виникнення підстав для застосування спеціальних заходів, перелічених у статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судом встановлено, що передумовою для звернення заявника із цим поданням про підтвердження обґрунтованості арешту майна ТОВ «Біовак Україна» є не допуск посадових осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної позапланової перевірки.

Зокрема, в листі Вищого адміністративного суду України від 02.02.2011 р. № 149/11/13-11 «Про особливості провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби» зазначено, що спір про право наявний у разі, коли платник податків висловлює незгоду з рішенням податкового органу, що було підставою для виникнення обставин для внесення відповідного подання. Наприклад, платником податків оскаржено до суду рішення про застосування адміністративного арешту (пункт 94.11 статті 94 Податкового кодексу України); оскаржено податкове повідомлення-рішення, яке покладено в основу податкового боргу, що стягується шляхом внесення подання, тощо. При цьому незгода платника податків із рішеннями податкових органів щодо застосування спеціальних заходів, згаданих у статті 183 з позначкою 3 Кодексу адміністративного судочинства України, може підтверджуватися не лише зверненням із відповідним адміністративним позовом. Суд може встановити наявність спору також із змісту заперечень платника податків, стосовно якого внесено подання. Зокрема, платник податків може заперечувати розмір податкового боргу, що стягується, або факт узгодження податкових зобов'язань, з яких виник податковий борг; склад майна, щодо якого застосовується адміністративний арешт; заперечувати наявність податкового боргу, у зв'язку з яким накладено адміністративний арешт, або законність проведення перевірки, недопущення до якої призвело до застосування адміністративного арешту, тощо.

Відповідно до приписів п.п.94.2.3 п.94.2 ст. 94 Податкового кодексу України арешт майна платника податків може бути застосовано, у разі якщо платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу державної податкової служби.

Отже, право податкового органу на застосування адміністративного арешту виникає за умови дотримання процедури передбаченої законодавством.

Представник заявника в судовому засіданні наголошував на тому, що підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Біовак Україна» були положення п.п.78.1.1 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України, а саме: відмова платника податків від надання пояснень та їх документальних підтверджень на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби.

Водночас, в своїх запереченнях представники ТОВ «Біовак Україна» наголошували, що 11.11.2013 р. до TOB «Біовак Україна» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 14, офіс 305-А, з'явились посадові особи ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, які повідомили, що мають на меті провести виїзну документальну позапланову перевірку.

На вимогу головного бухгалтера підприємства надати документи, що підтверджують право вказаних посадових осіб на проведення перевірки було надано:

- Наказ від 08.11.2013 р. №1429 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки, відповідно до якого на підставі п.п. 78.1.1 п.78.1 ст. 78, п.82.2 ст. 82 Податкового кодексу України наказано Начальнику управління податкового аудиту Міхонік С.А., в зв'язку з ненаданням пояснень та їх документального підтвердження на запит ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, забезпечити проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Біовак Україна» з питань правильності сплати податків і зборів за період з 01.01.2013 року по 30.09.2013 р. Тривалість перевірки з 11 листопада 2013 р. на 5 робочих днів;

- два направлення на перевірку від 11.11.2013 р. №2959/22-07 та №2960/22-07 на ім'я головного податкового ревізора-інспектора Морозевича Олексія Володимировича та на ім'я головного податкового ревізора-інспектора Бабюк Юлії Олександрівни. Відповідно до направлень вказані посадові особи на підставі пп.78.1.1 п.78.1 ст. 78, п.82.2 ст. 82 Податкового кодексу України направляються на проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Біовак Україна» для здійснення контролю правильності нарахування, повноти сплати податків і зборів, а також дотримання з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства.

Ознайомившись з вищевказаними наказом та направленнями на проведення перевірки керівництво ТОВ «Біовак Україна» прийшло до висновку, що надані документи складені з порушенням вимог чинного законодавства, а перевірка проводиться незаконно, без передбачених на те підстав. На цій підставі податковим ревізорам-інспекторам ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Морозевич О.В. та Бабюк Ю.О. було відмовлено у допуску до проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Біовак України». Про обставини не допуску до виїзної позапланової перевірки посадових осіб ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві головним бухгалтером ТОВ «Біовак Україна» Сітковською C.B. було письмово зазначено у зауваженнях, викладених у відповідних направленнях на перевірку.

Так, представники ТОВ «Біовак Україна» зазначають, що пред'явлені посадовими особами ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві документи були оформлені з порушенням вимог п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу України, зокрема, без зазначення підстави для проведення перевірки відповідно до п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 (не вказано, на який саме запит податкової інспекції не надано пояснення та документальне підтвердження). В свою чергу, товариство до початку перевірки не отримувало жодного запиту про надання пояснень та їх документального підтвердження з питань правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків і зборів за період з 01.01.2013 р. по 30.09.2013 р. Лише в день проведення перевірки посадовими особами податкової інспекції разом з направленням на проведення перевірки TOB «Біовак Україна» було надано запит ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 11.11.2013 р. № 7041/10/2690-22-07 за підписом заступника начальника інспекції, у якому саме і пропонувалось керівництву товариства надати до ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту інформацію та документальне підтвердження щодо отримання та використання імпортованого товару з 01.01.2013 р. по 30.09.2013 р.

Таким чином, на думку представників TOB «Біовак Україна», у ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві не було жодних правових підстав, передбачених п.п. 78.1.1. п. 78.1. cт. 78 Податкового кодексу України (якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту) для проведення у TOB «Біовак Україна» документальної позапланової невиїзної перевірки.

Наведені вище обставини були викладені TOB «Біовак Україна» у скарзі №13В13 від 13.11.2013 року до начальника ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (отримано 14.11.2013 р. згідно відмітки заявника).

Отже, зібрані у справі матеріали свідчать про наявність спору про право, предметом якого є правомірність призначення перевірки, недопущення до якої призвело до застосування адміністративного арешту. А тому справа не підлягає розгляду в порядку, встановленому ст. 183-3 Кодексу адміністративна судочинства України, а провадження у вказаній справі слід закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 157 Кодексу адміністративна судочинства України.

Згідно з пунктом першим ч. 1 ст. 157 Кодексу адміністративна судочинства України суд закриває провадження у справі якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 157, 160, 165, 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд м. Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Закрити провадження у адміністративній справі за поданням Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві до Товариства з обмеженою відповідальністю «Біовак Україна» про підтвердження обґрунтованості арешту майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Біовак Україна» (код за ЄДРПОУ 36702047).

2. Роз'яснити заявнику, що повторне звернення з тим самим поданням не допускається.

Ухвала набирає законної сили згідно ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст. ст. 185 -187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя Л.О. Маруліна

Дата ухвалення рішення 15.11.2013
Оприлюднено 21.11.2013

Судовий реєстр по справі 826/17957/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.03.2014 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 25.02.2014 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.02.2014 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.02.2014 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.02.2014 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.11.2013 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Окрема ухвала від 15.11.2013 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 13.11.2013 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/17957/13-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону