РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" грудня 2013 р. Справа № 902/1265/13

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючий суддя Павлюк І. Ю.

суддя Миханюк М.В. ,

суддя Сініцина Л.М.

при секретарі Ільчук Н.О.

за участю представників сторін:

від позивача: не з'явився

від відповідача: Єремєєва М.В. - представник за довіреністю від 13.03.2013р. №10

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА", м.Вінниця

на рішення господарського суду Вінницької області

від 16.10.13 р. у справі № 902/1265/13 (суддя Мельник П.А.)

за позовом Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради, м.Дніпропетровськ

до товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА", м.Вінниця

про розірвання договору

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Вінницької області від 16.10.2013р. у справі №902/1265/13 позов Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА" про розірвання договору задоволено.

Розірвано договір, укладений 05.12.2012р. між Головним архітектурно-планувальним управлінням Дніпропетровської ради та ТОВ "АНАЛІТИКА", як переможцем конкурсних торгів з надання консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії) код ДК 016-97 - 74.20.7 (бюлетень ВДЗ 67 (669), оголошення №213482).

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Аналітика на користь Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської ради 1147,00грн. судового збору.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, відповідач звернувся до суду з апеляційною скаргою, в якій просить оскаржене рішення скасувати та прийняти нове, яким у задоволені позовних вимоги відмовити.

Мотивуючи апеляційну скаргу, відповідач зазначає, зокрема, наступне:

- вважає рішенням місцевого господарського суду прийняте з порушенням норм чинного законодавства;

- положення ст.652 ЦК України пов'язує можливість розірвання договору безпосередньо не з наявністю істотної зміни обставин, а з наявністю одночасно чотирьох умов, визначених ч. 2 ст. 652 цього Кодексу, при істотній зміні обставин, тобто позивач мав довести одночасну наявність чотирьох умов, визначених вказаною статтею ЦК України; крім того, вимагаючи розірвання договору на цій підставі, позивач з урахуванням положень процесуального законодавства щодо обов'язку доказування мав довести, зокрема, впевненість сторін у момент укладення договору в тому, що така зміна обставин не настане;

- позивачем в порушення приписів ст. ст. 33, 34 ГПК України ні в позовній заяві, ні під час розгляду справи не надано жодних доказів та обґрунтування наявності (настання) умов, визначених ч.2 ст.652, не зазначено, які саме права чи охоронювані законом інтереси позивача було порушено та яким чином виконання договору порушує співвідношення майнових інтересів сторін і позбавляє заінтересовану сторону (Позивача) того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

- при розгляді справи відповідачем було надано клопотання про визначення наслідків розірвання договору, однак в мотивувальній частині оскаржуваного рішення зазначено, що суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання відповідача, проте, не визначено - в чому саме полягає таке часткове задоволення.

Позивач не скористався правом подачі письмового відзиву на апеляційну скаргу, що, у відповідності до ч.2 ст.96 ГПК України, не перешкоджає перегляду рішення місцевого господарського суду.

Позивач в судове засідання не з'явився, проте, 10.12.2013р. надіслав на адресу суду телеграму, в якій просить розглядати справу за наявними в ній матеріалами без участі його представника.

Враховуючи приписи ст.101 ГПК України про межі перегляду справ в апеляційній інстанції та той факт, що неявка в засідання суду представник позивача, належним чином та відповідно до законодавства повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає перегляду оскарженого судового акту, судова колегія розглянула апеляційну скаргу за відсутності представника останнього.

Заслухавши пояснення представника відповідача, обговоривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, перевіривши повноту з'ясування та доведеність всіх обставин, що мають значення для справи, відповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи, правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскарженого рішення, судова колегія вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, 05.12.2012р. між Головним архітектурно-планувальним управлінням Дніпропетровської міської ради (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА" (учасник), як переможцем конкурсних торгів з надання консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії) код ДК 016-97 - 74.20.7 (бюлетень ВДЗ 67 (669), оголошення № 213482) укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти №11/2012 (далі - договір), згідно п.1.1 якого, учасник зобов'язується у 2012р. надати замовникові послуги, зазначені документацією конкурсних торгів на закупівлю консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії), код ДК016-97 - 74.20.7, яка затверджена рішенням комітету з конкурсних торгів замовника від 25.05.2012р. (далі документи конкурсних торгів), а замовник - прийняти і оплатити такі послуги (а.с.7-12).

Пунктом 1.2 договору сторони дійшли згоди про найменування послуг: консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії) код ДК 016-97 - 74.20.7. Вид послуг: послуги зі створення ортофотопланів М1:2000 по матеріалам цифрової аерофотозйомки. Кількість послуг: одна. Обсяг послуг: для створення ортофотоплану м.Дніпропетровська М 1:2000 зніманню підлягає територія м.Дніпропетровська близько 500кв.км., згідно з викопіюванням з плану м.Дніпропетровська.

В п.1.3 договору, сторони зазначили, що обсяги надання послуг можуть бути зменшені, залежно від реального фінансування видатків.

У відповідності до п.2.1. договору, учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає якісним характеристикам, зазначеним у документації конкурсних торгів, у технічному завданні на надання послуг консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії) код ДК 016-97-74.20.7 (додаток №1 до цього договору), яке є його невід'ємною частиною, Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" від 23.12.1998р. №353-XIV із змінами та в іншій нормативно-технічній документації у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Згідно п. 3.1 договору, ціна цього договору становить - 1098764,34грн. у тому числі ПДВ 20% 183127,39грн..

Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Зменшення ціни договору здійснюється відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства (п.3.2 договору).

Відповідно до п.4.1, 4.2 договору, розрахунки проводяться шляхом оплати замовником після пред'явлення учасником рахунка на оплату послуг згідно календарного плану, який є невід'ємною частиною цього договору; до рахунка додаються акт про надані послуги та вся супровідна документація згідно вимог діючого законодавства.

Пунктом 4.6 договору, сторони узгодили, що у випадку розривання договору за ініціативою замовника (якщо це не пов'язано з порушенням умов договору учасником), а також у випадку розривання договору за ініціативою учасника за причини порушення замовником умов договору, розрахунок проводиться за фактично наданий обсяг послуг.

Пунктом 5.1 договору передбачено, що строк (термін) надання послуг, встановлений у графіку надання консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуг з картографії), код ДК 016-97-74.20.7, (додатку №2 до цього договору), який є його невід'ємною частиною.

Згідно п.5.3 договору, приймання наданих послуг здійснюється шляхом підписання замовником акту приймання-передачі послуг.

Цей договір набирає чинності з моменту підписання сторонами і діє до 31.12.2012р. (п.10.1 договору).

Відповідно до розділу XII договору, невід'ємною частиною цього договору є: 12.1 додаток №1 - технічне завдання на надання послуг консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуг з картографії), код ДК 016-97-74.20.7; 12.2 додаток №2 - графік надання послуг консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуг з картографії), код ДК 016-97-74.20.7; 12.3 додаток №3 - повідомлення про акцепт конкурсної пропозиції учасника (копія).

Договір про закупівлю послуг за державні кошти від 05.12.2012р. №11/2012 підписаний сторонами та скріплений їх печатками.

Відповідно до акту здачі-прийомки виконаних робіт №581 від 19.12.2012р., який підписаний сторонами та скріплений їх печатками, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНАЛІТИКА" передало, а Головне архітектурно-планувальне управління Дніпропетровської міської ради прийняло роботи передбачені договором №11/2012 від 05.12.2012р., зокрема послуги зі створення ортофотопланів М 1:2000 по матеріалам цифрової аерофотозйомки на загальну суму 1098764,34грн. з ПДВ (а.с.13).

Як встановлено судом першої інстанції, спірний договір про закупівлю послуг за державні кошти від 05.12.2012р. №11/2012 укладено з товариством з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА", як переможцем процедури закупівлі, відповідно до прийнятого 11.10.2012р. господарським судом Дніпропетровської області рішення у справі №32/5005/8144/2012, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.11.2012р., яким задоволено позов товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА" до Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради про визнання недійсним рішення тендерного комітету з конкурсних торгів Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради, оформлене протоколом №8 від 23.07.2012р. за результатами відкритих торгів "74.20.7. Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії)" від 23.07.2012р. щодо відміни конкурсних торгів та про зобов'язання відповідача укласти договір з ТОВ "АНАЛІТИКА", як переможцем конкурсних торгів з надання консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії) код ДК 016-97-74.20.7 (бюлетень ВДЗ 67 (669), оголошення № 213482)".

Крім того, цим подіям передувало проведення процедури конкурсної закупівлі, а також визначення переможця, яким став відповідач. В той же час, інша особа, яка також приймала участь в процедурі відкритих торгів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіаційний розрахунковий центр" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило оскаржені судові акти у справі №32/5005/8144/2012 скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити, посилаючись на порушення норм процесуального і матеріального права, яких, на його думку, припустилися суди попередніх інстанцій, що призвело до прийняття останніми неправильних рішень. Заявник касаційної скарги не приймав участі у розгляді справи у суді першої інстанції, проте, рішення останнього впливає на права Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіаційний розрахунковий центр" як учасника конкурсних торгів.

Постановою Вищого господарського суду України від 01.04.2013р. у справі №32/5005/8144/2012 рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2012р. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.11.2012р. у справі №32/5005/8144/2012 скасовано та в задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА" до Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради про визнання недійсним рішення відмовлено. Вирішено питання розподілу судових витрат (а.с.14-24).

Таким чином, як зазначив суд першої інстанції, фактично скасовані підстави, відповідно до яких позивач мав право укладати договір, має місце істотна зміна обставин, які позивач при укладанні договору передбачити не міг.

Листами від 19.04.2013р. та від 26.04.2013р. позивач повідомив відповідача про те, що головою АПУ Дніпропетровської міської ради отримано постанову Вищого господарського суду України від 01.04.2013р. у справі №32/5005/5144/2012, якою задоволено касаційну скаргу ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр" та скасовано рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2012р. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.11.2012р. у справі №32/5005/5144/2012, скасовані заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою господарського суду Дніпропетровської області. Крім того, зазначив, що позивач не має можливості виконати свої зобов'язання за договором від 05.12.2012р. №11/2012, оскільки відсутні підстави, за яким було укладено договір між сторонами. Також, запропоновано укласти відповідну додаткову угоду щодо розірвання договору від 05.12.2012р. №11/2012 за згодою сторін (а.с.26-27).

У відповіді від 17.05.2013р. №21 на листи позивача відповідач зазначив, що ТОВ "АНАЛІТИКА" в повному обсязі виконало свої зобов'язання за спірним договором, при цьому позивач є добросовісним набувачем послуг, що були предметом договору. Крім тог, при достроковому розірванні договору має бути обов'язково вирішено питання щодо правомірності подальшого використання позивачем послуг, що були предметом державної закупівлі. Таким чином, для вирішення питання про дострокове розірвання договору та визначення правових наслідків такого рішення, Головне архітектурно-планувальне управління Дніпропетровської міської ради має звернутись з відповідним позовом до господарського суду (а.с.28-29).

За вказаних обставин, Головне архітектурно-планувальне управління Дніпропетровської міської ради звернулося до господарського суду Вінницької області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА" про розірвання договору, укладеного 05.12.2012р. між Головним архітектурно-планувальним управлінням Дніпропетровської ради та ТОВ "АНАЛІТИКА", як переможцем конкурсних торгів з надання консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії) код ДК 016-97 - 74.20.7 (бюлетень ВДЗ 67 (669), оголошення № 213482) (а.с.2-3).

Обґрунтовуючи позовну заяву, позивач посилається на те, що постановою Вищого господарського суду від 01.04.2013р. рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2012р., на виконання якого був укладений спірний договір між сторонами, скасовано.

Також 16.10.2013р. представником відповідача подано клопотання від 16.10.2013р. в порядку ч.3 ст.652 Цивільного кодексу України (вх.№08-46/12318/13 від 16.10.2013р.), згідно вимог якого останній просить у випадку розірвання спірного договору за ініціативою позивача застосувати наслідки розірвання договору у вигляді оплати за фактично наданий обсяг послуг, а саме 1098764,34грн. згідно з кошторисом витрат, який був долучений відповідачем до клопотання (а.с.56).

Як вже зазначалося, рішенням господарського суду Вінницької області від 16.10.2013р. у справі №902/1265/13 позов задоволено (а.с.64-65).

Колегія суддів апеляційного господарського суду не погоджується з висновком суду першої інстанції, з огляду на таке.

Зобов'язанням, згідно ст.509 Цивільного кодексу України, є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених ст.11 цього Кодексу, зокрема з договорів та інших правочинів. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Відповідно до ст.901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

У свою чергу договір, згідно ст.629 ЦК України, є обов'язковим для виконання сторонами.

Пунктом 4.6 спірного договору, сторони узгодили, що у випадку розривання договору за ініціативою замовника (якщо це не пов'язано з порушенням умов договору учасником), а також у випадку розривання договору за ініціативою учасника за причини порушення замовником умов договору, розрахунок проводиться за фактично наданий обсяг послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, предметом спору між Головним архітектурно-планувального управлінням Дніпропетровської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА" є розірвання договору про закупівлю послуг за державні кошти від 05.12.2012р. №11/2012 на підставі ст.652 ЦК України.

Частиною 1 ст. 652 ЦК України передбачено, що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Частиною 2 ст. 652 ЦК України встановлено, якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Отже, закон пов'язує можливість розірвання договору безпосередньо не з наявністю істотної зміни обставин, а з наявністю чотирьох умов, визначених ч.2 ст.652 ЦК України, при істотній зміні обставин.

Як свідчать матеріали справи на обґрунтування позовних вимог позивач, зокрема, посилається на те, що постановою Вищого господарського суду від 01.04.2013р. скасовано рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2012р., на виконання якого був укладений спірний договір між сторонами.

Оскільки позивач посилається на відповідні обставини, то обов'язок з доказування істотної зміни обставин покладається саме на позивача. Проте, обґрунтовуючи позовну заяву, позивач не надав належних, допустимих доказів на обґрунтування обставин справи, які б свідчили про наявність всіх чотирьох умов встановлених цивільним законодавством, що б дало змогу застосувати до спірних правовідносин приписи ст.652 ЦК України.

Крім того, позивачем не надано суду доказів на підтвердження істотного порушення відповідачем умов договору про закупівлю послуг за державні кошти від 05.12.2012р. №11/2012 та неналежного виконання ним умов наведеної угоди.

Таким чином, зазначене не може вважатися істотним порушенням умов договору та настанням істотної зміни обставин в розумінні ст.652 Цивільного кодексу України, а відтак і підставою для розірвання договору.

За таких обставин колегія суддів погоджується з доводами скаржника про безпідставність застосування судом до спірних відносин між позивачем та відповідачем ст.652 ЦК України.

Також, згідно ст.ст.610, 612 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У відповідності до ст.530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Статтею 180 Господарського кодексу України встановлено, що зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Частиною 7 ст.180 ГК України передбачено, що строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору. На зобов'язання, що виникли у сторін до укладення ними господарського договору, не поширюються умови укладеного договору, якщо договором не передбачено інше. Закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору.

Відповідно до ч.1 ст.631 ЦК України, строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

Згідно п.5.3 спірного договору, приймання наданих послуг здійснюється шляхом підписання замовником акту приймання-передачі послуг.

Цей договір набирає чинності з моменту підписання сторонами і діє до 31.12.2012р. (п.10.1 спірного договору).

Актом здачі-прийомки виконаних робіт від 19.12.2012р. №581, який підписаний сторонами та скріплений їх печатками, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНАЛІТИКА" передало, а Головне архітектурно-планувальне управління Дніпропетровської міської ради прийняло роботи передбачені договором №11/2012 від 05.12.2012р. на загальну суму 1098764,34 з ПДВ.

З урахуванням наведених норм, колегія суддів зазначає, що законодавством передбачено розірвання в судовому порядку виключно чинного договору, строк дії якого не закінчився та умови якого породжують виникнення прав та обов'язків для сторін, які внаслідок розірвання договору мають бути припинені.

Таким чином, позовні вимоги, щодо розірвання господарських відносин задоволенню не підлягають, оскільки строк дії договору про закупівлю послуг за державні кошти від 05.12.2012р. №11/2012 укладеного між сторонами скінчився 31.12.2012р.. Також, як вже зазначалось, відповідно до акту здачі-прийомки виконаних робіт №581 від 19.12.2012р. відповідач передав позивачу виконані роботи передбачені спірним договором, вартість яких позивач не оплатив, що в свою чергу не позбавляє скаржника, з метою захисту свого права, звернутися до суду з окремими позовними вимогами.

У відповідності до ст.32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно вимог ст.33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду вважає, що апеляційна скарга товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА" підлягає задоволенню, а рішення господарського суду Вінницької області від 16.10.2013р. у справі №902/1265/13 слід скасувати та прийняти нове рішення - в позові відмовити.

Відповідно до ст.49 ГПК України судові витрати зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги слід покласти на Головне архітектурно-планувальне управління Дніпропетровської міської ради.

Керуючись ст.ст. 101, 103 - 105 Господарського процесуального кодексу України, Рівненський апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА", м.Вінниця задовольнити.

2. Рішення господарського суду Вінницької області від 16.10.2013р. у справі №902/1265/13 скасувати. Прийняти нове рішення:

"В позові відмовити.".

3. Стягнути з Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради (49000, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна ім..В.І.Леніна, 29а, ідентифікаційний код 02165455) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА" (21027, м.Вінниця, вул..600-річчя, 25, ідентифікаційний код 13337103) 573грн. 50коп. судового збору за подання апеляційної скарги

4. Видачу наказу на виконання даної постанови доручити господарському суду Вінницької області.

5. Справу №902/1265/13 повернути до господарського суду Вінницької області.

Головуючий суддя Павлюк І. Ю.

Суддя Миханюк М.В.

Суддя Сініцина Л.М.

Віддрук. прим.:

1 - до справи,

2 - позивачу (49000, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна ім.В.І. Леніна, 29а),

3 - відповідачу (21027, м.Вінниця, вул.600-річчя, 25),

4 - в наряд.

Дата ухвалення рішення 10.12.2013
Зареєстровано 10.12.2013
Оприлюднено 11.12.2013

Судовий реєстр по справі 902/1265/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 10.12.2013 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.11.2013 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 16.10.2013 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 25.09.2013 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону