ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

32/55

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  32/55

19.03.09

За позовом  Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Конгрес - Сервіс»

до                  Закритого акціонерного товариства «Шляхбудкомплект»

про               стягнення 11125,00 грн..

                                                                                                    Суддя Хрипун О.О.

Представники :

Від позивача:       Артамонов Д.В. - директор;

Від відповідача:   Герасименко В.М. –предст.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом, в якому просить стягнути з відповідача суму боргу за договором № 63 на ведення реєстру акціонерів від 17.09.2001 у розмірі 11125,00 грн.

Позивач клопотанням від 23.02.2009 збільшив позовні вимоги  на вартість обслуговування системи реєстру власників іменних цінних паперів відповідача в січні та лютому 2009 року на 600,00 грн.

Позивач  клопотанням  від 06.03.2009 збільшив позовні вимоги на вартість пені за прострочення платежів за обслуговування системи реєстру акціонерів в червні 2008 року -січні 2008 року, а саме на 2226,00 грн.

Остаточні позовні вимоги становлять 13351,00 грн., які складаються з 2100,00 грн. за обслуговування системи реєстру акціонерів в червні 2008 року – грудні 2008 року; 600,00 грн. за обслуговування системи реєстру акціонерів в січні 2009 року –лютому 2009 року; 9000,00 грн. за відповідальне зберігання документів системи реєстру акціонерів протягом 5 років; 10,00 грн. за аналіз документів на достатність підстав для внесення змін до системи реєстру акціонерів; 10,00 грн. за зміну реквізитів відповідача: 5,00 грн. за внесення даних про уповноважену особу; 364,50 грн.  –пеня за прострочення платежу за обслуговування системи реєстру акціонерів в червні 2008; 318,00 грн. -  пеня за прострочення платежу за обслуговування системи реєстру акціонерів в липні 2008; 271,50 грн. - пеня за прострочення платежу за обслуговування системи реєстру акціонерів в серпні 2008; 226,50 грн. - пеня за прострочення платежу за обслуговування системи реєстру акціонерів у вересні 2008 року; 180,00 грн. - пеня за прострочення платежу за обслуговування системи реєстру акціонерів в жовтні 2008 року; 135,00 грн. - пеня за прострочення платежу за обслуговування системи реєстру акціонерів в листопаді 2008 року; 88,50 грн. - пеня за прострочення платежу за обслуговування системи реєстру акціонерів в грудні 2008 року; 42,00 грн. - пеня за прострочення платежу за обслуговування системи реєстру акціонерів в січні 2008 рік.  

Позовні вимоги мотивовані тим, що  в порушення умов договору від 17.09.2001 № 63, відповідач не оплатив в повному обсязі послуги позивача пов'язані з веденням реєстру акціонерів, у зв'язку з чим позивач просить стягнути грошові кошти у розмірі 13 361,00 грн.  

Відповідач проти задоволення позову заперечує, оскільки вважає, що договір від 17.09.2001 припинив свою дію 30.06.2008, а тому вимоги позивача про стягнення заборгованості по періодичним платежам за період з липня по жовтень 2008 року є незаконними. Крім того, відповідач зазначає, що умовами договору не передбачений обов'язок попередньої оплати послуг позивача за відповідальне зберігання документів системи реєстрів протягом п'яти років, а тому вимоги позивача про стягнення заборгованості у розмірі 9000,00 грн. є необґрунтованими.

Розглянувши подані документи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, Господарський суд міста Києва

                                                 

ВСТАНОВИВ:

17.09.2001 між Закритим акціонерним товариством "Шляхбудкомплект"  (далі емітент, відповідач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фірма "Конгрес - Сервіс" (далі –реєстратор, позивач) укладено договір № 63 (далі - Договір) на ведення реєстру акціонерів, відповідно до умов якого емітент доручає, а реєстратор бере на себе зобов'язання щодо формування та ведення реєстру акціонерів емітента.

Об'єм робіт, які виконує реєстратор, а також їх оплата, визначаються цим договором та додатком № 1 до цього договору, який є невід'ємною частиною договору (п. 1.2 договору).

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

31.12.2007 між позивачем та відповідачем укладено додаткова угода № 3 до договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 63 від 17.09.2001, якою погоджено сторонами розмір і порядок оплати емітентом і зареєстрованими особами послуг реєстратора.

Пунктом 2 додаткової угоди № 3 встановлено, що щомісячний платіж у розмірі 300,00 грн. без ПДВ здійснюється не пізніше останнього числа місяця, за який здійснюється платіж. Перший платіж за цією додатковою угодою здійснюється за січень 2008 року. Датою оплати емітентом послуг реєстратора вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок реєстратора.

Згідно з додатковою угодою № 3 сторонами погоджено зокрема, що обслуговування системи реєстру становить 300,00 грн. щомісячно (п. 2 додаткової угоди); відповідальне зберігання документів системи реєстру після завершення ведення реєстру власників цінних паперів становить 150,00 грн. на місяць (п.2 розділу "додатково" додаткової угоди); аналіз документів на достатність підстав для внесення змін до системи реєстру 10,00 грн. за операцію (п. 3.10 додаткової угоди);  зміна реквізитів зареєстрованої особи (п. 3.6 додаткової угоди); внесення даних про уповноважену особу (п. 3.8 додаткової угоди).

Згідно з пунктом 8.1 Договору, він вступає в силу з моменту підписання та діє до моменту його розірвання.

Пунктом 8.3.3 Договору встановлено, що його може бути розірвано за рішенням зборів засновників емітента.

06.05.2008 Загальними зборам акціонерів ЗАТ "Шляхбудкомплект" прийнято рішення про розірвання договору з реєстратором –ТОВ "Фірма "Конгрес - Сервіс"; обрання реєстратором ВАТ "Комекс - реєстратор"; затвердження договору на ведення реєстру з ВАТ "Комекс - реєстратор", що було зафіксовано у протоколі № 31 загальних зборів акціонерів позивача від 06.05.2008 р..

Відповідно до п. 4 розділу VІІІ Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого  рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1000 від 17.10.2006 (далі Положення), про наміри зміни або розірвання договору в односторонньому порядку сторона повідомляє іншу сторону відповідно до договору між ними.

Згідно з п. 8.2 Договору в разі припинення дії останнього за рішенням зборів засновників, сторона, яка прийняла це рішення та визначила дату припинення договору, повинна у письмовій формі повідомити іншу сторону про бажання розірвати договір за 45 днів до передбачуваної дати його розірвання.

Отже, Договір передбачає можливість одностороннього розірвання та датою розірвання є 45-й день з дня повідомлення позивачем відповідача.

В силу останнього речення п. 8.3.5 Договору розірвання Договору має бути відповідним чином письмово оформлено.

Пунктом 8.5 Договору визначено, що емітент повинен в письмовій формі повідомити реєстратора не пізніше, ніж за 45 днів до припинення спільної діяльності про укладення договору з новим реєстратором з усіма реквізитами останнього та надати копію протоколу рішення зборів засновників про передачу реєстру акціонерів.

Листом від 13.05.2008  (вих. № 164/01) відповідач повідомив позивача про припинення дії Договору з 20.05.2008  та просив передати новому реєстратору документи та інформацію системи реєстру власників іменних цінних паперів позивача, а також надіслав витяг з рішення Загальних зборів.

Лист від 13.05.2008 (вих. № 164/01) було отримано позивачем 14.05.2008 .

Позивач листом від 19.05.2008 № 32/63 повідомив відповідача про те, що за умовами Договору він може бути розірваний 30.06.2008 в разі сплати рахунків на послуги реєстратора, а також надіслав рахунки № 08/188, 08/189 від 19.05.2008.

02.06.2008 відповідач направив позивачу  листа за № 172/01, в якому просив  протягом 45-денного строку з дати отримання листа від 13.05.2008  за № 164/01 передати реєстр акціонерів новому реєстратору.

Оскільки одностороннє розірвання Договору оформлюється рішенням однієї особи, належним оформленням є письмове повідомлення про це другої сторони.

Вимоги, передбачені п. 8.6 Договору, щодо оформлення розірвання договору актом розірвання та виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором до моменту оформлення акту розірвання, стосуються випадку розірвання Договору за згодою сторін, а не визначеної сторонами можливості розірвати правочин в односторонньому порядку.

Відповідно до п. 9 розділу VІІІ Положення емітент або реєстратор, що здійснював ведення реєстру, та новий реєстроутримувач, до якого передається ведення реєстру емітента, повинні забезпечити передачу реєстру протягом п'яти  робочих днів від дати закриття реєстру, встановленої відповідно до вимог цього Положення.

Датою закриття реєстру є дата припинення дії Договору.

Оскільки датою припинення Договору є 45-й день після повідомлення, остання і є датою закриття реєстру.

Враховуючи те, що 45-й день (28.06.2008) припадає на вихідний, днем припинення Договору та закриття реєстру слід вважати перший робочий день, яким є відповідно 30.06.2008.

Частиною 3 ст. 651 Цивільного кодексу України встановлено, у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Позивачем дотримано вимог Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів порядку та умов договору для розірвання договору, оскільки відповідача листом № 164/01 від 13.05.2008 завчасно було повідомлено про укладення договору з новим реєстратором.

Наявність заборгованості по оплаті послуг реєстратора не є підставою, яка перешкоджає припиненню дії договору та закриттю реєстру.

Відповідно до п. 2.7 Договору емітент зобов'язаний виконувати умови оплати послуг реєстратора по цьому договору.

Позивач направив відповідачу рахунок № 08/188 від 19.05.2008 на загальну суму 325,00 грн., у тому числі 300,00 грн. –обслуговування системи реєстру акціонерів в червні 2008; 10,00 грн. –зміна реквізитів емітента, 10,00 грн. –аналіз документів на достатність підстав для внесення змін до системи реєстру згідно запиту № 167/01 від 14.05.2008; 5,00 грн. –внесення даних про уповноважену особу емітента.

За таких обставин, оскільки  Договір припинив свою дію 30.06.2008, то вимоги позивача про стягнення заборгованості по періодичним платежам з липня 2008 року по лютий 2009 року у розмірі 2400,00 грн., є незаконними.

Таким чином, судом встановлено, що заборгованість відповідача перед позивачем за обслуговування системи реєстру за червень 2008 року становить 300,00 грн., яка і підлягає стягненню в судовому порядку.

Також,  суд погоджується з вимогами позивача про стягнення заборгованості у розмірі 10,00 грн. за аналіз документів на достатність підстав для внесення змін до системи реєстру; у розмірі  5,00 грн.  за  внесення даних про уповноважену особу емітента та у розмірі 10,00 грн.  за зміну реквізитів зареєстрованої особи, оскільки такі витрати передбачені умовами додаткової угоди № 3.

Відповідач не надав заперечень та доказів погашення заборгованості стосовно вказаних витрат позивача.

За таких обставин, судом встановлено, що заборгованість відповідача перед позивачем за аналіз документів на достатність підстав для внесення змін до системи реєстру становить,  за  внесення даних про уповноважену особу емітента та  за зміну реквізитів зареєстрованої особи становить 25,00 грн., яка підлягає стягненню в судовому порядку.

Щодо позовних вимог про стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 9000,00 грн. за відповідальне зберігання документів системи реєстру відповідача протягом 5 років після завершення ведення реєстру власників цінних паперів, то позовні вимоги в цій частині  підлягають задоволенню частково з огляду на наступне.

Відповідно до п. 4 розділу ІІІ Положення "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006, № 1000 документи, які були підставою для відкриття у системі реєстру особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб і внесення змін до них, повинні зберігатись у реєстратора протягом строку існування відповідного рахунку в системі реєстру та протягом п'яти років з дати його закриття.

Згідно з додатковою угодою № 3 сторонами погоджено зокрема, що відповідальне зберігання документів системи реєстру після завершення ведення реєстру власників цінних паперів становить 150,00 грн. на місяць (п.2 розділу "додатково" додаткової угоди).

Оплата послуг реєстратора здійснюється емітентом згідно з додатком № 1 до договору. Розміри та порядок оплати можуть переглядатись за ініціативою однієї із сторони договору, з обов'язковим укладанням додаткової угоди до цього договору (п. 4.1 Договору).

 Статтею 526 ЦК України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічна норма міститься і в ст. 193 Господарського кодексу України, яка регламентує, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

 Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов‘язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає  виконанню у цей строк (термін).

Боржник має право виконати свій обов'язок достроково, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту. (ст. 531 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 251 Цивільного Кодексу України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ч. 1 ст. 252 Цивільного кодексу України).

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. (ст. 253 Цивільного кодексу України)

Строк, що визначається місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку (ч. 3 ст. 254 Цивільного кодексу України).

Враховуючи вищевикладене, судом встановлено, що умовами договору та нормами чинного законодавства не покладено на відповідача обов'язок щодо виникнення зобов'язання відповідача щодо оплати послуг позивача достроково за весь період  відповідального зберігання  документів системи реєстру протягом 5 років.  

Зобов'язання відповідача щодо оплати послуг позивача за відповідальне зберігання  документів системи реєстру протягом 5 років, виникають у відповідача з першого числа  наступного місяця, за який здійснюється платіж.  

Таким чином, станом на день вирішення спору судом, у відповідача виникли зобов'язання щодо оплати послуг за відповідальне зберігання документів системи реєстру за липень 2008 року - лютий 2009 року.

Відповідачем не надано доказів оплати послуг позивача за відповідальне зберігання документів системи реєстру за липень 2008 року - лютий 2009 року.

За таких обставин, заборгованість відповідача перед позивачем за  послуги  щодо відповідального зберігання документів системи реєстру за липень 2008 року - лютий 2009 року становить 1200,00 грн. (8*150,00 грн.).

Щодо позовних вимог про стягнення з відповідача пені за прострочення платежів за обслуговування реєстру акціонерів в червні 2008 року –січні 2009 року, то позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню частково з наступних підстав.

Статтею 611 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі порушення зобов'язання, настають наслідки, передбачені договором або законом.

Відповідно до частини 1 ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Згідно зі ст. 547 Цивільного кодексу України правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється в письмовій формі.

Статтею 230 Господарського кодексу України визначено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми, які учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі неналежного виконання господарського зобов'язання. Цією ж статтею визначено види штрафних санкцій –неустойка, штраф, пеня. При цьому порядок нарахування та розмір санкцій, які можуть бути встановлені договором, встановлені частиною 4 ст. 231 Господарського кодексу України: у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання, в певній визначеній грошовій сумі, у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів. Відповідно до частини 6 ст. 232 Господарського кодексу України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язань припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Як вбачається з пункту 5.4 Договору у випадку несплати, неповної або несвоєчасної оплати послуг реєстратора емітент також виплачує реєстратору пеню у розмірі 0,5% від розміру заборгованості за кожен день прострочки.

Згідно з ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Договірні правовідносини між платниками та одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань врегульовані Законом України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань”, положеннями якого встановлено, що за прострочку платежу, платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін (ст. 1 Закону). Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

За таких обставин, враховуючи передбачений умовами договору розмір пені, який перевищує розмір встановлений законом, стягненню в примусовому порядку підлягає сума обмежена законодавством, в свою чергу умови договору зокрема в частині сплати штрафних санкцій у більшому розмірі є обов'язковими для сторін та можуть бути виконані в добровільному порядку.

Позивач надав суду розрахунок пені  за період з 01.06.2008 по 01.02.2009 на суму 2226,00 грн. з яким суд не погоджується, оскільки зроблений по платежам, по яким відсутня заборгованість відповідача, а саме за обслуговування системи реєстру акціонерів в  липні 2008  по січень 2009 та без урахування обмеженого законом розміру та періоду нарахування пені.

Згідно Постанови Національного банку України, облікова ставка НБУ з 30.04.2008 по 16.02.2009 становить 12%.   

Таким чином, суд  робить власний розрахунок пені за червень 2008 з 01.07.2008 по 01.01.2009 = 183 дня (22 дня), за яким розмір пені становить 36,00 грн. (300 *24%/366*183).

За таких обставин, позовні вимоги про стягнення з відповідача пені підлягають задоволенню частково, а саме в частині 36,00 грн.

З урахуванням викладене, позовні вимоги підлягають задоволенню частково, а саме в частині стягнення з відповідача заборгованості за обслуговування системи реєстру акціонерів за червень 2008 року у розмірі 300,00 грн.;  за аналіз документів на достатність підстав для внесення змін до системи реєстру становить,  за  внесення даних про уповноважену особу емітента та  за зміну реквізитів зареєстрованої особи становить 25,00 грн.; за відповідальне зберігання документів системи реєстру у розмірі 1200,00 грн. та стягнення пені у розмірі 36,00 грн.

В зв'язку з частковим задоволенням позову, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті державного мита в розмірі та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу підлягають стягненню пропорційно задоволеним вимогам.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України,  Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Закритого акціонерного товариства "Шляхбудкомплект" (03115, м. Київ, вул. Святошинська,34 код ЄДРПОУ 02025955 з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Конгрес - Сервіс" (03680, м. Київ, бул. Івана Лепсе, 8, код ЄДРПОУ 23744938) заборгованість у розмірі 1525 (одна тисяча п'ятсот двадцять п'ять) грн. 00 коп. та пеню у розмірі 36,00 грн.

В іншій частині позову відмовити.

Стягнути з Закритого акціонерного товариства "Шляхбудкомплект" (03115, м. Київ, вул. Святошинська,34 код ЄДРПОУ 02025955) з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Конгрес - Сервіс" (03680, м. Київ, бул. Івана Лепсе,8, код ЄДРПОУ 23744938) державне мито  у розмірі 15,61 грн. та витрати на інформаційно –технічне забезпечення судового процесу у розмірі 13,80 грн.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття та може бути оскаржене в порядку та строки, визначені ГПК України.

Суддя                                                                                                                    О.О.Хрипун

                                                            

Дата ухвалення рішення 19.03.2009
Оприлюднено 19.05.2009

Судовий реєстр по справі 32/55

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 20.12.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 04.12.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 25.10.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.10.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.09.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 13.09.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 04.09.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.08.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 02.06.2010 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.02.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 19.03.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 19.03.2009 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.03.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 16.03.2009 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.03.2009 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 10.03.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.02.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.12.2008 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 14.07.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.06.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 32/55

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону