ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

24.04.2014 Справа № 920/441/14

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронно-детективна агенція «Альфа», м. Суми

до відповідача: Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Сумській області, м. Суми

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області, м. Суми

про стягнення 21 197 грн. 52 коп.

Суддя В.Л.Котельницька

Представники сторін:

від позивача: М.Ф.Вакула (довіреність № 170 від 18.12.2013)

від відповідача: В.В.Андрющенко (довіреність № 43-09-03 від 11.03.2014)

від третьої особи: не прибув

За участю секретаря судового засідання - І.М.Петрович

Суть спору: позивач у поданому до господарського суду позові просить суд стягнути з відповідача на свою користь 21197 грн. 52 коп. заборгованості по оплаті послуг, наданих згідно з умовами договору № 25-08-13/252-П від 11.03.2013 про надання послуг охорони та додаткової угоди № 1 від 31.12.2013 до вказаного договору, а також стягнути з відповідача судові витрати, пов'язані з розглядом справи, у вигляді судового збору в сумі 1827 грн. 00 коп.

Відповідач у поданих до суду запереченнях на позовну заяву № 57-09-03 від 04.04.2014 проти вимог позивача заперечує, зазначає, що вчасно розрахувався з позивачем за надані останнім послуги, а ненадходження коштів до позивача пояснює невиконанням зобов'язань Головним управлінням Державної казначейської служби України у Сумський області, взятих зазначеною установою відповідно до умов договору № 09.03-05/18 від 03.01.2012 про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладеного з відповідачем у справі.

Судовою ухвалою від 08.04.2014 до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача було залучено Головне управління Державної казначейської служби України у Сумській області.

Від третьої особи до суду надійшли пояснення по справі № 15-35/511-2960 від 18.04.2014, у яких зазначено, що третя особа не є стороною у зобов'язанні між ТОВ «Охоронно-детективною агенцією «Альфа» та Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Сумській області, яке виникло на підставі договору № 25-08-13/252-П. При вирішенні спору третя особа покладається на розсуд суд .

Позивачем були подані до суду додаткові пояснення № 94 від 18.04.2014, у яких сторона наполягає на задоволенні позовних вимог.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши подані докази, суд

ВСТАНОВИВ:

11.03.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Охоронно-детективною агенцією «Альфа» (позивачем у справі) та Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Сумській області (відповідачем у справі) був укладений договір № 25-08-13/252-П про надання послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (охорона цілісного майнового комплексу за адресою: м. Суми, вул. Драгомижського, 6) на період з 04.03.2013 по 31.12.2013 (п. 10.1 договору).

31.12.2013 між сторонами було укладено Додаткову угоду № 1 до договору №25-08-13/252-П, згідно з умовами якої продовжено термін дії вказаного договору до 28.02.2014.

У відповідності до умов договору позивач зобов'язався у визначені дислокацією години здійснювати послуги з охорони адміністративного приміщення та прилеглої території за адресою: м. Суми, вул. Даргомижського, 6, а відповідач зобов'язався своєчасно здійснювати оплату цих послуг на умовах і в порядку, встановлених цим договором (п. 1 .1. договору).

Пунктом 1.2. договору передбачено обсяг надання послуг - 7344 годин, а пунктом 3.1. договору - загальну вартість послуг - 109939,68 грн. та згідно з Додатковою угодою уточнену вартість послуг визначено в сумі - 21197 грн. 52 коп.

Відповідно до пп. 6.1.2. укладеного договору надані послуги приймаються актом приймання-передачі виконаних робіт шляхом його підписання сторонами та оплатою згідно з договором до 10 числа наступного місяця на підставі рахунку виконавця (позивача) шляхом перерахування замовником (відповідачем) відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок виконавця (п.4.1. Договору).

Відповідно до п. 6.3.3. договору виконавець зобов'язаний забезпечити у межах наданих повноважень надійну охорону об'єкту від протиправного посягання на матеріальні цінності замовника, що знаходяться на об'єкті. Замовник згідно з п. 6.1.1. договору повинен своєчасно та у повному обсязі здійснювати розрахунки з виконавцем за надані охоронні послуги. У разі невиконання сторонами зобов'язань, передбачених цим договором, вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України ( п.п.7.1. договору).

З матеріалів справи вбачається, що за період дії договору виконавець належним чином, відповідно до його умов та особистих зобов'язань, надавав замовнику послуги з охорони його об'єкту та будь-яких зауважень від нього не отримував.

Відсутність претензій у замовника підтверджується актами здачі-приймання виконаних робіт за січень-лютий 2014 року, у яких також значиться вартість наданих послуг.

Однак, у порушення п.4.2. договору відповідач не здійснював своєчасно оплату наданих охоронних послуг, у зв'язку з чим позивачем на його адресу надсилалися листи, зокрема від 10.11.2013 № 148/1, від 06.12.2013 № 160, в яких звернуто його увагу на порушення умов договору в частині не сплати коштів за надані охоронні послуги, пропонувалось оплатити борг.

Згідно з Додатковою угодою № 1 від 31.12.2013 до вищезазначеного договору, станом на 05.03.2014 заборгованість відповідача із наданих послуг склала 21197,52грн. та залишається несплаченою на день розгляду справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст. 627 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Стаття 629 вищевказаного Кодексу наголошує, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно із частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання повинні виконуватись належним чином і відповідно до умов договору, а згідно вимог статті 610 цього ж Кодексу, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Частина перша статті 530 ЦК України передбачає, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач свої обов'язки за договором не виконує і оплату за надані йому послуги своєчасно та в повному обсязі не проводить.

Факт належного виконання умов договору позивачем підвереджується матеріалами справи, зокрема копією договору № 25-08-13/252-П від 11.03.2013, додатковою угодою № 1 від 31.12.2013, копіями дислокації від 11.03.2013, акту здачі-приймання виконаних робіт № 1 за січень 2014 року, акту № 111 здачі-приймання виконаних робіт за лютий 2014 року, акту звірки взаємних розрахунків станом на 05.03.2014.

Таким чином, на момент звернення позивача з позовом до суду у відповідача перед існує заборгованість в розмірі 21197 грн. 52 коп., яка відповідачем повністю визнається.

Однак відповідач наполягає на тому, що Головне управління Державної казначейської служби України в Сумській області, яке здійснює розрахунково-касове обслуговування відповідача, як бюджетної установи відповідно до вимог законодавства України, не провело оплату зобов'язання відповідача перед позивачем за надані послуги, внаслідок чого утворилася заборгованість.

Стаття 617 Цивільного кодексу України та стаття 218 Господарського кодексу України передбачають, що відсутність у боржника необхідних коштів, а також порушення зобов'язань контрагентами правопорушника не вважаються обставинами, які є підставою для звільнення боржника від відповідальності за порушення зобов'язання.

У відповідності до статті 1 Цивільного кодексу України однією із ознак майнових відносин є юридична рівність їх учасників, в тому числі й органів державної влади, а тому самі лише обставини, пов'язані з фінансуванням установи чи організації з Державного бюджету України та відсутністю у ньому коштів, не виправдовують бездіяльність замовника та не заперечують обов'язку такого органу, який виступає стороною зобов'язального правовідношення, від його виконання належним чином.

На підставі статті 617 Цивільного кодексу України, статті 218 Господарського кодексу України та рішення Європейського суду з прав людини у справі «Терем ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України» від 18.10.2005 відсутність бюджетних коштів, передбачених у видатках Державного бюджету України, не виправдовує бездіяльність боржника і не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання.

Таким чином, заперечення відповідача є необґрунтованими та судом до уваги не приймаються. Оскільки відповідач не подав доказів сплати суми боргу, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Згідно ст. ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору, понесені позивачем, підлягають відшкодуванню йому за рахунок відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Сумській області (40024, м. Суми, вул. Драгомижського, 6; код ЄДРПОУ 24015762) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронно-детективної агенції «Альфа» (40022, м. Суми, вул. 1-а Залізнична, 2; код ЄДРПОУ 33078655) 21197 грн. 52 коп. боргу, 1827 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 28.04.2014.

Суддя В.Л. Котельницька

Дата ухвалення рішення 24.04.2014
Зареєстровано 28.04.2014
Оприлюднено 30.04.2014

Судовий реєстр по справі 920/441/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 24.07.2014 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.06.2014 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 24.04.2014 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 08.04.2014 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 19.03.2014 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 920/441/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону