КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 25006, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- У Х В А Л А

про витребування доказів та зупинення провадження в адміністративній справі

05 березня 2014 року справа № П/811/465/14

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі судді Жука Р.В. за участю секретаря Бондар Я.Г. та представників:

позивача : Шевченко В.С.;

відповідача: не з'явились.

розглянувши адміністративну справу

за позовомТОВ "М -Термінал" доКіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області провизнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення, -

В С Т А Н О В И В :

ТОВ "М-Термінал" звернулось до Кіровоградського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення.

Згідно договору-доручення №04012011 від 04.01.2011 р. укладеного між позивачем та ПП «Кіровоградський Митний Термінал», договору виконання робіт №030312 від 01.03.2012 р. укладеного між позивачем та ТОВ «Логістичний центр «Укравтовантаж», договору виконання робіт №020312 від 05.03.2012 р. укладеного між позивачем та ТОВ «Бізнесстандарт ЛТД», договору виконання робіт №300412 від 28.04.2012 р. укладеного між позивачем та ТОВ «АРАГОН ТОРГ», договору виконання робіт №260612 від 27.06.2012 р. укладеного між позивачем та ТОВ «Приємна пропозиція» контрагенти позивача зобов'язуються надати послуги при підготовці документації для декларування вантажів які перетинають митний кордон України на відповідність вимогам митного законодавства і надання кваліфікаційних відповідей по питанням складання зовнішньоекономічних контрактів.

Судом з матеріалів справи вбачається, що для забезпечення повного та всебічного з'ясування обставин у справі є необхідність в залученні до матеріалів справи додаткових доказів в обґрунтування позиції сторін.

Відповідно до частини другої статті 69 Кодексу адміністративного судочинства України докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.

Частина четверта статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України встановлює, що суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребовує названі документи та матеріали.

Суд зазначає, що можливість оскарження ухвали про витребування доказів Кодексом адміністративного судочинства України не передбачена, а тому така ухвала набирає законної сили з моменту постановлення.

Відповідно до частини першої статті 255 Кодексу адміністративного суду України постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Невиконання рішення може спричинити необґрунтоване затягування судового процесу, неможливість вирішення адміністративної справи у строки, встановлені частиною першою статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суд звертає увагу на те, що у разі неподання витребовуваних доказів без поважних причин, посадова особа може бути притягнута до відповідальності.

З огляду на наведені правові норми та з метою повноти встановлення обставин справи, суд дійшов висновку про необхідність витребування додаткових доказів у справі.

Враховуючи вищезазначене, суд вважає за необхідне витребувати у ПП «Кіровоградський Митний Термінал», ТОВ «Логістичний центр «Укравтовантаж», ТОВ «Бізнесстандарт ЛТД», ТОВ «АРАГОН ТОРГ», ТОВ «Приємна пропозиція» документально підтверджену інформацію про наявність кваліфікованих працівників, які мають необхідні знання та досвід у виконанні робіт визначених до вищезазначених договорів, в разі укладання субпідрядних договорів для виконання договору з ТОВ "М-Термінал" копії первинних документів щодо господарських операцій за якими визначено податкові зобов'язання.

Крім того, суд зобов'язує Кіровоградську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області надати роздруківку форми 1 ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку) за І та ІІ кв. 2012 року по ПП «Кіровоградський Митний Термінал» (код 36793637), ТОВ «Логістичний центр «Укравтовантаж» (код 37709106), ТОВ «Бізнесстандарт ЛТД» (код 37918554), ТОВ «АРАГОН ТОРГ» (код 38164764), ТОВ «Приємна пропозиція» (37264435), при цьому зазначити ПІБ працівників за ідентифікаційним номером, та зазначити адреси вказаних осіб;

В судовому засіданні 05 березня 2014 року представник позивача заявив усне клопотання про зупинення провадження у справі.

Статтею 156 КАС України визначені випадки обов'язкового зупинення розгляду справи та випадки, коли суд має право зупинити провадження по справі.

Частиною 1 статті 99 КАС України визначено, що адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Проте, без дослідження судом описаних вище актів огляду неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення у справі, проте для їх отримання суду необхідний значний час, з урахуванням якого може бути порушено встановлений частиною першою статі 122 КАС України місячний строк, наданий суду для вирішення адміністративної справи, оскільки на отримання витребуваної інформації та вчинення процесуальних дій необхідно часу більше ніж один місяць, тому існує нагальна необхідність у зупиненні провадження у справі.

Частиною сьомою статті 9 КАС України визначено, що уразі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права).

З урахуванням викладеного, враховуючи, що без витребування та дослідження витребуваної інформації неможливо вирішити дану справу, а їх отримання потребує значного проміжку часу, суд, керуючись правом застосувати аналогію закону, вважає за можливе зупинити провадження у справі на підставі пункту 4 частини другої статті 156 КАС України без відповідного клопотання особи, яка бере участь у справі.

Відповідно пункту 4 частини 2 статті 156 КАС України, суд має право зупинити провадження у справі в разі наявності інших причин за обґрунтованим клопотанням сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, - до терміну, встановленого судом.

Враховуючи необхідність тривалого часу на отримання описаної вище інформації, суд вважає за можливим зупинення розгляду справи на час необхідний для отримання витребуваної інформації. А відтак, суд дійшов висновку про задоволення клопотання представника відповідача щодо зупинення розгляду справи - до 27 березня 2014 р.

На підставі викладеного, частини другої статті 69, частини четвертої статті 71, статті 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, Кіровоградський окружний адміністративний суд, -

У Х В А Л И В:

1.Зобов'язати ПП «Кіровоградський Митний Термінал», ТОВ «Логістичний центр «Укравтовантаж», ТОВ «Бізнесстандарт ЛТД», ТОВ «АРАГОН ТОРГ», ТОВ «Приємна пропозиція» надати документально підтверджену інформацію про наявність кваліфікованих працівників, які мають необхідні знання та досвід у виконанні робіт визначених до вищезазначених договорів, в разі укладання субпідрядних договорів для виконання договору з ТОВ "М-Термінал" копії первинних документів щодо господарських операцій за якими визначено податкові зобов'язання.

2.Зобов'язати Кіровоградську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області надати роздруківку форми 1 ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку) за І та ІІ кв. 2012 року по ПП «Кіровоградський Митний Термінал» (код 36793637), ТОВ «Логістичний центр «Укравтовантаж» (код 37709106), ТОВ «Бізнесстандарт ЛТД» (код 37918554), ТОВ «АРАГОН ТОРГ» (код 38164764), ТОВ «Приємна пропозиція» (37264435), при цьому зазначити ПІБ працівників за ідентифікаційним номером, та зазначити адреси вказаних осіб;

3.Задовільнити клопотання представника позивача про зупинення провадження по справі.

4.Зупинити провадження у справі №811/465/14 за ТОВ "М-Термінал" до Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення.

5.Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 27 березня 2014 року о 10:00 год. у приміщенні Кіровоградського окружного адміністративного суду за адресою: 25006, м.Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 40, 6 поверх в залі судового засідання № 7.

6.Ухвалу суду належить виконати протягом 3 днів з дня отримання копії ухвали.

7.Попередити керівників про можливість застосування заходів, передбачених статтею 166 Кодексу адміністративного судочинства України та статтею 185 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у разі невиконання вимог суду, у разі невиконання вимог суду.

Ухвала суду в частині витребування доказів набирає законної сили в моменту її проголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Ухвала суду в частині зупинення провадження по справі може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Кіровоградський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги в 5-денний строк з дня постановлення ухвали.

Суддя Р.В. Жук

Дата ухвалення рішення 05.03.2014
Оприлюднено 07.05.2014

Судовий реєстр по справі п/811/465/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.09.2015 Верховний Суд України Адміністративне
Ухвала від 06.07.2015 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 04.03.2015 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.06.2014 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.06.2014 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 15.05.2014 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 15.05.2014 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.04.2014 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.04.2014 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.03.2014 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.03.2014 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.02.2014 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою п/811/465/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону