ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

43/67

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  43/67

21.05.09

За позовом    товариства з обмеженою відповідальністю "Лекснавігатор"

до                    товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейніан Девелопмент Груп"

про                     стягнення 9 984, 90 грн.

                                                                      

Суддя Пасько М.В.

Представники:  

від позивача        Дзюба О.В. –предст. за дов.,

від відповідача    не з'явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейніан Девелопмент Груп" про стягнення 9 984, 90 грн. заборгованості, яка виникла внаслідок неналежного виконання умов Договору № 02-29-07/08 від 05.08.08.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.03.2009 порушено провадження у справі             № 43/67, розгляд справи призначено на 16.04.2009.

Відповідач відзив на позовну заяву не надав, вимог суду, викладених в ухвалі про порушення провадження у справі, не виконав, у судове засідання представник Відповідача в судове засідання не з'явилися.

Особи, які беруть участь у розгляді справи, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз'яснення Президії ВАСУ від 18.09.97р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України").

У зв'язку з нез'явленням в судове засідання представника Відповідача, невиконанням ним вимог ухвали суду та необхідністю витребування нових доказів, розгляд справи було відкладено на 21.05.09.

15.05.09 від Позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, відповідно до якої Позивач просить стягнути з Відповідача 5 000,00 грн. основного боргу, 608, 22 грн. пені,                      745, 00 грн. інфляційних нарахувань, 115, 07 грн. 3 % річних.

В судове засідання призначене на 21.05.09 повноважний представник Відповідача повторно не з'явився.  

Судом у відповідності до ст. 81-1 ГПК України складено протокол, який долучено до матеріалів справи.

Справа розглядається в порядку ст. 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши надані учасниками процесу документи, заслухавши пояснення представника Позивача, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

          

05.08.08 між товариством з обмеженою відповідальністю "Лекснавігатор" (далі-Позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю "Юкрейніан Девелопмент Груп" (далі - Відповідач) було укладено Договір № 01-29-07/08 про надання юридичних послуг.

За умовами Договору Позивач зобов'язувався надавати Відповідачу юридичні послуги з супроводу, укладання та підписання інвестиційного Договору, а також інших договорів за дорученням Відповідача.

На виконання умов Договору, Позивач на підставі наданих Відповідачем відомостей розробив проект Інвестиційного договору щодо реконструкції та будівництва комплексу будівель, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Нововокзальна, 8.

Відповідно п. 4.2 Договору Відповідач зобов'язувався сплатити аванс у розмірі 5 000, 00 грн. протягом 3-х банківських днів з моменту підписання Договору, тобто до 08.08.08.

Позивач на виконання умов договору розробив та направив на адресу Відповідача проект Інвестиційного Договору, що підтверджується відповідним фіскальним чеком поштового відділення та описом вкладення у цінний лист від 12.08.08.

Відповідач свої зобов'язання згідно умов Договору належним чином не виконав, отримані послуги не оплатив.

Відповідно до розрахунку уточненого Позивача, заборгованість Відповідача за Договором                 № 01-29-07/08 від 05.08.08 складає: 5 000,00 грн. основного боргу, 608, 22 грн. пені, 745, 00 грн. інфляційних нарахувань, 115, 07 грн. 3 % річних. Сплата пені передбачена п. 6.2 Договору.

Згідно ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно приписів ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, а обставини, що відповідно до законодавства можуть бути підтверджені певними засобами доказування не можуть бути підтверджені іншими засобами доказування.

Дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника Позивача, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст.509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 Цивільного Кодексу.

Відповідно до ст.225 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 526 ЦК України встановлює, що зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання) є порушенням цього зобов'язання.

Оскільки, відповідно до ст.ст.11, 526 ЦК України  зобов'язання повинні виконуватись своєчасно та належним чином, а одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається (ст. 525 ЦК України)  позовні вимоги в частині стягнення основного боргу підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання) є порушенням цього зобов'язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі.

Штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання, штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Дії відповідача є порушенням грошових зобов'язань, тому є підстави для застосування встановленої договором відповідальності.

Отже, вимоги щодо стягнення з Відповідача пені підлягають задоволенню за уточненим розрахунком Позивача.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позовні вимоги позивача щодо стягнення 3 % річних та інфляційних нарахувань підлягають задоволенню в повному обсязі за уточненим розрахунком Позивача.

Приймаючи до уваги те, що спір виник внаслідок неправильних дій Відповідача, витрати  по  оплаті  держмита   та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України  покладаються  на  Відповідача.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейніан Девелопмент Груп" (02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 9, кв. 166, код ЄДРПОУ 35030547, р/р 26005301313299 в                          ЗАТ «ОТП Банк», МФО 300528, або з будь якого іншого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Лекснавігатор" (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 97/37, код ЄДРПОУ 32957269, р/р 26006601305423 в ЗАТ «ОТП Банк»м. Києва, МФО 300528) 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 коп. основного боргу, 608 (шістсот вісім) гривень 22 коп. пені, 745 (сімсот сорок п'ять) гривень 00 коп. інфляційних нарахувань, 115 (сто п'ятнадцять) гривень 07 коп. 3 % річних, 102 (сто дві) гривні 00 коп. державного мита, 118 (сто вісімнадцять) гривень 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

       Суддя                                                                                                               М.В.Пасько                                                                      

Дата ухвалення рішення 21.05.2009
Оприлюднено 22.06.2009

Судовий реєстр по справі 43/67

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.07.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 24.02.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.02.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 28.12.2010 Господарський суд Донецької області Господарське
Судовий наказ від 28.12.2010 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 17.05.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.04.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 07.04.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 24.03.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 21.05.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Судовий наказ від 05.05.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 21.04.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 02.04.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 19.09.2008 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.08.2008 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 31.07.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 29.07.2008 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 24.07.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 08.07.2008 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 43/67

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону