КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Україна КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2014 року Справа № П/811/3750/14

Кіровоградський окружний адміністративний суд

у складі: головуючого - судді Кармазиної Т.М.

за участю секретаря - Сириці І.О.,

за участю представників

позивача - Котиги І.В.,

відповідача - Брушнецької В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кіровограді справу за адміністративним позовом Приватного підприємства "Юридична Агенція "Прецедент" до Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому просить суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 20.10.14 р. №0000412207 та №0000422207.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що спірними податковими повідомленнями-рішеннями було збільшено суму грошового зобов'язання та застосовано штрафну санкцію з податку на додану вартість та податку на прибуток з підстав того, що за результатами проведеної відповідачем документальної позапланової невиїзної перевірки позивача з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з ТОВ "Інкомфарма" за період з 01.02.14 по 31.03.14, ПП "Торговий дім "Сонце" за період з 01.03.13 по 31.03.14, ТОВ "Альфа-Інкс" за період з 01.06.13 по 30.06.13, ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" за період з 01.10.13 по 31.10.13 встановлено порушення п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.138.2, п.138.4, п.138.8 ст.138 та п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України. Однак, на думку позивача, вказані висновки ґрунтуються на припущеннях, які не підтвердженні належними доказами, здійснені відповідачем без врахування всіх обставин, що мають істотне значення для їх прийняття. Крім того, позивач зазначив, що усі господарські операції між ним та ПП "Юридична Агенція "Прецедент", ТОВ "Інкомфарма", ПП "Торговий дім "Сонце", ТОВ "Альфа-Інкс", ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" підтверджені належними документами, обов'язковість ведення та зберігання яких передбачено правилами ведення податкового обліку, договірні відносини з вказаними контрагентами ґрунтувались на усіх вимогах, передбачених цивільним законодавством, а укладені правочини недійсними у судовому порядку не визнано. Тому на думку позивача, викладені в акті висновки є необґрунтованими, а прийняті на їх підставі оскаржувані податкові повідомлення-рішення протиправними та такими, що підлягають скасуванню.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив суд їх задовольнити з підстав, зазначених в позові.

Відповідачем подано до суду заперечення, що згідно ІС "Податковий блок" щодо результатів співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів та додатками №5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" було встановлено, що позивачем відображено в податковому обліку, а саме віднесено до складу податкового кредиту суми ПДВ по операціях з придбання послуг у ТОВ "Інкомфарма", ПП "Торговий дім "Сонце", ТОВ "Альфа-Інкс", ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП". При цьому, враховуючи перевірки вказаних суб'єктів господарювання, перевіркою позивача встановлено, що первинні бухгалтерські та податкові документи, отримані ПП "Юридична Агенція "Прецедент" від ТОВ "Інкомфарма", ПП "Торговий дім "Сонце", ТОВ "Альфа-Інкс" та ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" не мають юридичної сили та доказовості в зв'язку з тим, що діяльність даних постачальників була спрямована на надання податкових вигод і проведення операцій, що не призводять до реального настання правових наслідків. Таким чином, в ході проведення перевірки встановлено дефектність наданих до перевірки документів, а тому позивачем на порушення п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.138.2, п.138.4, п.138.8 ст.138 та п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України занижено податок на приток за 2013 рік на суму 28 437 грн. та занижено податок на додану вартість в сумі 40 816 грн., у зв'язку з чим позовні вимоги є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

У судовому засіданні представник відповідача підтримав подані заперечення та просив суд відмовити позивачу в задоволені позовних вимог.

Дослідивши наявні в справі документи, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно й повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд дійшов до наступних висновків.

Приватне підприємство "Юридична Агенція "Прецедент" зареєстровано 17.08.2011р. виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради як юридична особа (т.1 а.с.29-30), та перебуває на обліку в Кіровоградській ОДПІ як платник податків.

Встановлено, що в період з 25.09.14 по 29.09.14 відповідачем проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ПП "Юридична Агенція "Прецедент" з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з ТОВ "Інкомфарма" (код - 36793637) за період з 01.02.14 по 31.03.14, ПП "Торговий дім "Сонце" (код - 23525691) за період з 01.03.13 по 31.03.13, ТОВ "Альфа-Інкс" (код - 37450913) за період з 01.06.13 по 30.06.13, ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" (код - 38365033) за період з 01.10.13 по 31.10.13.

По закінченню перевірки складено акт від 03.10.2014р. №41/11-23-22-07/37796089 (т.1 а.с.10-23), згідно висновків якого позивачем в порушення:

1. п.п.138.1.1 п.138.1, п.138.2 ст.138 та п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України занижено податок на прибуток за 2013 рік на загальну суму 28 437 грн.;

2. п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України занижено податок на додану вартість в сумі 40 816 грн., в тому числі за: березень 2013 р. в сумі 16 550 грн., червень 2013 р. - 8 750 грн., жовтень 2013 р. - 4 633 грн., лютий 2014 р. - 4 383 грн., березень 2014 р. - 6 500 грн..

На підставі акту перевірки винесено податкові повідомлення-рішення від 20.10.2014 р.:

- №0000412207 про збільшення ПП "Юридична Агенція "Прецедент" грошового зобов'язання з податку на додану вартість в сумі 61 224 грн., з яких 40 816 грн. за основним платежем, 20 408 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями (т.1 а.с.24-25);

- №0000422207 про збільшення ПП "Юридична Агенція "Прецедент" грошового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 35 546 грн., в т.ч. 28 437 грн. за основним платежем, 7 109 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями (т.1 а.с.26-27).

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, що виникли між позивачем та відповідачем, суд зазначає наступні фактичні обставини у справі.

Стосовно посилання позивача в позовній заяві на порушення процедури проведення перевірки, суд зазначає, що перевірка господарської діяльності ПП "Юридична Агенція "Прецедент" вже проведена, а самі факти порушення процедури призначення та проведення перевірки (у разі їх наявності) не є підставою для спростування даних акту перевірки та можливого скасування податкового повідомлення-рішення.

За таких обставин, суд не бере до уваги посилання позивача на порушення, допущені під час призначення та проведення перевірки.

І. Заниження податку на додану вартість в сумі 40 816 грн..

Як вбачається з акту від 03.10.14 року №41/11-23-22-07/37796089, перевіркою повноти визначення податкового кредиту за період, що перевірявся встановлено його завищення на загальну суму 40 816 грн. по взаємовідносинам з: ТОВ "Інкомфарма" лютий 2014 р. в сумі 4383,33 грн. та березень 2014 р. в сумі 6 500,00 грн., ПП "Торговий дім "Сонце" за березень 2013 р. в сумі 16 550 грн., ТОВ "Альфа-Інкс" за червень 2013 р. в сумі 8 750,00 грн., ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" за жовтень 2013 р. в сумі 4 633,33 грн.. Дані висновки перевіряючих ґрунтуються на тому, що враховуючи акт ДПІ у Святошинському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м.Києві від 24.01.14 №74/26-57-22-01-10/38365033 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП", акт ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м.Києві від 16.05.14 №1387/26-55-22-07/37439114 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ "Інкомфарма", акт ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві від 31.10.13 №2017/26-55-22-01/37450913 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ "Альфа-Інкс" та акт ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 20.09.13 №1259/26-55-22-04/23525691 про неможливість проведення перевірки ПП "Торговий дім "Сонце", всі первинні бухгалтерські і податкові документи, отримані ПП "Юридична Агенція"Прецедент" від даних контрагентів не мають юридичної сили та доказовості у зв'язку з тим, що діяльність даних постачальників була спрямована на надання податкових вигод і проведення операцій, що не призводять до реального настання правових наслідків.

Таким чином, на думку відповідача, на порушення вимог п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України позивачем до податкового кредиту включено суми ПДВ по відображеним як придбаним товарам, що не підтверджено обставинами, а також, відсутністю фактичних взаємовідносин між позивачем та контрагентами, відсутністю фактичної реалізації (постачання) товарів, чим завищено суму податкового кредиту на загальну суму 40 816 грн., в т.ч. за березень 2013 р. в сумі 16 550 грн., червень 2013 р. в сумі 8 750 грн., жовтень 2013 р. в сумі 4 633 грн., лютий 2014 р. в сумі 4 383 грн., березень 2013 р. в сумі 6 500 грн..

Суд не погоджується з такими висновками податкового органу та зазначає наступне.

Згідно ст.1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-XIV (далі - Закон №996-XIV) первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідності до ч.1 та 2 статті 9 Закону №996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно п.п.14.1.181 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Згідно п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку, зокрема, з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Аналіз наведених норм дає підстави вважати, що для віднесення платником податку до податкового кредиту суми податку на додану вартість необхідно, зокрема, підтвердити відповідними бухгалтерськими документами факти отримання товару (робіт, послуг) та його оплати, а також наявність мети отримання товару (робіт, послуг), пов'язаної із подальшим використанням отриманих товарів в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

При цьому, відповідно до вимог п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу. У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу. У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.

Отже, підприємство не має права на податковий кредит у разі відсутності податкової накладної чи митної декларації, що позбавляє платника податку права на включення до податкового кредиту сплачених (нарахованих сум податків у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг).

Згідно п.198.2 ст.198 Податкового кодексу України датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Статтею 201 Податкового кодексу України встановлено порядок складання та вимоги до податкових накладних.

Відповідно п.201.8 ст.201 Податкового кодексу України право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст.183 цього Кодексу.

Згідно до п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

ПП "Юридична Агенція "Прецедент" було відображено в податковому обліку, а саме віднесено до складу податкового кредиту суму ПДВ по операціях з придбання послуг у ПП "Торговий дім "Сонце" за березень 2013 р. в розмірі 16 550 грн..

Згідно спеціального витягу з ЄДР, станом на 07.11.2014 р. ПП "Торговий дім "Сонце" (код - 23525691) зареєстровано як юридична особа, в процесі провадження у справі про банкрутство або припинення не перебуває (т.1 а.с.36). Також, до суду не надано доказів того, що підприємство не було платником ПДВ на час господарських взаємовідносин з позивачем.

27.02.2013 р. між ПП "Юридична Агенція "Прецедент" (Замовник) та ПП "Торговий дім "Сонце" (Виконавець) було укладено договір №27-02-13, згідно якого ПП "Торговий дім "Сонце" зобов'язалось надати послуги з організації транспортного обслуговування легковими автомобілями (т.1 а.с.59-62).

На підтвердження виконання сторонами умов даного договору до суду надано акт від 28.03.13 р. №80 (т.1 а.с.63), згідно якого ПП "Торговий дім "Сонце" виконано послуги з транспортного обслуговування, загальна сума яких склала 63 000,0 грн., в т.ч. ПДВ 10 500 грн.. Відповідно до акту від 29.03.13 р. №81 (т.1 а.с.64) ПП "Торговий дім "Сонце" виконано послуги з транспортного обслуговування, загальна сума яких склала 36 300,0 грн., в т.ч. ПДВ 6 050 грн..

На підставі рахунків №б/н від 26.03.2013 р. (т.1 а.с.68), №б/н від 28.03.2013 р. (т.1 а.с.69), №б/н від 29.03.2013 р. (т.1 а.с.70) ПП "Юридична Агенція "Прецедент" здійснено оплату наданих послуг на загальну суму 99300 грн., що підтверджено платіжними дорученнями: №75 від 27.03.2013р. (т.1 а.с.71), №84 від 11.04.2013 р. (т.1 а.с.72), №85 від 22.04.2013 р. (т.1 а.с.73), №89 від 13.05.2013р. (т.1 а.с.74).

В свою чергу, ПП "Торговий дім "Сонце" виписано податкові накладні: №56 від 27.03.2013 р. на загальну суму 33 000 грн., в т.ч. ПДВ 5 500 грн. (т.1 а.с.65), №80 від 28.03.2013 р. на загальну суму 30 000 грн., в т.ч. ПДВ 5 000 грн. (т.1 а.с.66), №81 від 29.03.2013 р. на загальну суму 36 300 грн., в т.ч. ПДВ 6 050 грн. (т.1 а.с.67), які відображені позивачем в реєстрі отриманих податкових накладних та включених до складу податкового кредиту з ПДВ в березні 2013 року (т.2 а.с.46-53).

ПП "Юридична Агенція "Прецедент" відображено в податковому обліку, а саме віднесено до складу податкового кредиту суму ПДВ по операціях з придбання послуг у ТОВ "АЛЬФА \- ІНКС" за червень 2013 р. в розмірі 8 750 грн..

Згідно спеціального витягу з ЄДР, станом на 07.11.2014 р. ТОВ "АЛЬФА \- ІНКС" (код - 37450913) зареєстровано як юридична особа, в процесі провадження у справі про банкрутство або припинення не перебуває (т.1 а.с.37). Також, суду не надано доказів того, що підприємство не було платником ПДВ на час господарських взаємовідносин з позивачем.

27.05.2013 р. між ПП "Юридична Агенція "Прецедент" (Замовник) та ТОВ "АЛЬФА \- ІНКС" (Виконавець) укладено договір №270513, згідно якого ТОВ "АЛЬФА \- ІНКС" зобов'язувалось надати послуги з організації транспортного обслуговування легковими автомобілями (т.1 а.с.75-78).

На підтвердження виконання сторонами умов даного договору до суду надано акт від 07.06.13 р. №62 (т.1 а.с.79), у відповідності до якого ТОВ "АЛЬФА \- ІНКС" виконало послуги з транспортного обслуговування, загальна сума яких склала 30 000,0 грн., в т.ч. ПДВ 5 000,0 грн.. Згідно до акту від 27.06.13 р. №63 (т.1 а.с.80) ТОВ "Альфа-Інкс" виконало послуги з транспортного обслуговування, загальна сума яких склала 22 500,0 грн., в т.ч. ПДВ 3 750,0 грн..

На підставі рахунків №62 від 07.06.2013 р. (т.1 а.с.83), №63 від 27.06.2013 р. (т.1 а.с.84) ПП "Юридична Агенція "Прецедент" здійснено оплату наданих послуг на загальну суму 52500 грн., що підтверджено платіжними дорученнями: №173 від 11.09.2013 р. (т.1 а.с.85), №199 від 15.10.2013 р. (т.1 а.с.86).

В свою чергу, ТОВ "АЛЬФА \- ІНКС" виписано податкові накладні: №62 від 07.06.2013 р. на загальну суму 30 000 грн., в т.ч. ПДВ 5 000 грн. (т.1 а.с.81), №63 від 27.06.2013 р. на загальну суму 22 500 грн., в т.ч. ПДВ 3 750 грн. (т.1 а.с.82), які відображені позивачем в реєстрі отриманих податкових накладних та включених до складу податкового кредиту з ПДВ в червні 2013 р. (т.2 а.с.54-61).

ПП "Юридична Агенція "Прецедент" відображено в податковому обліку, а саме віднесено до складу податкового кредиту суму ПДВ по операціях з придбання послуг у ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" за жовтень 2013 р. в розмірі 4 633,33 грн..

Згідно спеціального витягу з ЄДР, станом на 07.11.2014 р. ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" (код 38365033) зареєстровано як юридична особа, в процесі провадження у справі про банкрутство або припинення не перебуває (т.1 а.с.38). До суду не надано доказів того, що підприємство не було платником ПДВ на час господарських взаємовідносин з позивачем.

20.09.2013 р. між ПП "Юридична Агенція "Прецедент" (Замовник) та ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" (Виконавець) укладено договір №2013-2009-37796089, у відповідності до якого ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" зобов'язувалось надати позивачу послуги з організації транспортного обслуговування легковими автомобілями (т.1 а.с.87-90).

На підтвердження виконання сторонами умов даного договору до суду надано акт від 31.10.13 р. №101 (т.1 а.с.91), у відповідності до якого ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" виконало послуги з транспортного обслуговування, загальна сума яких склала 27800 грн., в т.ч. ПДВ 4 633,33 грн.. Доказів здійснення оплати за послугу до суду не надано, проте представником позивача в судовому засіданні зазначено, що по даному підприємству існує заборгованість та надано оборотно-сальдову відомість (т.2 а.с.139).

ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" виписано позивачу податкову накладну №101 від 31.10.2013 р. на загальну суму 27 800 грн. (з ПДВ), в т.ч. ПДВ 4 633,33 грн. (т.1 а.с.92), яку було відображено в реєстрі отриманих та виданих податкових накладних та включено до складу податкового кредиту з ПДВ в жовтні 2013 р. (т.2 а.с.62-69).

ПП "Юридична Агенція "Прецедент" відображено в податковому обліку, а саме віднесено до складу податкового кредиту суму ПДВ по операціях з придбання послуг у ТОВ "Інкомфарма" за лютий 2014 р. в розмірі 4 383,33 грн. та за березень 2014 р. в розмірі 6 500 грн..

Згідно спеціального витягу з ЄДР, станом на 07.11.2014 р. ТОВ "Інкомфарма" (код -36793637) зареєстровано як юридична особа, в процесі провадження у справі про банкрутство або припинення не перебуває (т.1 а.с.35). Суду не надано доказів того, що підприємство не було платником ПДВ на час господарських взаємовідносин з позивачем.

Судом встановлено, що 25.10.2013 р. між ПП "Юридична Агенція "Прецедент" (Замовник) та ТОВ "Інкомфарма" (Виконавець) укладено договір №2013-2510-37796089, у відповідності до якого ТОВ "Інкомфарма" зобов'язувалось надати послуги з організації транспортного обслуговування легковими автомобілями (т.1 а.с.94-96, 127).

На підтвердження виконання сторонами умов даного договору в лютому 2014 р. суду надано: заявки на організацію транспортних послуг (т.1 а.с.97-123), акт від 28.02.14 р. №172 (т.1 а.с.124), згідно якого ТОВ "Інкомфарма" виконало послуги з транспортного обслуговування, загальна сума яких склала 26 300 грн., в т.ч. ПДВ 4 383,33 грн.. Доказів здійснення оплати за послугу до суду не надано, проте представником позивача в судовому засіданні зазначено, що по даному підприємству існує заборгованість та надано оборотно-сальдову відомість (т.2 а.с.139).

28.02.2014 року ТОВ "Інкомфарма" виписано податкову накладну №172 на загальну суму 26 300 грн., в тому числі ПДВ 4 383,33 грн. (т.1 а.с.125), відображену позивачем в реєстрі отриманих податкових накладних та включено до складу податкового кредиту з ПДВ в лютому 2014 року (т.2 а.с.70-77).

На підтвердження виконання сторонами умов даного договору в березні 2014 р. суду надано: заявки на організацію транспортних послуг (т.1 а.с.128-143) та акт від 31.03.14 р. №117 (т.1 а.с.144), згідно якого ТОВ "Інкомфарма" виконало послуги з транспортного обслуговування, загальна сума яких склала 39 000 грн., в тому числі ПДВ 6 500 грн.. Доказів здійснення оплати за послугу до суду не надано, проте представником позивача в судовому засіданні зазначено, що по даному підприємству існує заборгованість та надано оборотно-сальдову відомість (т.2 а.с.139).

31.03.2014 р. ТОВ "Інкомфарма" виписано податкову накладну №117 на загальну суму 39 000 грн., в тому числі ПДВ 6 500 грн. (т.1 а.с.145), відображену позивачем в реєстрі отриманих податкових накладних та включено до складу податкового кредиту з ПДВ в березні 2014 року (т.2 а.с.78-83).

Отримані позивачем від ПП "Торговий дім "Сонце", ТОВ "Альфа-Інкс", ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП", ТОВ "Інкомфарма" послуги з організації транспортного обслуговування легковими автомобілями використано позивачем у власній господарській діяльності, що підтверджено наданими до суду доказами: ліцензія на надання послуг з охорони власності та громадян, листи Укрзалізниці, договори про надання послуг з охорони та супроводження вантажу, заявки на виділення охорони для супроводження вантажу, акти надання послуг (т.1 а.с.147-250, т.2 а.с.1-30, 42-44), що не спростовано відповідачем.

Отже, з аналізу наведених вище норм законодавства та правовідносин позивача з ПП "Торговий дім "Сонце", ТОВ "Альфа-Інкс", ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП", ТОВ "Інкомфарма" вбачається, що позивачем, дотримано всіх обов'язкових вимог закону, пов'язаних з формуванням податкового кредиту та виникненням податкового зобов'язання, оскільки єдиною підставою для цього являється наявність у платника податку-покупця належно оформленої податкової накладної.

Суд також враховує те, що наявність вищевказаних законодавчо визначених обставин для формування податкового кредиту є обов'язковою, але, є не безумовною підставою для визнання правомірності такого формування за умови, якщо податковий орган доведе, що відомості у документах, на підставі яких вони сформовані, не відповідають дійсності, в тому числі, коли господарські операції з придбання товару (робіт, послуг) не мали реального характеру.

У відповідності до п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України право платника податку на податковий кредит ставиться в залежність від отримання податкової накладної, а не від сплати його контрагентами податку до бюджету та їх знаходження за юридичними адресами після здійснення господарських операцій.

Податковим органом не надано жодних доказів на підтвердження того, що позивач, як платник податку, діяв без належної обачності й обережності і йому було відомо про можливі порушення, які допускали його контрагенти, або що самостійною діловою метою здійснення господарських операцій з даними суб'єктами господарювання було лише одержання позивачем податкової вигоди. Також, відповідачем не наведено доказів, що договори надання послуг, сторонами яких є позивач та ПП "Торговий дім "Сонце", ТОВ "Альфа-Інкс", ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП", ТОВ "Інкомфарма", були укладені з метою, що завідомо суперечить інтересам держави, в тому числі, в частині ухилення від сплати податків в передбаченому законодавством обсязі та отримання незаконної податкової вигоди. Крім того, відповідачем не доведено факт, що дані юридичні особи були створені з відома або за участі позивача з метою ухилення від сплати податків, порушення економічних інтересів держави.

До того ж, за правовою позицією, викладеною у постанові Верховного Суду України № 21-47а10 від 31.01.2011 р., чинне законодавство України не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншими суб'єктами господарювання, зокрема, тими, які не були постачальниками товарів (послуг), на вартість яких нарахований податок на додану вартість, що включений платником податку до податкового кредиту.

На підставі вищевказаного, суд дійшов висновку, що відповідачем безпідставно збільшено позивачу грошове зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 40 816 грн. та застосовано штрафну санкцію у сумі 20 408 грн., а тому податкове повідомлення-рішення № 0000412207 від 20.10.2014 р. є протиправним та підлягає скасуванню.

ІІ. Заниження податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 28 437 грн..

Перевіркою повноти визначення валових витрат та витрат, що враховуються при визначенні об'єкту оподаткування за 2013 рік встановлено їх завищення на загальну суму 149 667 грн.. Дані висновки ґрунтуються на тому, що в ході перевірки позивача не встановлено реального придбання ПП "Юридична Агенція "Прецедент" у контрагентів ПП "Торговий дім "Сонце", ТОВ "Альфа-Інкс", ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" послуг та відображенням ПП "Юридична Агенція "Прецедент" у податковому обліку безтоварних операцій з метою заниження податків та сплати в бюджет. Таким чином, з позиції відповідача, в порушення п.138.1.1, п.138.2 ст.138 та п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України позивачем занижено податок на прибуток за 2013 рік на 28 437 грн..

Суд не погоджується з цим та зазначає.

Згідно п.п.14.1.27 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

У відповідності до п.п.14.1.36 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України господарською діяльністю є діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

За приписами статті 134 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування є:

- прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135 - 137 цього Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138 - 143 цього Кодексу, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 цього Кодексу;

- дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно зі статтею 160 цього Кодексу, з джерелом походження з України.

Згідно вимог п.138.1 ст.138 Податкового кодексу України витрати, котрі враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із: витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 цієї статті: інших витрат, визначених згідно з пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього Кодексу; крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї статті та у статті 139 цього Кодексу.

Відповідно до п.138.2 ст.138 Податкового кодексу України витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Згідно вимог п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Тобто, платник податків має право віднести будь-які витрати до складу витрат за умови їх здійснення в межах своєї господарської діяльності, документального підтвердження відповідних витрат шляхом оформлення первинних документів відповідно до вимог чинного законодавства.

Судом встановлено, що фінансово-господарські правовідносини ПП "Юридична Агенція "Прецедент" і ПП "Торговий дім "Сонце", ТОВ "Альфа-Інкс", ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" мали реальний характер, позивачем по бухгалтерському та податковому обліку було відображено придбання у вказаних підприємств-контрагентів послуг з організації транспортного обслуговування легковими автомобілями у лютому, березні, червні та жовтні 2013 року. В свою чергу, ПП "Торговий дім "Сонце", ТОВ "Альфа-Інкс", ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" зареєстровані як юридичні особи.

Також, судом встановлено, що одним із основних видів діяльності ПП "Юридична Агенція "Прецедент" (за КВЕД-2010) є, зокрема: 80.10 - діяльність приватних охоронних служб. Для здійснення даного виду діяльності позивачу видано Ліцензію Серії АВ №594897 від 09.02.12р. про надання послуг з охорони власності та громадян (т.1 а.с.148).

В ході розгляду справи встановлено, що отримані від ПП "Торговий дім "Сонце", ТОВ "Альфа-Інкс", ТОВ "Ф'ЮЖЕН ГРУП" послуги використано позивачем у власній господарській діяльності, що підтверджено наданими до суду доказами (т.1 а.с.147-250, т.2 а.с.1-44) та не спростовано відповідачем.

Відтак, отримані послуги використано позивачем у власній господарській діяльності, а тому суд вважає безпідставними та необґрунтованими висновки відповідача в частині того, що позивачем завищено витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування в сумі 149 667 грн., що призвело до заниження податку на прибуток на загальну суму 28 437 грн., тому податкове повідомлення-рішення від 20.10.2014 р. № 0000422207 є протиправним та підлягає скасуванню.

Згідно до ч.1 ст.71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст.72 цього Кодексу. При цьому, за приписами частини другої статті 71 цього Кодексу в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідачем по справі, як суб'єктом владних повноважень, не виконано покладеного на нього обов'язку щодо доказування правомірності прийняття оскаржуваних податкових повідомлень-рішень.

Згідно ч. 1 ст. 94 КАС України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

Отже, суд вважає за необхідне присудити позивачу судові витрати з Державного бюджету України в розмірі 193,54 грн..

Керуючись ст.ст. 86, 94, 159-163, 167 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов - задовольнити.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області від 20 жовтня 2014 року №0000412207 та №0000422207.

Присудити Приватному підприємству "Юридична Агенція "Прецедент" з Державного бюджету України судові витрати в сумі 193,54 грн..

Постанова суду набирає законної сили в порядку, встановленому ст.254 КАС України.

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Кіровоградський окружний адміністративний суд шляхом подання в 10-денний строк з дня її проголошення, а у разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України - протягом десяти днів з дня отримання копії постанови, апеляційної скарги, копія якої одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова в повному обсязі складена - 28.11.2014 року.

Суддя Кіровоградського окружного

адміністративного суду Т.М. Кармазина

Дата ухвалення рішення 24.11.2014
Оприлюднено 09.12.2014

Судовий реєстр по справі п/811/3750/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.09.2015 Верховний Суд України Адміністративне
Ухвала від 15.05.2015 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 14.04.2015 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.12.2014 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 24.11.2014 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 24.11.2014 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.11.2014 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.10.2014 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою п/811/3750/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону