ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/21757/14 15.12.14

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» до Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провизнання зобов'язань припиненими

Суддя Смирнова Ю.М.

Представники сторін:

від позивача Кондратюк С.В. - представник від відповідача Шпак Т.Г., Ханович К.В. - представники від третьої особиЦуканова С.Г. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк», в якому просить суд:

1) визнати припиненими, у зв'язку з поєднанням боржника і кредитора в одній особі, зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» перед Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» за кредитним договором №01/04-2014 від 30.01.2014, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» та Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк», та додатковими угодами до нього, в частині заборгованості за кредитом у загальному розмірі 6091250,57 грн;

2) визнати припиненими договори, укладені в якості забезпечення кредитних зобов'язань, а саме:

- Договір застави від 30.01.2014, укладений між АТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Подільський господар»;

- Договір застави від 31.01.2014, укладений між АТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Подільський господар», посвідчений приватним нотаріусом Шепетівського міського нотаріального округу Петровською JI.O. та зареєстрований в реєстрі за №356;

- Договір застави від 31.01.2014, укладений між АТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Подільський господар»;

- Договір застави від 31.01.2014, укладений між АТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Подільський господар»;

- Іпотечний договір від 31.01.2014, укладений між АТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Подільський господар», посвідчений приватним нотаріусом Славутського районного нотаріального округу Хмельницької області Якимчук І.П. та зареєстрований в реєстрі за №138;

- Іпотечний договір від 31.01.2014, укладений між АТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Подільський господар», посвідчений державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстрований в реєстрі за №188;

- Іпотечний договір від 31.01.2014, укладений між АТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Подільський господар», посвідчений державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстрований в реєстрі за №192;

- Іпотечний договір від 31.01.2014, укладений між АТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Подільський господар», посвідчений державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстрований в реєстрі за №194;

- Іпотечний договір від 31.01.2014, укладений між АТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Подільський господар», посвідчений державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстрований в реєстрі за №196;

- Іпотечний договір від 31.01.2014, укладений між АТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Подільський господар», посвідчений державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстрований в реєстрі за №190.

Позовні вимоги мотивовані тим, що на думку позивача у правовідносинах, що виникли між позивачем та відповідачем, відбулося поєднання в грошовому зобов'язанні боржника і кредитора в одній особі - в особі позивача, що відповідно до ст. 606 Цивільного кодексу України є підставою для припинення зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» перед Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» за кредитним договором №01/04-2014 від 30.01.2014. Як наслідок - з посиланням на ст. 593 Цивільного кодексу України позивач вказує і на припинення договорів застави та іпотечних договорів, які були укладені на забезпечення виконання зобов'язань позивача за кредитним договором №01/04-2014 від 30.01.2014.

Відповідач і третя особа проти задоволення позову заперечують, не визнають припинення зобов'язання за ст. 606 Цивільного кодексу України, та зазначають, що вимоги позивача за своєю правовою природою є припиненням зобов'язань з підстав зарахування однорідних вимог, що не передбачено законодавством на стадії ліквідації банку і може призвести до порушення прав інших кредиторів, вимоги яких підлягають задоволенню в порядку черговості.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.10.2014 за вказаним позовом порушено провадження у справі № 910/21757/14 та призначено розгляд справи на 12.11.2014.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2014 залучено до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача та відкладено розгляд справи на 20.11.2014.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2014 за клопотанням сторін продовжено строк вирішення спору у справі №910/21757/14, а в судовому засіданні 20.11.2014 оголошувалась перерва до 15.12.2014.

В судове засідання, призначене на 15.12.2014, представник позивача з'явився, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представники відповідача та третьої особи в судове засідання з'явились, проти задоволення позову заперечували.

В судовому засіданні судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників процесу, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2014 між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» (надалі - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (позичальник) було укладено кредитний договір № 01/04-2014 (надалі - «Кредитний договір»), відповідно до якого відповідач надав позивачу невідновлювальну кредитну лінію на строк до 29.12.2023 року зі сплатою 12 % річних за користування кредитом.

Додатковою угодою №1 від 31.01.2014 та Додатковою угодою №2 від 11.02.2014 до Кредитного договору вносились зміни щодо лімітів кредитування та строків виконання зобов'язання з повернення кредитних коштів.

В силу положень ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення про позику, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

У відповідності до ст. 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

На виконання умов Кредитного договору відповідачем було надано позивачу кредит у розмірі 189486463,92 грн.

Однак, позивачем свого зобов'язання з повернення суми кредиту та сплати нарахованих відсотків за користування кредитом належним чином виконано не було, внаслідок чого у позивача перед відповідачем утворилась заборгованість у розмірі 6051846,25 грн, з яких 5992739,78 грн заборгованості за кредитом та 59106,47 грн заборгованості по процентам за користування кредитом.

Розмір заборгованості позивача перед відповідачем підтверджується наявною в матеріалах справи банківською випискою по особовому рахунку за період з 30.01.2014 по 19.08.2014.

Таким чином, позивач є боржником перед відповідачем за грошовим зобов'язанням по Кредитному договору на суму 6051846,25 грн.

Частиною 1 ст. 546 Цивільного кодексу України передбачено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

У відповідності до ч. 1 ст. 572 Цивільного кодексу України в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Згідно зі ст. 575 Цивільного кодексу України іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи. Закладом є застава рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя або за його наказом - у володіння третій особі. Правила про іпотеку землі та інші окремі види застав встановлюються законом.

Статтею 576 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо предметом застави є нерухоме майно, а також в інших випадках, встановлених законом, договір застави підлягає нотаріальному посвідченню. Застава нерухомого майна підлягає державній реєстрації у випадках та в порядку, встановлених законом. Моментом реєстрації застави є дата та час внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про іпотеку» іпотекою є вид забезпечення виконання зобов'язань нерухомим майном, що залишається у володінні та користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі не виконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього божника у порядку встановленому цим законом.

В якості забезпечення виконання позивачем зобов'язань за Кредитним договором між позивачем та Банком було укладено ряд договорів застави та іпотеки.

30.01.2014 між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» (заставодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (заставодавець) укладено договір застави (надалі - Договір застави 1), за умовами якого заставодавець передає в заставу заставодержателю предмет застави, що належить заставодавцю на праві власності, зазначений у п. 1.2 цього Договору для забезпечення повного та своєчасного виконання боргових зобов'язань - всіх грошових зобов'язань позичальника перед Банком, що випливають з умов Кредитного договору, додатків до нього та додаткових угод.

Відповідно до п. 1.2 Договору застави 1 предметом застави є велика рогата худоба в кількості 8637 голів загальною заставною вартістю 103550000,00 грн.

Пунктом 6.1 Договору застави 1 передбачено, що цей договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до виконання в повному обсязі позичальником зобов'язань за кредитним договором та зобов'язань заставодавця за цим договором.

31.01.2014 між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» (заставодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (заставодавець) укладено договір застави (надалі - Договір застави 2), який посвідчено приватним нотаріусом Шепетівського міського нотаріального округу Петровською Л.О. 31.01.2014 та зареєстровано в реєстрі за №353.

За умовами Договору застави 2 заставодавець передає в заставу заставодержателю предмет застави, що належить заставодавцю на праві власності, зазначений у п.1.2 цього Договору, для забезпечення повного та своєчасного виконання боргових зобов'язань - всіх грошових зобов'язань позичальника перед Банком, що випливають з умов Кредитного договору, додатків до нього та додаткових угод.

Відповідно до п. 1.2 Договору застави 2 предметом застави є транспортні засоби загальною заставною вартістю 4964100,00 грн.

Пунктом 6.1 Договір застави 2 передбачено, що цей договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до виконання в повному обсязі позичальником зобов'язань за кредитним договором та зобов'язань заставодавця за цим договором.

31.01.2014 між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» (заставодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (заставодавець) укладено договір застави (надалі - Договір застави 3), за умовами якого заставодавець передає в заставу заставодержателю предмет застави, що належить заставодавцю на праві власності, зазначений у п.1.2 цього Договору для забезпечення повного та своєчасного виконання боргових зобов'язань - всіх грошових зобов'язань позичальника перед Банком, що випливають з умов Кредитного договору, додатків до нього та додаткових угод.

Відповідно до п. 1.2 Договору застави 3 предметом застави є основні засоби та обладнання загальною заставною вартістю 670821,00 грн.

Пунктом 6.1 Договору застави 3 передбачено, що цей договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до виконання в повному обсязі позичальником зобов'язань за кредитним договором та зобов'язань заставодавця за цим договором.

31.01.2014 між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» (заставодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (заставодавець) укладено договір застави (надалі - Договір застави 4), за умовами якого заставодавець передає в заставу заставодержателю предмет застави, що належить заставодавцю на праві власності, зазначений у п.1.2 цього Договору для забезпечення повного та своєчасного виконання боргових зобов'язань - всіх грошових зобов'язань позичальника перед Банком, що випливають з умов Кредитного договору, додатків до нього та додаткових угод.

Відповідно до п. 1.2 Договору застави 4 предметом застави є основні засоби та обладнання загальною заставною вартістю 6903400,00 грн.

Пунктом 6.1 Договору застави 4 передбачено, що цей договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до виконання в повному обсязі позичальником зобов'язань за кредитним договором та зобов'язань заставодавця за цим договором.

31.01.2014 між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» (іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (іпотекодавець) укладено іпотечний договір (надалі - Іпотечний договір 1), який посвідчено приватним нотаріусом Славутського районного нотаріального округу Хмельницької області Якимчук І.П. та зареєстровано в реєстрі за №138.

Відповідно до п. 2.1 Іпотечного договору 1 іпотекодавець з метою забезпечення виконання основного зобов'язання, що випливає із Кредитного договору, передає в іпотеку, а іпотекодержатель приймає в іпотеку предмет іпотеки.

Предметом іпотеки за Договором іпотеки 1 є комплекс загальною площею 2427,7 кв.м, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Славутський район с. Перемишель, вул. Молодіжна, буд 59а, та комплекс загальною площею 11269,6 кв.м, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Славутський район с. Іванівка, вул. Котика В., буд. 45. Загальна заставна вартість 1834000,00 грн.

Пунктом 11.1 Договору іпотеки 1 встановлено, що договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання позичальником основного зобов'язання за Кредитним договором або до моменту припинення іпотеки з інших підстав, визначених чинним законодавством України.

31.01.2014 між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» (іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (іпотекодавець) укладено іпотечний договір (надалі - Іпотечний договір 2), який посвідчено державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстровано в реєстрі за №188.

Відповідно до п. 2.1 Іпотечного договору 2 іпотекодавець з метою забезпечення виконання основного зобов'язання, що випливає із Кредитного договору, передає в іпотеку, а іпотекодержатель приймає в іпотеку предмет іпотеки.

Предметом іпотеки за Договором іпотеки 2 є Молочно-товарний комплекс, загальною площею 16069,5 кв.м, який знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н., с.Велика Медведівка, вул. Островського, буд. 73а. Заставна вартість 48147000,00 грн.

Пунктом 11.1 Договору іпотеки 2 встановлено, що договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання позичальником основного зобов'язання за Кредитним договором або до моменту припинення іпотеки з інших підстав, визначених чинним законодавством України.

31.01.2014 між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» (іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (іпотекодавець) укладено іпотечний договір (надалі - Іпотечний договір 3), який посвідчено державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстровано в реєстрі за №192.

Відповідно до п. 2.1 Іпотечного договору 3 іпотекодавець з метою забезпечення виконання основного зобов'язання, що випливає із Кредитного договору, передає в іпотеку, а іпотекодержатель приймає в іпотеку предмет іпотеки.

Предметом іпотеки за Договором іпотеки 3 є підприємство з виробництва молока безприв'язного утримання корів, загальною площею 19211,6 кв.м, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н., с. Саверці, вул. Котика В, буд. 1 Б. Заставна вартість 35230000,00 грн.

Пунктом 11.1 Договору іпотеки 3 встановлено, що договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання позичальником основного зобов'язання за Кредитним договором або до моменту припинення іпотеки з інших підстав, визначених чинним законодавством України.

31.01.2014 між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» (іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (іпотекодавець) укладено іпотечний договір (надалі - Іпотечний договір 4), який посвідчено державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстрований в реєстрі за №194.

Відповідно до п. 2.1 Іпотечного договору 4 іпотекодавець з метою забезпечення виконання основного зобов'язання, що випливає із Кредитного договору, передає в іпотеку, а іпотекодержатель приймає в іпотеку предмет іпотеки.

Предметом іпотеки за Договором іпотеки 4 є комплекс загальною площею 1615,3 кв.м, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський район, с. Траулин, вул. Ватутіна, буд. 18. Заставна вартість 8 594 000,00 грн.

Пунктом 11.1 Договору іпотеки 4 встановлено, що договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання позичальником основного зобов'язання за Кредитним договором або до моменту припинення іпотеки з інших підстав, визначених чинним законодавством України.

31.01.2014 між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» (іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (іпотекодавець) укладено іпотечний договір (надалі - Іпотечний договір 5), який посвідчено державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстровано в реєстрі за №196.

Відповідно до п. 2.1 Іпотечного договору 5 іпотекодавець з метою забезпечення виконання основного зобов'язання, що випливає із Кредитного договору, передає в іпотеку, а іпотекодержатель приймає в іпотеку предмет іпотеки.

Предметом іпотеки за Договором іпотеки 5 є Комплекс загальною площею 18256,4 кв.м, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський район, с. Чотирбоки, вул. Маркса К., буд. 5. Заставна вартість 29076000,00 грн.

Пунктом 11.1 Договору іпотеки 5 встановлено, що договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання позичальником основного зобов'язання за Кредитним договором або до моменту припинення іпотеки з інших підстав, визначених чинним законодавством України.

31.01.2014 між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» (іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (іпотекодавець) укладено іпотечний договір (надалі - Іпотечний договір 6), який посвідчено державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстровано в реєстрі за №190.

Відповідно до п. 2.1 Іпотечного договору 6 іпотекодавець з метою забезпечення виконання основного зобов'язання, що випливає із Кредитного договору, передає в іпотеку, а іпотекодержатель приймає в іпотеку предмет іпотеки.

Предметом іпотеки за Договором іпотеки 6 є комплекс загальною площею 13 082,9 кв.м., який розташований за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський район, с. Орлинці, вул. Леніна, буд. 2. Заставна вартість 25 026 000,00 грн.

Пунктом 11.1 Договору іпотеки 6 встановлено, що договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання позичальником основного зобов'язання за Кредитним договором або до моменту припинення іпотеки з інших підстав, визначених чинним законодавством України.

28.02.2014 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №9 «Про виведення з ринку та здійснення тимчасової адміністрації», відповідно до якого на підставі постанови Правління Національного банку України від 28 лютого 2014 року № 107 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» до категорії неплатоспроможних», керуючись п. 2 ч. 5 ст. 12 та ст. 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» з ринку та запровадження в ньому тимчасової адміністрації на період з 03.03.2014 до 02.06.2014.

Постановою Національного банку України № 339 від 10.06.2014 відкликано банківську ліцензію Публічного акціонерного товариство «Брокбізнесбанк» та розпочато ліквідацію останнього.

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 45 від 11.06.2014 розпочато ліквідацію Публічного акціонерного товариство «Брокбізнесбанк» з відшкодуванням з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами з 11.06.2014 та призначено уповноважено особою на ліквідацію провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасово адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Куреного Олександра Вікторовича на період з 11.06.2014 до 10.06.2015.

Відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» відносини, що виникають у зв'язку із створенням і функціонуванням системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведенням неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, регулюються цим Законом, іншими законами України, нормативно-правовими актами Фонду та Національного банку України.

Частиною 5 ст. 45 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду кредитори мають право заявити уповноваженій особі Фонду про свої вимоги до банку. Вимоги фізичних осіб-вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами не заявляються.

Як свідчать матеріали справи, відповідно до Договору про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 03/1760 від 16.08.2010 та Договору про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 78505 від 13.10.2012, відповідач відкрив на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОСАД - 2005» поточні рахунки №26005097775001, №26038097775001, №26083097775001, №26001078505001, №26044078505002, №26043078505003, залишок грошових коштів на яких становить 100107,10 грн.

03.07.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОСАД - 2005» в порядку Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» направило на адресу відповідача заяву про визнання вимог кредитора, яка отримана відповідачем 04.07.2014.

07.08.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОСАД - 2005» (цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги № 12, за умовами якого цедент передає, а цесіонарій приймає право вимоги за Договором про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 03/1760 від 16.08.2010 та за Договором про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 78505 від 13.10.2012.

Пунктом 1.2 вказаного договору відступлення права вимоги визначено, що сума вимог за договором обслуговування рахунку, яка передається цесіонарію становить 100107,10 грн.

20.08.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОСАД - 2005» направило на адресу відповідача, як боржника, повідомлення про відступлення права вимоги. Вказане повідомлення було отримано відповідачем 22.08.2014.

Таким чином, в результаті укладення Договору відступлення права вимоги №12 від 07.08.2014 позивач набув право вимоги до у сумі 100107,10 грн , яке належало Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОСАД - 2005» на підставі Договору про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування №03/1760 від 16.08.2010 та за Договор про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування №78505 від 13.10.2012, укладених з Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк».

Згідно Договору про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 03/1759 від 16.08.2010 та Договору про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 78495 від 13.10.2012, відповідач відкрив на ім'я Приватного підприємства «БУКОВИНА АГРОСВІТ» поточні рахунки №26002078495002, №26080078495002, №26003078495001, №26046078495002, №26045078495003, залишок грошових коштів на яких становить 152530,48 грн.

03.07.2014 Приватне підприємство «БУКОВИНА АГРОСВІТ» в порядку Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» направило на адресу відповідача заяву про визнання вимог кредитора, яка вручена представнику відповідача 04.07.2014.

07.08.2014 між Приватним підприємством «БУКОВИНА АГРОСВІТ» (цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги № 13, за умовами якого цедент передає, а цесіонарій приймає право вимоги за Договором про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 03/1759 від 16.08.2010 та Договором про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 78495 від 13.10.2012.

Пунктом 1.2 вказаного договору відступлення права вимоги визначено, що сума вимог за договором обслуговування рахунку, яка передається цесіонарію становить 152530,48 грн.

20.08.2014 Приватне підприємство «БУКОВИНА АГРОСВІТ» направило на адресу відповідача, як боржника, повідомлення про відступлення права вимоги, яке отримано відповідачем 22.08.2014.

Отже, в результаті укладення Договору відступлення права вимоги №13 від 07.08.2014 позивач набув право вимоги до у сумі 152530,48 грн, яке належало Приватному підприємству «БУКОВИНА АГРОСВІТ» на підставі Договору про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 03/1759 від 16.08.2010 та Договору про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 78495 від 13.10.2012, укладених з Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк».

У відповідності до Договору про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 097799/12 від 01.11.2012, відповідач відкрив на ім'я Корпорації «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП» поточні рахунки №26003097799001, №26036097799001, №26047097799001, №26081097799001, залишок грошових коштів на яких становить 17893,45 Євро.

07.07.2014 Корпорація «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП» в порядку Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» направила на адресу відповідача заяву про визнання вимог кредитора, яка вручена представнику відповідача 08.07.2014.

07.08.2014 між Корпорацією «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП» (цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги №14, за умовами якого цедент передає, а цесіонарій приймає право вимоги за Договором про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування №097799/12 від 01.11.2012.

Пунктом 1.2 вказаного договору відступлення права вимоги визначено, що сума вимог за договором обслуговування рахунку, які передаються цесіонарію, становить 10193,45 Євро.

23.09.2014 між Корпорацією «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП» (цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги № 25, за умовами якого цедент передає, а цесіонарій приймає право вимоги за Договором про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування №097799/12 від 01.11.2012.

Пунктом 1.2 вказаного договору відступлення права вимоги визначено, що сума вимог за договором обслуговування рахунку, які передаються цесіонарію, становить 7700,00 Євро.

20.08.2014 та 25.09.2014 Корпорація «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП» направила на адресу відповідача, як боржника, відповідне повідомлення про відступлення права вимоги.

Відповідно до п.п. 4.21, 4.22 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 № 5, уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає реєстр акцептованих вимог кредиторів за формою, визначеною в додатку 3 до цього Положення, на підставі балансу банку, до якого включає вимоги кредиторів у національній валюті в розмірах, які існували на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Вимога, заявлена в іноземній валюті, уключається до реєстру вимог у національній валюті в сумі, визначеній за офіційним курсом, установленим НБУ на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку . Вимоги кредиторів зі сплати процентів (відсотків) за кредитами, депозитами, за незавершеними розрахунковими операціями тощо переносяться на відповідний рахунок кредитора.

Таким чином, внаслідок укладення Договорів відступлення права вимоги №14 від 07.08.2014 та №25 від 23.09.2014 позивач набув право вимоги до у сумі 17893,45 Євро, що становить еквівалент 287408,73 грн по курсу Національного банку України станом на 10.06.2014 (дата прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку), яке належало Корпорації «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП» на підставі Договору про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування №097799/12 від 01.11.2012, укладеного з Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк».

Згідно Договору банківського рахунку від 30.08.2005, відповідач відкрив на ім'я Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України поточний рахунок №260060360000, залишок грошових коштів на якому згідно виписки по особовому рахунку за 11.07.2014 становить 2217269,10 грн.

18.06.2014 Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України в порядку Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» подала відповідачу заяву про задоволення вимог кредитора на (суму 2215376,10 грн), яка зареєстрована відповідачем за вх. №198-юр від 18.06.2014.

05.08.2014 між Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги № 11, за умовами якого цедент передає, а цесіонарій приймає право вимоги за Договором банківського рахунку від 30.08.2005.

Пунктом 1.2 вказаного договору відступлення права вимоги визначено, що сума вимог за договором банківського рахунку, які передається цесіонарію становить 2215376,10 грн.

15.08.2014 Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України подала відповідачу, як боржнику, повідомлення про відступлення права вимоги, яка зареєстрована відповідачем 15.08.2014 за вх.№11711.

Таким чином, в результаті укладення Договору відступлення права вимоги №11 від 05.08.2014 позивач набув право вимоги до відповідача у сумі 2215376,10 грн, яке належало Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України на підставі Договору банківського рахунку від 30.08.2005, укладеного з Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк».

Згідно Договору про валютно-розрахункове обслуговування поточного рахунку фізичної особи №007030/1-008-01 від 16.05.2011, відповідач відкрив на ім'я Петрищенка Юрія Миколайовича валютний рахунок №26202007030001, на якому згідно виписки по особовому рахунку за період з 01.01.2011 по 17.06.2014 обліковується залишок банківського металу - золота в розмірі 163,980 унцій, що станом на 10.06.2014 становить еквівалент 2426201,18 грн.

12.07.2014 року Петрищенко Юрій Миколайович в порядку Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» направив на адресу відповідача заяву про визнання вимог кредитора, яка отримана відповідачем 14.07.2014.

07.08.2014 між Петрищенком Юрієм Миколайовичем (цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги № 9, за умовами якого цедент передає, а цесіонарій приймає право вимоги за Договором про валютно-розрахункове обслуговування поточного рахунку фізичної особи №007030/1-008-01 від 16.05.2011.

В договорі сторони визначили грошову суму, право вимоги на яку виникає у цесіонарія в результаті його укладення, а саме: відповідно до п.1.2 договору сума вимог за договором банківського рахунку, які передається цесіонарію становить 2407954,31 грн .

20.08.2014 Петрищенко Юрій Миколайович направив на адресу відповідача, як боржника, повідомлення про відступлення права вимоги, яке отримано відповідачем 22.08.2014.

Таким чином, в результаті укладення Договору відступлення права вимоги №9 від 07.08.2014 позивач набув право вимоги до відповідача у сумі 2407954,31 грн , яке належало Петрищенку Юрію Миколайовичу на підставі Договору про валютно-розрахункове обслуговування поточного рахунку фізичної особи №007030/1-008-01 від 16.05.2011, укладеного з Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк».

Згідно Договору банківського строкового вкладу (депозиту) (Вклад «Стабільний»)

№ D_150658394 від 27.11.2013 Петрищенко Любов Григорівна передала відповідачу грошові кошти у розмірі 90 000,00 дол. США. Додатково, сума нарахованих процентів на банківський вклад становить 755,19 дол. США.

18.06.2014 року Петрищенко Любов Григорівна в порядку Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» подала відповідачу заяву про задоволення вимог кредитора, яка зареєстрована відповідачем за вх. № 217-фіз від 18.06.2014.

07.08.2014 між Петрищенко Любов Григорівною (цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги № 10, за умовами якого цедент передає, а цесіонарій приймає право вимоги за Договором банківського строкового вкладу (депозиту) (Вклад «Стабільний») №D_150658394 від 27.11.2013.

Пунктом 1.2 вказаного договору відступлення права вимоги визначено, що сума вимог за договором банківського вкладу, які передаються цесіонарію, становить 90755,19 доларів США.

20.08.2014 Петрищенко Любов Григорівна направила на адресу відповідача, як боржника, повідомлення про відступлення права вимоги, яке було отримано відповідачем 22.08.2014.

В подальшому, 11.09.2014 між Петрищенко Любов Григорівною та позивачем була укладена Додаткова угода № 1, якою внесено зміни до Договору відступлення права вимоги № 10 від 07.08.2014 та викладено п. 1.2 Договору в такій редакції: «Сума вимог за договором банківського вкладу, які передаються цесіонарію, становить 73560,12 доларів США».

Таким чином, в результаті укладення Договору відступлення права вимоги №9 від 07.08.2014 та Додаткової угоди до нього позивач набув право вимоги до відповідача у сумі 73560,12 доларів США, що становить еквівалент 868268,42 грн по курсу Національного банку України станом на 10.06.2014 (дата прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку), яке належало Петрищенко Любов Григорівні на підставі Договору банківського строкового вкладу (депозиту) (Вклад «Стабільний») №D_150658394 від 27.11.2013, укладеного з Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк».

Згідно Договору №001000000059612 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку міжнародної платіжної картки VISA BUSINESS CHIP від 27.04.2010 (надалі - «Договір карткового рахунку»), укладеного між Зеленським Володимиром Олександровичем, як власником рахунку, та відповідачем, як банком, власник рахунку розмістив на картковому рахунку у відповідача грошові кошти, залишок яких згідно виписки по рахунку за період з 01.03.2014 по 09.07.2014 становить 375003,82 дол. США.

10.07.2014 Зеленський Володимир Олександрович в порядку Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» подав відповідачу заяву про визнання вимог кредитора, яка прийнята та зареєстрована за вх. № 12360-фіз від 10.07.2014.

08.09.2014 між Зеленським Володимиром Олександровичем (цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги № 24.

За змістом п. 1.1 вказаного договору цедент передає, а цесіонарій приймає право вимоги за Договором №001000000059612 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку міжнародної платіжної картки VISA BUSINESS CHIP від 27.04.2010. Після відступлення права вимоги цедентом третім особам за Договором карткового рахунку, загальна сума вимог до Банку становить 234621,65 доларів США.

Пунктом 1.2 договору відступлення права вимоги №24 визначено, що сума вимог за договором банківського вкладу, які передаються цесіонарію, становить 17195,07 доларів США .

25.09.2014 Зеленський Володимир Олександрович направив на адресу відповідача, як боржника, відповідне повідомлення про відступлення права вимоги.

Таким чином, в результаті укладення Договору відступлення права вимоги №24 від 08.09.2014 позивач набув право вимоги до відповідача у сумі 17195,07 доларів США, що становить еквівалент 202962,37 грн по курсу Національного банку України станом на 10.06.2014 (дата прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку), яке належало Зеленському Володимиру Олександровичу на підставі Договору №001000000059612 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку міжнародної платіжної картки VISA BUSINESS CHIP від 27.04.2010, укладеного з Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк».

Відповідно до ст. 510 Цивільного кодексу України сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. Якщо кожна із сторін у зобов'язанні має одночасно і права, і обов'язки, вона вважається боржником у тому, що вона зобов'язана вчинити на користь другої сторони, і одночасно кредитором у тому, що вона має право вимагати від неї.

У відповідності до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

За приписами ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно зі ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 ст. 516 Цивільного кодексу України передбачено, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, виходячи із приписів ст.ст. 510-516 Цивільного кодексу України та договорів про відступлення права вимоги, укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОСАД - 2005», Приватним підприємством «БУКОВИНА АГРОСВІТ», Корпорацією «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП», Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України, Петрищенком Юрієм Миколайовичем, Петрищенко Любов Григорівною та Зеленським Володимиром Олександровичем, Товариство з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» набуло прав та обов'язків сторони (кредитора) за відповідними депозитними договорами та договорами банківського рахунку на загальну суму 6234607,51 грн .

Вищевказані договори відступлення права вимоги є чинними та у судовому порядку не визнані недійсними.

За таких обставин, суд виходить із принципу правомірності правочину, що закріплений у ст. 204 Цивільного кодексу України.

Отже, відповідач є боржником перед позивачем за грошовими зобов'язаннями на загальну суму 6234607,51 грн.

В свою чергу, як встановлено судом та не спростовано учасниками процесу у даній справі, заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» перед відповідачем за Кредитним договором № 01/04-2014 від 30.01.2014 загалом становить 6051846,25 грн.

Статтею 606 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання припиняється поєднанням боржника і кредитора в одній особі.

Відповідно до ч. 2 ст. 204 Господарського кодексу України господарське зобов'язання припиняється у разі поєднання управненої та зобов'язаної сторін в одній особі.

При цьому, суд відзначає, що норми ст. 606 Цивільного кодексу України ч. 2 ст. 204 Господарського кодексу України носять імперативний характер, а відтак - за правилами наведених норм зобов'язання припиняється поєднанням боржника і кредитора в одній особі, не залежно від наявності ліквідаційних процедур, а лише за наявності факту такого поєднання.

Таким чином, у правовідносинах, що виникли між позивачем та відповідачем за вищенаведеними зобов'язаннями відбулося поєднання в грошовому зобов'язанні боржника і кредитора в одній особі - в особі позивача, що відповідно до ст. 606 Цивільного кодексу України є підставою для припинення зобов'язання.

21.08.2014 позивач направив відповідачу заяву щодо припинення зобов'язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі (вих. № 446). 25.09.2014 позивачем направлено відповідачу доповнення до зазначеної вище заяви щодо припинення зобов'язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі (вих. № 01-23/9).

Доводи відповідача та третьої особи щодо неможливості припинення зобов'язань через процедуру ліквідації банку суд відхиляє, оскільки припинення зобов'язання є самостійною правовою підставою та самостійним інститутом, що визначено в ст. 606 Цивільного кодексу України та ч. 2 ст. 204 Господарського кодексу України і не залежить від черговості задоволення вимог кредиторів, встановленої Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який є спеціальним законом, що визначає процедуру ліквідації банків, хоча і не передбачає, але й не містить у собі заборони на припинення зобов'язань у зв'язку з поєднанням боржника і кредитора банку в одній особі на стадії ліквідації банку.

В даному випадку має місце саме припинення спірного зобов'язання з підстав поєднання боржника і кредитора в одній особі, а не зарахування зустрічних однорідних вимог, що носить інший правовий характер.

Аналогічні правові висновки викладено в постановах Вищого господарського суду України від 22 лютого 2012 року у справах № 33/206 та № 33/207.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що вимоги позивача про визнання припиненими, у зв'язку з поєднанням боржника і кредитора в одній особі, зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» перед Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» за кредитним договором №01/04-2014 від 30.01.2014, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» та Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк», та додатковими угодами до нього, в частині заборгованості за кредитом у загальному розмірі 6051846,25 грн є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Стосовно вимог позивача про визнання припиненими укладених між сторонами договорів застави та договорів іпотеки суд відзначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 593 Цивільного кодексу України право застави припиняється, зокрема, у разі припинення зобов'язання, забезпеченого заставою.

За приписами ст. 17 Закону України «Про іпотеку» також передбачено, що іпотека припиняється у разі припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору.

За таких обставини, приймаючим до уваги висновки суду про припинення зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» перед Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» за Кредитним договором №01/04-2014 від 30.01.2014 за кредитним договором №01/04-2014 від 30.01.2014, то зобов'язання за Договорами застави 1, 2, 3, 4 та Іпотечними договорами 1,2,3,4,5,6, які були укладені в якості забезпечення виконання позивачем Кредитного договору №01/04-2014 від 30.01.2014, відповідно, також припиняються в силу положень ч. 1 ст. 593 Цивільного кодексу України.

Враховуючи викладене, позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 33, 34, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити повністю.

2.Визнати припиненими, у зв'язку з поєднанням боржника і кредитора в одній особі, зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» перед Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» за кредитним договором №01/04-2014 від 30.01.2014, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» та Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк», та додатковими угодами до нього, в частині заборгованості за кредитом у загальному розмірі 6051846 (шість мільйонів п'ятдесят одна тисяча вісімсот сорок шість) грн 25 коп.

3.Визнати припиненим Договір застави від 30.01.2014, укладений між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (предметом застави за яким є велика рогата худоба в кількості 8637 голів загальною заставною вартістю 103550000,00 грн).

4.Визнати припиненим Договір застави від 31.01.2014, укладений між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар», посвідчений приватним нотаріусом Шепетівського міського нотаріального округу Петровською Л.О. та зареєстрований в реєстрі за №356.

5.Визнати припиненим Договір застави від 31.01.2014, укладений між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (предметом застави за яким є основні засоби та обладнання загальною заставною вартістю 670821,00 грн).

6.Визнати припиненим Договір застави від 31.01.2014, укладений між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (предметом застави за яким є основні засоби та обладнання на загальну заставну вартість 6903400,00 грн).

7.Визнати припиненим Іпотечний договір від 31.01.2014, укладений між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар», посвідчений приватним нотаріусом Славутського районного нотаріального округу Хмельницької області Якимчук І.П. та зареєстрований в реєстрі за №138.

8.Визнати припиненим Іпотечний договір від 31.01.2014, укладений між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар», посвідчений державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстрований в реєстрі за №188.

9.Визнати припиненим Іпотечний договір від 31.01.2014, укладений між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар», посвідчений державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстрований в реєстрі за №192.

10.Визнати припиненим Іпотечний договір від 31.01.2014, укладений між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар», посвідчений державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстрований в реєстрі за №194.

11.Визнати припиненим Іпотечний договір від 31.01.2014, укладений між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар», посвідчений державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстрований в реєстрі за №196;

12.Визнати припиненим Іпотечний договір від 31.01.2014, укладений між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільський господар», посвідчений державним нотаріусом Шепетівської районної державної нотаріальної контори Огородник Л.Ю. та зареєстрований в реєстрі за №190.

13.Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» (03057, м.Київ, проспект Перемоги, будинок 41, ідентифікаційний код 19357489) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» (30440, Хмельницька обл., Шепетівський район, село Мокіївці, ідентифікаційний код 32678236) судовий збір у розмірі 13398 (тринадцять тисяч триста дев'яносто вісім) грн 00 коп.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено: 22.12.2014.

Суддя Ю.М. Смирнова

Дата ухвалення рішення 15.12.2014
Зареєстровано 30.12.2014
Оприлюднено 31.12.2014

Судовий реєстр по справі 910/21757/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.09.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.08.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.07.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 20.05.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 19.05.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 13.05.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 20.04.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 03.03.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.01.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 15.12.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.10.2014 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону