ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

Справа № 187/1267/13-к Провадження №1-кп/0187/18/15

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2015 року Петриківський районний суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді Соловйова І.М., за участю секретаря судового засідання Столяренко Н.П., розглянувши в смт. Петриківка у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу №187/1267/13-к (кримінальне провадження № 42013040520000024) за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження м. Нерехта Костромського району Костромської області Російської Федерації, місце проживання АДРЕСА_1; громадянин України, освіта вища, не працюючого, розлученого, раніше не судимого;

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 364-1 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України,-

за участі сторін кримінального провадження прокурора Костюченка М.С., обвинуваченого ОСОБА_1;

Встановив:

Згідно наказу №46-к від 01 жовтня 2007 року, виданого на підставі протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпен-Д" (далі ТОВ "Інтерпен-Д") від 01 жовтня 2007 року директором ТОВ "Інтерпен-Д" обрано ОСОБА_1 (далі ОСОБА_1).

Згідно п. 7.1. Статуту ТОВ "Інтерпен-Д", затвердженого протоколом загальних зборів № 4 від 05 грудня 2006 року, в товаристві створюються органи контролю та управління: - вищий орган управління - Збори учасників; виконавчий орган - Директор; контролюючий орган - Ревізійна комісія.

Відповідно до п. 7.2. Статуту, посадовими особами Товариства визнаються Директор, Голова Ревізійної комісії. Пунктом 7.6. визначено, що для керівництва поточною роботою Товариства Зборами Учасників призначається Директор, який самостійно керує діяльністю Товариства та має право виконувати будь-які дії, якщо вони не віднесені цим статутом до виключної компетенції загальних зборів.

Згідно п. 7.6.1. Статуту Директор без довіреності діє від імені та в інтересах Товариства, а саме: розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 7.3.6 Статуту; представляє його інтереси в інших Товариствах, організаціях і державних органах на території України та за кордоном; укладає від його імені договори та угоди на умовах та за вартістю на свій розсуд з урахуванням встановлених пунктом 7.3.6 Статуту; здійснює прийом і звільнення персоналу Товариства; здійснює інші дії по оперативному керівництву роботою Товариства; у разі неможливості самостійного виконання власних повноважень (у зв'язку з командировкою, за хворобою та інше) призначає виконуючого обов'язки Директора на підставі відповідних наказів. Збори учасників не мають права втручатися до поточної діяльності Директора. Директор призначає на посаду і звільняє від посади своїх заступників керівників і фахівців підрозділів апарату управління і структурних підрозділі Товариства. Свої повноваження Директор має право покладати на будь-якого службовця Товариства в порядку, встановленому діючим законодавством. За узгодженням з Учасниками, Директору можуть бути передані додаткові повноваження.

Таким чином, директор ТОВ "Інтерпен-Д" ОСОБА_1 являється службовою особою, постійно займаючи посаду, яка пов'язана із виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків.

Будучи службовою особою юридичної особи приватного права - директор ТОВ "Інтерпен-Д" ОСОБА_1 скоїв злочини у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

21 вересня 2012 року між Управлінням капітального будівнцтва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі Замовник) та ТОВ "Інтерпен-Д", в особі директора ОСОБА_1 (далі Генпідрядник) укладено договір підряду № 69/09 (далі - Договір) щодо виконання робіт на об'єкті "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи - реконструкція", розташованого за адресою: с. Червонопартизанське, Орджонікідзе, 3.

Відповідно до умов Договору ТОВ "Інтерпен-Д" зобов'язується на свій ризик, власними силами і засобами виконати у встановлений термін усі роботи за Договором, а замовник - прийняти і оплатити їх.

Згідно п.3.1. Договору, ціна становить 952 934 грн. 72 коп., у тому числі: 900 000 грн. 00 коп. - кошти державного бюджету, та 52 934 грн. 72 коп. - кошти місцевого бюджету. При цьому визначено, що договірна ціна є твердою і підлягає коригуванню лише в окремих випадках, визначених п. 3.2. Договору.

03 жовтня 2012 року між замовником та генпідрядником, укладено додаткову угоду № 1, якою визначено договірну ціну на 2012 рік у розмірі 881 733 грн. Загальна договірна ціна залишилася у розмірі 952 934 грн. 72 коп.

Згідно п. 3.10 Договору, зміна проектних рішень за ініціативою Генпідрядника дозволяється лише за письмовою згодою Замовника. Роботи виконані Генпідрядником з порушенням цієї вимоги, приводяться у відповідність з проектом за рахунок Генпідрядника.

Відповідно до п. 4.8, 4.9. Договору, розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами акта здачі-прийому виконаних робіт по формі №КБ-2в, та на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3. До акту здачі-прийому виконаних робіт по формі №КБ-2в, додається довідка про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КВ-3 та рахунок на оплату робіт.

Згідно п. 5.10. Договору, Генпідрядник виконує роботи згідно з проектно-кошторисною документацією з використанням прогресивних методів організації виробництва та праці і згідно з вимогами будівельних норм та правил.

Відповідно до п.п. 6.3.1., 6.3.2., 6.3.6. Договору, генпідрядник зобов'язаний забезпечити виконання робіт у строки, встановлені договором. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II договору. Нести відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування.

У грудні 2012 року, в не встановлені дні, в період часу з 08 до 17 години, перебуваючи на території об'єкту "Спортивний зал Чсрвонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція", який розташований за адресою: є. Червонопартизанське, вул. Орджонікідзе, 3, директор ТОВ "Інтерпен-Д" ОСОБА_1, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для підприємства, шляхом безпідставного отримання коштів із державного бюджету для поповнення оборотних активів підприємства, використав свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ТОВ "Інтерпен-Д", незаконно підписав, завірив печаткою ТОВ "Інтерпен-Д" та видав для оплати замовнику офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (далі - акт КБ-2в) № 5 за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт б/н за грудень 2012 року, із завідомо неправдивими відомостями про об'єм виконаних підрядних робіт, а саме: в порушення п.п. 4.8., 4.9., 5.10., 6.3.1., 6.3.2. Договору та п. 3.3.9 Державних будівельних норм України (ДБН Д. 1.1-1-2000) відповідно до якого, за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їхньої вартості, визначеної в договірній ціні - по об'єкту "Спортивний зад Чсрвонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція", достовірно знаючи, що роботи, відповідно до даного акту виконані не в повному обсязі, безпідставно включив вартість матеріалів та робіт, які відсутні або фактично не проводилися.

Згідно акту КБ-2в № 5 за грудень 2012 року "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція", виконано робіт на загальну суму - 326 415,25 грн.

Фактично ж, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №398/06-13 від 26.06.2013, на об'єкті відсутні матеріали та не виконані наступні роботи, які вказані в акті КБ-2в № 5 за грудень 2012 року:

- встановлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м 2 , в кількості 8 шт.;

- грати жалюзійні, ЖР1 - 2,56 шт.;

- установка дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м 2 , площею 1,404 м 2 ;

- залізні вироби для блоків вхідних дверей в будівлю, однопольних, в кількості 1 комплекту;

- огорожа покрівель поручнями довжиною 36 м.;

- огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні драбини, вагою 0,049

т.;

- монтаж сходів, площадок, огорож, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою, вагою 0,9271 т.;

- двері металеві протипожежні Д1.21-10 поґрунтовані і пофарбовані, в кількості 3 шт.;

- двері металеві протипожежні ДМП2-14/0.75-Б поґрунтовані і пофарбовані в кількості 1 шт.;

- установка закриваючого дверного верхнього розташування, в кількості 25 шт.;

- самозакривний пристрій, в кількості 25 шт.,

- укладання ущільнювальних гумових прокладок в притулах, довжиною 10 м;

- улаштування спортивного покриття "Teraflex Sport" у 6,2 мм, площею 2376 м 2 ;

- вартість спортивного покриття "Teraflex Sport" У 6,2 мм, площею 260.172 м 2 ;

- улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на тепло ізолюючій підоснові зі зварюванням полотнищ в стиках, площею 88,6 м 2 ;

- улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2, довжиною 91,4 м.;

- улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на тепло ізолюючій підоснові зі зварювання полотнищ в стиках, площею 65,8 м 2 ,

- улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2, довжиною 42 м.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи аналогічним способом, ОСОБА_1 в грудні 2012 року в невстановлені дні, в період часу з 08 до 17 годин, перебуваючи на території того ж об'єкту, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для підприємства, шляхом безпідставного отримання коштів із державного бюджету для поповнення оборотних активів підприємства, використав свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ТОВ "Інтерпен-Д", незаконно підписав, завірив печаткою ТОВ "Інтерпен-Д" та видав для оплати замовнику офіційні документи акт КБ-2в № 7 за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт б/н за грудень 2012 року, із завідомо неправдивими відомостями про об'єм виконаних підрядних робіт, а саме: в порушення п. п. 4.8., 4.9., 5.10., 6.3.1., 6.3.2. Договору та п. 3.3.9 Державних будівельних норм України (ДБН Д. 1.1-1-2000), визначеної в договірній ціні - по об'єкту "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи реконструкція", достовірно знаючи, що роботи, відповідно до даного акту виконані не в повному обсязі, безпідставно включив вартість матеріалів та робіт, які відсутні або фактично не проводилися.

Згідно акту КБ-2в № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2012 року "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція", виконано робіт на загальну суму - 31 892,03 грн.

Фактично ж, на об'єкті відсутні матеріали та не виконані наступні роботи, які вказані в акті КБ-2в № 7 за грудень 2012 року:

- гладка облицювання стін, стовпів, пілястр, укосів (без карнизних, плінтусних і кутових плиток) без установки плиток туалетного гарнітура по цеглині і бетону плитками керамічними глазурованими, площею 47,05 м 2 ;

В цей же період часу, діючи тим же способом, ОСОБА_1 умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для підприємства, шляхом безпідставного отримання коштів із державного бюджету для поповнення оборотних активів підприємства, використав свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ТОВ "Інтерпен-Д", незаконно підписав, завірив печаткою ТОВ "Інтерпен-Д" та видав для оплати замовнику офіційні документи - акт № КБ-2в № 9 за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт б/н за грудень 2012 року, із завідомо неправдивими відомостями про об'єм виконаних підрядних робіт, достовірно знаючи, що роботи, відповідно до даного акту виконані не в повному обсязі, безпідставно включив вартість матеріалів та робіт, які відсутні або фактично не проводилися.

Згідно акту КБ-2в № 9 приймання виконаних робіт за грудень 2012 року "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція", виконано робіт на загальну суму - 31 430,72 грн.

Фактично ж, на об'єкті відсутні матеріали та не виконані наступні роботи, які вказані в акті КБ-2в № 9 за грудень 2012 року:

- монтування водонагрівача електричного, в кількості 2 шт.;

- встановлення умивальників, в кількості 2 шт.;

- встановлення змішувачів, в кількості 2 шт.;

- встановлення унітазів з бачком безпосередньо приєднаним, в кількості 2 шт.;

- встановлення піддонів душових чавунних і сталевих, в кількості 4 шт.;

- встановлення змішувачів для душових, в кількості 6 шт.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи аналогічним способом, ОСОБА_1 в грудні 2012 року в невстановлені дні, в період часу з 08 до 17 годин, перебуваючи на території того ж об'єкту, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для підприємства, шляхом безпідставного отримання коштів із державного бюджету для поповнення оборотних активів підприємства, використав свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ТОВ "Інтерпен-Д", незаконно підписав, завірив печаткою ТОВ "Інтерпен-Д" та видав для оплати замовнику офіційні документи - акт КБ-2в № 13 за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт б/н за грудень 2012 року, із завідомо неправдивими відомостями про об'єм виконаних підрядних робіт, а саме: в порушення п. п. 4.8., 4.9., 5.10., 6.3.1., 6.3.2. Договору та п. 3.3.9 Державних будівельних норм України (ДБН Д.1.1- 1-2000), визначеної в договірній ціні - по об'єкту "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи реконструкція", до яких безпідставно включив вартість матеріалів та робіт, які відсутні або фактично не проводилися.

Так, згідно акту КБ-2в № 13 за грудень 2012 року "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція", виконано робіт на загальну суму - 31 523,58 грн.

Фактично ж, на об'єкті відсутні матеріали та не виконані наступні роботи, які вказані в акті КБ-2в № 13 за грудень 2012 року:

- встановлення штепсельних розеток втопленого типу при схованій проводці, в кількості 11 шт.;

- встановлення штепсельних розеток втопленого типу при відкритій проводці, в кількості 2 шт.;

- встановлення вимикачів втопленого тину прихованої проводки одноклавішні, в кількості 16 шт.;

- встановлення вимикачів втопленого типу прихованої проводці двоклавішні, в кількості 16 шт.;

- встановлення вимикачів не втопленого типу при відкритій проводці в кількості 4 шт.;

- встановлення вимикачів герметичних, в кількості 2 шт.

В цей же період часу, діючи тим же способом, ОСОБА_1 умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для підприємства, шляхом безпідставного отримання коштів із державного бюджету для поповнення оборотних активів підприємства, використав свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права ТОВ "Інтерпен-Д", незаконно підписав, скріпив печаткою ТОВ "Інтерпен-Д" та видав для оплати замовнику акт КБ-2в № 14 за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт б/н за грудень 2012 року із завідомо неправдивими відомостями про об'єм виконаних підрядних робіт, достовірно знаючи, що роботи, згідно вищевказаного акту виконані не в повному обсязі.

Згідно акту КБ-2в № 14 за грудень 2012 року "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція", виконано робіт на загальну суму - 49 701,84 грн.

Фактично ж, на об'єкті відсутні матеріали та не виконані наступні роботи, які вказані в акті КБ-2в № 14 за грудень 2012 року:

- монтування світильників для ламп накалювання з підвісом для крюка в пильних та сирих приміщеннях, в кількості 4 шт.;

- монтування світильників для ламп накалювання бра і плафонів з кількістю ламп до 2 шт., в кількості 23 шт.;

- монтування світильників для люмінесцентних ламп, встановлених в підвісних стелях, в кількості 2 ламп, в кількості 68 шт.

Таким чином, ТОВ "Інтерпен-Д" роботи, вказані в актах КБ-2в № 5, 7, 9, 13, 14 за грудень 2012 року, на об'єкті "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція" фактично були виконані на суму 731 605 грн., а не 881 733 грн. Тобто, фактична вартість виконаних робіт на об'єкті менше, вартості вказаної в актах КБ-2в № 5, 7, 9, 13,14 на 150 128 грн., чим завдано шкоди державному бюджету на вказану суму.

Отже, директор ТОВ "Інтерпен-Д" ОСОБА_1 будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для підприємства через безпідставне отримання коштів із державного бюджету, використав свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ТОВ "Інтерпен-Д", незаконно підписав та видав для оплати замовнику довідки про вартість виконаних підрядних робіт б/н за грудень 2012 року та акти виконаних робіт форми № КБ-2в 5, 7, 9, 13, 14 за грудень 2012 року із завідомо неправдивими відомостями про об'єм виконаних підрядних робіт, а саме: в порушення п.п. 4.8., 4.9., 5.10., 6.3.1 6.3.2. Договору та п. 3.3.9 Державних будівельних норм України (ДБН Д.1.1-1- 2000) відповідно до якого, за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їхньої вартості, визначеної в договірній ціні, підписав та завірив печаткою ТОВ "Інтерпен-Д" офіційні документи - акти виконаних робіт форми №КБ-2в № 5,7,9, 13, 14 за грудень 2012 року та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми №КБ-3 за грудень 2012 року б/н - по об'єкту "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи - реконструкція", достовірно знаючи, що роботи, відповідно до даних актів виконані не в повному обсязі, безпідставно включив вартість матеріалів та робіт, які відсутні або фактично не проводилися, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на загальну суму 150 128 грн., які у 279 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, і які були використані ОСОБА_1 для поповнення оборотних активів ТОВ "Інтерпен-Д".

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_1 в кінці судового слідства свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю, фактичні обставини справи не оспорював. При цьому пояснив, що він дійсно працював директором ТОВ "Інтерпен-Д", на цю посаду призначений зборами учасників. У вересні 2012 року з підприємством було укладено угоду на проведення робіт в Червонопартизанській школі. Факт підписання актів не заперечував. Те що роботи фактично не були виконані знав, однак все майно знаходилося фактично у приміщенні на зберіганні, щоб забезпечити його збереженість від крадіжок. При цьому будь-яких угод про демонтаж не укладалися. Про крадіжки він особисто міліцію не повідомляв. Фактично акти підписував для забезпечення вчасного надходження коштів. На даний час роботи всі виконанні, замовник до нього претензій не має, про що свідчить ухвала господарського суду про припинення провадження у зв'язку з виконанням робіт. У вчиненому розкаюється, просить застосувати до нього акт амністії на підставі п."в" ст. 1 Закону, як до особи у якої на утриманні перебуває неповнолітня дитина.

В ході судового розгляду кримінальної справи, суд допитав свідків, обвинуваченого, дослідив обвинувальний акт та докази долучені прокурором, дійшов до переконання, що вина обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 364-1 ч.2 та ст. 366 ч.1 КК України знайшла своє підтвердження повністю, та в повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, які були об'єктом судового розгляду та яким надано належну оцінку.

Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які працювали на об'єкті в Червонопартизанській школі, пояснили, що ними здійснювалися будівельні роботи в тому числі в грудні 2012 року, однак роботи за, які вони відповідали та які передбачені в актах ними не здійснювалися.

Свідок ОСОБА_4 повідомив суду, що він працював на об'єкті в період з жовтня по листопад 2012 року та займався замішуванням суміші бетону та допомагав встановлювати піноблоки.

Винність обвинуваченого у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення також повністю підтверджується долученими прокурором доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 11.06.2013 року з фото таблицями до нього, згідно яким проведено огляд Червонопартизанської школи, яка знаходиться за адресою Дніпропетровська область Петриківський район с. Червонопартизанське вул. Орджонікідзе, 3 та виявлені наступні недоліки: відсутні решітки жалюзі, дверний блок, який веде на горище, огороджувальні елементи покрівель та сходів, відсутнє влаштування усіх металевих протипожежних дверей, в приміщенні спортивної зали відсутнє спортивне покриття "Teraflex Sport", в приміщеннях відсутнє покриття підлоги з лінолеуму, не виконані роботи по влаштуванню плінтусів, внутрішні дерев'яні блоки не пофарбовані, на подвір'ї влаштована відмостка, яка частково зруйнована; висновком будівельно-технічного дослідження №389/06-13 від 13.06.2013 року з фото таблицею до нього, згідно яким об'єм виконаних будівельних робіт ТОВ "Інтерпен-Д" на об'єкті "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція" за жовтень-грудень 2012 року складає 444 060,63 грн., а згідно актів приймання виконаних робіт за жовтень-грудень 2012 року виконано робіт на суму 622 956,63 грн., тобто різниця між фактично виконаним та зафіксованим в актах складає 178 896 грн.; Договірна ціна до локального кошторису 2-1-1 на "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція", яка складає 178 896 грн.; локальним кошторисом 2-1-1 на "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція", кошторисна вартість складає 146 019 грн.; підсумковою відомістю ресурсів до Локального кошторису 2-1-1 на "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція", яка складає по розділу IV 131 438,10 грн.; декларацією про початок виконання будівельних робіт "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція" від 12.09.2012 року; договором підряду №69/09 від 21.09.2012 року укладеним між Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ "Інтерпен-Д", в особі директора ОСОБА_1 щодо виконання робіт на об'єкті "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи - реконструкція", розташованого за адресою: с. Червонопартизанське, Орджонікідзе, 3; додатковою угодою №1 до договору підряду №69/09 від 21.09.2012 року, якою визначено договірну ціну на 2012 рік у розмірі 881 733 грн.; розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на загально будівельні роботи на суму 59 741 грн.; підсумковою відомістю ресурсів на суму 545 272,68 грн.; графіком виконання робіт; планом фінансування об'єкта на 2012 рік всього на суму 881 733 грн.; Договірною ціною на 881 733 грн.; локальним кошторисом 2-1-1 на "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція", кошторисна вартість складає 699 392 грн.; план фінансування об'єкта всього на суму 952 934,72 грн., в тому числі з місцевого бюджету на 52 934,72 грн., інша сума з державного бюджету; локальним кошторисом 2-1-1 на загально будівельні роботи Спортивний зал на суму 752 458 грн.; розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на загально будівельні роботи та розрахунками №1-4 Прямі витрати і загально будівельні витрати на суму 70 383 грн.; договірною ціною на 952 934,72 грн.; актами виконаних робіт форми №КБ-2в № 5,7,9, 13, 14 за грудень 2012 року, згідно якими виконані роботи:

- встановлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м 2 , в кількості 8 шт.;

- грати жалюзійні, ЖР1 - 2,56 шт.;

- установка дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м 2 , площею 1,404 м 2 ;

- залізні вироби для блоків вхідних дверей в будівлю, однопольних, в кількості 1 комплекту;

- огорожа покрівель поручнями довжиною 36 м.;

- огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні драбини, вагою 0,049

т.;

- монтаж сходів, площадок, огорож, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою, вагою 0,9271 т.;

- двері металеві протипожежні Д1.21-10 поґрунтовані і пофарбовані, в кількості 3 шт.;

- двері металеві протипожежні ДМП2-14/0.75-Б поґрунтовані і пофарбовані в кількості 1 шт.;

- установка закриваючого дверного верхнього розташування, в кількості 25 шт.;

- самозакривний пристрій, в кількості 25 шт.,

- укладання ущільнювальних гумових прокладок в притулах, довжиною 10 м;

- улаштування спортивного покриття "Teraflex Sport" у 6,2 мм, площею 2376 м 2 ;

- вартість спортивного покриття "Teraflex Sport" У 6,2 мм, площею 260.172 м 2 ;

- улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на тепло ізолюючій підоснові зі зварюванням полотнищ в стиках, площею 88,6 м 2 ;

- улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2, довжиною 91,4 м.;

- улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на тепло ізолюючій підоснові зі зварювання полотнищ в стиках, площею 65,8 м 2 ,

- улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2, довжиною 42 м.

- гладка облицювання стін, стовпів, пілястр, укосів (без карнизних, плінтусних і кутових плиток) без установки плиток туалетного гарнітура по цеглині і бетону плитками керамічними глазурованими, площею 47,05 м 2 ;

- монтування водонагрівача електричного, в кількості 2 шт.;

- встановлення умивальників, в кількості 2 шт.;

- встановлення змішувачів, в кількості 2 шт.;

- встановлення унітазів з бачком безпосередньо приєднаним, в кількості 2 шт.;

- встановлення піддонів душових чавунних і сталевих, в кількості 4 шт.;

- встановлення змішувачів для душових, в кількості 6 шт.

- встановлення штепсельних розеток втопленого типу при схованій проводці, в кількості 11 шт.;

- встановлення штепсельних розеток втопленого типу при відкритій проводці, в кількості 2 шт.;

- встановлення вимикачів втопленого тину прихованої проводки одноклавішні, в кількості 16 шт.;

- встановлення вимикачів втопленого типу прихованої проводці двоклавішні, в кількості 16 шт.;

- встановлення вимикачів не втопленого типу при відкритій проводці в кількості 4 шт.;

- встановлення вимикачів герметичних, в кількості 2 шт.

- монтування світильників для ламп накалювання з підвісом для крюка в пильних та сирих приміщеннях, в кількості 4 шт.;

- монтування світильників для ламп накалювання бра і плафонів з кількістю ламп до 2 шт., в кількості 23 шт.;

- монтування світильників для люмінесцентних ламп, встановлених в підвісних стелях, в кількості 2 ламп, в кількості 68 шт.;

довідками про вартість виконаних підрядних робіт форми №КБ-3 за грудень 2012 року б/н - по об'єкту "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи - реконструкція" всього на суму 881 733 грн.; висновком №398/06-13 судової будівельно-технічної експертизи від 26.06.2013 року з фото таблицею до нього, згідно яким фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ "Інтерпен-Д" по будівництву спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське за договором №69/09 від 21.09.2012 року та додатковою угодою №1 від 03.10.2012 року складає 731 605 грн.,а фактична вартість виконаних робіт на вказаному об'єкті менша вартості вказаної в актах ф.КБ-2в та іншої матеріальної звітності складеної в період з жовтня по грудень 2012 року підрядником ТОВ "Інтерпен-Д" та прийнятою замовником Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 150 128 грн.; договірною ціною на "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція" на суму 150 128,40 грн.; локальним кошторисом 2-1-1 на "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція", кошторисна вартість складає 120 837 грн.; підсумковою відомістю ресурсів до Локального кошторису 2-1-1 на "Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція", яка складає по розділу IV 100 637,42 грн.; протоколом зборів учасників ТОВ "Інтерпен-Д" від 01.10.2007 року про призначення ОСОБА_1 директором; наказом №46-к про призначення директором ТОВ "Інтерпен-Д" ОСОБА_1; статутом ТОВ "Інтерпен-Д", яким закріплено повноваження директора;

Таким чином, суд вважає встановленим, що ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави та інтересам самої юридичної особи у виді збитків на суму 150 128 грн., вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України; а також, які виразилися у складанні та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 366 КК України

При призначенні покарання ОСОБА_1, враховуючи дані його особистості, характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого, а саме, що він вчинив злочини, які в силу ст. 12 КК України, є тяжким злочином (ч.2 ст. 364-1 КК України) та злочином невеликої тяжкості (ч.1 ст. 366 КК України), проте свою вину визнав, у зв'язку з виконанням робіт претензії матеріального характеру відсутні, має на утриманні неповнолітнього сина ІНФОРМАЦІЯ_4, що визнається судом обставинами, що пом'якшують покарання і частково зменшують ступінь тяжкості вчинених злочинів.

Також суд враховує, що обвинувачений раніше не судимий, розлучений, не працює, за місцем проживання характеризується задовільно, за місцем останньої роботи характеризується позитивно, характеристика надана колишньою дружиною - засновником товариства, за даними лікаря нарколога та психіатра на обліку не перебуває.

Обставини, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання, судовим розглядом не встановлено.

З огляду на викладене, з урахуванням обставин справи, суд вважає необхідним призначити покарання в межах санкції статті закону, встановленої Особливою частиною КК України та з урахуванням вимог ст. 5 КК України за вчинені злочини у виді штрафу та додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати керівні посади в підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків. Підстав для призначення покарання нижче від найнижчої межі встановленої санкцією статті, чи звільнення обвинуваченого від покарання, чи його відбування, судом не встановлено.

Щодо заявленого клопотання обвинуваченого про застосування до нього акта амністії, такі підстави відсутні. Зокрема за змістом п. "в" ч.1 ст. 1 Закону України "Про амністію у 2014 році" особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років не підлягають звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 КК України. Окрім цього відповідно п. "е" ст. 4 Закону України "Про застосування амністії в Україні" передбачає, що амністія не може бути застосована до осіб, стосовно яких протягом останніх десяти років було застосовано амністію або помилування незалежно від зняття чи погашення судимості та які знову вчинили умисний злочин. Вданій справі, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні двох злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1 та ч.1 ст. 366 КК України, які утворюють реальну сукупність, злочин передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України відноситься до тяжких, також судом до обвинуваченого 30.11.2011 року вже застосовувався акт амністії (ст. 6 п. 4 КПК 1960 року).

Керуючись статтями 368-370, 374 Кримінального процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364-1 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання:

- за частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України у виді штрафу на користь держави в розмірі 6 800 грн. та додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати керівні посади в підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 1 (один) рік;

- за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України у виді штрафу на користь держави в розмірі 4 250 грн. та додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати керівні посади в підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 1 (один) рік

На підставі статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточне покарання ОСОБА_1 призначити у виді штрафу на користь держави в розмірі 7 650 (сім тисяч шістсот п'ятдесят) грн. та додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати керівні посади в підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги через Петриківський районний суд Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя І. М. Соловйов

Дата ухвалення рішення 23.02.2015
Зареєстровано 23.02.2015
Оприлюднено 26.02.2015

Судовий реєстр по справі 187/1267/13-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 01.09.2015 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 04.08.2015 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 20.07.2015 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 05.06.2015 Апеляційний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 28.04.2015 Апеляційний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 30.03.2015 Апеляційний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Вирок від 23.02.2015 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 10.02.2015 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 04.06.2014 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 04.06.2014 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 25.04.2014 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Вирок від 18.03.2014 Апеляційний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 22.01.2014 Апеляційний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Вирок від 27.11.2013 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 06.09.2013 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону