ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

гСправа № 187/1267/13-к Провадження №1-кп/0187/147/15

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2015 року Петриківський районний суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді Караула О.А., за участю секретаря судового засідання Запари А.І., за участі прокурора Костюченко М.С., захисника ОСОБА_1, обвинуваченого ОСОБА_2, розглянувши в смт. Петриківка у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу №187/1267/13-к (кримінальне провадження № 42013040520000024) за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Нерехта Костромського району Костромської області Російська Федерація, громадянина України, освіта вища, розлученого, маючого на утриманні неповнолітнього сина, ІНФОРМАЦІЯ_4, не працює, який проживає АДРЕСА_1, раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.. 364-1 Кримінального кодексу України, -

Встановив:

Згідно наказу №46 - к від 01 жовтня 2007 року, виданого на підставі протоколу зборів учасників ТОВ «Інтерпен-Д» від 01 жовтня 2007 року директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерпен-Д» (далі - ТОВ «Інтерпен-Д») обрано ОСОБА_2

Згідно п. 7.1. Статуту ТОВ «Інтерпен-Д», затвердженого протоколом загальних зборів ТОВ «Інтерпен-Д» № 4 від 05 грудня 2006 року, в товаристві створюються органи контролю та управління: - вищий орган управління -Збори Учасників; виконавчий орган - Директор; контролюючий орган - Ревізійна комісія.

Відповідно до п. 7.2. Статуту, посадовими особами Товариства визнаються Директор, Голова Ревізійної комісії. П.7.6. визначено, що для керівництва поточною роботою Товариства Зборами Учасників призначається Директор, який самостійно керує діяльністю Товариства та має право виконувати будь-які дії, якщо вони не віднесені цим статутом до виключної компетенції загальних зборів.

Згідно п. 7.6.1. Статуту Директор без довіреності діє від імені та в інтересах Товариства, а саме:

-розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 7.3.6 Статуту;

-представляє його інтереси в інших Товариствах, організаціях і державних органах на території України та за кордоном;

-укладає від його імені договори та угоди на умовах та за вартістю на свій розсуд з урахуванням встановлених пунктом 7.3.6 Статуту;

-здійснює прийом і звільнення персоналу Товариства;

-здійснює інші дії по оперативному керівництву роботою Товариства;

-у разі неможливості самостійного виконання власних повноважень (у зв'язку з командировкою, за хворобою та інше) назначає виконуючого обов'язки Директора на підставі відповідних наказів.

Збори учасників не мають права втручатися до поточної діяльності Директора.

Директор призначає на посаду і звільняє від посади своїх заступників, керівників і фахівців підрозділів апарату управління і структурних підрозділів Товариства.

Свої повноваження Директор має право покладати на будь-якого службовця Товариства в порядку, встановленому діючим законодавством.

За узгодженням з Учасниками, Директору можуть бути передані додаткові повноваження.

Таким чином, директор ТОВ «Інтерпен-Д» ОСОБА_2, являється службовою особою, постійно займаючи посаду, яка пов'язана із виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків.

Будучи службовою особою юридичної особи приватного права - директором ТОВ «Інтерпен-Д» ОСОБА_2 скоїв злочини у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

21 вересня 2012 року між Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - Замовник) та ТОВ «Інтерпен-Д», в особі директора ОСОБА_2 (далі - Генпідрядник) укладено договір підряду № 69/09 (далі - Договір) щодо виконання робіт на об'єкті - «Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи - реконструкція», розташованого за адресою: с. Червонопартизанське, вул. Орджонікідзе, 3.

Відповідно до умов Договору ТОВ «Інтерпен-Д» зобов'язується на свій ризик, власними силами і засобами виконати у встановлений термін усі роботи за Договором, а замовник - прийняти і оплатити їх.

Згідно п.3.1. Договору, ціна становить 952 934 грн. 72 коп., у тому числі: 900 000 грн. 00 коп. - кошти державного бюджету, та 52 934 грн. 72 коп. - кошти місцевого бюджету. При цьому визначено, що договірна ціна є твердою і підлягає коригуванню лише в окремих випадках, визначених п. 3.2. Договору.

03 жовтня 2012 року між замовником та генпідрядником, укладено додаткову угоду № 1, якою визначено договірну ціну на 2012 рік у розмірі 881 733 грн. 00 коп. Загальна договірна ціна залишилася у розмірі 952 934 грн. 72 коп.

Згідно п. 3.10. договору, зміна проектних рішень за ініціативою Генпідрядника дозволяється лише за письмовою згодою Замовника. Роботи виконані Генпідрядником з порушенням цієї вимоги, приводяться у відповідність з проектом за рахунок Генпідрядника.

Відповідно до п. 4.8., 4.9. Договору, розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами акта здачі-прийомки виконаних робіт по формі №КБ-2в, та на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3. До акту здачі-прийомки виконаних робіт по формі №КБ-2в, додається довідка про вартість виконаних будівельних орбіт по формі №КБ-3 та рахунок на оплату робіт.

Згідно п. 5.10. Договору, Генпідрядник виконує роботи згідно з проектно-кошторисною документацією з використанням прогресивних методів організації виробництва та праці і згідно з вимогами будівельних норм та правил.

Відповідно до п. п. 6.3.1., 6.3.2., 6.3.6. Договору, генпідрядник зобов'язаний забезпечити виконання робіт у строки, встановлені договором. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІ договору. Нести відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування.

У грудні 2012 року, в невстановлені під час досудового розслідування дні, в період часу з 08 до 17 годин, перебуваючи на території об'єкту «Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція», який розташований за адресою: с. Червонопартизанське, вул. Орджонікідзе, 3, директор ТОВ «Інтерпен-Д» ОСОБА_2, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для підприємства, шляхом безпідставного отримання коштів із державного бюджету для поповнення оборотних активів підприємства, використав свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ТОВ «Інтерпен-Д», незаконно підписав, завірив печаткою ТОВ «Інтерпен-Д» та видав для оплати замовнику офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (далі - акт КБ-2в) № 5 за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт б/н за грудень 2012 року, із завідомо неправдивими відомостями про об'єм виконаних підрядних робіт, а саме: в порушення п. п. 4.8., 4.9., 5.10., 6.3.1., 6.3.2. Договору та п. 3.3.9 Державних будівельних норм України (ДБН Д.1.1-1-2000) відповідно до якого, за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їхньої вартості, визначеної в договірній ціні - по об'єкту «Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція», достовірно знаючи, що роботи, відповідно до даного акту виконані не в повному обсязі, безпідставно включив вартість матеріалів та робіт, які відсутні або фактично не проводилися.

Згідно акту КБ-2в № 5 за грудень 2012 року «Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція», виконано робіт на загальну суму - 326 415,25 грн.

Фактично ж, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 398/06-13 від 26.06.2013, на об'єкті відсутні матеріали та не виконані наступні роботи, які вказані в акті КБ-2в № 5 за грудень 2012 року:

- встановлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2, в кількості 8 шт.;

- грати жалюзійні, ЖР1, площею - 2,56 шт.;

- установка дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2, площею 1,404 м2;

- залізні вироби для блоків вхідних дверей в будівлю, однопольних, в кількості 1 комплекту;

- огорожа покрівель поручнями довжиною 36 м.;

- огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні драбини, вагою 0,049 т.;

- монтаж сходів, площадок, огорож, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою, вагою 0,9271 т.;

- двері металеві протипожежні Д1.21-10 погрунтовані і пофарбовані, в кількості 3 шт.;

- двері металеві протипожежні ДМП2-14/0,75-Б поґрунтовані і пофарбовані в кількості 1 шт.;

- установка закривательного дверного верхнього розташування, в кількості 25 шт.;

- самозакривний пристрій, в кількості 25 шт.,

- укладання ущільнювальних гумових прокладок в притулах, довжиною 10 м;

- улаштування спортивного покриття «Taraflex Sport»У 6,2 мм, площею 2376 м2;

- вартість спортивного покриття «Taraflex Sport»У 6,2 мм, площею 260.172 м2;

- улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на тепло ізолюючій підоснові зі зварюванням полотнищ в стиках, площею 88,6 м2;

- улаштування плінтусів полівінілхлорид них на клеї КН-2, довжиною 91,4 м.;

- улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на тепло ізолюючій підоснові зі зварювання полотнищ в стиках, площею 65,8 м2;

- улаштування плінтусів полівінілхлорид них на клеї КН-2, довжиною 42 м.;

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи аналогічним способом, ОСОБА_2, в грудні 2012 року в невстановлені під час досудового розслідування дні, в період часу з 08 до 17 годин, перебуваючи на території об'єкту «Спортивний зал Червонопартизанської НЗСШ», який розташований за адресою: с. Червонопартизанське, вул. Орджонікідзе, 3, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для підприємства, шляхом безпідставного отримання коштів із державного бюджету для поповнення оборотних активів підприємства, використав свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ТОВ «Інтерпен-Д», незаконно підписав, завірив печаткою ТОВ «Інтерпен-Д» та видав для оплати замовнику офіційні документи - акт КБ-2в № 7 за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт б/н за грудень 2012 року, із завідомо неправдивими відомостями про об'єм виконаних підрядних робіт, а саме: в порушення п. п. 4.8., 4.9., 5.10., 6.3.1., 6.3.2. Договору та п. 3.3.9 Державних будівельних норм України ( ДБН Д.1.1-1-2000), визначеної в договірній ціні - по об'єкту «Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи - реконструкція», достовірно знаючи, що роботи, відповідно до даного акту виконані не в повному обсязі, безпідставно включив вартість матеріалів та робіт, які відсутні або фактично не проводилися.

Згідно акту КБ-2в № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2012 року «Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція», виконано робіт на загальну суму - 31 892,03 грн.

Фактично ж, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 398/06-13 від 26.06.2013, на об'єкті відсутні матеріали та не виконані

наступні роботи, які вказані в акті КБ-2в № 7 за грудень 2012 року:

- гладка облицювання стін, стовпів, пілястр, укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установки плиток туалетного гарнітура по цеглині і бетону плитками керамічними глазурованими, площею 47,05м2;

В цей же період часу, діючи тим же способом, ОСОБА_2 умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для підприємства, шляхом безпідставного отримання коштів із державного бюджету для поповнення оборотних активів підприємства, використав свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ТОВ «Інтерпен-Д», незаконно підписав, завірив печаткою ТОВ «Інтерпен-Д» та видав для оплати замовнику офіційні документи - акт № КБ-2в № 9 за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт б/н за грудень 2012 року, із завідомо неправдивими відомостями про об'єм виконаних підрядних робіт, достовірно знаючи, що роботи, відповідно до даного акту виконані не в повному обсязі, безпідставно включив вартість матеріалів та робіт, які відсутні або фактично не проводилися.

Згідно акту КБ-2в № 9 приймання виконаних робіт за грудень 2012 року «Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція», виконано робіт на загальну суму - 31 430,72 грн.

Фактично ж, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 398/06-13 від 26.06.2013, на об'єкті відсутні матеріали та не виконані наступні роботи, які вказані в акті КБ-2в № 9 за грудень 2012 року:

- монтування водонагрівача електричного, в кількості 2 шт.;

- встановлення умивальників, в кількості 2 шт.;

- встановлення змішувачів, в кількості 2 шт.;

- встановлення унітазів з бачком безпосередньо приєднаним, в кількості 2 шт.;

- встановлення піддонів душових чавунних і сталевих, в кількості 4 шт.;

- встановлення змішувачів для душових, в кількості 6 шт.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи аналогічним способом, ОСОБА_2, в грудні 2012 року в невстановлені під час досудового розслідування дні, в період часу з 08 до 17 годин, перебуваючи на території об'єкту «Спортивний зал Червонопартизанської НЗСШ», який розташований за адресою: с. Червонопартизанське, вул. Орджонікідзе, 3, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для підприємства, шляхом безпідставного отримання коштів із державного бюджету для поповнення оборотних активів підприємства, використав свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ТОВ «Інтерпен-Д», незаконно підписав, завірив печаткою ТОВ «Інтерпен-Д» та видав для оплати замовнику офіційні документи - акт КБ-2в № 13 за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт б/н за грудень 2012 року, із завідомо неправдивими відомостями про об'єм виконаних підрядних робіт, а саме: в порушення п. п. 4.8., 4.9., 5.10., 6.3.1., 6.3.2. Договору та п. 3.3.9 Державних будівельних норм України (ДБН Д.1.1-1-2000), визначеної в договірній ціні - по об'єкту «Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи - реконструкція», до яких безпідставно включив вартість матеріалів та робіт, які відсутні або фактично не проводилися.

Так, згідно акту КБ-2в № 13 за грудень 2012 року «Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція», виконано робіт на загальну суму - 31 523,58 грн.

Фактично ж, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 398/06-13 від 26.06.2013, на об'єкті відсутні матеріали та не виконані наступні роботи, які вказані в акті КБ-2в № 13 за грудень 2012 року:

- встановлення штепсельних розеток втопленого типу при схованій проводці, в кількості 11 шт.;

- встановлення штепсельних розеток втопленого типу при відкритій проводці, в кількості 2 шт.;

- встановлення вимикачів втопленого типу при скритій проводці одноклавішні, в кількості 16 шт.;

- встановлення вимикачів втопленого типу при скритій проводці двоклавішні, в кількості 16 шт.;

- встановлення вимикачів не втопленого типу при відкритій проводці , в кількості 4 шт.;

- встановлення вимикачів герметичних, в кількості 2 шт.

В цей же період часу, діючи тим же способом, ОСОБА_2 умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для підприємства, шляхом безпідставного отримання коштів із державного бюджету для поповнення оборотних активів підприємства, використав свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ТОВ «Інтерпен-Д», незаконно підписав, скріпив печаткою ТОВ «Інтерпен-Д» та видав для оплати замовнику акт КБ-2в № 14 за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт б/н за грудень 2012 року із завідомо неправдивими відомостями про об'єм виконаних підрядних робіт, достовірно знаючи, що роботи, згідно вищевказаного акту виконані не в повному обсязі.

Згідно акту КБ-2в № 14 за грудень 2012 року «Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція», виконано робіт на загальну суму - 49 701,84 грн.

Фактично ж, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 398/06-13 від 26.06.2013, на об'єкті відсутні матеріали та не виконані наступні роботи, які вказані в акті КБ-2в № 14 за грудень 2012 року:

- монтування світильників для ламп накалювання з підвісом для крюка в пильних та сирих приміщеннях, в кількості 4 шт.;

- монтування світильників для ламп накалювання бра і плафонів з кількістю ламп до 2 шт., в кількості 23 шт.;

- монтування світильників для люмінесцентних ламп, встановлених в підвісних стелях, в кількості 2 ламп, в кількості 68 шт.

Таким чином, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 398/06-13 від 26.06.2013 ТОВ «Інтерпен-Д» роботи, вказані в актах КБ-2в № 5, 7, 9, 13, 14 за грудень 2012 року, на об'єкті «Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи, с. Червонопартизанське Петриківського району - реконструкція» фактично були виконані на суму 731 605 грн., а не 881 733 грн. Тобто, фактична вартість виконаних робіт на об'єкті менше, вартості вказаної в актах КБ-2 в № 5, 7, 9, 13, 14 на 150 128 грн., чим завдано шкоди державному бюджету на вказану суму.

Таким чином, директор ТОВ «Інтерпен-Д» ОСОБА_2 будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для підприємства через безпідставне отримання коштів із державного бюджету, використав свої службові повноваження інтересам юридичної особи приватного права - ТОВ «Інтерпен-Д», незаконно підписав та видав для оплати замовнику довідки про вартість виконаних підрядних робіт б/н за грудень 2012 року та акти виконаних робіт форми № КБ-2в № 5, 7, 9, 13, 14 за грудень 2012 року із завідомо неправдивими відомостями про об'єм виконаних підрядних робіт, а саме: в порушення п. п. 4.8., 4.9., 5.10., 6.3.1., 6.3.2. Договору та п. 3.3.9 Державних будівельних норм України (ДБН Д.1.1-1-2000) відповідно до якого, за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їхньої вартості, визначеної в договірній ціні, підписав та завірив печаткою ТОВ «Інтерпен-Д» офіційні документи - акти виконаних робіт форми №КБ-2в № 5, 7, 9, 13, 14 за грудень 2012 року та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми №КБ-3 за грудень 2012 року б/н - по об'єкту «Спортивний зал Червонопартизанської неповної середньої загальноосвітньої школи - реконструкція», достовірно знаючи, що роботи, відповідно до даних актів виконані не в повному обсязі, безпідставно включив вартість матеріалів та робіт, які відсутні або фактично не проводилися, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на загальну суму 150 128 грн., які у 279 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, і які були використані ОСОБА_2 для поповнення оборотних активів ТОВ «Інтерпен-Д».

Умисні дії ОСОБА_2, які виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави та інтересам самої юридичної особи у виді збитків на суму 150 128 грн., кваліфіковані органом досудового розслідування за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Умисні дії ОСОБА_2, які виразилися у службовому підробленні, тобто складанні та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, кваліфіковані органом досудового розслідування за ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час судового слідства, 31 серпня 2015 року між обвинуваченим ОСОБА_2 та прокурором Петриківського району Дніпропетровської області Костюченком М.С. укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої обвинувачений зобов'язується беззастережно визнати свою винуватість під час судового провадження у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, в обсязі обвинувального акту.

При погодженні та призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_2 відповідно до вимог ст. 65 КК України враховується тяжкість кримінальних правопорушень, особу винного, який характеризується позитивно, відношення обвинуваченого до скоєного, відсутність обставин, що обтяжують покарання, наявність обставин, що пом'якшують покарання, а саме: щире каяття, добровільне відшкодування в повному обсязі завданого збитку, активне сприяння розкриттю злочину, раніше не судимий, має на утриманні неповнолітню дитину.

Таким чином, вищезазначені пом'якшуючі обставини істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України,ч.1 ст.366 КК України та вказують на можливість не призначення додаткового покарання, що передбачене в санкціях ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України як обов'язкове у вигляді позбавлення обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

З урахуванням вищезазначених обставин сторони погодили на призначення ОСОБА_2 наступного покарання:

за ч. 2 ст. 364-1 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 6800 грн. без позбавлення обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

за ч. 1 ст. 366 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 4 250 грн. без позбавлення обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань визначити остаточне покарання у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 8 925 грн. без позбавлення обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, фактичні обставини скоєного ним кримінального правопорушення не оспорював та пояснив, що дійсно при вказаних в обвинувальному акті обставинах, скоїв інкриміновані йому кримінальні правопорушення. Також підтвердив, що дійсно 31 серпня 2015 року між ним та прокурором укладена угода про визнання винуватості, наслідки укладення та затвердження угоди передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, зрозумілі, укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування примусу, насильства, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відсутні підстави передбачені ч.7 ст. 474 КПК України, а саме умови угоди не суперечать вимогам КПК України, дії обвинуваченого правильно кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, за ч. 2 ст. 364-1 КК України, як зловживання повноваженнями, тобто з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави та інтересам самої юридичної особи, що відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів та відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам; у суду немає підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, оскільки в судовому засіданні обвинувачений підтвердив факт укладення угоди; є очевидна можливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов'язань; існують фактичні підстави для визнання винуватості.

Щодо міри та виду покарання, що була узгоджена сторонами угоди, суд зазначає, що вони відповідають вимогам КК України з огляду застосування ст.. 5 КК України, а саме: розмір покарання у вигляді штрафу відповідає вимогам закону № 198-VIII від 12.02.2015 року, а відсутність спеціальної конфіскації передбачена редакцією закону, що діяв на момент вчинення кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 100, 124, 370, 374, 474-475 Кримінального процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛ ИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 31 серпня 2015 року між обвинуваченим ОСОБА_2 та прокурором Петриківського району Дніпропетровської області Костюченком М.С.

ОСОБА_2 визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 364-1 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 6800 грн. без позбавлення обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

за ч. 1 ст. 366 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 4 250 грн. без позбавлення обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань визначити остаточне покарання у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 8 925 грн. без позбавлення обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляції через Петриківський районний суд Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим (підозрюваним) може бути оскаржений в апеляційному порядку:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 Кримінального процесуального кодексу України, в тому числі не роз'яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 Кримінального процесуального кодексу України угода не може бути укладена.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя: О. А. Караул

Дата ухвалення рішення 01.09.2015
Оприлюднено 03.09.2015

Судовий реєстр по справі 187/1267/13-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 01.09.2015 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 04.08.2015 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 20.07.2015 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 05.06.2015 Апеляційний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 28.04.2015 Апеляційний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 30.03.2015 Апеляційний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Вирок від 23.02.2015 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 10.02.2015 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 04.06.2014 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 04.06.2014 Петриківський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 187/1267/13-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону