ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 24/24/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2015 Справа № 908/685/15-г

за позовом: приватне мале підприємство "ШЕКИ" (вул. Уральська, буд. 39, м. Запоріжжя, 69068)

до відповідача : публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" (юридична адреса: пр-т. Московський, буд 60, м. Харків, 61050; адреса для листування: вул. Чекістів, буд. 23, м. Запоріжжя, 69063).

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 (АДРЕСА_1)

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України (вул. Артема, 73, м. Київ, 04053)

третя особа 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_2 (АДРЕСА_2)

про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню

суддя Азізбекян Т.А.

Представники:

від позивача: Прохоров Р.С., довіреність від 10.11.2014р.

від відповідача: Громут В.І., довіреність від 20.12.2013р. № 33-21/41223

від третіх осіб: не прибули

СУТЬ СПОРУ:

03.02.2015р. до господарського суду Запорізької області звернулося приватне мале підприємство "ШЕКИ" з позовною заявою до публічного акціонерного товариства "УКРСИББАНК" про визнання виконавчого напису № 8973 від 19 грудня 2014 року, який вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, про звернення стягнення на будівлю дитячого центру дозвілля та розваг літ. А-2, загальною площею 1318,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 що належить приватному малому підприємству "ІПЕКИ" на праві приватної власності, таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою від 03.02.2015р. судом порушено провадження у справі № 908/685/15-г, присвоєно номер провадження 24/24/15, справу призначено до розгляду на 17.02.2015р. Цією же ухвалою залучено до участі у справі у якості третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 (АДРЕСА_1); третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України (вул. Артема, 73, м. Київ, 04053); третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_2 (АДРЕСА_2).

Ухвалою від 03.02.2015р. задоволено заяву приватного малого підприємства "ШЕКИ" про забезпечення позову задовольнити. Вжито заходи забезпечення позову шляхом зупинення стягнення за виконавчим написом № 8973 від 19 грудня 2014 року, вчиненим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, про звернення стягнення на будівлю дитячого центру дозвілля та розваг літ. А-2, загальною площею 1318,5 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 що належить приватному малому підприємству "ШЕКИ" до розгляду справи № 908/685/15-г по суті.

Розгляд справи здійснювався без застосування технічних засобів фіксації судового процесу.

У засіданні суду 17.02.2015р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Позивач підтримав вимоги у повному обсязі з підстав, викладених у позові та зазначив, що 04.10.2006р. між ПМП «ШЕКИ» та ПАТ «УкрСиббанк» укладено Кредитний договір № 11050309000, за умовами якого Банк зобов'язався надати Позичальнику, а Позичальник зобов'язався прийняти, належним чином використовувати і повернути Банку кредит в сумі 1 254 179 Швейцарських франків, надання кредиту здійснюється на термін з 04.10.2004 року по 05.09.2016 року. З метою забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним договором 18.10.2010р. між ПМП «ШЕКИ» та ПАТ «УкрСиббанк» укладено Договір іпотеки № 11050309000/3-1, відповідно до якого Іпотекодавець зобов'язався передати Іпотекодержателю будівлю дитячого центру дозвілля та розваг літ. А-2, розташовану за адресою АДРЕСА_3. Договір іпотеки укладено з дозволу співвласника нерухомого майна ОСОБА_2 09.12.2011р. ПАТ «УкрСиббанк» направило на адресу ПМП «ШЕКИ» досудову вимогу № 1118И/133-024 про погашення заборгованості за кредитним договором в розмірі: 768 852,29 СНF - заборгованість по кредиту, 17 557,51 СНF - заборгованість по відсотках. Відповідно до листа Банку станом на 20.12.2012р. заборгованість позивача за Кредитним договором становить: 6 982 906,62 грн./794 422,00 СНF - заборгованість по кредиту, 786 851,84 гривень/89 517,51 СНF - заборгованість по відсотках. Станом на 27.05.2013р. заборгованість позивача перед Банком складає 9 990 910,05 гривень/794 422,00 СНF - заборгованість по кредиту та 1 012 174,28 гривень/122 003,39 СНF - заборгованість по відсотках. 02.04.2014р. Банк направив на адресу позивача вимогу про погашення заборгованості за кредитним договором, яка станом на 02.04.2014р. становить 9 990 910,05 грн/794 422,00 СНF - заборгованість по кредиту та 2 492 398,17 гривень/198 181,74 СНF - заборгованість по відсотках. 19.12.2014р. на підставі звернення Банка, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 вчинено Виконавчий напис № 8973, яким звернено стягнення на предмет іпотеки. На час вчинення Виконавчого напису заборгованість встановлена у розмірі: 9 555 394,48 гривні/605 959,79 СНF - заборгованість по кредиту та 1 375 441,44 гривня/87 224,26 СНF - заборгованість по відсотках. 29.12.2014 року постановою відділу примусового виконання рішень ДВС України відкрито виконавче провадження за виконавчим написом нотаріуса № 8973 виданого 19.12.2014 року на підставі заяви відповідача. Позивач вважає, що виконавчий напис був вчинений приватним нотаріусом без дотримання вимог щодо перевірки одержання Боржником (позивачем) та Іпотекодавцем (третя особа - ОСОБА_2) письмової вимоги про усунення порушення зі сплати заборгованості по процентах за користування кредитом саме в розмірі 693184 Швейцарських франків, за період з 01.01.2014 року по 05.12.2014 року, а також за відсутності доказів щодо безспірності боргу боржника зі сплати цих процентів, що є порушенням вимог ст. 88 Закону України «Про нотаріат» та п. п. 2.3, 3.2., 3.5. Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами. Просить суд позов задовольнити.

Відповідач з позовними вимогами не погоджується, вважає їх необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню з огляду на обставини, викладені у відзиві від 17.02.2015р. № 294-З/30-4, в якому посилається на наступне. Предмет іпотеки за Договором іпотеки № 11050309000/3-1 від 18.10.2010р. належить на праві приватної власності ПМП «Шеки», що підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 14015230 від 26.03.2007р, а не ОСОБА_2, як то зазначає позивач. Передумова направлення вимоги про усунення порушеного зобов'язання ОСОБА_2 яка не є іпотекодавцем, законодавством не передбачено. У зв'язку з невиконанням позичальником умов кредитного договору Банк, 02.04.2014р. направив на адресу позивача ПМП «Шеки» досудову вимогу за вих. № 202-1/26-52 про погашення заборгованості за кредитним договором. Так як зазначена вимога не була задоволена, Банк звернувся до нотаріуса з заявою про вчинення виконавчого напису. До заяви про вчинення виконавчого напису було додано всі документи у відповідності до вимог п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчій написів нотаріусів» від 29.06.1999 № 1172, оригінал нотаріально посвідченої угоди, документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов'язання. Нормами чинного законодавства встановлено, що нотаріус при вчиненні виконавчого напису про звернення стягнення на предмет іпотеки не перевіряє безспірність заборгованості, не встановлює права та обов'язки учасників правовідносин, а лише перевіряє наявність документів з урахуванням положень Переліку, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку. Просить суд в задоволенні позовних вимог відмовити.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

04.10.2006р. між публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» (Банк) та приватним малим підприємством "ШЕКИ" (Позичальник) укладено Кредитний договір № 11050309000, за умовами якого (п. 1.1.) Банк зобов'язався надати Позичальнику, а Позичальник зобов'язався прийняти, належним чином використовувати і повернути Банку кредит в сумі 1 254 179 Швейцарських франків. Вказана сума кредиту дорівнює еквіваленту 5 090 302,44 гривень за курсом НБУ на день укладання договору.

Надання кредиту здійснюється на термін з 04.10.2004 року по 05.09.2016 року (п. 1.2.1.). Позичальник зобов'язався своєчасно та у повному обсязі виплачувати Банку проценти за користування кредитом, а також повернути наданий йому кредит відповідно до графіку погашення заборгованості, який визначений Додатками до цього договору, і виконувати інші умови цього договору.

З метою забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним договором 18.10.2010р. між ПАТ «УкрСиббанк» (Іпотекодержатель) та ПМП «ШЕКИ» (Іпотекодавець) укладено Договір іпотеки № 11050309000/3-1 (нерухомого майна), відповідно до якого Іпотекодавець зобов'язався передати Іпотекодержателю в іпотеку майно, а саме будівлю дитячого центру дозвілля та розваг літ. А-2, розташовану за адресою АДРЕСА_3. Договір посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 2728.

Договір іпотеки укладено з дозволу співвласника нерухомого майна ОСОБА_2, дозвіл про передачу майна в заставу Банку оформлений Договором про внесення змін № 1 до Договору іпотеки № 11050309000/3-1 від 18.10.2010 року (згода Іпотекодавця забезпечувати змінені зобов'язання), посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 07.04.2011 року за реєстровим номером 878.

За умовами Кредитного договору заставою нерухомості забезпечується виконання зобов'язань Позичальника перед Банком.

Відповідно до Договору іпотеки Банк має право звернути стягнення на предмет застави у разі будь - якого порушення Іпотекодавцем умов Кредитного договору чи Іпотечного договору.

Згідно ч. 1, 3 ст. 33 Закону України «Про іпотеку», у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених ст. 12 цього Закону (ч. 1). Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя (ч. 3).

Частиною 1 ст. 35 Закону України «Про іпотеку» унормовано, що у разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Як вбачається з матеріалів справи, 09.12.2011р. ПАТ «УкрСиббанк» направило на адресу ПМП «ШЕКИ» вимогу № 1118И/133-024 про погашення заборгованості за кредитним договором протягом 30 днів з моменту направлення вимоги. Загальна сума боргу станом на 09.12.2011р. становить 811 979,51 швейц. франків. грн . Відповідно

25.12.2012р. ПАТ «УкрСиббанк» направило на адресу ПМП «ШЕКИ» претензію про погашення заборгованості за кредитним договором. ПМП «ШЕКИ» станом на 20.12.2012р. має заборгованість перед ПАТ «УкрСиббанк» за Кредитним договором № 11050309000 в розмірі:6 982 906,62 гривень/794 422,00 СНF- заборгованість по кредиту та 786 851,84 гривень/89 517,51 СНF - заборгованість по відсотках.

30.05.2013р.ПАТ «УкрСиббанк» звернулось з позовом до суду про стягнення з ПМП «ШЕКИ» заборгованості за кредитним договором в розмірі: 9 990 910,05 гривень/794 422,00 СНF - заборгованість по кредиту та 1 012 174,28 гривень/122 003,39 СНF - заборгованість по відсотках.

02.04.2014 року ПАТ «УкрСиббанк» направило на адресу ПМП «ШЕКИ» вимогу № 202-1/26-52 про погашення заборгованості за кредитним договором. Відповідно до отриманого листа ПМП «ШЕКИ» станом на 02.04.2014р. має заборгованість перед ПАТ «УкрСиббанк» за Кредитним договором № 11050309000 в розмірі: 9 990 910,05 гривень/794 422,00 СНF - заборгованість по кредиту та 2 492 398,17 гривень/198 181,74 СНF - заборгованість по відсотках.

Відповідно до ст. 18 Цивільного кодексу України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Статтею 87 Закону України «Про нотаріат» передбачено, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість (ч. 1). Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України (ч. 2).

За приписами ст. 88 Закону України «Про нотаріат», нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

19.12.2014р. на підставі звернення ПАТ «УкрСиббанк», приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 вчинено Виконавчий напис № 8973, яким звернено стягнення на будівлю дитячого центру дозвілля та розваг літ. А-2, розташовану за адресою АДРЕСА_3 на підставі ст. 87 Закону України «Про нотаріат», п. 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172,

Відповідно до вчиненого Виконавчого напису сума заборгованості, яка встановлена на час вчинення напису становить: 9 555 394,48 гривні/605 959,79 СНF - заборгованість по кредиту та 1 375 441,44 гривня/87 224,26 СНF - заборгованість по відсотках.

29.12.2014 року постановою ВП № 45945306 Головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень ДВС України Бойком О.М. відкрито виконавче провадження за виконавчим написом нотаріуса № 8973, виданого 19.12.2014р. на підставі заяви відповідача.

Предметом даного судового розгляду є спір про визнати виконавчий напис № 8973 від 19.12.2014р., вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, про звернення стягнення на будівлю дитячого центру дозвілля та розваг літ. А-2, загальною площею 1318,5 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 що належить приватному малому підприємству «ШЕКИ» на праві приватної власності, таким, що не підлягає виконанню, оскільки вчинений з порушенням норм чинного законодавства України, а саме: п. п. 2.3., 3.1. глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.12 № 296/5 та ст. 88 Закону України «Про нотаріат».

Проаналізувавши норми чинного законодавства, оцінивши дослідженні докази, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, в т.ч. щодо вчинення нотаріусами виконавчих написів регламентується Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами, який затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.02.12 № 296/5 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 22.02.12 за № 282/20595.

Так, пунктом 2.3. глави 16 вказаного Порядку передбачено, що вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов'язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень - письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця.

Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв'язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу.

Пунктом 3.2. глави 16 зазначеного Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

У відповідності до п. 3.5. вказаного вище Порядку, при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

Згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172, для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами подаються: оригінал нотаріально посвідченої угоди; документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов'язання.

Таким чином, аналіз наведених вище норм чинного законодавства України та підзаконних нормативно-правових актів надають підстави для висновку, що при вчинені виконавчого напису щодо звернення стягнення на майно боржника нотаріус повинен пересвідчитись, що іпотекодавцем (позивачем у цій справі) одержана письмова вимога про усунення порушення та з цієї події сплинуло 30 днів, а також перевірити безспірність боргу боржника після надання стягувачем документів, що встановлюють прострочення зобов'язання. При наявності заперечень боржника нотаріус повинен оцінити його аргументи на предмет наявності ознаки безспірності відносно вимог заставодержателя та за відсутності ознаки безспірності - відмовити у вчиненні виконавчого напису.

Таким чином, під час вчинення нотаріусом Виконавчого напису у нього були відсутні докази направлення на адресу позивача письмової вимоги про усунення порушення зобов'язання зі сплати процентів за кредитним договором від 04.10.2006 року № 11050309000 в сумі 693184 Швейцарських франків, за період з 01.01.2014 року по 05.12.2014 року немає, які підлягають стягненню згідно виконавчого напису нотаріуса.

Також суд звертає увагу, що іпотекодавцю ОСОБА_2 не направлялась вимога про сплату заборгованості по сплаті процентів за користування кредитом.

Таким чином, приватним нотаріусом при вчиненні виконавчого напису було порушення пункту 2.3. глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.12 № 296/5.

Оскільки Закон України «Про іпотеку» не містить у такому випадку виключень із загальних правил, визначених ст. 35 цього Закону, іпотекодержатель, з метою вчинення в подальшому іншого виконавчого напису відносно зазначеного зобов'язання, має також направити відповідну вимогу іпотекодавцю із зазначенням нового періоду прострочення зобов'язання.

Крім того, зобов'язання, зазначені у виконавчому написі не співпадають із зобов'язаннями, зазначеними у вимогах, надісланих на адресу ПМК «ШЕКИ», що свідчить про безпідставність посилання відповідача на безспірність вимог.

Безспірною заборгованістю є заборгованість боржника, з якою останній погоджується, що, відповідно, виключає можливість спору зі сторони боржника щодо її розміру, строку, за який вона нарахована, тощо, а відтак документи, які підтверджують її безспірність, і на підставі яких нотаріусами здійснюються виконавчі написи, мають бути однозначними, беззаперечними та такими, що містять вираз волі стосовно наявності певної заборгованості не тільки кредитора, а й самого боржника, або ж стовідсотково підтверджують наявність у боржника перед кредитором заборгованості саме у такому розмірі.

У даному випадку належними доказами, які підтверджують наявність заборгованості, а також встановлюють розмір заборгованості, можуть бути виключно первинні документи, оформлені у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Такими доказами можуть бути, зокрема, платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки тощо.

Таким чином, наведені вище обставини свідчать, що виконавчий напис був вчинений приватним нотаріусом без дотримання вимог щодо перевірки одержання Боржником (позивачем) та Іпотекодавцем (третя особа - ОСОБА_2.) письмової вимоги про усунення порушення зі сплати заборгованості по процентах за користування кредитом саме в розмірі 693184 Швейцарських франків, за період з 01.01.2014 року по 05.12.2014 року, а також за відсутності доказів щодо безспірності боргу боржника зі сплати цих процентів, що є порушенням вимог ст. 88 Закону України «Про нотаріат» та п. п. 2.3, 3.2., 3.5. Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.12 № 296/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.02.12 за № 282/20595.

Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно ч. 1 ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Статтею 16 цього Кодексу закріплено перелік способів захисту цивільних прав та інтересів, згідно з яким кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Дана норма кореспондується з положеннями ст. 20 ГК України, якою визначено способи захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів.

Перелік способів захисту прав і інтересів, зазначений у вказаних нормах, не є вичерпним; суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Статтею 50 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Частиною 3 ст. 15 ГПК України передбачено, що справи у спорах за участю боржника і стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача або за місцем виконання виконавчого напису нотаріуса за вибором позивача.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, обов'язок доказування і подання доказів віднесено на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно ст. 34 цього кодексу, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Позивачем надано всі докази на підтвердження своїх вимог.

Відповідачем не спростовано доводів позивача та висновків суду.

За таких обставин позов задовольняється.

Судовий збір в сумі 1 218,00 грн., у відповідності до ст. 49 ГПК України, покладається на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 4-5, 49, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Визнати виконавчий напис № 8973 від 19 грудня 2014 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, про звернення стягнення на будівлю дитячого центру дозвілля та розваг літ. А-2, загальною площею 1318,5 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 що належить приватному малому підприємству «ШЕКИ» (69068, м. Запоріжжя, вул. Уральська, буд. 39, код ЄДРПОУ 13625121, р/р26003038696200 в АТ «Укрсиббанк», м. Харків, МФО 351005) на праві приватної власності, таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути з публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (юридична адреса: 61050, м. Харків, пр-т. Московський, буд 60; адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя, вул. Чекістів, буд. 23, код ЄДРПОУ 09807750 к/р 32009100100 в УНБУ в Харківській обл., МФО 351005, ІПН 098077520391) на користь приватного малого підприємства «ШЕКИ» (69068, м. Запоріжжя, вул. Уральська, буд. 39, код ЄДРПОУ 13625121, р/р 26003038696200 в АТ «Укрсиббанк», м. Харків, МФО 351005)- 1 218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ.

Суддя Т.А. Азізбекян

Повне рішення складено 26.02.2015р.

Дата ухвалення рішення 17.02.2015
Оприлюднено 05.03.2015

Судовий реєстр по справі 908/685/15-г

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 22.09.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 14.09.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 07.07.2015 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 15.06.2015 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.05.2015 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.04.2015 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.03.2015 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 17.02.2015 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 03.02.2015 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 03.02.2015 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/685/15-г

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону