ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

20/193-09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

  

10.08.09р.

Справа № 20/193-09

за позовом    Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробничої

                       комерційної фірми „Планета Сервіс-К  , м. Дніпропетровськ  

до                    Товариства з обмеженою відповідальністю  «Виробниче

                       підприємство  «Агро-Союз»    смт. Ювілейне ,  

                       Дніпропетровського району ,      Дніпропетровської області

про  стягнення    60265,82грн.   

та за зустрічним  

позовом       Товариства з обмеженою відповідальністю  «Виробниче

                      підприємство  «Агро-Союз»    смт. Ювілейне ,  

                      Дніпропетровського району ,      Дніпропетровської області

до                  Товариства з обмеженою відповідальністю торгово виробничої

                      комерційної фірми „Планета Сервіс-К  , м. Дніпропетровськ  

про  стягнення  6279,42грн    

                                                                                         Суддя  Пархоменко Н.В.

Представники:

Від позивача (відповідача за зустрічним позовом  ) Чабіна М.С., довіреність б/н від 12.01.2009 року

Від відповідача (позивача за зустрічним позовом ) Верещака Б.І., довіреність № 1947 від 13.01.2009 року

Суть спору  :

          Позивач звернувся з позовом, в якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче    підприємство  «Агро-Союз»     44268,00грн. основного боргу , 6340,67 грн. пені , 8755,63 грн. інфляційні втрати, 901,52грн. 3% річних, за договором  2793 від 25.03.2008р. та судові витрати.

          Відповідач у відзиві (вх. № 43987 від 04.08.2009р)позов не визнав  , та в обґрунтування своїх заперечень посилається на ті підстави, що відповідач не порушив строку оплати товару , тому що частково відмовився від договору , внаслідок порушення позивачем своїх зобов'язань. Відповідач посилається на те що позивач повинен був поставити продукцію вказану в специфікації №2 разом з документами що посвідчують її якість (сертифікат відповідності або сертифікат якості ) протягом 7 календарних днів з моменту  підписання специфікації №2, тобто не пізніше 04.09.2008р., позивач продукцію поставив  з прострочкою  в 17 днів, без надання документів що посвідчують якість. Відповідач  пред'явив позивачу вимогу № 465/01 від 26.06.2009року відповідно якої відмовився від договору частково, а саме від 8 одиниць продукції поставленої згідно Специфікації №2 ; б) вимагав від Позивача , забрати 8 одиниць продукції зі складу Відповідача, повернути 5748,00грн. оплачені за продукцію , сплатити 531,42 грн. пені за порушення строків оплати.

Відповідач  Товариство з обмеженою відповідальністю  «Виробниче     підприємство  «Агро-Союз»  15.07.2009 року надали зустрічний позов вх.3976  в якому просять стягнути з відповідача  за зустрічним позовом  Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробничої    комерційної фірми «Планета Сервіс-К »основний борг –5748,00грн та 531,42 грн. пені, свої вимоги обґрунтовують порушенням відповідачем за зустрічним позовом  умов договору поставки № 2793 від 25.03.2008року , а саме в частині несвоєчасної поставки продукції, та не надання сертифікатів якості, в зв'язку з невиконанням відповідачем умов за договором позивач за зустрічним позовом відмовився  від договору частково (вимога № 465/01 від 26.06.09) та вимагав  від Позивача , забрати 8 одиниць продукції зі складу Відповідача, повернути 5748,00грн. оплачені за продукцію , сплатити 531,42 грн. пені за порушення строків оплати.

Відповідач за зустрічним позовом  вх.13926 від 04.08.2009 року  проти зустрічного позову заперечує, та вважає вимоги необґрунтованими та такими що не підлягають задоволенню, стверджують що сертифікати якості були передані покупцю одночасно з продукцією, і відповідач з приводу надання специфікацій до них не звертався. .

По справі оголошувалась перерва до 10.08.2009року відповідно до статті 77 ГПК України.

За згодою представників сторін у судовому засіданні оголошена вступна та резолютивна частина рішення .

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оцінивши докази в сукупності,  господарський суд, -

                                                       ВСТАНОВИВ:

25 березня  2008р. між Товариством з обмеженою відповідальністю торгово-виробничою    комерційною фірмою «Планета Сервіс-К»(Постачальник )   та     Товариством з обмеженою відповідальністю  «Виробниче      підприємство  «Агро-Союз  (Покупець)   ) було укладено  договір № 2793 .

Відповідно до договору     Постачальник зобов'язується поставити , а Покупець оплатити та прийняти Продукцію в асортименті ,кількості та по ціні вказаним в підписаних сторонами специфікаціях , які є невід'ємною частиною договору.

Згідно пункту 2.3. строк поставки кожної партії товару на протязі 7 (семи) календарних днів з моменту підписання сторонами специфікації на партію продукції.

Сторони 27.08.2008 року підписали специфікацію № 2 до договору № 2793 від 25.03.2008 року  відповідно якої узгодили поставку воріт ролевих (10 штук) на загальну суму 62520,00грн.

Продавець  поставив покупцю  ворота 10 шт. на загальну суму 62520грн. що підтверджується накладною № 20100110 від 22.09.2008 року ( прострочивши виконання зобов'язання на 17 днів).

Крім накладної,  Сторони склали Акт приймання-передачі товару №1  від 22.09.2008року яким підтвердили передачу приймання воріт відповідно до накладної № 20100110 від 22.09.2008 року, та зазначили що претензій к кількості та якості воріт у представників покупця до продавця не має. Акт завірено підписами представників та печатками підприємств.

Відповідно пункту 3.1.договору покупець мав сплатити постачальнику  грошові кошти за поставлений товар  у сумі 62520,00грн. протягом 10 робочих днів з моменту поставки товару, тобто до 06.10.2008 року.

Покупець товар оплатив частково ,а саме :

-          04.02.2009р. платіжним дорученням №12- 12000,00грн.

-          24.02.2009р. платіжним дорученням №87- 6252,00грн.

Неоплаченим залишився товар на суму 44268,00грн.

       Розглянувши зустрічний позов , суд вважає що позов задоволенню підлягає частково з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, продавець прострочив поставку товару на  17 днів, поставка товару повинна була відбутися (п.2.3.договору )  на протязі 7 (семи) календарних днів з моменту підписання сторонами специфікації на партію продукції, тобто строк виконання зобов'язання 03.09.2008р., а поставив товар   22.09.2008р.

Відповідно до пункту 5.3. договору  за порушення строків поставки продукції постачальник сплачує покупцю пеню в розмірі 0,05% від вартості непоставленої в строк продукції   за кожний день прострочки поставки .Пеня підлягає стягненню у сумі  -  531,42грн.  (62520грн.х0,05%х17дн.)  .

В решті зустрічний позов задоволенню не підлягає  з наступних підстав :

Відповідно до пункту  4.2 .договору  якість продукції  повинна підтверджуватися : сертифікатом відповідності, якщо  продукція  підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, або сертифікатом(паспортом) якості, якщо продукція що поставляється не підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності. Документ підтверджуючий якість продукції (оригінал або копія, завірені печаткою постачальника ), передаються Постачальником Покупцю разом з продукцією.

Сертифікатом відповідності підтверджується якість продукції, сторони у договорі  пункт 2.4 обумовили приймання продукції за якістю відповідно до  Інструкції  про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку по якості  затв. Постановою  Держарбітражу при  Раді Міністрів  СРСР  від 25.04.1966 №П-7 .

 Товариство з обмеженою відповідальністю  «Виробниче      підприємство  «Агро-Союз  » Акт приймання продукції за Інструкцією №П-7  не склали, Акт приймання-передачі товару №1  від 22.09.2008року яким підтвердили передачу приймання воріт відповідно до накладної № 20100110 від 22.09.2008 року,  зазначено  що претензій до кількості та якості воріт у представників покупця до продавця не має, акт завірено підписами представників та печатками підприємств.

Відповідно до статті 666 Цивільного Кодексу України  якщо продавець не передає покупцеві приналежності товару та документи , що стосуються товару  та підлягають переданню разом з товаром відповідно до договору купівлі-продажу або актів цивільного законодавства , покупець має право встановити розумний строк для їх передання.

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Виробниче      підприємство  «Агро-Союз» доказів що він звертався до постачальника з вимогою передати документи не надав, що свідчить що відповідач такі документи отримав.

Вимога №465/01 від 26.06.2009року ,  яку позивач за зустрічним позовом направив постачальнику після його звернення до суду 04.06.2009р.  є відмовою покупця від договору  частково, а саме від 8 одиниць продукції, а не вимога  про надання не отриманих сертифікатів.

Крім того , відповідно  до частини 8 статті 269 Господарського кодексу України позови , що випливають з поставки товарів неналежної якості, можуть бути пред'явлені протягом шести місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів, відповідач не надав доказів які б свідчили про недоліки поставлених воріт, та звернувся з вимогою за строками позовної давності.  

Крім того доказів наявності у покупця продукції (8 одиниць воріт) які не використані , та зберігаються на складі відповідач не надав, та продукцію не повернув.  

В  якості оплати за поставлений товар відповідач   04.02.209року, та 24.02.2009 року  перерахував  позивачу  відповідно 12000,00грн. та 6252,00грн.

Таким чином зустрічний позов підлягає  задоволенню частково в частині стягнення   531,42грн.  пені, в решті позову відмовити.

Розглянувши первісний позов суд вважає ,що позов підлягає задоволенню частково, матеріалами справи встановлена поставка продукції постачальником покупцю на суму - 62520грн., відповідач продукцію оплатив частково у сумі- 18252,00грн. , неоплаченою залишилась продукція  на суму  44268,00грн.

Відповідач доказів оплати продукції не надав.

Згідно статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання     та  інші  учасники  господарських відносин  повинні  виконувати  господарські  зобов'язання належним чином відповідно до закону,  інших правових актів,  договору, а за відсутності   конкретних   вимог  щодо  виконання  зобов'язання  - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання    господарських   договорів   застосовуються відповідні положення Цивільного  кодексу  України.  

Відповідно  статей  525, 526 Цивільного кодексу України  зобов'язання повинні виконуватися  належним чином та у встановлений строк у відповідності з вказівками закону, договору одностороння відмова від виконання зобов'язань не допускається.

Відповідно до пункту 5.1. договору за порушення строків оплати продукції покупець сплачує постачальнику  пеню у сумі  в розмірі  0,05 % від простроченої суми, за кожний день прострочки, пеня становить 4809,75 грн. за період  з 06.10.2008 року по 31.03.2009року.

Відповідно до статті 625     Цивільного  кодексу України боржник який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення , а також 3% річних    від простроченої суми, якщо інший  розмір процентів  не встановлений договором  або законом, інфляційні втрати підлягають стягненню у сумі –7290,71 грн. (за період з жовтня 2008р. по травень  2009р.) , 3% річних підлягають стягненню  у сумі –901,52 грн. за період (з 06.10.2008р.  по  31.03.2009р.)

Таким чином , первісний позов    підлягає  частковому  задоволенню у  сумі -  44268,00грн.основного боргу, 4809,75 грн. пені, 7290,71грн. інфляційні втрати, 901,52грн.-3% річних.

В решті позову відмовити.

     Відповідно статті  49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати  розподіляються   пропорційно задоволених вимог, як за первісним позовом так і зустрічним.

     Керуючись статтями  49,  82-84, 116,  Господарського процесуального кодексу України , господарський суд ,-

               ВИРІШИВ   :

         Зустрічний позов задовольнити частково :

         Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Планета Сервіс-К»(юридична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського,  29, код ЄДРПОУ 24438416, р/р 26004113213051, в КБ «Приватбанк», МФО 305299) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство  «Агро-Союз» (52005,Дніпропетровська область, Дніпропетровський район,    смт. Ювілейний  ,  вул. Нижньодніпровська,1,  код ЄДРПОУ 31682313, п/р № 26008001301857  в філії ЗАТ «ОТП Банк», м. Дніпропетровська, МФО 307071) –531( п'ятсот тридцять одну) грн.42коп.   пені,  8(вісім)грн.63коп. витрат по сплаті державного мита, 9(дев'ять)грн.98 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення позову.

          В решті зустрічного позову відмовити.

  Первісний позов   задовольнити частково.

Стягнути з   Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство  «Агро-Союз» (52005,Дніпропетровська область, Дніпропетровський район,    смт. Ювілейний  ,  вул. Нижньодніпровська,1,  код ЄДРПОУ 31682313, п/р № 26008001301857  в філії ЗАТ «ОТП Банк», м. Дніпропетровська, МФО 307071)  на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Планета Сервіс-К” (юридична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського,  ЄДРПОУ 24438416, р/р 26004113213051, в КБ «Приватбанк», МФО 305299)  - 44268 ( сорок чотири тисячі двісті шістдесят вісім ) грн.00коп.основного боргу, 4809( чотири тисячі вісімсот дев'ять )грн.75коп. пені, 7290(сім тисяч двісті дев'яносто) грн.71коп інфляційні втрати, 901(дев'ятсот одну )грн. 52коп.3% річних ,

572( п'ятсот  сімдесят дві )грн. 69коп. витрат по сплаті державного мита, 299( двісті дев'яносто дев'ять )грн. 34коп.. витрат на інформаційно-технічне забезпечення позову.

         В решті первісного позову відмовити.  

         Видати накази після набрання рішенням законної сили.

 Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня  підписання рішення , оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального  Кодексу  України.

         Суддя                                                                              Н.В. Пархоменко

Дата підписання рішення

            13.08.2009р.

Дата ухвалення рішення 14.08.2009
Зареєстровано 20.08.2009
Оприлюднено 22.08.2009

Судовий реєстр по справі 20/193-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.07.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.07.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.05.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 05.04.2011 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.10.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 25.09.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 14.08.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону