Постанова
від 05.08.2015 по справі 910/2920/15-г
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

cpg1251

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2015 р. Справа№ 910/2920/15-г

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Майданевича А.Г.

суддів: Федорчука Р.В.

Лобаня О.І.

за участю представників сторін: згідно з протоколом судового засідання від 05.08.2015

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «МКФ Груп» на рішення господарського суду міста Києва від 28.04.2015 (повне рішення складено 15.05.2015)

у справі №910/2920/15-г (суддя Борисенко І.І.)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «МКФ Груп»

до «BERLIN-CHEMIE AG» («Берлін-Хемі АГ»)

про стягнення 76 914,73 грн.,-

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 28.04.2015 у справі №910/2920/15-г у задоволенні позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду, ТОВ «МКФ Груп» звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення господарського суду міста Києва від 28.04.2015 у справі №910/2920/15-г скасувати та прийняти нове рішення суду, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

В своїх доводах скаржник посилається на те, що рішення суду першої інстанції прийнято з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи та має місце порушенням норм матеріального та процесуального права.

Ухвалою від 10.06.2015 Київським апеляційним господарським судом прийнято до провадження вказану вище апеляційну скаргу та призначено розгляд справи №910/2920/15-г у судовому засіданні за участю уповноважених представників сторін.

«BERLIN-CHEMIE AG» («Берлін-Хемі АГ») підставі ст. 96 Господарського процесуального кодексу України надано суду відзив на апеляційну скаргу, в якому відповідач просить апеляційну скаргу ТОВ «МКФ Груп» залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 28.04.2015 у справі №910/2920/15-г - без змін.

Представник позивача брав участь в судових засіданнях, надавав пояснення, підтримували доводи апеляційної скарги та просив апеляційну скаргу ТОВ «МКФ Груп» задовольнити, а рішення господарського суду міста Києва від 28.04.2015 у справі №910/2920/15-г скасувати та прийняти нове рішення суду, яким позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача брав участь у судових засіданнях, надав пояснення, заперечував щодо доводів апеляційної скарги та просив рішення господарського суду міста Києва від 28.04.2015 у справі №910/2920/15-г залишити без змін, а апеляційну скаргу ТОВ «МКФ Груп» - без задоволення.

Відповідно до ст. 99 ГПК України в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі.

Статтею 101 ГПК України встановлено, що у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Судова колегія Київського апеляційного господарського суду, розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши представлені докази в їх сукупності, перевіривши правильність застосування місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 19.09.2014 між представництвом «Берлін-Хемі/А.Менаріні Україна ГмбХ» (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «МКФ Груп» (виконавець) укладено договір про надання послуг №СМ-22.

Згідно з п. п. 1.1.- 1.3. договору замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов'язання надати замовнику послуги, зміст, об'єм, вартість та строки надання яких визначені в додатках до договору, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити надані виконавцем послуги. Виконавець надає послуги з організації участі замовника в конференції. Послуги, які надаються виконавцем замовнику, повинні відповідати вимогам замовника, які передбачаються в додаткових угодах і відповідати чинному законодавству України.

Пунктами 2.4., 2.7. договору передбачено, що замовник на протязі 5 робочих днів з дня отримання від виконавця акту приймання-передачі наданих послуг повинен направити виконавцю підписаний акт або мотивовану відмову від прийняття послуг, з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання. У випадку не підписання акту прийому-передачі наданих послуг на протязі 5 робочих днів і ненадання мотивованої відмови від підписання акту, послуги/роботи вважаються виконаними виконавцем та прийнятими замовником.

Відповідно до п. п. 3.1., 3.2. договору ціна договору дорівнює загальній вартості наданих виконавцем послуг, яка зазначається в додаткових угодах. Вартість та порядок оплати послуг для кожного окремого замовлення замовника оговорюється сторонами у відповідних додаткових угодах, які є невід'ємними частинами договору.

19.09.2014 між сторонами укладено додаток №1 до договору №СМ-22 від 19.09.2014, який є його невід'ємною частиною.

Згідно з п. 1 додатку замовник доручає, а виконавець приймає на себе організаційне забезпечення участі замовника в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сьогодення та майбутнє сімейної медицини».

Пунктом 2.1. додатку передбачено, що виконавець зобов'язується надати замовнику організаційно-методичні послуги по забезпеченню участі замовника в конференції, що включають в себе:

- доповіді (30 хвилин в рамках пленарного засідання «Клінічні питання гастроентерології в амбулаторно-поліклінічній практиці», 15 хвилин в рамках пленарного засідання «Клінічні питання педіатрії в амбулаторно-поліклінічній практиці», 15 хвилин в рамках пленарного засідання «Клінічні питання педіатрії в амбулаторно-поліклінічній практиці», 15 хвилин в рамках пленарного засідання «Клінічні питання гастроентерології в амбулаторно-поліклінічній практиці», 15 хвилин в рамках пленарного засідання «Клінічні питання гастроентерології в амбулаторно-поліклінічній практиці», 15 хвилин в рамках пленарного засідання «Ведення пацієнтів з хворобами лор-органів в амбулаторно-поліклінічній практиці»);

- стенд (розміщення стенду, 3 м для всіх ТМ);

- вкладення в папку (вкладення інформаційної листівки в папку учасника);

- база (надання електронної бази зареєстрованих учасників на конференції (П.І.Б, місце роботи, спеціалізація, тел., e-mail).

У відповідності до п. 2.2. додатку виконавець зобов'язується забезпечити замовнику явку медиків-слухачів конференції в кількості 1 000 (одна тисяча) осіб за 2 (два) дні проведення конференції. Кількість слухачів підтверджується реєстраційною відомістю, яка заповнюється за 2 (два) дні проведення конференції. Замовнику надається завірена копія реєстраційної відомості.

Пунктами 3.1., 3.2. додатку передбачено, що замовник зобов'язується підписати акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) на протязі 5 робочих днів з дня їх отримання від виконавця та своєчасно і в порядку визначеному договором здійснити взаєморозрахунки з виконавцем.

Згідно з п. 4. додатку вартість даного додатку складає 107 100,00 грн., в тому числі: 89 250,00 грн. - організаційні послуги; 17 850,00 грн. - ПДВ (20%).

Відповідно до п. 5 додатку оплата здійснюється замовником шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок виконавця наступними частинами:

- перша частина в розмірі 20% вартості додатку, яка складає 21 420,00 грн. в т.ч. ПДВ 3 570,00 грн., сплачується згідно виставленого рахунку-фактури до 10.10.2014;

- друга частина в розмірі 80% вартості додатку, яка складає 85 680,00 грн. в т.ч. ПДВ 14 280,00 грн., сплачується протягом 5 банківських днів після підписання акту прийому-передачі наданих послуг при умові виконання умов п. 2.2. договору. Якщо умови п. 2.2. виконані виконавцем не в повному обсязі, вартість додатку підлягає пропорційній корекції, що зазначається в акті прийому-передачі наданих послуг. До сплати в такому випадку виставляється сума, зафіксована в акті прийому-передачі наданих послуг.

06.11.2014 ТОВ «МКФ Груп» відповідачу було направлено акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) на загальну суму з ПДВ 20% - 91 800,00 грн., що підтверджується копією фіскального чеку, опису вкладення у цінний лист, які містяться в матеріалах справи.

Дане поштове відправлення було отримано представником відповідача 10.11.2014, що підтверджується копією рекомендованого поштового повідомлення про вручення поштового відправлення, яка також міститься в матеріалах справи.

13.11.2014 позивачем на адресу відповідача було направлено завірену копію реєстраційної відомості.

24.11.2014 ТОВ «МКФ Груп» звернулось з листом №02 до голови представництва «Берлін-Хемі/А. Менаріні Україна Гмбх» в якому зазначено, що в порушення умов передбачених додатком до договору, останнім не підписано акту прийому-передачі виконаних робіт, вмотивованої відмови від їх підписання не надано та не виконано обов'язку щодо своєчасного розрахунку за договором та просило негайно виконати взяті на себе зобов'язання щодо оплати наданих послуг в сумі 70 380,00 грн. (сума оплати зменшена у зв'язку зі зменшеною тривалістю доповіді доцента Швеца О.В. з 30 хвилин до 15 хвилин).

27.11.2014 відповідач надав відповідь на вищезазначений лист, в якому зазначив, що представництво не має невиконаних грошових зобов'язань, оскільки на конференції було присутні максимум 350 медиків, замість 1000 та запропонував здійснити корекцію вартості додатку до договору. Крім того, відповідач зазначив, що ним не зафіксовано факт передачі представництву «Берлін-Хемі/А. Менаріні Україна Гмбх» акту приймання-передачі послуг на умовах додатку до договору.

У зв'язку з тим, що представництво «Берлін-Хемі/А. Менаріні Україна Гмбх» зобов'язання щодо оплати наданих послуг не виконало, у лютому 2015 року ТОВ «МКФ Груп» звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до «BERLIN-CHEMIE AG» («Берлін-Хемі АГ») про стягнення 76 914,73 грн., з яких: 70 380,00 грн. - основного боргу за надані послуги, 2 111,40 грн. інфляційних втрат, 428,06 грн. - 3% річних та 3 995,27 грн. пені.

При прийнятті оскаржуваного рішення, місцевий господарський суд дійшов висновку, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, оскільки позивачем не доведено суду наявність законних підстав для задоволення позову. Суд першої інстанції також зазначив, що надана позивачем копія реєстраційної відомості не є належним доказом у справі та надання позивачем послуг відповідачу за договором не підтверджується актом здачі-прийняття робіт (надання послуг).

Колегія суддів апеляційного господарського суду, беручи до уваги межі перегляду справи у апеляційній інстанції, обговоривши доводи апеляційної скарги, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскаржуваної ухвали, дійшла висновку про те, що апеляційна скарга ТОВ «МКФ Груп» підлягає задоволенню, а оскаржуване рішення місцевого господарського суду підлягає скасуванню з наступних підстав.

Пункт 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України передбачає, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Судом першої інстанції встановлено, що договір №СМ-22 від 19.09.2014 про надання послуг, укладений між позивачем та відповідачем, за своєю правовою природою є договором про надання послуг та є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов'язань, а саме майново-господарських зобов'язань згідно ст. ст. 173, 174, 175 ГК України, ст. ст. 11, 202, 509 ЦК України, і згідно з ст. 629 ЦК України є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно з ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Так, з матеріалів справи вбачається, що 30.10.2014 та 31.10.2014 відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Сьогодення та майбутнє сімейної медицини».

Судом апеляційної інстанції встановлено, що позивачем були надані відповідачу послуги передбачені п. п. 2.1., 2.2. додатку до договору При цьому доповідь доцента Швеца О.В, була скорочена з 30 хвилин до 15 хвилин і враховуючи дану обставину, позивач пропорційно зменшив вартість наданих послуг на 15 300,00 грн.

Також у науково-практичній конференції взяло участь 1020 осіб, що підтверджується реєстраційною відомістю, копія якої міститься в матеріалах справи.

Судова колегія не погоджується з висновком суду першої інстанції, що надана позивачем копія реєстраційної відомості не є належним доказом у справі з огляду на наступне.

Пунктом 2.2. додатку договору передбачено, що виконавець зобов'язаний забезпечити явку медиків-слухачів в кількості 1 000 (одна тисяча) осіб за два дні проведення конференції, що повинно бути підтверджено реєстраційною відомістю, яка заповнюється за два дні проведення конференції і замовнику надається завірена копія реєстраційної відомості.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що договором та додатком до договору не передбачено оформлення відомості відвідувачів в хронологічному порядку та не зазначено кількість учасників, які повинні бути присутніми на конкретну дату, а зазначено загальну кількість учасників за 2 дні конференції.

Тобто, форма відомості у договорі та додатку до договору сторонами не передбачена, а тому, суд першої інстанції дійшов до передчасного висновку про неналежність копії реєстраційної відомості, як доказу у справі вказавши на те, що відомість оформлена не в хронологічному порядку, що є не зрозумілим кількість учасників у конференції 30.10.2014 та 31.10.2014 і деякі сторінки відомості не передають чіткого змісту документу, та деякі медики-слухачі записані у відомість одним почерком.

Отже, колегія суддів вважає, що реєстраційна відомість, копія якої є в матеріалах справи та була надана позивачем суду для огляду, є належним та допустимим доказом у справі, який підтверджує участь 1020 осіб (медиків-слухачів) у науково-практичній конференції.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що на виконання умов договору позивач направив на адресу відповідача акт здачі-прийняття робіт.

Щодо посилань відповідача про те, що ТОВ «МКФ Груп» акт здачі-прийняття робіт був надісланий не за тією адресою, що зазначена в договорі та відповідач не отримував вказаний акт, колегія суддів не бере до уваги з огляду на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що акт здачі-прийняття робіт був надісланий позивачем за адресою: 02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що адресою фактичного місцезнаходження представництва «Берлін-Хемі/А. Менаріні Україна Гмбх» є м. Київ, вул. Березняківська, 29.

Окрім того, позивачем надана суду копія доручення, відповідно до якої відповідач доручив Слуцькій Інні Олександрівні отримувати цінну кореспонденцію в ВПЗ Київ 98, що свідчить про те, що цінний лист, яким відправлялися акти, були отриманні повноважним представником.

Пунктом 2.4. договору визначений порядок дій відповідача у випадку отримання актів прийому-передачі наданих послуг, а п. 2.7. договору передбачено, що у разі не підписання акту прийому-передачі наданих послуг протягом 5 робочих днів і ненадання мотивованої відмови від підписання акту, послуги вважаються виконані та прийняті замовником.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що акт приймання-виконання робіт був надісланий відповідачу, відповідач його отримав, проте не підписав його, мотивованої відмови від його підписання також не надано, а тому послуги надані позивачем вважаються прийняті відповідачем.

Також суд апеляційної інстанції зазначає, що твердження відповідача про те, що електронне листування містило інформацію про неналежне виконання позивачем зобов'язань не заслуговують на увагу, оскільки умовами договору сторони передбачили дії у разі незгоди з наданими послугами, а саме - надання вмотивованої відмови від підписання акту прийому-передачі послуг протягом 5 робочих днів, що з боку відповідача не було зроблено і доказів на вчинення вказаних дій суду апеляційної інстанції не надано.

Отже, з огляду на вищенаведене, колегія суддів вважає, що позивачем виконано умови договору, укладено між сторонами, а тому позовна вимога про стягнення 70 380,00 грн. за надані послуги є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно з п. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Судом встановлено, що відповідач в порушення умов договору, у визначений договором строк оплату наданих послуг не здійснив, тобто є таким, що прострочив виконання зобов'язання.

Пунктом 5.4. договору передбачено, що у випадку прострочення замовником строків оплати послуг виконавця більш ніж на 3 робочих дні, останній має право нарахувати пеню за кожен день прострочки у розмірі 0,1% від несплаченої суми, проте не більш ніж подвійна облікова ставка НБУ.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом

Оскільки відповідач у встановлений договором строк свого обов'язку з оплати наданих послуг не виконав, прострочивши виконання грошового зобов'язання, позивач здійснив розрахунок інфляційних втрат у розмірі 2 111,40 грн. за грудень 2014 року, 3% річних в розмірі 428,06 грн. та 3 995,27 грн. пені за період з 24.11.2014 по 05.02.2015.

Київський апеляційний господарський суд перевіривши розрахунок інфляційних втрат, 3% річних та пені, дійшов висновку, що розрахунок який здійснено позивачем та перевірено господарським судом міста Києва, є арифметично вірним, а тому позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 2 111,40 грн. інфляційних втрат, 428,06 грн. 3% річних та 3 995,27 грн. пені підлягають задоволенню.

Крім того, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що посилання відповідача, що позивач не був організатором науково-практичної конференції є безпідставним, виходячи з того, що предметом позову у даній справі є виконання умов договору про надання послуг.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно із ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Нормами статті 43 ГПК України визначено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Товариством з обмеженою відповідальністю «МКФ Груп» належним чином доведено правомірність вимог апеляційної скарги про скасування рішення господарського суду міста Києва від 28.04.2015 у справі №910/2920/15-г.

Статтею 103 ГПК України визначені повноваження суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги, відповідно до якої суд апеляційної інстанції має право: 1) залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а скаргу (подання) без задоволення; 2) скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рішення; 3) скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або частково; 4) змінити рішення.

Відповідно до ст. 104 ГПК України підставами для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду є неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, а також неправильне застосування норм матеріального права та процесуального права, якщо це порушення призвело до прийняття неправильного рішення.

З огляду на вищенаведене, апеляційний господарський суд вважає, що зазначеним вище обставинам місцевий господарський суд не надав належної оцінки, що призвело до прийняття невірного рішення. Зокрема, рішення господарського суду міста Києва від 28.04.2015 у справі №910/2920/15-г прийнято після неповного з'ясування обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими.

Таким чином, апеляційна скарга ТОВ «МКФ Груп» на рішення господарського суду міста Києва від 28.04.2015 у справі №910/2920/15-г підлягає задоволенню, а оскаржуване рішення суду слід скасувати та прийняти нове рішення суду, яким позов задовольнити повністю.

Судові витрати розподіляються відповідно до вимог ст. 49 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 49, 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «МКФ Груп» на рішення господарського суду міста Києва від 28.04.2015 у справі №910/2920/15-г задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 28.04.2015 у справі №910/2920/15-г скасувати та прийняти нове рішення суду, яким позов задовольнити.

3. Стягнути з «BERLIN-CHEMIE AG» («Берлін-Хемі АГ») в особі представництва «Берлін-Хемі/А. Менаріні Україна ГМБХ» (03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 1, код 26550057), на користь товариства з обмеженою відповідальністю «МКФ Груп» (03061, м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, 6, код 39289231) 70 380,00 грн. основного боргу, 2 111,40 грн. інфляційних втрат, 428,06 грн. 3% річних та 3 995,27 грн. пені.

4. Стягнути BERLIN-CHEMIE AG» («Берлін-Хемі АГ») в особі представництва «Берлін-Хемі/А. Менаріні Україна ГМБХ» (03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 1, код 26550057) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «МКФ Груп» (03061, м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, 6, код 39289231) 1 827,00 грн. судового збору за розгляд справи в суді першої інстанції та 913,50 грн. судового збору за розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

5. Видачу відповідних наказів доручити господарському суду міста Києва.

6. Матеріали справи №910/2920/15-г повернути до господарського суду міста Києва.

Головуючий суддя А.Г. Майданевич

Судді Р.В. Федорчук

О.І. Лобань

Дата ухвалення рішення05.08.2015
Оприлюднено10.08.2015

Судовий реєстр по справі —910/2920/15-г

Постанова від 18.11.2015

Господарське

Вищий господарський суд України

Нєсвєтова H.M.

Ухвала від 20.10.2015

Господарське

Вищий господарський суд України

Нєсвєтова H.M.

Постанова від 05.08.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Майданевич А.Г.

Ухвала від 10.06.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Майданевич А.Г.

Рішення від 28.04.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 31.03.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 31.03.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 13.02.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні