ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

15/349

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  15/349

04.08.09

За позовом         Національної філармонії України

до                         Міжнародного благодійного фонду конкурсу Володимира Горовиця

про                       стягнення 3 360,00 грн.

Суддя Хоменко М.Г.

Представники:

від позивача –Шмагун І.Ю.    

від відповідача - не з'явилися   

         

     У судовому засіданні 04.08.2009 за згодою присутнього представника позивача судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до положень ч. 2 ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Національна філармонія України (далі –позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Міжнародного благодійного фонду конкурсу Володимира Горовиця (далі –відповідач) 3 360,00 грн. (у тому числі 3 000,00 грн. заборгованості за договором № б/н від 17.09.2008 та 360,00 грн. інфляційних втрат.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2009 за вказаним позовом порушено провадження у справі № 15/349 та призначено розгляд справи на 22.07.2009.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.07.2009 продовжено строк вирішення спору у справі № 15/349 до 30.12.2009, розгляд справи відкладено на 04.08.2009.

24.07.2009 до Господарського суду міста Києва від відповідача надійшли лист, у якому відповідач підтвердив наявність боргу перед позивачем з урахуванням індексу інфляції у розмірі 3 360,00 грн., який відповідачем не погашено у зв'язку з відсутністю фінансування зі сторони Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, а також клопотання, у якому відповідач просить суд розглядати справу, призначену на 04.08.2009, без присутності президента відповідача у зв'язку з відпусткою останнього.

У судове засідання 04.08.2009 відповідача свого представника не направив,  письмового відзиву на позовну заяву не надав.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, які мають значення для вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представників сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

17.09.2008 між Міжнародним благодійним фондом конкурсу Володимира Горовиця (замовник) та Національною філармонією України (виконавець) було укладено договір № б/н від 17.09.2008 (далі - Договір) (належним чином засвідчена копія наявна у матеріалах справи).

     Відповідно до п. 1.1. Договору замовник замовляє, а виконавець зобов'язується надати замовнику послуги по проведенню концерту, а саме забезпечити участь артистів симфонічного оркестру Національної філармонії України у концертах в приміщенні Колонного залу Національної філармонії України в рамках Міжнародного фестивалю "Зірки планети", які відбудуться 24 та 26 вересня 2008 року о 19 годині.

          Відповідно до п. 3.2. Договору замовник зобов'язується сплатити виконавцеві загальну суму Договору, зазначену у п. 4.1. Договору, у порядку, передбаченому п. 5.1. цього Договору.

          Згідно з п. 4.1. Договору сума Договору складає 3 000,00 грн.

          Пунктом 5.1. Договору передбачено, що розрахунок між сторонами проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок виконавця загальної суми цього Договору, зазначеній в п. 4.1. Договору, не пізніше 5 днів до вказаної у п. 1.1. дати проведення заходу.

          Пунктом 5.2. Договору встановлено, що факт надання виконавцем послуг, передбачених цим Договором, підтверджується актом прийому-здачі виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками кожної із сторін не пізніше п'яти днів після проведення заходу.

          Позивачем свої зобов'язання, передбачені п. 1.1. Договору, щодо надання відповідачу послуг по проведенню концерту, а саме забезпечення участі артистів симфонічного оркестру Національної філармонії України у концертах в приміщенні Колонного залу Національної філармонії України в рамках Міжнародного фестивалю "Зірки планети", які відбулися 24 та 26 вересня 2008 року о 19 годині, виконані належним чином, що підтверджується актом прийму-здачі робіт за Договором між позивачем та відповідачем, підписаним 26.09.2008 уповноваженими представниками сторін.

          Відповідач свої зобов'язання за Договором щодо оплати наданих позивачем послуг не виконав, кошти за вказані послуги не перерахував.

      Актом звірки розрахунків станом на 21.07.2009, підписаним сторонами, підтверджується наявність боргу відповідача перед позивачем у розмірі 3 000,00 грн.

          У зв'язку з викладеним, станом на день вирішення спору заборгованість відповідача перед позивачем за Договором становить 3 000,00 грн.

        Згідно з ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

 Частинами 1, 3 та 5 статті 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.

 Договір, відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, є обов'язковим для виконання сторонами.

 Згідно зі ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених ст.11 цього Кодексу. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України зобов‘язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічні положення містяться і в Господарському кодексі України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договорів, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно зі ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов‘язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

      Згідно з ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

        Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України).

      З урахуванням викладеного, суд дійшов до висновку, що відповідачем було порушено умови Договору щодо оплати наданих позивачем послуг, а також положення ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України.

     За таких обставин, позовні вимоги щодо стягнення з відповідача основного боргу у розмірі 3 000,00 грн. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

     Крім суми основного боргу позивач просить стягнути з відповідача 360,00 грн.  інфляційних втрат у в'язку з простроченням відповідачем виконання грошового зобов'язання.   

      Згідно зі ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов'язання настають наслідки, передбачені договором або законом.

          Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином, вимоги позивача про стягнення з відповідача інфляційних втрат, що за розрахунком позивача, перевіреним судом, становлять 360,00 грн., також підлягають задоволенню.  

Зважаючи на встановлені судом обставини справи, а також враховуючи те, що  відповідач в установленому порядку обставин, повідомлених позивачем, не спростував, розміру позовних вимог не оспорив, контррозрахунку ціни позову не надав, позовні вимоги підлягають задоволенню, а судові витрати —розподілу відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.    

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 33, 44, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

            1. Позов задовольнити повністю.  

           2. Стягнути з Міжнародного благодійного фонду конкурсу Володимира Горовиця (01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 31, ідентифікаційний код 20062322, р/р 2600300019778 в ВАТ КБ "Хрещатик" в м. Києві, МФО 300670) або з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Національної філармонії України (01001, м. Київ, Володимирський узвіз, 2, ідентифікаційний код 02226010, р/р 26001026436501 в Печерському відділенні Київської міської філії АКБ "Укрсоцбанк" м. Києва, МФО 322012) 3 000 (три тисячі) грн. 00 коп. основного боргу, 360 (триста шістдесят) грн. 00 коп. інфляційних втрат, 102 (сто дві) грн. 00 коп. державного мита та 312 (триста дванадцять) грн. 50 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

           3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

      Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

           Суддя                                                                                                            М.Г. Хоменко

Дата підписання рішення –10.08.2009                                                                                 

Дата ухвалення рішення 04.08.2009
Зареєстровано 29.09.2009
Оприлюднено 08.10.2009

Судовий реєстр по справі 15/349

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.10.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 11.12.2017 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 04.12.2017 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 27.02.2012 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 16.02.2012 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 31.08.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 29.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 10.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 09.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 22.02.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Рішення від 04.08.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 26.05.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 13.04.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Рішення від 29.01.2009 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.12.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Рішення від 25.12.2008 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 19.12.2008 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 02.12.2008 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 23.09.2008 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 26.07.2008 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону