Ухвала
від 15.06.2011 по справі 5023/4806/11
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

про порушення провадження у справі

"15" червня 2011 р. Справа № 5023/4806/11

вх. № 4806/11

Суддя господарського суду Тихий П.В. розглянувши матеріали по позовній заяві ФО Штеренберг ОСОБА_1, м. Харків до ФО Кара ОСОБА_2, м. Балаклія про виключення учасника, визнав їх такими, що відповідають вимогам ст. ст. 1, 2, 3, 5, 10, 12, 21, 32 - 38, 45, 54-58 Господарського процесуального кодексу України, достатніми для прийняття до розгляду і порушення провадження у справі.

15.06.11р. до суду надійшла заява позивача про про вжиття заходів забезпечення позову, в якій він просить заборонити державному реєстратору Дергачівської районної державної адміністрації вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно ТОВ В«ОЛВУДВ» (код ЄДРПОУ 3520690, місцезнаходження: вул. 23 Серпня, буд. 6, корпус літ. В, м. Дергачі, Дергачівський район, Харківська область, 62300). В обґрунтування вжиття заходів забезпечення позову позивач зазначає, відповідач ОСОБА_3 обіймає посаду директора ТОВ В«ОЛВУДВ» . У нього знаходиться печатка товариства та оригінали всіх статутних та бухгалтерських документів, а саме: статуту, свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ В«ОЛВУДВ» , довідки органу держстатистики, свідоцтва платника ПДВ, довідки про взяття товариства на облік у податкових органах, пенсійному фонді, фондах соціального страхування тощо. Відповідач ухиляється від участі у зборах учасників товариства, на телефонні дзвінки не відповідає, жодних пояснень з цього приводу не дає, блокуючи своїми діями діяльність товариства, оскільки без його участі неможливе проведення загальних зборів та прийняття цілого ряду рішень стосовно дільності ТОВ В«ОЛВУДВ» .

З цих підстав вважає, що відповідач вчинятиме дії, спрямовані на внесення змін до статутних документів товариства, що порушить права позивача як учасника ТОВ В«ОЛВУДВ» .

Статтею 65 ГПК України встановлено, що з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду: зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомитися з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження; вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення позову; вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.

Відповідно до ст. 66 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Суд, дослідивши обставини, викладені в позовній заяві, вважає, що заява про забезпечення позову підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається зі ст. 25 статуту ТОВ В«ОЛВУДВ» , наданого позивачем до матеріалів справи, загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють в сукупності не менше ніж що 60 % голосів, а з питань, що вимагають одностайності - всі учасники (представники учасників).

Частиною 1 ст. 60 Закону України В«Про господарські товаристваВ» встановлено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Як вказує позивач, відповідач ОСОБА_3 ухиляється від участі у зборах учасників товариства, на телефонні дзвінки не відповідає, жодних пояснень з цього приводу не дає, блокуючи своїми діями діяльність товариства, оскільки без його участі неможливе проведення загальних зборів та прийняття цілого ряду рішень стосовно дільності ТОВ В«ОЛВУДВ» . Печатка товариства та оригінали всіх статутних та бухгалтерських документів знаходяться у відповідача, що дійсно створює реальну можливість вчинення ним дій щодо внесення змін до статутних документів товариства без участі іншого учасника товариства ОСОБА_4, що порушить права позивача як учасника ТОВ В«ОЛВУДВ» , а у подальшому утруднить або зробить неможливим виконання рішення господарського суду.

Відповідно до роз"яснень Вищого Арбітражного Суду України від 23.08.1994 р. №02-5/611, застосування заходів до забезпечення позову є гарантією реального виконання рішення суду.

Суд зазначає, що при розгляді заяв про забезпечення позову не вирішується питання про законність або обґрунтованість позовних вимог по суті. До предмету дослідження на цій стадії входить лише питання про те, чи може існуючий стан організації правовідносин ускладнити чи зробити неможливим виконання судового рішення. З цієї точки зору суд враховує, що правовими наслідками рішення по справі, в разі постановлення його на користь позивача, буде виключення відповідача зі складу учасників ТОВ В«ОЛВУДВ» . Тому, вище перелічені та зазначені в заяві про забезпечення позову види та способи забезпечення, дійсно пов'язані з предметом спору і не виходять за його межі.

З іншої сторони суд враховує, що зазначені види та способи забезпечення позову не є суттєвими обмеженнями для відповідача.

За таких обставин, суд, зважаючи на те, що невжиття заходів щодо забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду, визнав клопотання позивача обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, 15.06.11р. позивачем надано до суду клопотання про витребування від відповідача оригіналів документів.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України:

Сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, що перешкоджають його наданню;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація;

4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону".

Розглянувши клопотання позивача, суд, враховуючи, що господарський суд при вирішенні кожної справи повинен повно та всебічно з'ясувати обставини справи, дослідити усі докази, що стосуються предмету доказування у справі, визнав його обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 124 Конституції України, статті 20 Господарського Кодексу України, статті 22 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", керуючись статтями 1, 2, 3, 5, 10, 12, 21, 32 - 38, 45, 54-58, 61, 64, 65, 66, 67, 86 Господарського процесуального Кодексу України

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду.

Порушити провадження у справі та призначити її до розгляду у судовому засіданні на "05" липня 2011 р. о 15:00.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, площа Свободи 5, 8-й під'їзд, 3-й поверх, кабінет № 323.

Задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

Зобов'язати сторони надати до суду:

позивача - довідку про включення третьої особи до ЄДРПОУ, докази, що підтверджують викладені в позовній заяві обставини,

відповідача - відзив на позовну заяву, докази в обгрунтування своїх заперечень, для огляду в судовому засіданні : оригінал статуту ТОВ "ОЛВУД" (код ЄДРПОУ 35206900); свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ "ОЛВУД", видане Дергачівською РДА Харківської області 13.07.2007 року, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ №100055573 від 27.07.2007 року; довідку ГУ статистики у Харківській області ТОВ "ОЛВУД" №6438 від 16.07.2007 року; свідоцтво ТОВ "ОЛВУД" про реєстрацію платника ПДВ №100055573 від 27.07.2007 року,

третю особу - пояснення щодо обставин, викладених в позовній заяві.

Заяву позивача про забезпечення позову задовольнити .

Заборонити державному реєстратору Дергачівської районної державної адміністрації вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно ТОВ В«ОЛВУДВ» (код ЄДРПОУ 3520690, місцезнаходження: вул. 23 Серпня, буд. 6, корпус літ. В, м. Дергачі, Дергачівський район, Харківська область, 62300).

Стягувачем за цією ухвалою є ОСОБА_4 (м. Харків, в-д Гірський, 35/1, ід. номер НОМЕР_1, паспорт серії МН №920042, виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 04.09.2007 р.).

Боржник

Суддя Тихий П.В.

Примітка: Звернути увагу сторін на те, що суд має право стягувати в доход державного бюджету з винної сторони штраф у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ненадіслання у встановлений строк відзиву на позовну заяву або витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону (п. 5 ст.83 ГПК України).

СудГосподарський суд Харківської області
Дата ухвалення рішення15.06.2011
Оприлюднено02.09.2015
Номер документу49172397
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —5023/4806/11

Ухвала від 05.07.2011

Господарське

Господарський суд Харківської області

Тихий П.В.

Ухвала від 15.06.2011

Господарське

Господарський суд Харківської області

Тихий П.В.

Ухвала від 28.07.2011

Господарське

Господарський суд Харківської області

Тихий П.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні