ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"29" квітня 2011 р.Справа № 10/44-729 УХВАЛА

У складі судді Півторак М.Є.

За участю секретаря судового засідання Качунь І.Є.

розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу Гусятинської селищної ради, смт. Гусятин, вул. Пушкіна, 1 Тернопільської області у справі:

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Гусятинська пересувна механізована колона", смт. Гусятин, вул. Б.Лепкого, 42 Тернопільської області

до відповідача: Гусятинської селищної ради, смт. Гусятин, вул. Пушкіна, 1 Тернопільської області

За участю представників:

Позивача: не прибув;

Відповідача: ОСОБА_1 -Гусятинського селищного голови, посвідчення № 8217/12-12 від 12.10.2010 року;

Підрозділ примусового виконання рішень Відділу ДВС: не прибув;

Суть справи: Відповідач : Гусятинська селищна рада звернулася до суду з заявою №141 від 11 березня 2011 року про:

- скасування Постанови про стягнення з боржника виконавчого збору від 03.03.2011 року та постанови про стягнення з боржника витрат на проведення виконавчих дій від 03.03.2011 року винесену старшим державним виконавцем Підрозділом примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Тернопільській області ОСОБА_2

- змінення порядку та способу виконання рішення, шляхом продовження строку на добровільне виконання рішення.

Подану скаргу заявник мотивує відсутністю вини Гусятинської селищної ради в непогашенні заборгованості в строк , наданий для добровільного виконання виконавчого документа, оскільки селищна рада є установою, що фінансується з бюджету і відсутністю відповідних коштів у бюджеті селищної ради на 2011 рік та неможливістю використання залишків вільних коштів до прийняття сесією селищної ради відповідного рішення. Таке рішення про використання залишків могло бути прийнято тільки на наступній сесії після затвердження бюджету Гусятинської селищної ради.

Ухвалою господарського суду від 15.03.2011 року призначено судове засідання для розгляду скарги Гусятинської селищної ради о 16 годині 25 березня 2011 року.

Підрозділ примусового виконання рішень Відділу ДВС Головного управління юстиції у Тернопільській області заперечує вимоги повністю і вважає їх безпідставними та такими, що не підлягають до задоволення.

В судовому засіданні оголошувалася перерва до 16 годин 12 квітня 2011 року ; 10 год. 40 хв. 29 квітня 2011 року в порядку статті 77 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника скаржника та Підрозділу примусового виконання рішень відділу ДВС Головного управління юстиції у Тернопільській області суд встановив наступне:

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 02.11.2010 р. у справі №10/44-729 задоволено позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Гусятинська пересувна механізована колона", смт. Гусятин, вул. Б.Лепкого, 42 Тернопільської області та стягнено з Гусятинської селищної ради, смт. Гусятин, вул. Пушкіна, 1 Тернопільської області, код ЄДРПОУ 04396391- 140 734,00 грн. різниці в затверджених розмірах тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення, вивезення та знешкодження твердих побутових відходів,1 407,34 грн. в повернення сплаченого державного мита; 236 грн. за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 21 грудня 2010 року рішення господарського суду Тернопільської області від 02.11. 2010 року залишено без змін, апеляційну скаргу Гусятинської селищної ради -без задоволення.

21 грудня 2010 року на виконання вищезазначеного рішення суду, господарським судом Тернопільської області видано відповідний наказ про примусове виконання рішення.

Відповідно до ч. 5 статті 124 Конституції України , а також статті 115 Господарського процесуального кодексу України судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України.

У разі порушення відповідачем вказаної норми рішення виконуються у порядку, встановленому Законом України В« Про виконавче провадження".

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів ( посадових осіб ) -це сукупність дій органів і посадових осіб , зазначених у цьому Законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів , які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим законом та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню ( стаття 1 Закону України "Про виконавче провадження").

Відповідно до статті 2 Закону України В«Про виконавче провадженняВ« примусове виконання рішень в Україні покладається на державну виконавчу службу. Інші органи, організації і посадові особи здійснюють виконавчі дії у випадках, передбачених цим Законом, у тому числі відповідно до статті 6 цього Закону на вимогу чи за дорученням державного виконавця.

Державний виконавець зобов'язаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених цим Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії ( ч. 1 статті 5 Закону ).

Відповідно до змісту ст. 7 Закону державний виконавець зобов'язаний використовувати надані йому права у точній відповідності із законом і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.

У судовому засіданні встановлено, що 26.01.2011 року державним виконавцем Підрозділу примусового виконання рішень Відділу ДВС Головного управління юстиції у Тернопільській області ОСОБА_2 було винесено Постанову ВП № 23916924 про відкриття виконавчого провадження по виконанню наказу господарського суду № 10/44-729 від 21.12.2010 року .

Пунктом 2 Постанови встановлено Боржнику строк добровільного виконання : до 7( семи ) днів.

Статтею 27 Закону України В«Про виконавче провадженняВ« встановлено, що копії постанов державного виконавця та інші документи виконавчого провадження, які повинні бути доведені до відома сторін надсилаються адресатам із супровідними листами простою кореспонденцією.

Державний виконавець , починаючи виконувати рішення, повинен пересвідчитися, чи отримана боржником копія постанови про відкриття виконавчого провадження і чи здійснені ним дії, спрямовані на добровільне виконання рішення у встановлений постановою строк.

У разі, якщо копія постанови про відкриття виконавчого провадження одержана боржником несвоєчасно, внаслідок чого боржник був позбавлений можливості добровільно виконати рішення у встановлений державним виконавцем строк , за письмового заявою боржника при підтвердженні факту несвоєчасного одержання вказаної постанови державний виконавець відкладає провадження виконавчих дій у порядку, встановленому ст. 32 цього ж Закону, та поновлює боржнику строк для добровільного виконання рішення ( стаття 30 Закону України"Про виконавче провадження").

Підрозділ примусового виконання рішень Відділу ДВС Головного управління юстиції у Тернопільській області виконало приписи ст. 27 Закону, і направило Гусятинській селищній раді листа № 1196/12-12/3 про відкриття виконавчого провадження та направила простою кореспонденцією постанову від 26.01.2011 року.

Постанова про відкриття виконавчого провадження отримана Гусятинською селищною радою 03.02.2011 року, про що свідчить відмітка на листі ( вх. № 51 01-14 від 03.02.2011 року та резолюція на листі Гусятинського селищного голови 03.02.2011 року).

Як вбачається з заяви стягувача 10.03.2011 року Гусятинська селищна рада звернулася до Підрозділу примусового виконання рішень Відділу ДВС Головного управління юстиції у Тернопільські області з листом № 61 ( копія знаходиться в матеріалах справи ) про відстрочку виконання Постанови або відтермінування стягнення боргу в рівних частинах з 01 лютого до 01 червня 2011 року, у зв'язку з відсутністю коштів передбачених у селищному бюджеті на 2011 рік, що не дає можливості виконати наказ господарського суду.

Статтею 33 Закону України "Про виконавче провадження", статтею 121 ГПК України встановлено, що за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, державний виконавець за власною ініціативою або за заявою сторін, а також самі сторони мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання.

Отже, лише суд, який видав виконавчий документ наділений повноваженнями відстрочити або розстрочити виконання рішення і правом на звернення до суду з відповідною заявою наділені як державний виконавець так і сторони.

У судовому засіданні встановлено, що ні державний виконавець, ні боржник не зверталися до суду з заявою про розстрочку виконання рішення господарського суду від 02.11.2010 року у справі № 10/44-729 .

Відповідно до ч.2 ст. 9 Закону виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів або з бюджетів установ, здійснюється органами Державного казначейства України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України ; механізм виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевого бюджетів або бюджетних установ, шляхом безспірного списання, у тому числі з реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства , що прийняті судовими та іншими державними органами ( посадовими особами ), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення визначено Постановою Кабінету Міністрів України № 609 від 09.07.2008 року "Про затвердження порядку виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ".

Даний Порядок, зокрема, передбачає як добровільне виконання рішення суду так і пред'явлення до виконання постанови про стягнення виконавчого збору.

Так , п. 17 Порядку визначено, що платіжну вимогу та супровідні документи ( оригінали виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14) , та за наявності копії рішення державного органу ) стягував ( орган ДВС ) подає органу Державного казначейства, який обслуговує боржника.

Платіжна вимога оформлюється у трьох примірниках згідно з вимогами Національного банку до заповнення реквізитів розрахункових документів .( п. 18 Порядку ).

Документи, необхідні для безспірного списання коштів що надійшли до органу Державного казначейства, реєструються у відповідному журналі ( п. 22 Порядку ).

Підрозділ примусового виконання рішень Відділу ДВС надав суду Постанову від 09.02.2011 року, якою старшим державним виконавцем Мулик П.І. було накладено арешт на кошти в сумі 142 377,34 грн., що належать Гусятинській селищній раді , що зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться в УДК у Гусятинському районі ЄДРПОУ 04396391, МФО 838012 . Листом № 3030/12-12 від 09.02.2011 року Підрозділ направив листа УДК у Гусятинському районі.

У судовому засіданні встановлено, що 04 березня 2011 року Гусятинська селищна рада на своєму засіданні прийняла рішення № 102 та вирішила направити кошти на примусове виконання Наказу Підрозділу примусового виконання рішень Відділу ДВС Головного управління юстиції у Тернопільській області № 10/44-729 від 21.12.2010 року в сумі 142 377,34 грн.

16 березня 2011 року Гусятинська селищна рада платіжним дорученням № 142 ( копія знаходиться в матеріалах справи ) перерахувала на рахунок ТзОВ "Гусятинська ПМК" 142 377,34 грн. боргу.

У призначенні платежу вказано: "Оплата згідно рішення господарського суду Тернопільської області, справа № 10/44-729 від 02.11.2010 року".

Отже, борг було самостійно сплачено Гусятинською селищною радою 16.03.2011 року, про свідчить Платіжне доручення № 142 від 16.03.2011 року, а постанову про стягнення виконавчого збору органами ВДВС було винесено 03.03.2011 року ( до закінчення виконавчого провадження ).

Згідно статті 28 Закону України "Про виконавче провадження" у разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом. У разі невиконання боржником у той самий строк рішення немайнового характеру виконавчий збір стягується в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника - фізичної особи і в розмірі вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника - юридичної особи. У зазначених розмірах виконавчий збір стягується з боржника також у разі повернення виконавчого документа без виконання за письмовою заявою стягувача та у разі самостійного виконання боржником рішення після початку його примусового виконання, зокрема шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок стягувача. Постанова про стягнення виконавчого збору може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.

для обґрунтованого стягнення виконавчого збору необхідно простежити процедуру виконавчого провадження для визначення моменту стягнення виконавчого збору державним виконавцем та враховувати тісний зв'язок між добровільним невиконанням рішення та стягненням виконавчого збору.

Пунктом 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 N 14 ( 11-311/657-1755 ) "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження" встановлено, що витрати виконавчого провадження та виконавчий збір відповідно до статей 45, 46 Закону N 606-XIV ( 606-14 ) стягуються за постановою державного виконавця з боржника, якщо останній не виконав рішення добровільно в установлений для цього строк і воно було виконано примусово.

Отже, виконавчий збір стягується виходячи з фактично стягненої органом державної виконавчої служби, суми.

Витрати виконавчого провадження та виконавчий збір стягується за постановою державного виконавця з боржника, якщо останній не виконав рішення добровільно у встановлений для цього строк і воно було виконане примусово.

Тобто, для стягнення з боржника виконавчого збору необхідна наявність двох передумов, а саме: рішення не виконане добровільно в установлений для цього строк та рішення було виконано примусово.

Такої ж правової позиції дотримується і Вищий господарський суд України, зокрема, у своїй постанові від14 липня 2010 року по справі № 11/279-08.

03.03.2011 року старшим державним виконавцем Підрозділу примусового виконання рішень ВДВС Головного управління юстиції у Тернопільській області ОСОБА_2 винесено Постанову ВП № 23916924, якою стягнуто з Гусятинської селищної ради Тернопільської області виконавчий збір у сумі 14 237,73 грн., у зв'язку з невиконанням наказу господарського суду № 10/44-729 від 21.12.2010 року у добровільному порядку.

03.03.2011 року листом № 6192 Підрозділ примусового виконання рішень Відділу ДВС направив Постанову державного виконавця про стягнення виконавчого збору Гусятинській селищній раді.

Стаття 121-2 Господарського процесуального Кодексу України передбачає, що стягувач, боржник або прокурор може звернутися з скаргою до господарського суду на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів протягом 10 днів з дня, коли дія мала бути вчинена.

Підрозділом примусового виконання рішень Відділу ДВС Головного управління юстиції у Тернопільській області не надано суду жодних доказів, які б свідчили про вчинення виконавчою службою будь-яких дій примусового характеру, направлених на виконання зазначеного вище рішення.

Зазначене свідчить, що державним виконавцем Підрозділу примусового виконання рішень Відділу ДВС Головного управління юстиції в Тернопільській області не проводилися виконавчі щодо фактичного стягнення 142377,34 грн. боргу за виконавчим документом -наказом господарського суду Тернопільської області № 10/44-729 від 21.12.2010р., а факт винесення постанови про відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на кошти боржника не утворює бази для нарахування виконавчого збору, оскільки відсутні докази примусового виконання рішення.

За таких обставин, господарський суд, враховуючи вимоги Закону України "Про виконавче провадження", п. 4.16.1 Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 74/5 від 15.12.1999 року та Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 року № 14 дійшов висновку, що дії Підрозділу примусового виконання рішень Відділу ДВС Головного управління юстиції щодо стягнення з Гусятинської селищної ради смт. Гусятин виконавчого збору в сумі 14 237,73 грн. суперечить нормам законодавства і є неправомірними .

З огляду на зазначене суд прийшов до висновку про задоволення заяви Гусятинської селищної ради про скасування постанови Підрозділу примусового виконання рішень Відділу ДВС Головного управління юстиції у Тернопільській області від про стягнення виконавчого збору в сумі 14 237,73 грн. та витрат на проведення виконавчих дій у сумі 40,00 грн.

Щодо вимоги Гусятинської селищної ради про зміну порядку та способу виконання рішення, шляхом продовження строку на добровільне виконання рішення суд зазначає наступне:

Частино другою статті 30 Закону України "Про виконавче провадження" (в редакції чинній на момент винесення постанови) встановлено, що у разі, якщо копія постанови про відкриття виконавчого провадження одержана боржником несвоєчасно, внаслідок чого боржник був позбавлений можливості добровільно виконати рішення у встановлений державним виконавцем строк, за письмовою заявою боржника при підтвердженні факту несвоєчасного одержання вказаної постанови державний виконавець відкладає провадження виконавчих дій у порядку, встановленому статтею 32 цього Закону, та поновляє боржнику строк для добровільного виконання рішення.

Отже, в силу приписів статті 30 Закону державний виконавець, а не суд, наділений повноваженнями для поновлення боржнику ( Гусятинській селищній раді ) строку для добровільного виконання рішення суду і підставою для цього повинна бути письмова заява боржника.

У судовому засіданні скаржник не надав суду доказів звернення з письмовою заявою до Підрозділу примусового виконання рішень Відділу ДВС про поновлення боржнику строку для добровільного виконання рішення.

З огляду на зазначене суд припиняє провадження у справі в цій частині в порядку статті 80 п. 1 ГПК України.

На підставі наведеного, керуючись статтями 53, 86, 121-2 Господарського процесуального кодексу України, Закону України "Про виконавче провадження", господарський суд,-

У Х В А Л И В:

1.Визнати скаргу Гусятинської селищної ради смт. Гусятин, вул. Пушкіна,1 № 60 від 12 березня 2011 року на дії Підрозділу примусового виконання рішень Відділу ДВС Головного управління юстиції в Тернопільській області по виконанню наказу господарського суду Тернопільської області від 04 лютого 2011 року по справі № 10/44-729 обґрунтованою.

2.Скасувати Постанову Підрозділу примусового виконання рішень Відділу ДВС Головного управління юстиції у Тернопільській області від 03.03.2011 року ВП № 23916924 про стягнення з Гусятинської селищної ради, смт. Гусятин, вул. Пушкіна,1 виконавчого збору у розмірі 14 237,73 грн.

3.Скасувати Постанову Підрозділу примусового виконання рішень Відділу ДВС Головного управління юстиції у Тернопільської області від 03.03.2011 року ВП № 23916924 про стягнення з Гусятинської селищної ради смт. Гусятин вул. Пушкіна,1 витрат на проведення виконавчих дій у сумі 40,00 грн.

4.В частині продовження строку на добровільне виконання рішення -провадження припинити.

5.Ухвалу направити сторонам по справі та Підрозділу примусового виконання рішень Відділу Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Тернопільській області, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8.

Суддя М.Є. Півторак

Дата ухвалення рішення 29.04.2011
Зареєстровано 21.09.2015
Оприлюднено 25.09.2015

Судовий реєстр по справі 10/44-729

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.08.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.08.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.04.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 15.03.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 25.06.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 07.05.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону