ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України

31.08.2011 р. справа №23/82

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:ОСОБА_1, суддівОСОБА_2, ОСОБА_3 за участю представників сторін: від позивача:ОСОБА_4 -за дов., ОСОБА_5 - за дов., від відповідача: від скаржника-2:ОСОБА_6 - за дов., ОСОБА_7 - за дов., розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу 1) Державного підприємства В»МакіїввантажтрансВ» м. Макіївка Донецької області; 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Макіївпромтранс" м.Макіївка Донецької області на рішення господарського судуДонецької області від 11.07.2011 року по справі№23/82 (суддя Забарющий М.І.) за позовомДержавного підприємства В»МакіїввантажтрансВ» м. Макіївка Донецької області до Державного підприємства В»МакіїввугілляВ» м. Макіївка Донецької області простягнення 8 314 016, 04 грн.

Державне підприємство В»МакіїввантажтрансВ» м. Макіївка Донецької області (далі - ДП В»МакіїввантажтрансВ» ) звернулося до господарського суду Донецької області з позовом до Державного підприємства В»МакіїввугілляВ» м. Макіївка Донецької області (далі -ДП В»МакіїввугілляВ» ) про стягнення 6 404 807, 54 грн. інфляції та 1 909 208, 50 грн. 3% річних.

До господарського суду Донецької області 30.06.2011р. надійшла заява товариства з обмеженою відповідальністю „МакіївпромтрансВ» м. Макіївка Донецької області (далі -ТОВ „МакіївпромтрансВ» ) про заміну сторони (а.с.44-46), в якій заявник просить суд замінити позивача - ДП „МакіїввантажтрансВ» , на ТОВ „МакіївпромтрансВ» в зв'язку з тим, що право вимоги виконання зобов'язань за договором №102/17 від 02.01.07р. передано останньому як новому кредиторові на підставі договору про відступлення права вимоги від 01.07.09р., укладеного між ДП „МакіїввантажтрансВ» та ТОВ „МакіївпромтрансВ» .

Ухвалою від 06.07.2011 року по справі №23/82 суд першої інстанції відмовив в задоволенні вищевказаної заяви про заміну позивача.

Рішенням господарського суду Донецької області від 11.07.2011 року по справі №23/82 у задоволенні позовних вимог ДП В»МакіїввантажтрансВ» до ДП В»МакіїввугілляВ» відмовлено з підстав недоведеності наявності боргу в сумі 45 104 278,47 грн., на який нараховано інфляційні та 3%річних (предмет даного спору).

Позивач з прийнятим рішенням суду першої інстанції не погодився і подав апеляційну скаргу, в якій просить його скасувати як таке, що прийнято з порушенням норм як матеріального, так і процесуального права, та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

Свої апеляційні вимоги заявник мотивує тим, що безспірним доказом наявності заборгованості в сумі 45 104 278,47грн., на яку нараховано інфляційні та 3%річних, які є предметом даного спору, є рішення суду від 17.12.08р. по справі №17/173, тому цей факт в силу приписів ст.35 ГПК України доведенню не підлягає.

Крім того, в апеляційній скарзі позивач висловлює свої заперечення на ухвалу від 06.07.2011 року по справі №23/82 про відмову у задоволенні клопотання про заміні позивача, яка, на його думку, не відповідає вимогам господарсько-процесуального законодавства, оскільки за приписами ст.25 ГПК України (в редакції, яка діє з 11.06.11р.) у разі заміни кредитора в зобов'язанні господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони на будь-якій стадії судового процесу.

ТОВ "Макіївпромтранс", яке не є учасником судового процесу в даній справі, подало також апеляційну скаргу, в якій, згідно остаточних апеляційних вимог, просить скасувати ухвалу від 06.07.2011 року та рішення від 11.07.11р. по справі №23/82 як такі, що прийняті з порушенням норм як матеріального, так і процесуального права, та прийняти нове рішення, яким замінити позивача на ТОВ «Макіївпромтранс» та задовольнити на його користь позовні вимоги в повному обсязі.

Доводи апеляційної скарги ТОВ "Макіївпромтранс" аналогічні правовій позиції позивача, викладеній в його апеляційній скарзі.

В судовому засіданні представники сторін, ТОВ "Макіївпромтранс" висловилися на підтримку своїх доводів та заперечень.

Представник відповідача в ході судового засідання про згоду з оскарженими судовими актами, оскільки вважає їх законними та обґрунтованими, а доводи апеляційних скарг - безпідставними.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, ТОВ "Макіївпромтранс", Донецький апеляційний господарський суд, -

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів справи вбачається, що рішенням господарського суду Донецької області від 17.12.2008р. по справі 17/173 позовні вимоги ДП В»МакіїввантажтрансВ» до ДП В»МакіїввугілляВ» про стягнення заборгованості у розмірі 51'744'853,67 грн. задоволено та стягнуто з відповідача на користь позивача суму основного боргу 45 151 280,23 грн., суму інфляції - 5 718 860,68грн. та 3% річних - 874 712,76грн.

Вищевказане рішення виконано відповідачем частково в сумі 47 001,76грн., шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог ( лист №04-19/60 від 30.01.09р., №04-19/61 від 30.01.09р.: а.с.20,21).

У зв'язку із невиконанням своїх зобов'язань та несплатою суми боргу в повному обсязі, позивач звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача про стягнення 6 404 807, 54 грн. інфляції та 1 909 208, 50 грн. 3% річних, у задоволенні якого рішенням від 11.07.2011 року по справі №23/82 відмовлено.

Відповідно до ст.101 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги та перевіряє оскаржене рішення у повному обсязі.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази в їх сукупності, з урахуванням пояснень представників сторін, колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду дійшла висновку, що оскаржуване рішення не підлягає скасуванню з наступних підстав.

Предметом даного спору є стягнення інфляційних втрат в сумі 6 404 807, 54 грн. та 3% річних в розмірі 1 909 208, 50 грн., нарахованих за період з 01.01.10р. по 30.05.11р. на суму заборгованості в розмірі 45104278,47грн. (за вирахуванням сплаченої частки), яка стягнута судом в рамках справи №17/173.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції керувався недоведеністю факту наявності боргу в сумі 45 104 278,47 грн., а тому недоведеністю позовних вимог про стягнення інфляційних втрат та 3% річних, які є похідними від вказаної суми боргу.

Колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду погоджується з висновком суду першої інстанції щодо відмови в задоволенні позовних вимог, однак з інших мотивів.

Відповідно до ст.2 ГПК України, господарський суд порушує справи за позовними заявами, зокрема, підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

Однак, позивач в порушення вищевказаної статті не довів, що на момент звернення до суду з позовом про стягнення 6 404 807, 54 грн. інфляції та 1 909 208, 50 грн. 3% річних його право було порушено відповідачем шляхом неналежного виконання за договором №102/17 від 02.01.07р. зобов'язання з оплати наданих транспортних послуг.

Як свідчать матеріали справи, між ТОВ "Макіївпромтранс" (цесіонарій) та ДП В»МакіїввантажтрансВ» (цедент) - 01.07.2009 року укладено договір відступлення права вимоги (а.с.52), відповідно до п.1.1 якого цедент відступає цесіонарієві, а цесіонарій набуває право вимоги, належне цедентові, і стає кредитором за договором №102/17 від 02.01.07р. на транспортне обслуговування відокремлених підрозділів, які входять до складу ДП «Макіїввугілля», між цедентом і ДП «Макіїввугілля».

За цим договором цесонарій набуває право вимоги від боржника належного виконання обов'язків по оплаті основної суми заборгованості за транспортне обслуговування, а у випадку невиконання даного зобов'язання - право стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій, в т.ч. збитків, нанесених невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань боржника, а також 3% річних та індексу інфляції в розумінні ст.625 Цивільного кодексу України (п.3 договору відступлення права вимоги).

За приписами статті 512 Цивільного кодексу України передбачені підстави заміни кредитора у зобов'язанні та встановлено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) (пункт 1 частини 1 вказаної норми).

Відповідно до статті 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, відповідно до ст.512 ЦК України відбулася заміна кредитора у договорі №102/17 від 02.01.07р. і право вимагати виконання зобов'язань за цим договором перейшло до нового кредитора - ТОВ "Макіївпромтранс", в силу чого останній має право звернутися за захистом порушеного права до господарського суду з відповідним позовом.

За таких обставин, рішення господарського суду Донецької області від 11.07.2011 року по справі №23/82 щодо відмови ДП В»МакіїввантажтрансВ» в задоволенні позову про стягнення 6 404 807, 54 грн. інфляції та 1 909 208, 50 грн. 3% річних є законним з підстав, викладених в цій постанові.

Клопотання ТОВ "Макіївпромтранс" про процесуальне правонаступництво ДП В»МакіїввантажтрансВ» на ТОВ "Макіївпромтранс" правомірно залишено судом першої інстанції без задоволення з врахуванням того, що воно відбулося шляхом заміни сторони в зобов'язанні до звернення ДП В»МакіїввантажтрансВ» з позовом до суду, а не в процесі розгляду спору. Тому колегія суддів апеляційної інстанції вважає, що підстави для скасування ухвали господарського суду Донецької області від 06.07.11р. по справі №23/82 відсутні.

На підставі вищевикладеного, судова колегія приходить до висновку, що рішення господарського суду Донецької області від 11.07.2011 року по справі №23/82 скасуванню не підлягає з мотивів, викладених в цій постанові.

Відповідно до ст.49 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати за подання апеляційних скарг відносяться на скаржників.

Керуючись ст. ст. 43, 49, 99, 101, 102, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Донецький апеляційний господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційні скарги Державного підприємства В»МакіїввантажтрансВ» м. Макіївка Донецької області та товариства з обмеженою відповідальністю "Макіївпромтранс" м.Макіївка Донецької області - залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Донецької області від 11.07.2011 року по справі №23/82 - залишити без змін з мотивів, викладених в цій постанові.

Головуючий О.А. Скакун

Судді: О.Є.Донець

ОСОБА_3

Надруковано: 6 прим.

1. позивачу

2. відповідачу

3. у справу

4. апеляційному суду

5.ГСДО

6. ТОВ "Макіївпромтранс"

Дата ухвалення рішення 31.08.2011
Зареєстровано 02.10.2015
Оприлюднено 07.10.2015

Судовий реєстр по справі 23/82

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.12.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.11.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 12.06.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.05.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.04.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.02.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.02.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.04.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.12.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 27.10.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.07.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 11.07.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.07.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.06.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.06.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 03.06.2011 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 23/82

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону