Ухвала
від 06.12.2017 по справі 23/82
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, телефон 096-068-16-02

У Х В А Л А

07.12.2017р.                     Справа № 23/82                     

          Господарський суд Донецької області у складі судді Мельниченко Ю.С., при секретарі судового засідання Грабчаку Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву №01-10-232 від 15.11.2017р. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області в особі Донецького міського відділення у Кіровському районі Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, м. Слов'янськ, Донецька область

про заміну сторони у виконавчому провадженні, -

по справі за позовом: Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Кіровському районі м. Донецька, м. Донецьк

до відповідача: Державного підприємства ”Донецька вугільна енергетична компанія” (відокремлений підрозділ ”Шахта ”Лідіївка”), м. Донецьк

про стягнення 71 966 грн. 46 коп.

За участю представників сторін:

від позивача: представник не з'явився.

від відповідача: представник не з'явився.

від заявника: представник не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Донецької області від 30.03.2007р. позовні вимоги Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Кіровському районі м.Донецька задоволено.

Стягнуто з державного підприємства ”Донецька вугільна енергетична компанія” на користь Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Кіровському районі м. Донецька - заборгованість по сплаті страхових внесків 71 966 грн. 46 коп.

03.05.2007р. на виконання вищевказаної постанови видано виконавчий лист.

12.08.2016р. до господарського суду Донецької області надійшла заява № 01-10-443Р від 27.07.2016р. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Кіровському районі м. Донецька, про видачу дублікату виконавчого листа.

У зв'язку з призначенням судді Заборющего М.І. на посаду судді господарського суду Дніпропетровської області, для розгляду вказаної заяви проведено повторний автоматичний розподіл справи №23/82. Протоколом автоматизованого визначення складу від 05.05.2016р. призначено суддю Мельниченко Ю.С.

22.11.2017р. до господарського суду Донецької області надійшла заява №01-10-232 від 15.11.2017р. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області в особі Донецького міського відділення у Кіровському районі Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, м. Слов'янськ, Донецька область про заміну сторони у виконавчому провадженні з примусового виконання постанови господарського суду Донецької області від 30.03.2007р. по справі № 23/82.

Заява обґрунтована фактом припинення юридичної особи – Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Кіровському районі м. Донецька шляхом реорганізації, правонаступником якої є Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Донецькій області.

Ухвалою суду від 27.11.2017р. вищезазначену заяву призначено до розгляду в судовому засіданні на 07.12.2017р.

Представники заявника, стягувача та відповідача в судове засідання не з'явились, про причини неявки не повідомили, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.

Розглянувши заяву та додані до неї матеріали, судом встановлено наступне.

Згідно з положеннями п.6 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні господарські суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України. Адміністративні справи, провадження в яких було відкрито місцевими та апеляційними господарськими судами до початку діяльності відповідного адміністративного суду, розглядаються і вирішуються цими судами відповідно до абзацу першого цього пункту.

Тобто, Прикінцеві та Перехідні положення Кодексу адміністративного судочинства України визначають розгляд, зокрема, заяв у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин або віднесені цим Кодексом до адміністративної юрисдикції, розглянуті місцевими господарськими судами, розглядаються ними у порядку встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Враховуючи, що постанову від 30.03.2007р. у справі №23/82 та виконавчий лист №23/82 від 03.05.2007р. видано господарським судом Донецької області, а також положення Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, заява Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області в особі Донецького міського відділення у Кіровському районі Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, м. Слов'янськ, Донецька область №01-10-232 від 15.11.2017р. про заміну сторони виконавчого провадження розглядається саме господарським судом Донецької області за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

Згідно п.4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” утворено Фонд соціального страхування України, реорганізувавши шляхом злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Одночасно, вказаним Законом припинено управління та відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та виконавчі дирекції відділень цього Фонду, що є юридичними особами, шляхом приєднання до робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Процедура припинення завершена шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Кіровському районі м. Донецька, м. Донецьк. Правонаступником є управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області є правонаступником Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Кіровському районі м. Донецька, що припинило свою діяльність.

Відділення є відокремленим підрозділом Управління, що створено за рішенням правління Фонду без статусу юридичної особи, має печатку із зображенням Державного гербу України та своїм найменуванням, рахунки в органах казначейства, окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

За змістом статті 512 ЦК України, статті 25 ГПК України у разі вибуття кредитора в зобов'язанні він замінюється правонаступником.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, в тому числі, правонаступництва.

Статтею 514 Цивільного кодексу України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст. 516 Цивільного кодексу України, заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідно до ст. 517 Цивільного кодексу України, первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

Відповідно до ч.5 ст.15 Закону України “Про виконавче провадження” у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Однак, докази наявності виконавчого провадження по виконанню постанови господарського суду Донецької області від 30.03.2007р. по справі № 23/82 у матеріалах справи відсутні та до заяви заявником не надані.

Згідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

За приписом статті 25 ГПК у разі, зокрема, реорганізації суб'єкта господарювання у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі його правонаступника. Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення.

Аналогічна позиція викладена в п.1.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011 “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції”.

Правонаступництвом є перехід прав і обов'язків від одного суб'єкта до іншого. Заміна кредитора у зобов'язанні допускається шляхом відступлення права вимоги на підставі правочину протягом усього часу існування зобов'язання.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ч.1 ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви б№01-10-232 від 15.11.2017р. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області в особі Донецького міського відділення у Кіровському районі Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, м. Слов'янськ, Донецька область про заміну стягувача Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Кіровському районі м. Донецька, м. Донецьк у справі № 23/82 на його правонаступника - Управлінням виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Донецькій області в особі Донецького міського відділення у Кіровському районі управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Васильківська, 16, код ЄДРПОУ 41422206).

На підставі викладеного, керуючись ч. 5 ст. 15 Закону України “Про виконавче провадження”, ст.ст. 512, 514, 516, 517 Цивільного кодексу України, ст.ст. 25, 33, 34, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд –

У Х В А Л И В:

                    Задовольнити заяву №01-10-232 від 15.11.2017р. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області в особі Донецького міського відділення у Кіровському районі Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, м. Слов'янськ, Донецька область про заміну сторони правонаступником у справі № 23/82.

Замінити стягувача Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Кіровському районі м. Донецька, м. Донецьк щодо виконання постанови господарського суду Донецької області від 30.03.2007р. по справі № 23/82 його правонаступником - Управлінням виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Донецькій області в особі Донецького міського відділення у Кіровському районі управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Васильківська, 16, код ЄДРПОУ 41422206).

Ухвала набрала законної сили в момент її винесення.

Суддя Ю.С. Мельниченко

          

                                         

          

                              

Дата ухвалення рішення06.12.2017
Оприлюднено13.12.2017

Судовий реєстр по справі —23/82

Ухвала від 06.12.2017

Господарське

Господарський суд Донецької області

Ю.С. Мельниченко

Ухвала від 26.11.2017

Господарське

Господарський суд Донецької області

Ю.С. Мельниченко

Ухвала від 25.08.2016

Господарське

Господарський суд Донецької області

Ю.С. Мельниченко

Ухвала від 26.03.2013

Господарське

Господарський суд Донецької області

Забарющий М.І.

Ухвала від 11.03.2013

Господарське

Господарський суд Донецької області

Забарющий М.І.

Ухвала від 14.06.2016

Господарське

Господарський суд Донецької області

Ю.С. Мельниченко

Ухвала від 05.05.2016

Господарське

Господарський суд Донецької області

Ю.С. Мельниченко

Постанова від 30.08.2011

Господарське

Донецький апеляційний господарський суд

Скакун О.А.

Ухвала від 26.10.2011

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Ореховська О.О.

Постанова від 11.06.2013

Господарське

Донецький апеляційний господарський суд

Манжур В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні