ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 172/1216/13-ц

Провадження № 2/172/498/13

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.10.2013 року Васильківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

судді Ушакової Н.Є.

при секретарі - Сергійчик Л.М.

розглянувши у судовому засіданні в сел. Васильківка цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», представника позивача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «Вердикт» до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 «Про стягнення заборгованості в розмірі 730 303грн.94коп.»,-

В С Т А Н О В И В :

29 серпня 2013 року до Васильківського районного суду Дніпропетровської області надійшов вищевказаний позов, з якого вбачається, що 30.09.2008 року МІЖ АКІБ «УКРСИББАНК», який в подальшому змінив назву на ПАТ «УКРСИББАНК» та ОСОБА_2, було укладено Договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11399928000, згідно якого відповідачу було надано кредит у розмірі 77600,00 доларів США з кінцевим терміном повернення 29.09.2015 року та з оплатою 14,50% річних за користування кредитом.

За умовами кредитного договору, позичальник зобов'язується своєчасно сплачувати на користь Банку проценти за користування кредитом за весь строк фактичного користування кредитом, здійснювати погашення заборгованості за кредитом згідно графіку погашення заборгованості шляхом внесення коштів щомісяця на рахунок, вказаний у договорі, сплачувати щомісяця проценти за користування кредитом на рахунок нарахованих відсотків.

Однак, позичальник умови договору не виконав, суму заборгованості та проценти за користування кредитом на користь Банку не повернув.

В забезпечення усіх грошових зобов'язань за Договір про надання споживчого кредиту№11399928000 від 30.09.2008 року між Акціонерним інноваційним комерційним банком «Укрсиббанк», яке в свою чергу змінило своє найменування на ПАТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_3 30.09.2008 року укладено Договір поруки №232025.

В забезпечення усіх грошових зобов'язань за Договір про надання споживчого кредиту №11399928000 від 30.09.2008 року між Акціонерним інноваційним комерційним банком «Укрсиббанк», яке в свою чергу змінило своє найменування на ПАТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_4, 30.09.2008 року укладено Договір поруки №232028.

Відповідно до умов Договору порукиШевцов Л.М. та ОСОБА_4, як поручителі, поручаються за виконання ОСОБА_2 обов'язків, які виникли на підставі договору.

Внаслідок порушення виконання зобов'язань станом на 19.03.2013 року у боржника утворилась заборгованість у загальному розмірі 91367,94 доларів США, що згідно курсу Національного Банку України складає 730303,94 грн., з яких:

-64366,74 долларів США, що в еквіваленті складає 514483,35 грн.-заборгованість за кредитом;

-277001,20 доларів США, що в еквіваленті складає 215820,59грн.-заборговансіть по процентам за користування кредитом.

08.12.2011 року своє право вимоги, що виникло з кредитного договору у Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», останнім передано Публічному акціонерному товариству «дельта ОСОБА_5»(що підтверджується Договором купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08.12.2011 року), інтереси якого представляє на підставі довіреності ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Колекторська Компанія «Вердикт».

Таким чином у Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» існують всі підстави для стягнення заборгованості.

Просили суд:

1)стягнути солідарно з ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» заборгованість за кредитним зобов'язанням в розмірі 730303,94грн.;

2) судові витрати покласти на відповідачів.

До початку слухання справи від представника за довіреністю ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю за довіреністю ОСОБА_5надійшла заява, про слухання справи у відсутність представника.

Відповідачі у судове засідання не з'явились, були належним чином повідомлені про дату та час слухання справи, про причини неявки суд не повідомили.

На підставі ч.2 ст.158 ЦПК України розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, тому на підставі ч.2 ст.197 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку, що позов підлягає задоволенню.

30.09.2008 року МІЖ АКІБ «УКРСИББАНК», який в подальшому змінив назву на ПАТ «УКРСИББАНК» та ОСОБА_2, було укладено Договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11399928000, згідно якого відповідачу було надано кредит у розмірі 77600,00 доларів США з кінцевим терміном повернення 29.09.2015 року та з оплатою 14,50% річних за користування кредитом(а.с.7-8).

До матеріалів справи долучений графік погашення кредиту ОСОБА_2 (додаток №1 до Договору про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу( з Правилами)№11399928000 від 30 вересня 2008 року)(а.с.9-11).

Між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» та ОСОБА_2 31 липня 2009 року була укладена додаткова угода №2 до Договору про надання споживчого кредиту №11399928000(а.с.12).

До матеріалів справи долучений графік погашення кредиту ОСОБА_2 (додаток №1 до Додаткової угоди №2 до Договору про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу( з Правилами)№11399928000 від 30 вересня 2008 року)(а.с.13-14).

Між Акціонерним комерційним інноваційним банком «Укрссиббанк» та ОСОБА_3 30.09.2008 року був укладений договір поруки №232025. ОСОБА_3 зобов'язався відповідати перед банком за виконання ОСОБА_2 усіх його зобов'язань перед Банком, що виникли з Договору про надання споживчого кредиту №11399928000 від 30.09.2008 року(а.с.15-17).

Між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» та ОСОБА_4 30.09.2008 року був укладений договір поруки №232028. ОСОБА_4 зобов'язався відповідати перед банком за виконання ОСОБА_2 усіх його зобов'язань перед Банком, що виникли з Договору про надання споживчого кредиту №11399928000 від 30.09.2008 року(а.с.18-20).

До матеріалів цивільної справи долучена виписка по кредитному договору ОСОБА_2 за період з 30.09.2008 року по 02.03.2012 року(а.с.27-32).

ОСОБА_2 була подана 30 вересня 2008 року заява на видачу готівки в розмірі 77600.00 доларів США(екв. у гривнях-377213.60)(а.с.33).

До матеріалів цивільної справи долучений акт прийому -передачі Документації за Договором купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08.12.2011 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк»(а.с.34).

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №480365 ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «Вердикт», має ідентифікаційний код юридичної особи 36698209, місцезнаходження юридичної особи-04073, м. Київ, Московський проспект,9, Б/Ц «Форум парк плаза», корпус 4-А, офіс 502, місце проведення державної реєстрації-Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація, дата проведення державної реєстрації-24.09.2009 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців-1 069 102 0000 025123(а.с.35).

До матеріалів цивільної справи долучена довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «Вердикт»(а.с.36).

Між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» був укладений договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08 грудня 2011 року(а.с.37-40).

Між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «Вердикт» був укладений договір доручення №001 від 14 березня 2012 року(а.с.41-44).

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» уповноважило ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «Вердикт» представляти інтереси ПАТ «Дельта Банк» в органах державної влади та управління, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування, а також перед фізичними особами з приводу вирішення будь-яких питань та здійснення будь-яких не заборонених законодавством дій, спрямованих на стягнення заборгованості з фізичних осіб по кредитним договорам, укладеним з ПАТ «Дельта Банк»(а.с.45).

З наказу (з особового складу) №1/11-к від 01.04.2011 року вбачається, що з 01.04.2011 року ОСОБА_6 приступив до виконання обов'язків на посаді Директора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «Вердикт» на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Колекторська компанія «Вердикт» від 04.02.2011 року №1-02/11про призначення на посаду директора ТОВ «Колекторська компанія «Вердикт»(а.с.46).

До матеріалів цивільної справи долучений акт приймання -передачі реєстру боржників №1 від 14 березня 2012 року до Договору доручення №001 від 14 березня 2012 року та списки згрупованих рекомендованих відправлень (а.с.48-58).

З довідки наданої Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» від 19.03.2013 року вбачається, що ОСОБА_2, має заборгованість по кредитному договору №11399928002 станом на 19.03.2013 року-730303,94 грн.(а.с.59).

Згідно з ст. 553 ЦК України, поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі.

В силу ст. 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що- існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ч.1 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.

Відповідно до ст.611 ЦК України у разі порушення зобовязань настають правові наслідки встановлені договором або законом зокрема: сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно до ст.88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею документально підтверджені судові витати.

Відповідно до ст.224 ЦПК України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

На підставі ст. ст.553, 554, 512,514,525,526,530,ч.1 ст.1050,ст.611 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 60, 88, 208 -215,224 ЦПК України суд,-

В И Р І Ш И В :

1.Позов Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», представника позивача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «Вердикт» до ОСОБА_2, ОСОБА_3, мудрак ОСОБА_7 «Про стягнення заборгованості в розмірі 730303грн.94коп.»- задовольнити.

2. Стягнути солідарно з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь Публічного акціонерного товариства «дельта ОСОБА_5»(01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б, ЄДРПОУ 34947020)заборгованість за кредитним зобов'язанням в розмірі 730303,94грн.

3. Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь Публічного акціонерного товариства «дельта ОСОБА_5»(01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б, ЄДРПОУ 34947020) судові витрати в розмірі 3441 грн.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом 10 днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії.

Суддя :

Дата ухвалення рішення 28.10.2013
Зареєстровано 23.06.2016
Оприлюднено 29.06.2016

Судовий реєстр по справі 172/1216/13-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.02.2021 Васильківський районний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 12.10.2020 Васильківський районний суд Дніпропетровської області Цивільне
Рішення від 28.10.2013 Васильківський районний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 09.10.2013 Васильківський районний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 21.08.2013 Васильківський районний суд Дніпропетровської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 172/1216/13-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону