ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2016 року № 813/399/16

Львівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Гулкевич І.З,

секретар судового засідання Іванес Х.О.

за участю представника позивача Шимчишина І.С., представника відповідача Чубак Н.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Львові адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Приватбуд Плюс» до Державної податкової інспекції у Галицькому районі м. Львова Головного управління ДФС у Львівській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватбуд Плюс» звернулося у Львівський окружний адміністративний суд з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Галицькому районі м. Львова Головного управління ДФС у Львівській області та просить суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення № 0000072202, № 0000062202, № 0000052202 від 01.02.2016 року.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що висновки відповідача про порушення податкового законодавства, які викладені в акті, зроблено безпідставно та неправомірно, немає правових підстав стверджувати про порушення позивачем вимог діючого законодавства.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав, з підстав наведених у позовній заяві, просить позов задовольнити повністю.

Представник відповідача в судовому засіданні щодо позовних вимог заперечила, надала суду письмові заперечення, на підставі яких просить в задоволені позову відмовити повністю.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі факти, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для вирішення спору по суті, суд встановив наступні обставини та надав їм правову оцінку.

Судом з матеріалів справи встановлено, що наказом №631 від 08.12.2015 року призначено документальну позапланову виїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «Приватбуд Плюс».

Державною податковою інспекцією у Галицькому районі м. Львова Головного управління ДФС у Львівській області проведено документальну позапланову виїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «Приватбуд Плюс», код за ЄДРПОУ 38057137 з питань дотримання податкового законодавства по взаєморозрахунках із ПП «Хімінвест» (ЄДРПОУ 32424590) за травень 2015 року, а також документальне підтвердження використання у власній господарській діяльності товарів (робіт, послуг) чи подальшу реалізацію цих товарів (робіт, послуг) отриманих від ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424550)». За результатами перевірки складено акт №2302/13-04-22-00/38057137 від 21 грудня 2015 року.

На діставі акту перевірки, податковим органом винесено податкове повідомлення-рішення від 01.02.2016р. № 0000072202 , яким зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість у розмірі 68381,00 грн., податкове повідомлення-рішення від 01.02.2016р. № 0000062202, яким застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 510,00 грн., податкове повідомлення-рішення від 01.02.2016р. № 0000052202 , яким збільшено суму грошового зобов'язання по податку на додану вартість на суму 74342,00 грн.

Не погоджуючись з прийнятими податковими повідомленнями-рішеннями позивач звернувся до суду за захистом своїх прав.

При прийнятті рішення суд виходить з наступного.

Судом встановлено, що 18.05.2013 р. між позивачем (Генпідрядником) та ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» (Замовник) укладено договір № 18/05/13-Б ген підряду на капітальне будівництво. Відповідно до вимог п.2.1 - за даним договором Генпідрядник, за завданням Замовника, відповідно до Проектної документації, інших умов договору, вимог чинного законодавства України та державних будівельних норм та правил, що діють в Україні, на свій ризик зобов'язується виконати та здати Замовнику у визначені Договором терміни (строки) повний комплекс робіт із будівництва Об'єкту (крім робіт, вказаних у п.2.1.2). Відповідно до п.1.1.17 Договору, - об'єкт - багатоповерховий житловий будинок по вул. Бережанська 54, »а» у м. Львові.

У відповідності до вимог п.7.2.2 договору, Генпідрядник (позивач) має право залучати для виконання певних обсягів робіт субпідрядні організації, зі збереженням за собою відповідальності перед Замовником за неналежне виконання робіт субпідрядною організацією та подальшу здачу закінченого будівництвом об'єкта на експлуатацію.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до п.7.2.2, останній на власний ризик, залишаючи за собою обов'язок відповідальності за Замовником, уклав 30.01.2015р. договір підряду № 02/2015-Б з ПП «Хімінвест». Відповідно до п.1.1. - ПП «Хімінвест», як підрядник по договору, зобов'язується на свій ризик, власними і залученими силами та засобами виконати загально-будівельні та інші роботи по будівництву багатоквартирного житлового будинку по вул. Бережанській, 54 у м. Львові за завданням Замовника (позивача по справі),а Замовник зобов'язується надати Підряднику фронт робіт (будівельний майданчик), забезпечити своєчасне фінансування робіт, прийняти виконані роботи і повністю сплатити їх вартість Підряднику.

Судом встановлено, що задекларована ним сума податкового кредиту по ПДВ підтверджується податковою накладною, від 29.05.2015р. № 194, відповідно до якої загальна сума з ПДВ складає 707652,06 грн., сума ПДВ складає 117942,01 грн. Дана податкова накладна виписана саме ПП «Хімінвест», яке відповідно заявлену суму включило собі до податкового зобов'язання по ПДВ. Крім цього, вищезгадана податкова накладна відображена в реєстрі виписаних та отриманих податкових накладних позивача за травень 2015 року, розрахунки між сторонами відображено по картці рахунку 631 за травень 2015 року та оборотно-сальдовій відомості.

Вищезгадана операція між позивачем та контрагентом ПП «Хімінвест» на підставі вищезгаданих бухгалтерських документів відображена в декларації по ПДВ за травень 2015 року.

Крім цього, в обґрунтування свої позовних вимог, позивач посилається на те, що в податковому обліку відображена дана операція підтверджується не лише необхідними первинними документами, але і фактичними обставинами. Оскільки відповідно до актів № 1 за травень 2015 року, акта № 2 за травень 2015 року та акта № 3 за травень 2015 року, роботи по будівництву багатоквартирного житлового будинку по вул. Бережанській, 54 у м. Львова перевірено Замовником будівництва - ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал», із зазначенням виду робіт та вартості таких робіт. По результатах робіт між Замовником - ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» та Генпідрядником - ТОВ «Приватбуд Плюс» підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат за травень 2015 року. Взаєморозрахунки відображено в оборотно-сальдовій відомості по рахунку 361 за травень 2015 року, та проведено на підставі податкових накладних, які вже виписані позивачем - ТОВ «Приватбуд Плюс» Замовнику ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал».

Відповідно до вимог п.75.1 ст.75 ПК України, - контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Порядок проведення документальних позапланових перевірок передбачений статтею 78 ПК України.

Як вбачається з наказу № 631 від 08.12.2015 року «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Приватбуд Плюс», дана перевірка розпочата 08.12.2015 року (тобто з дня прийняття наказу). Підставами для проведення перевірки, виходячи з самого наказу, є вимоги пп.20.1.4 п.20.1 ст.20, пп.75.1.2 п.75.1 ст.75, пп.78.1.1 п.78.1 ст.78, абз.2 п.78.2 ст.78 п.82.2 ст.82 ПК України.

Щодо підстав для проведення документальної позапланової виїзної перевірки, суд відзначає про те, що відповідно до вимог п.78.1 - документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: п.78.1.1. - отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Даною нормою встановлено ряд вимог, як до підстави для проведення документальної позапланової виїзної перевірки, а тому проводити перевірку на підставі саме цього пункту, можна виключно при дотриманні її умов. Так, даною нормою чітко вказано, що підставою для проведення перевірки може бути отримання податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків податкового законодавства, і перевірка повинна бути проведена протягом 10 днів.

Крім цього, податковий орган після отримання податкової інформації повинен скерувати письмовий запит платнику податків, і лише якщо останній не надасть відповідь, то проводити перевірку протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

З наказу не вбачається та не згадується про те, що відповідачем отримано будь-яку податкову інформацію. Про це згадується, лише в самому акті перевірки (стор.6 акта) при цьому вказано податкову інформацію щодо ПП «Хімінвест» (код за ЄДРПОУ 32424590) за звітний період декларування ПДВ з лютого по липень 2015р. з питань проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами-покупцями та контрагентами-постачальниками з лютого по липень 2015р.

Тобто, позивач обґрунтовано посилається на те, що відповідачем грубо порушено вимоги п.78.1.1. ПК України. Адже для проведення перевірки слід отримати податкову інформацію про порушення платником податків законодавства. В даному випадку, відповідачем отримано податкову інформацію про ПП «Хімінвест», а не про ТОВ «Приватбуд Плюс», і отримана інформація не свідчить про порушення податкового законодавства, а лише стверджує про проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами-покупцями та контрагентами-постачальниками з лютого по липень 2015р. Позивач також обґрунтовано посилається на те, що дана інформація не свідчить про порушення, адже в такому випадку, про фіксацію порушення податкового законодавства слід складати акт перевірки.

Відповідачем в порушення даної вимоги не скеровано позивачу обов'язковий письмовий запит, відповідно немає можливості стверджувати що позивач не надав на нього відповідь.

Також суд бере до уваги посилання позивача на те, що відповідачем порушено вимоги п.78.4 ст.78 ПК України, відповідно до якої передбачено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Суд звертає увагу на те, що наказ видано 08.12.2015р., перевірку розпочато цього ж дня , а саме 08.12.2015 р., вимога про надання документів датована також 08.12.2015р. При цьому, з наказу не вбачається доказів коли такий було вручено посадовим особам позивача. Розпочавши перевірку 08.12.2015р. і видавши наказ 08.12.2015р., не можна вважати, що платника податків повідомлено про перевірку до початку її проведення. Адже проведення перевірки розпочалося 08.12.2015р. коли ще не було повідомлено платника податків.

З заперечень відповідача, як і з акта перевірки, вбачається, що посадовими особами ТОВ «Приватбуд Плюс» не надано документів, які вимагались листом від 08.12.2015р. № 15700/1304-22-00 про що складено акт № 30/13-04-22-02/38057137 від 09.12.2015р. та акт № 32/13-04-22-02/38057137 від 11.12.2015р. Матеріали даної справи свідчать про те, що в основу акта перевірки та твердження відповідача про порушення податкового законодавства позивачем, є порушення вимог п.85.2 ст. 85 ПК України, а саме не надання документів.

Проте, і дане твердження відповідача не знаходить свого правового обґрунтування та не може братись судом як належний та допустимий доказ, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог п.85.2 ст85 ПК України, - платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

Дії податкового органу у випадку відмови надати документи, передбачені нормами п. 85.6 цієї ж ст.85 ПК України. Зокрема, у разі відмови платника податків або його законних представників надати копії документів посадовій (службовій) особі контролюючого органу така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його законного представника) та переліку документів, які йому запропоновано подати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) особою контролюючого органу та платником податків або його законним представником. У разі відмови платника податків або його законного представника від підписання зазначеного акта в ньому вчиняється відповідний запис.

З актів, які долучені відповідачем № 30/13-04-22-02/38057137 від 09.12.2015р. та акт № 32/13-04-22-02/38057137 від 11.12.2015р. про ненадання документів, немає відмітки про те, що дані акти підписано платником податків чи його законним представником. У разі відмови платника податків від підписання згаданих актів, в них не вчинено відповідний запис.

З огляду на це, в суду немає правових підстав стверджувати про те, що позивачу було представлено акти для підписання, як немає підстав стверджувати що такі акти позивач відмовився підписувати.

Суд відзначає і про те, що місце складання актів від 09.12.2015р. та від 11.12.2015р. вказано як вул. Героїв УПА, 73 у м. Львові. В той час дана адреса є фактичним місцезнаходженням (про що вказано в акті перевірки стор.2 акта), юридичною ж адресою позивача є м. Львів вул. Дорошенка, 29.

З поданих матеріалів відповідача, немає правових підстав стверджувати, що відповідачем вчинено належні дії щодо отримання витребовуваних документів та оформлено матеріали про ненадання таких документів у відповідності до вимог ст..85 ПК України.

Відповідно до вимог ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», - первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення; господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Пунктом 3 ст.2 цього ж Закону, визначено, що суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

Пунктами.1 та 2 статті 9 вказано, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Як свідчать матеріали справи, первинні документи, які подані позивачем, відповідають вищенаведеним вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відображають господарські операції з контрагентами.

Відповідно до ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 69, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 71 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

Таким чином, із системного аналізу вище викладених норм та з'ясованих обставин суд прийшов до висновку, що позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Приватбуд Плюс» до Державної податкової інспекції у Галицькому районі м. Львова Головного управління ДФС у Львівській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню повністю.

Згідно з ч. 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись ст.ст. 7-14, 69-71, 86, 94, 159-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення - рішення Державної податкової інспекції у Галицькому районі м. Львова Головного управління ДФС у Львівській області від 01 лютого 2016 року №0000072202, №0000062202, №0000052202.

Стягнути з Державного бюджету на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Приватбуд Плюс» (м.Львів, вул.. Героїв УПА,73 корп.4, ЄДРПОУ 38057137) судовий збір в сумі 1422,00 грн. (одна тисяча чотириста двадцять дві гривні 00 коп.).

Постанова набирає законної сили в строк та в порядку, передбаченому ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена в строк та в порядку, визначеному ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст постанови виготовлено 04 липня 2016 року.

Суддя Гулкевич І.З.

Дата ухвалення рішення 29.06.2016
Зареєстровано 05.07.2016
Оприлюднено 11.07.2016

Судовий реєстр по справі 813/399/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.05.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 10.05.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.11.2017 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 31.10.2017 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 29.06.2016 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону