ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

14.04.11 р. Справа № 16/88

Суддя господарського суду Донецької області В.В. Манжур,

при секретарі Гавриленко І.О., розглянувши матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „Текстильник-2005В» , м.Донецьк

до відповідача: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м.Донецьк

про стягнення 10731,42грн.,

За участю представників сторін :

від позивача: ОСОБА_2 - за довіреністю

від відповідача: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Ухвалою господарського суду Донецької області від 04.04.2011р. порушено провадження по справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Текстильник-2005В» , м.Донецьк до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м.Донецьк про стягнення 10731,42грн., у тому числі суми заборгованості з орендної плати в розмірі 10021,78грн., суми заборгованості з експлуатаційних витрат в розмірі 709,64грн. За вказаною позовною заявою розгляд справи призначено на 14.04.2011р. - 10год. 45хв. Судом визнано обов`язковою явку у судове засідання представників сторін, сторони у справі зобов`язані надати докази та документи, необхідні для всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи.

Представника позивача було ознайомлено з правами та обов'язками у відповідності із ст.22 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами не надавалось, на підставі чого справу було розглянуто без застосування зазначених засобів. Крім цього, роз'яснено вимоги ст.81-1 Господарського процесуального кодексу України, тому складено протокол, який долучено до матеріалів справи.

Відповідно до ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на договір оренди № 140 від 01.09.2010р., акт приймання-передачі від 01.09.2010р., договір передачі на управління, експлуатацію та обслуговування житлового фонду та прибудинкової території від 01.03.2007р., рахунки, рішення Донецької міської ради від 26.05.2006р. № 2/21, розпорядження Донецького міського голови від 16.01.2007р. № 22, наказ Управління житлового господарства Донецької міської ради від 02.02.2006р. № 25-ос, розпорядження Донецького міського голови від 01.09.10р. № 858, претензію від 03.03.2011р. № 08/2-8, розрахунок суми позовних вимог, неналежне виконання відповідачем умов договорів, з приводу чого утворилась заборгованість з орендних платежів та експлуатаційних витрат.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (серія АЕ № 730581) відповідач зареєстрований за адресою: 83053, м.Донецьк, вул.Автомобілістів, б.51А. З метою належного повідомлення відповідача про час та місце слухання справи судова кореспонденція направлялась саме за цією адресою.

Однак, Відповідач до судового засідання не з'явився, відзив на позов та витребувані документи не надав, хоча був повідомлений про слухання справи належним чином, про що свідчать поштові повідомлення у матеріалах справи.

Зважаючи на достатність представлених позивачем документів, згідно статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглянута за наявними у ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши подані докази та заслухавши у судових засіданнях пояснення представника позивача, господарський суд встановив:

01 вересня 2010р. між Товариством з обмеженою відповідальністю „Текстильник-2005В» (Орендодавець) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (Орендар) був укладений договір оренди за № 140 (далі за текстом - договір), згідно пунктів 1.1. та 2.1. якого Орендодавець на підставі розпорядження Донецького міського голови від 01.09.2010р. № 858 передав, а Орендар прийняв в оренду нежитлове приміщення загальною площею 92,4 кв.м, розташоване за адресою: м.Донецьк, 83117, вул.Ляшенко, 6, для здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизною групи. про що складений акт приймання-передачі.

Згідно пункту 9.1. договору, договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами та діє з 01.09.2010р. до 01.08.2013р.

За актом приймання-передачі від 31.12.2010р. орендоване Відповідачем приміщення повернуто Орендодавцеві у задовільному стані.

Згідно п.п.1, 5 ст.762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму, та вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до пунктів 3.1. та 3.5. договору, місячний розмір орендної плати за користування об'єктом оренди становить 2015,88грн. На суму орендної плати нараховується сума ПДВ, яку орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним, при цьому згідно Методики, Орендар самостійно вносить чергову суму вартості орендної плати за користування майном, на підставі виставлених рахунків Орендодавця, в розмірі 50% на розрахунковий рахунок Орендодавця та 50% на розрахунковий рахунок місцевого бюджету. Не пізніше 20 числа наступного за звітним, Орендар зобов'язаний надати копію платіжного доручення, що підтверджує перерахування суми орендної плати в бюджет.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом корегування розміру місячної орендної плати за наступний місяць на індекс інфляції за поточний місяць (п.3.2. договору).

Згідно вимог ст.ст. 525, 615 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна умов договору не допускаються.

Позивачем на виконання умов договору були виставлені рахунки за № 140 від 17.11.2010р., № 140 від 08.12.2010р., № 140 від 10.01.2011р. на сплату орендних платежів за договором.

Із розрахунку позивача вбачається, що за період з вересень 2010р. по грудень 2010р. відповідачеві нарахована орендна плата в розмірі 10021,78грн., з яких 5846,04грн. - сума заборгованості з орендної плати перед позивачем, 4175,74грн. - сума заборгованості з орендної плати перед місцевим бюджетом, та яка до теперішнього часу не погашена.

Також відповідно до пункту 3.8. договору, Орендар понад орендної плати приймає участь в загальних для орендодавця витратах з управління, експлуатації та поточному ремонту житлового фонду, викладених в додатку № 5, який є невід'ємною частиною договору.

Згідно додатку № 5 до договору „Розшифровка розрахунку експлуатаційних витратВ» , з яким ознайомлений Відповідач, сума відшкодування витрат з урахуванням рентабельності та ПДВ становить 153,38грн.

Згідно умов договору, експлуатаційні витрати виплачуються орендарем самостійно, починаючи з моменту підписання акту приймання-передачі.

Так, із розрахунку позивача вбачається, що за період з вересня по грудень 2010р. відповідачеві була нарахована вартість експлуатаційних витрат, яка до теперішнього часу не погашена, становить 709,64грн.

Позивачем на адресу Відповідача була направлена претензія від 03.03.2011р. № 08/2-8 з вимогою погасити заборгованість з орендної плати та з експлуатаційних витрат.

Згідно акту звірки розрахунків за період з 01.09.2010р. по 31.12.2010р. Відповідач визнав наявність заборгованості з орендної плати та з експлуатаційних витрат перед Позивачем в повному обсязі.

Зважаючи на відсутність у матеріалах справи доказів сплати суми заборгованості з орендної плати за період з вересень 2010р. по грудень 2010р. та суми заборгованості з експлуатаційних витрат за період з вересня по грудень 2010р. в повному обсязі, позовні вимоги щодо стягнення суми заборгованості з орендної плати в розмірі 10021,78грн. (з яких 5846,04грн. - сума заборгованості з орендної плати перед позивачем, 4175,74грн. - сума заборгованості з орендної плати перед місцевим бюджетом), суми заборгованості з експлуатаційних витрат в розмірі 709,64грн. обґрунтовані, доведені належним чином та підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються судом на відповідача, оскільки саме з вини останнього виник спір.

На підставі ст.ст. 525, 615, 762 Цивільного кодексу України, керуючись ст.ст.4-2, 4-3, 22, 32, 33, 34, 38, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

В И Р I Ш И В :

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Текстильник-2005В» , м.Донецьк до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м.Донецьк про стягнення 10731,42грн., у тому числі суми заборгованості з орендної плати в розмірі 10021,78грн., суми заборгованості з експлуатаційних витрат в розмірі 709,64грн. - задовольнити.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м.Донецьк (83053, м.Донецьк, вул. Автомобілістів, б.51А; ІНН НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Текстильник-2005В» , м.Донецьк (83117, м.Донецьк, вул.Жарікова, 3-а; ЄДРПОУ 33966871; розрахунковий рахунок № 2600330412495 в Територіально відособленому безбалансовому відділенні № 10004/027 філії Донецького обласного управління ВАТ „ОщадбанкВ» 1А типу, МФО 335106) суму заборгованості з орендної плати в розмірі 10021,78грн., суму заборгованості з експлуатаційних витрат в розмірі 709,64грн.; витрати по сплаті державного мита в сумі 107,31грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

У судовому засіданні 14.04.2011р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до ст.85 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя Манжур В.В.

Повний текст рішення складений та підписаний 19.04.2011р.

Дата ухвалення рішення 14.04.2011
Оприлюднено 03.08.2016

Судовий реєстр по справі 16/88

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.11.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.10.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 15.06.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 25.05.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 14.04.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 04.04.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 22.11.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 15.11.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 01.11.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 15.10.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 05.08.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 29.06.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.02.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 12.01.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 16/88

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону