ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

30.12.2020м. ДніпроСправа № 16/88-09

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником

у справі:

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк", м. Київ в особі Дніпропетровської філії, м. Дніпропетровськ

до Суб`єкта підприємницької діяльності-фізичної особи Ковальчук Юлії Олександрівни, м. Нікополь Дніпропетровської області

про стягнення 797 145 грн. 08 коп.

Суддя Загинайко Т.В.

Представники:

від заявника: представник не з`явився;

від стягувача: представник не з`явився;

від боржника: представник не з`явився.

СУТЬ СПОРУ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 29.04.2009р. у справі №16/88-09, яке залишено без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.09.2009р., задоволено позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" до суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Ковальчук Юлії Олександрівни; з відповідача на користь позивача стягнено 711 960 грн. 00 коп. - заборгованості по кредиту, 69 340 грн. 98 коп. - заборгованості по відсоткам, 11 160 грн. 68 коп. - заборгованості по комісії, 4 683 грн. 42 коп. - пені, 7 971 грн. 45 коп. - витрати по сплаті державного мита та 118 грн. 00 коп. - витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

25.05.2009р. на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 29.04.2009 р. у справі №16/88-09 було видано відповідний наказ зі строком пред`явлення до виконання до 29.04.2012р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2011р. у справі №16/88-09 замінено стягувача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" (ідентифікаційний код 19357325) на його правонаступника - публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (ідентифікаційний код 34047020).

Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з заявою (вх.№64890/16 від 21.10.2016р.) про поновлення строків пред`явлення виконавчого документа до виконання та видачу дублікату виконавчого документа, у якій просило:

- визнати причини пропуску строку для пред`явлення до виконання наказу господарського суду Дніпропетровської області у справі №16/88-09 поважними;

- відновити пропущений строк пред`явлення наказу господарського суду Дніпропетровської області у справі №16/88-09;

- видати дублікат наказу господарського суду Дніпропетровської області у справі №16/88-09 про стягнення з суб`єкта підприємницької діяльності-фізичної особи Ковальчук Юлії Олександрівни ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; п/р НОМЕР_2 в Дніпропетровській філії ТОВ "Укрпромбанк", МФО 307208) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26; код ЄДРПОУ 19357325; п/р НОМЕР_3 в Дніпропетровській філії ТОВ "Укрпромбанк", МФО 307208) 711 960 грн. 00 коп. - заборгованості по кредиту, 69 340 грн. 98 коп. - заборгованості по відсоткам, 11 160 грн. 68 коп. - заборгованості по комісії, 4 683 грн. 42 коп. - пені, 7 971 грн. 45 коп. - витрати по сплаті державного мита та 118 грн. 00 коп. - витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2019 відновлено строк для пред`явлення до виконання наказу господарського суду Дніпропетровської області від 25.05.2009р. у справі №16/88-09, обчислюючи строк для пред`явлення наказу до виконання з 27.12.2016р. до 27.12.2019р.; - видано дублікат наказу господарського суду господарського суду Дніпропетровської області від 25.05.2009р. у справі №16/88-09.

11.12.2020 до канцелярії Господарського суду надійшла заява (вх. №59142/20 від 11.12.2020) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну сторони у справі шляхом заміни стягувача його правонаступником.

Заява обґрунтована тим, що: - 31.08.2020 Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" укладено Договір №2302/К/3 про відступлення прав вимоги, відповідно до якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" набуло прав вимоги за кредитними Договорами, у тому числі і за Договором кредиту №23/К-07.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2020 було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія ІНВЕСТХІЛС ВЕСТА" про заміну сторони у справі та призначено її розгляд у судовому засіданні на 30.12.2020 о 12:30 год.

У судове засідання 30.12.2020 представники заявника, стягувача та боржника не з`явилися, про час і місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу; усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив; про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Частинами 1, 2 статті 334 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником; заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Зазначена норма права кореспондується з положеннями частини 5 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження", згідно з якими у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Частиною 3 статті 334 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб; неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Суд вважає, що за своєю суттю заміна кредитора в зобов`язанні внаслідок відступлення права вимоги є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу. У зв`язку із заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, і її заміна новим кредитором проводиться відповідно до частини 5 статті 15 Закону України Про виконавче провадження за заявою заінтересованої особи. Такою заінтересованою особою є новий кредитор (правонаступник), у даному випадку - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛС ВЕСТА".

Заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу.

Судові рішення, які набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України. Вибуття первісного кредитора і заміна його новим не скасовує обов`язковості виконання рішення суду, при цьому реалізувати право на примусове стягнення присуджених судом сум можливо лише шляхом заміни сторони стягувача у виконавчому провадженні, оскільки новий кредитор без вирішення питання про заміну сторони у зобов`язанні не має права звернутися до органу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду.

Як вбачається із матеріалів справи 31.08.2020 між Публічним акціонерним товариством "Дельта БАНК", як Банком, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестхілс Веста", як Новим кредитором, було укладено договір №2302/К/3 про відступлення прав вимоги (надалі - Договір відступлення), відповідно до пункту 1 якого за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів, зазначених у додатку №1 до цього Договору (надалі за текстом - Боржники), включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору (надалі - Основні договори, Права вимоги). Новий кредитор сплачує Банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

Відповідно до пункту 106 Додатку №1 до Договору відступлення Фізична особа-підприємець Ковальчук Юдія Олександрівна внесена до Реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, з заборгованістю за Договором від 05.04.2007 №23/К-07, на підставі якого згідно з рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 29.04.2009 у справі №16/88-09 з Суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Ковальчук Юлії Олександрівни було стягнено загальну суму за кредитним договором від 05.04.2007 №23/К-07 - 797 145 грн. 08 коп.

За цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів, вказаних у Додатку №2 до цього Договору, права вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених Основними договорами. Розмір заборгованості за Основними договорами, права вимоги за якими переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №2 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів (пункт 2 Договору відступлення).

При цьому суд вважає за необхідне зазначити, що надана заявником копія Додатку №2 до Договору відступлення не містить всього переліку позичальників, у тому числі і Фізичної особи-підприємця Ковальчук Юлії Олександрівни з розміром заборгованості за Кредитним договором від 05.04.2007 №23/К-07. Тому матеріали справи не містять суми, яка була відступлена заявнику згідно Договору відступлення за Кредитним договором від 05.04.2007 №23/К-07.

Відповідно до пункту 4 Договору відступлення права вимоги, що відступаються за цим договором, є складовою частиною пулу активів, що є предметом відкритих торгів (аукціону), результати якого оформлені протоколом електронного аукціону №UA-ЕА-2020-07-06-000034-b, сформованого 16.07.2020, переможцем яких визнаний Новий кредитор; загальна сума, яка підлягає сплаті Новим кредитором за лотом, як переможцем зазначених відкритих торгів (аукціону) АТ "Дельта Банк" складає 30 613 581 грн. 97 коп.

Підтвердженням сплати грошових коштів стягувачу заявником згідно протоколу електронних торгів №UA-ЕА-2020-07-06-000034-b, від 16.07.2020 є платіжне доручення від 10.08.2020 №148 на суму 30 613 581 грн. 97 коп., копія якого долучена до заяви про заміну сторони у справі шляхом заміни стягувача його правонаступником.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов?язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 512 Цивільного кодексу України).

Відповідно до приписів частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Таким чином, суд приходить до висновку, що до заявника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" перейшло право вимоги за Кредитним договором від 05.04.2007 №23/К-07, укладеним між Публічним акціонерним товариством "ДЕЛЬТА БАНК" та Фізичною особою-підприємцем Ковальчук Юлією Олександрівною, тобто у сумі заборгованості по кредитному договору згідно рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 29.04.2009 у справі №16/88-09.

Що стосується стягнення згідно рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 29.04.2009 у справі №16/88-09 витрат по сплаті держмита у сумі 7 971 грн. 45 коп. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 118 грн. 00 коп., то таке стягнення не було предметом відступлення за Договором відступлення, та сплата держмита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу не є зобов`язанням у розумінні положень статті 509 Цивільного кодексу України, і до заявника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" не перейшло право вимоги зазначених сум відповідно до умов Договору відступлення.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом у постановах від 28.03.2018 у справі №906/110/16, від 05.04.2018 у справі №923/607/16, від 27.03.2019 у справі №910/386/17, від 08.08.2019 у справі №911/1677/18.

З урахуванням викладеного заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну сторони у справі шляхом заміни стягувача його правонаступником підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 52, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну сторони у справі шляхом заміни стягувача його правонаступником - задовольнити частково.

2. Замінити стягувача у справі №16/88-09 з Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (01133, м. Київ, вул. Щорса (змінено на Коновальця), буд. 36-Б; ідентифікаційний код 34047020) на його процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111; ідентифікаційний код 41264766) у частині стягнення заборгованості по Кредитному договору від 05.04.2007 №23/К-07.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складений 04.01.2021.

Суддя Т.В. Загинайко

Дата ухвалення рішення 30.12.2020
Оприлюднено 13.01.2021

Судовий реєстр по справі 16/88-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.11.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.10.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 02.08.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.07.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 16/88-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону