ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

05.05.09 р. С права № 27/240б

за заявою кредитора (заяв ника) Жовтневої міжрайонної державної податкової інспек ції м.Маріуполя

до боржника Фізичної ос оби- підприємця ОСОБА_2 м.М аріуполь

про визнання банкрутом

арбітражний керуючий Кри воручко В.Ж.

Суддя С.С.Тарапата

Господарським судом Донец ької області ухвалою від 02.11.07р . порушена справа про банкрут ство Фізичної особи - підп риємця ОСОБА_2 м.Маріуполь відповідно до ст.52 Закону Укр аїни „Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом”.

Постановою господарського суду від 10.01.08р. фізичну особу - п ідприємця ОСОБА_2 м.Маріуп оль визнано банкрутом, відкр ита ліквідаційна процедура с троком на 6 місяців до 10.07.08р., лік відатором призначений арбіт ражний керуючий Матвійчук Д.В.

Ухвалою суду від 09.07.08р. припин ені повноваження ліквідатор а Матвійчука Д.В., ліквіда тором по справі призначений арбітражний керуючий Крив оручко В.Ж., строк ліквідаці йної процедури встановлений до 10.01.09р.

Ухвалою суду від 23.02.09р. строк ліквідаційної процедури по с праві продовжений до 10.04.09р.

16.04.09р. до господарського суду надійшло клопотання ліквіда тора про припинення провадже ння у справі на підставі п.7 ст .40 Закону України “Про відновл ення платоспроможності борж ника або визнання його банкр утом”, у зв' язку з повним пог ашення боржником зобов' яза нь перед кредиторами.

Суд вважає за необхідне при значити розгляд справи в суд овому засіданні.

Враховуючи викладене та ке руючись п.1 ст.5, ст.ст. 24, 52 Закону У країни “Про відновлення плат оспроможності боржника або в изнання його банкрутом”, ст.86 ГПК України, господарський с уд

У Х В А Л И В:

Розгляд справи призначити на 10.06.09р. о 10 год. 45 хв. (каб.408)

Ліквідатору надати суду до кази погашення боржником зая влених кредитором вимог в по вному обсязі; належним чином засвідчену копію квитанції від 30.03.09р. про сплату боржником заборгованості.

Кредитору надати суду пись мову інформацію за підписом начальника ДПІ щодо факту по гашення боржником заявлених кредиторських вимог в повно му обсязі та щодо відсутност і у боржника заборгованості перед бюджетом.

Явка ліквідатора та предст авника кредитора в судове за сідання обов' язкова.

Суддя

Вик тел.

Надруковано примірників -

господарському суду Донец ької області -

кредитору -

боржнику -

Дата ухвалення рішення 05.05.2009
Зареєстровано 19.05.2009
Оприлюднено 27.07.2010

Судовий реєстр по справі 27/240б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.06.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.06.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 05.05.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.02.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.09.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.07.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.06.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 10.01.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 05.11.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 02.11.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 03.01.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 20.11.2006 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 27/240б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону