ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

09.02.2017Справа № 910/22550/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МЖК -БУД-СЕРВІС"

до Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_1

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_2

про стягнення 816 138,77 грн.

Суддя Турчин С.О.

Представники сторін:

від позивача: Стороженко Б.В. (довіреність)

від відповідача: Браславська Л.З. (довіреність)

від третьої особи 1: не з'явився

від третьої особи 2: ОСОБА_2

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЖК - БУД-СЕРВІС" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України (відповідач) 816 138,77 грн., з яких: 394944,51 грн. - основний борг, 32417,91 грн. - пеня, 355633,47 грн. - інфляційні та 33142,88 грн. - 3% річних.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2016 порушено провадження по справі № 910/22550/16 та призначено її до розгляду на 27.12.2016.

23.12.2016 через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи по справі.

23.12.2016 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про зупинення розгляду справи.

В судове засідання 27.12.2016 з'явився представник відповідача.

Представник позивача в судове засідання 27.12.2016 не з'явився, всіх витребуваних судом документів не надав, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.12.2016 відкладено розгляд справи № 910/22550/16 на 26.01.2017.

19.01.2017 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про зупинення провадження у справі та заява про витребування доказів по справі.

В судове засідання 26.01.2017 з'явились представники позивача та відповідача. Представники сторін надали суду пояснення щодо обставин справи та заявили клопотання про продовження строку вирішення спору.

Судом відкладено розгляд заяви про витребування доказів та заяви про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2017 продовжено строк вирішення спору у справі № 910/22550/16 на 15 днів, залучено до участі у справі ОСОБА_1 як третю особу 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача та ОСОБА_2 як третю особу 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, розгляд справи відкладено на 09.02.2017.

01.02.2017 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли відомості щодо третьої особи 1.

07.02.2017 через відділ діловодства суду від позивача надійшли пояснення на заперечення відповідача.

09.02.2017 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про зупинення провадження у справі та заява про призначення судової почеркознавчої експертизи та будівель-технічної експертизи.

В судове засідання 09.02.2017 з'явились представники позивача, відповідача та третя особа 2.

Суд, розглянувши подані відповідачем заяви від 23.12.2016, 19.01.2017 та від 09.02.2017 про зупинення провадження у справі, дійшов висновку про наступне.

Так, у своїх заявах відповідач просить суд зупинити провадження у справі до прийняття рішення про скоєння правопорушення, яке внесено до ЄРДР за №12016100090015210 від 22.12.2016. Також у заяві від 09.02.2017 відповідач просить суд направити матеріали справи до Солом'янського УП ГУНП у м. Києві для здійснення досудового слідства про скоєння правопорушення, яке внесено до ЄРДР №12016100090015210 від 22.12.2016.

Згідно із ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

У відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування.

Отже, Господарський процесуальний кодекс України передбачає два види зупинення провадження у справі: обов'язковий, зазначений в законі, за наявності якого господарський суд зобов'язаний зупинити провадження у справі, і факультативний, необов'язковий для господарського суду, але який застосовується на його розсуд, зокрема, у випадках надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування.

При цьому, як роз'яснено п. 3.16 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" іншим судом, про який йдеться у частині першій статті 79 ГПК, є будь-який орган, що входить до складу судової системи України згідно з статтею 3 та частиною другою статті 17 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"; іншим судом може вважатися й інший склад суду (одноособовий чи колегіальний) в тому ж самому судовому органі, в якому працює суддя (судді), що вирішує (вирішують) питання про зупинення провадження у справі.

Пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини третя і четверта статті 35 ГПК).

Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Наявність кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12016100090015210 від 22.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України не являється підставою у розумінні ч. 1 ст. 79 ГПК України для зупинення провадження у справі.

Судом також не встановлено підстав для зупинення провадження, які визначені п. 2 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України.

Таким чином, підстави для зупинення провадження у справі № 910/22550/17 згідно із приписів п. 2 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України відсутні, у зв'язку із чим суд відмовляє у задоволенні заяв відповідача від 23.12.2016, 19.01.2017 та від 09.02.2017 про зупинення провадження у даній справі.

В судовому засіданні 09.02.2017 представник відповідача надав пояснення щодо заяви про призначення у справі судової експертизи.

Представник позивача заперечив проти призначення судової експертизи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників процесу, суд дійшов висновку про необхідність задоволення заяви відповідача та призначення судової експертизи у даній справі.

Так, у даній справі позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 394944,51 грн. за договором про закупівлю робіт з капітального ремонту Т-54/2013 від 23.09.2013, а також нараховані у зв'язку із простроченням грошового зобов'язання інфляційні у сумі 355633,47 грн., 3% річних у сумі 33142,88 грн. та 32417,91 грн. - пені.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за договором про закупівлю робіт з капітального ремонту Т-54/2013 від 23.09.2013 в частині оплати виконаних позивачем робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 772270,02 грн. та акту вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року) на суму 3239,00 грн.

Натомість, відповідач заперечуючи позовні вимоги зазначає, що позивачем у грудні 2013 року за договором були виконані роботи на суму 381212,31 грн., які сплачені відповідачем у повному обсязі згідно із платіжним дорученням №2016 від 06.11.2013. за твердженнями відповідача, Актів будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 776156,82 грн. від позивача не надходило.

Відповідачем в підтвердження своїх заперечень надано акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 на суму 381212,31 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року.

З урахуванням наведеного, відповідачем заявлено про призначення у даній справі судової почеркознавчої експертизи з метою дослідження підписів уповноважених осіб на актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 на загальну суму 776156,82 грн., які підписані ОСОБА_2, ОСОБА_1.

Також відповідачем заявлено про призначення будівельно-технічної експертизи щодо дослідження фактичного виконання робіт згідно із актами приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 381212,31 грн., на суму 776156,82 грн. згідно із договором №Т-54/2013 від 23.09.2013 (з додатковою угодою №1 від 18.10.2013).

Дослідивши матеріали справи, враховуючи пояснення сторін та оскільки, матеріали справи містять взаємно суперечливі докази суд вважає, що для правильного вирішення спору у даній справі, необхідно встановити чи підписані уповноваженими представниками позивача та відповідача акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 772270,02 грн., акт вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року) на суму 3239,00 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, а також встановити фактичну вартість виконаних робіт та використаних матеріалів за договором про закупівлю робіт з капітального ремонту Т-54/2013 від 23.09.2013.

Суд зазначає, що обставини щодо фактичного розміру заборгованості за виконані позивачем роботи у грудні 2013 за договором про закупівлю робіт з капітального ремонту Т-54/2013 від 23.09.2013 входять до предмету доказування по справі.

Однак, вищевказані дані, які входять до предмета доказування у даній справі не можуть бути встановлені судом самостійно, оскільки потребують спеціальних знань.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

В пункті 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" роз'яснено, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

У відповідності до 1.2.11. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

Згідно із п. 1.1. розділу І, п. 5.1 розділу ІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису; основними завданнями будівельно-технічної експертизи, є, зокрема, визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Суд зазначає, що відповідно до частини першої статті 47 Господарського процесуального кодексу України судове рішення приймається за результатами обговорення усіх обставин справи, а частиною першою статті 43 названого Кодексу передбачено всебічний, повний і об'єктивний розгляд в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності. Недодержання судом цих норм процесуального права, якщо воно унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного розгляду справи, також є підставою для скасування судового рішення.

Враховуючи правову природу спірних правовідносин, для з'ясування всіх обставин, що складають предмет доказування у справі №910/22550/16, виходячи з того, що під час розгляду справи виникли питання щодо встановлення чи виконані підписи на актах уповноваженими особами сторін та щодо визначення дійсної вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення судової комплексної почеркознавчої експертизи та будівельно-технічної експертизи.

Частиною 2 статті 41 Господарського процесуального кодексу України, учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової комплексної почеркознавчої експертизи та будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручає Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона (п. 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи").

Таким чином, витрати по оплаті експертизи покладаються на відповідача - Державну установу "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України як ініціатора проведення експертизи.

Відповідно до п 1. ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням судом експертизи, провадження у справі №910/22550/16 підлягає зупиненню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 7 ЗУ "Про судову експертизу", господарський суд,

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі №910/22550/16 судову комплексну почеркознавчу експертизу та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення судового експерта винести наступні питання:

- чи виконано підпис у складених за договором №Т-54/2013 від 23.09.2013 акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 772270,02 грн., акті вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року) на суму 3239,00 грн. та довідці про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 776 156,82 грн. в графі "здав генпідрядник (субпідрядник)/ "генпідрядник" від імені ОСОБА_2 особисто?

- чи виконано підпис у складених за договором №Т-54/2013 від 23.09.2013 акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 772270,02 грн., акті вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року) на суму 3239,00 грн. та довідці про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 776 156,82 грн. в графі "прийняв замовник/ "замовник" від імені ОСОБА_1 особисто?

- яка вартість фактично використаних матеріалів та виконаних робіт, здійснених Товариством з обмеженою відповідальністю "МЖК -БУД-СЕРВІС" у грудні 2013 року за договором про закупівлю робіт з капітального ремонту Т-54/2013 від 23.09.2013 (з урахуванням додаткової угоди №1 від 18.10.2013)?

- чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів за договором про закупівлю робіт з капітального ремонту Т-54/2013 від 23.09.2013 (з урахуванням додаткової угоди №1 від 18.10.2013) станом на грудень 2013, роботам та матеріалам, що вказані у: акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 772270,02 грн., акті вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року) на суму 3239,00 грн., акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 381212,31 грн.

4. Зобов'язати експертну установу направити на адресу відповідача - Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України (03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30) оригінал рахунку на оплату експертизи.

5. Зобов'язати відповідача - Державну установу "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

7. Зобов'язати сторін на вимогу судового експерта надати всі необхідні документи, результати випробувальних експертних висновків, звітів для проведення судової експертизи та попередити сторони щодо обов'язковості забезпечення експерта доступом до об'єкта дослідження для надання відповіді на поставлені судом питання.

8. Зобов'язати експертну установу після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

9. Питання про розподіл витрат на проведення судової експертизи буде вирішено під час прийняття рішення у справі, відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

10. Провадження у справі №910/22550/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

11. Матеріали справи №910/22550/16 надіслати до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Суддя С.О. Турчин

Зареєстровано 15.02.2017
Оприлюднено 15.02.2017
Дата набрання законної сили 09.02.2017

Судовий реєстр по справі 910/22550/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 04.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.02.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.01.2017 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону