Рішення
від 06.05.2007 по справі 14/61-06
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14/61-06

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18


Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М      У К Р А Ї Н И

07.05.2007                                                                Справа №  14/61-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді  Гридасова Ю.В. при секретарі Шепель І.М., розглянув у відкритому судовому засіданні справу              

за позовом приватної фірми "Шторм", м. Херсон, до відкритого акціонерного товариства "Ремпобуттехніка" м. Херсон, про стягнення 20147грн.33коп. основного боргу, а також за зустрічним позовом відкритого акціонерного товариства "Ремпобуттехніка", м. Херсон, до приватної фірми "Шторм", м. Херсон, про стягнення безпідставно набутих грошових коштів в сумі 23845грн.98коп., за участю представників

позивача за первісним позовом:  Мануйлова І.М., представник, дов. 24.04.07 р.,

відповідача за первісним позовом: Любіч Ю.П., нач. юр. відділу, дов. № 21/176 від 23.04.07 р.

Позивач за первісним позовом просить стягнути з відповідача за первісним позовом 20147грн.33коп. основного боргу за поставлені в період з 29.04.03 р. по 10.03.04 р. товарно-матеріальні цінності, посилаючись на положення ст. 193 ГК України, ст. ст. 530, 692 ЦК України.

Представник позивача за первісним позовом на засіданні суду підтримав вимоги, викладені у первісній позовній заяві.

Представник відповідача за первісним позовом в ході судового засідання заперечував проти первісних позовних вимог посилаючись на наступні обставини.

невідповідність поданих іншою стороною доказів процесуальним вимогам щодо їх допустимості. Вказане, на думку відповідача за первісним позовом, вбачається в підписанні накладних не уповноваженою та не встановленою відповідачем особою, приєднання позивачем до матеріалів справи копій одних і тих же накладних з однаковими реквізитами але по декілька екземплярів та наявності накладної з сумою вказаною в екземплярі позивача в більшому розмірі ніж в аналогічному екземплярі відповідача. Підписання накладних не уповноваженою та не встановленою відповідачем особою, або взагалі їх не підписання вбачається з аркушів справи: 111, 43, 44, 63, 150, 15, 94, 54, 101, 109, 110, 38, 40, 127, 63, 11,  на суму 16055,83 грн..

Для доведення обставин щодо перекручування підписів посадовими особами ПФ "Шторм", відповідач приєднує до матеріалів справи оригінали Службової записки від 28.02.2006 року та Пояснення від 22.03.2006 року нач. цеху № 7 Нагорного С.П., виключно на котрого видавалися всі наявні в матеріалах справи доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей від ПФ "Шторм". З вказаних пояснень Нагорного С.П. вбачається, що він не підписував шість накладних, але вони приєднані позивачем до матеріалів справи (а.с. 54,56,72,76, 88, 90 ) на суму 4700,71 грн., в них перекручений підпис і вони по обліку відповідача не числяться.

Наявність копій одних і тих же накладних з однаковими реквізитами але по два екземпляри вбачається з аркушів справи: 11, 85, 58, 49, 74, 74, т. 3, на суму 8825,24 грн..

Наявність накладної з сумою вказаною в екземплярі позивача в більшому розмірі ніж в аналогічному екземплярі відповідача вбачається з накладної № 07/07-23 від 07.07.03 (а.с. 99) в якій вказана сума 3170,86 грн., але за такими ж реквізитами відповідачу надана накладна на суму 2248,82 грн..

Відповідач стверджує, що сума оплати за фактично отримані від ПФ "Шторм" товарно-матеріальні цінності та яка вказана в не підписаному ним акті звірки розрахунків (т. 1, а.с. 7) відповідає його обліковим даним, але вартість фактично отриманих товарно-матеріальних цінностей від ПФ "Шторм" за його обліковими даними становить 223611,52 грн. (копії накладних на 133 аркушах додаються) тобто, як стверджує відповідач за первісним позовом, за його обліковими даними існує дебіторська заборгованість ПФ "Шторм" перед ВАТ "Ремпобуттехніка" в розмірі 7084,94 грн..

По справі проведено судово-бухгалтерську експертизу (висновок № 1433 від 04.01.07 р.), у зв'язку з чим провадження по справі зупинялось з 18.04.06 р. по 10.04.07 р.

Відповідачем за первісним позовом подано зустрічну позовну заяву до позивача за первісним позовом, у якій, з урахуванням заяви про уточнення зустрічних позовних вимог № 21/188 від 26.0407 р., просить стягнути 23845грн.98коп. безпідставно набутих грошових коштів, посилаючись на положення ст. 1212 ЦК України.

Представник позивача за первісним позовом у судовому засіданні заперечував проти зустрічних позовних вимог відповідно до відзиву на зустрічну позовну заяву, посилаючись на наступні обставини.

13 квітня 2007року на адресу ПФ «Шторм»надійшов висновок № 1433 судово-економічної експертизи за матеріалами справи № 14/61-06. В даному висновку, не були прийняті експертом накладні, в яких не було зазначено довіреностей на отримання ТМЦ. Але, на даних документах є підпис особи, яка уповноважена ВАТ "Ремпобуттехнікою" отримувати ТМЦ, про що свідчать виписані довіреності. Тобто, позивач за первісним позовом не бачить підстав не приймати до розгляду зазначені товарні і податкові накладні. (Реєстр неприйнятих до розгляду експертом товарних та податкових накладних відображено у додатку 1).

Крім того, позивач за первісним позовом зазначає, що 09 квітня 2004 р. ДПІ у м. Херсоні була проведена зустрічна податкова перевірка по факту взаємовідносин ПФ "Шторм" та ВАТ "Ремпобуттехніка" за період з 01.01.03 по 31.12.03 року, (запис  про  перевірку зареєстровано  в Журналі реєстрації перевірок ПФ "Шторм" - додаток 2). Для перевірки ПФ "Шторм" надавалася книга продажу за відповідний період. Оскільки зауважень з приводу зустрічної перевірки не надходило, позивач за первісним позовом вважає, що всі податкові накладні, зазначені ПФ "Шторм" у книзі продажу, відповідно відображені у книзі придбання "Ремпобуттехніки", що, на думку позивача за первісним позовом, свідчить про визнання останніми придбання відповідного товару.

Як стверджує позивач за первісним позовом, в експертному дослідженні не відображено податковий облік, що вплинуло на його висновки, вважає експертизу не достатньо об'єктивною та всебічною.

Позивачем за первісним позовом заявлено письмове клопотання про призначення повторної судової експертизи первинних документів в розрізі податкового обліку.

Зазначене клопотання відхилене судом, за наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як вбачається з висновку експерта, по поставлених судом запитаннях висновки зроблені виходячи з вимог законодавства щодо належності та допустимості оформлення первинних бухгалтерських документів та документального забезпечення записів в бухгалтерському обліку. Документи податкової звітності містять односторонню інформацію, яка не може бути належним доказом фактичного отримання товарно-матеріальних цінностей.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 77 ГПК України у судовому засіданні оголошувалась перерва з 23.03.06 р. до 18.04.06 р.

За згодою представників учасників судового процесу судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення по справі.

За заявою сторін, у відповідності до положень ч. 4 ст. 69 ГПК України, даний спір вирішується у строк понад два місяці.

Заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, що прибули в судове засідання, дослідивши матеріали справи, господарський суд

в с т а н о в и в :

Відповідно до висновку № 1433 від 04.01.07 р. проведеної по справі судово-бухгалтерської експертизи за період з 29.04.2003 р. по 10.03.2004 р. ПФ "Шторм" поставила ВАТ "Ремпобуттехніка" товарно-матеріальні цінності на загальну суму 206850,48 грн.. У свою чергу, ВАТ "Ремпобуттехніка" перерахувало ПФ "Шторм" грошові кошти на загальну суму 230696,46 грн.. Тобто, борг ПФ "Шторм" перед ВАТ "Ремпобуттехніка" становить 23845,98грн. (230696,46грн. - 206850,48грн. = 23845,98грн.). Вказана грошова сума була без відповідної правової підстави перерахована ВАТ "Ремпобуттехніка" на користь ПФ "Шторм".

Відповідно до ст. 1212 Цивільного кодексу України, особа,  яка набула майно  або  зберегла  його  у  себе  за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне   набуття   або  збереження  майна  було  результатом поведінки набувача майна,  потерпілого,  інших осіб  чи  наслідком події.

Положення цієї глави застосовуються також до вимог про:

    1) повернення виконаного за недійсним правочином;

    2) витребування майна власником із  чужого незаконного володіння;

    3) повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні;

    4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Відповідно до положень ст. 1214 Цивільного кодексу України положення глави 83 ЦК України застосовуються також до правовідносин щодо безпідставного отримання грошових коштів.

Висновки судово-бухгалтерської експертизи враховують вимоги процесуального закону щодо належності та допустимості доказів по справі, виходячи з чого ПФ "Шторм" зобов'язана повернути ВАТ "Ремпобуттехніка" безпідставно отримані грошові кошти в сумі 23845,98грн.

За вказаних обставин, позовні вимоги за первісним позовом не підлягають задоволенню. Позовні вимоги за зустрічним позовом підлягають задоволенню у повному розмірі.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на позивача за первісним позовом.

На підставі зазначених вище норм матеріального права, керуючись  ст. ст.  82-85 Господарського процесуального кодексу України,

в и р і ш и в :

1.           В задоволенні первісного позову відмовити.

2.           Зустрічний позов задовольнити. Стягнути з приватної фірми "Шторм", ідентифікаційний код - 30142628, адреса - будинок № 48-а, проспект Ушакова, місто Херсон, р\рахунок –не відомий на користь відкритого акціонерного товариства "Ремпобуттехніка", ідентифікаційний код –03057348, адреса –будинок № 16, вулиця Белинського, місто Херсон, р\рахунок –не відомий,  23845грн.98коп. безпідставно набутих грошових коштів, 238грн.45коп. витрат по сплаті державного мита,  118грн.00коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

3.           Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до вимог статті 84 Господарського процесуального кодексу України (вступна, описова, мотивувальна і резолютивна частини).

Суддя                                                                                     Ю.В. Гридасов.  

Дата оформлення та підписання рішення

відповідно до вимог ст. 84 Господарського

       процесуального кодексу України                                                            "21" травня 2007 р.

     

     

Дата ухвалення рішення06.05.2007
Оприлюднено27.08.2007

Судовий реєстр по справі —14/61-06

Ухвала від 19.02.2008

Господарське

Вищий господарський суд України

Чабан В.В.

Постанова від 20.12.2007

Господарське

Запорізький апеляційний господарський суд

Коробка Н.Д.

Рішення від 23.05.2007

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Гридасов Ю.В.

Рішення від 22.05.2007

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Гридасов Ю.В.

Ухвала від 19.12.2006

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Залімський І.Г.

Ухвала від 17.12.2006

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Залімський І.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні