ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд Черні гівської області14000 м. Чернігів, проспект Миру 20 Тел. 698-166 , факс 77-44-62

УХВАЛА

7 жовтня 2009 року Справа № 19/140

Позивач: Прокур ор м. Чернігова , вул. Шевч енка, 1, м. Чернігів, 14000.

В особі: Управління ос віти Чернігівської міської р ади, пр. Перемоги, 141, м. Черн ігів, 14038.

Відповідач: Фізична о соба-підприємець ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 14034.

Третя особа на стороні поз ивача без самостійних вимог: Фонд комунального майна Чер нігівської міської ради, вул. Мстиславська, 8, м. Чернігі в, 14000.

Про: повернення об ' єкта оренди.

Суддя Л.Р. Кочергіна

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

від позивача: Носенко Я.М ., довіреність № 01-26/161 від 07.10. 2009 ро ку,

від відповідача: не з'явивс я,

від прокурора: Курило Я.М., п освідчення № 246 від 25.12. 2008 року,

від третьої особи: Неговс ька О.М., довіреність № 7-4/18 від 10.01.2009 року.

Прокурором м. Чернігова в інтересах держави в особі Уп равління освіти Чернігівськ ої міської ради подано позов до Фізичної особи-підприємц я ОСОБА_1 про повернення о б' єкта оренди.

Відповідач відзив на позов не надав, повноважного предс тавника в судове засідання н е направив. Про час та місце ро згляду справи був повідомлен і належним чином.

З метою повного та об'єктивн ого дослідження всіх обстави н справи суд вважає за можлив е відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господар ського процесуального кодек су України, суд

УХВАЛИВ:

1 . Розгляд справи відк ласти, призначивши судове за сідання на 22 жовтня 2009 року об 10:40 год. в приміщенні го сподарського суду Чернігівс ької області у м. Чернігові, пр оспект Миру, 20, каб. № 24 .

2. Зобов'язати позивача та пр окурора: надати оригіна ли доданих до позовної заяви документів для огляду в судо вому засіданні; письмові поя снення по справі; забезпечит и явку представників з належ ними повноваженнями та докум ентами, які посвідчують особ у.

3. Запропонувати відповіда чу: надати відзив на позо в та документи, які підтвердж ують зазначені у відзиві обс тавини; забезпечити явку пре дставника з належними повнов аженнями та документами, які посвідчують особу.

4. Запропонувати третій осо бі: забезпечити явку пре дставника з належними повнов аженнями та документами, які посвідчують особу.

Суддя Л.Р. Кочергіна

12.10.09

Дата ухвалення рішення11.10.2009
Оприлюднено24.01.2011

Судовий реєстр по справі —19/140

Ухвала від 11.11.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шаптала Є.Ю.

Ухвала від 19.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шаптала Є.Ю.

Ухвала від 14.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пелипенко Н.М.

Ухвала від 14.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пелипенко Н.М.

Ухвала від 14.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пелипенко Н.М.

Ухвала від 14.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пелипенко Н.М.

Ухвала від 08.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Максимів Т. В.

Ухвала від 08.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Максимів Т. В.

Ухвала від 08.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Максимів Т. В.

Ухвала від 08.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Максимів Т. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні