ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

12.05.2017 Справа № 904/540/16

За позовом Публічного акціонерного товариства "СБЕРБАНК", м. Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю "ДАРЛІНГ КОРПОРЕЙШН", м. Дніпропетровськ

про повернення безпідставно набутого майна в сумі 79 500,00 грн.

Суддя Назаренко Н.Г.

Без участі представників сторін.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ДАРЛІНГ КОРПОРЕЙШН" про стягнення безпідставно набутого майна в сумі 79 500,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 03.07.2015 між Публічним акціонерним товариством "Дочірній банк СБЕРБАНКУ РОСІЇ", правонаступником якого, є Товариство з обмеженою відповідальністю СБЕРБАНК та товариством з обмеженою відповідальністю "ДАРЛІНГ КОРПОРЕЙШН", укладено договір № Т030-0130393841 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування.

Відповідно до укладеного договору відповідачу було відкрито поточний рахунок № 26001013039381.

Згідно з умовами укладеного договору (п.п. 5.5.1) розрахунково-касове обслуговування відкритого поточного рахунку, передбачало також обслуговування за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування IFobs.

08.07.2015 відповідач був зареєстрований у системі IFobs, що підтверджується інформацією про відкриті ключі користування, та отримав можливість дистанційно виконувати операції по вищезазначеному поточному рахунку.

23.07.2015 у Відділенні № 1 ПАТ СБЕРБАНК , розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 31 (надалі - Відділення), для здійснення операції з отримання готівкових коштів, відповідачем а також юридичними особами: ТОВ АЛЬФАУКРСПЕЦІНВЕС , ТОВ ДНІПРО-ПАЖ , ТОВ САЙРУС ДНІПРО в особі одного представника - ОСОБА_1, були подані видаткові касові документи, а саме грошові чеки на загальну суму 318 000,00 грн.

В цей же час, на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 17.07.2015 у справі № 200/14154/15-К у Відділені було розпочато обшук та крім документів та предметів було вилучено сумку чорного кольору в якій містились грошові кошти у сумі 367 600,00 грн. та чотири чекові книжки, які належали відповідачу та зазначеним підприємствам.

В наслідок проведення слідчих дій, операція з видачі грошових коштів, виданих представнику відповідача та інших підприємств, не була закінчена та фактично грошові кошти не були списані з відповідних банківських рахунків.

Після чого, скориставшись ситуацією, а саме фактичним зупиненням діяльності Відділення № 1 ПАТ СБЕРБАНК , відповідач та підприємства за допомогою системи IFobs перерахували зі своїх поточних рахунків грошові кошти в сумі 321 262,00 грн.

В зв'язку з чим у позивача утворилась недостача в розмірі 318 000,00 грн.

Також позивач зазначає, що 23.07.2015 жодних надходжень грошових коштів на поточні рахунки відповідача та підприємств не було, що підтверджується виписками по їх особовим рахунками.

З огляду на вищезазначене позивач просить суд стягнути з ТОВ ДАРЛИНГ КОРПОРЕЙШН безпідставно набуте майно в сумі 79 500,00грн.

29.02.2016 на адресу суду від позивача надійшли пояснення від 29.02.2016 відповідно до яких позивач зазначає, що після перевірки видаткових касових документів (грошових чеків), позивачем було видано, а відповідачем та зазначеними підприємствами отримано з поточних рахунків грошові кошти на суму 318000,00 грн., зазначена обставина підтверджується ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2015 у справі № 200/25063/15-к.

Правовою підставою дистанційного обслуговування рахунку відповідача є:

- п. 2.10 постанови національного банку України від 21.01.2004р. № 22 Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті;

- договір № Т030-013039381 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування.

Факт перерахунку відповідачем та підприємствами за допомогою системи IFobs зі своїх поточних рахунків грошових коштів в сумі 321262,00 грн. підтверджується платіжними дорученнями від 23.07.2015 поданими до банку в електронному виді та фотокопіями фрагменту операційного дня банку.

Позивач додатково зазначає, що готівкові кошти в сумі 79 500,00 грн., були видані представнику Відповідача, за грошовим чеком: серія ЯЯ 0474532 від 23.07.2015 року. На грошовому чеку міститься відмітка з власноручним підписок представника відповідача про отримання ним грошових коштів за чеком.

Основним нормативним документом, який регулює порядок і вимоги щодо здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та іноземній валюті є Постанова Національного банку України 01.06.2011 № 174 Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (далі Інструкція ).

Зокрема, предметом регулювання зазначеної Інструкції (п.2 розділу 1), є такі касові операції як видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу банку.

До касових документів, згідно п. 1.1 Інструкції відносяться: заява на переказ готівки; прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, квитанція про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанція про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунки на сплату платежів, а також сліп, квитанція, чек банкомата, що формуються платіжними пристроями, та документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою.

Так, відповідно до п. 3.2 Інструкції (філія, відділення) видає з операційної каси готівку національної валюти за такими видатковими касовими документами:

- за грошовим чеком - юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - підприємцям.

Згідно п. 3.5 Інструкції (філія, відділення) перед видачею готівки у видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) перевіряє таке:

- повноту заповнення реквізитів на документі;

- наявність підписів відповідальних осіб банку (філії, відділення), яким надано право підпису касових документів, і тотожність їх зразкам;

- належність пред'явленого паспорта або документа, що його замінює, отримувачу, відповідність даних паспорта тим даним, що зазначені в касовому документі;

- у разі отримання готівки за довіреністю - відповідність оформлення довіреності на отримання готівки вимогам законодавства України;

- наявність підпису отримувача.

Наданий Відповідачем грошовий чек на видачу готівки, довіреність, а також паспорт отримувача коштів було перевірено Банком відповідно до вимог п.3.5. Інструкції, після чого Відповідачу було видано готівкові кошти в сумі 79 500,00грн.

Нормативним документом, який регулює правила, види і стандарти розрахунків клієнтів банків та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків є Постанова Національного банку України від 21.01.2004 року №22 Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (надалі Інструкція № 22).

Безготівкові розрахунки, відповідно до Інструкції № 22 це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Електронний розрахунковий документ, згідно Інструкції №22 це документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, уключаючи відповідні реквізити розрахункового документа, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений у візуальну форму представлення електронними засобами.

Відповідно до п. 1.13 Інструкції№ 22 під час здійснення розрахункових операцій використовуються, зокрема, але не виключно, такий платіжний інструмент, як платіжне доручення.

Пунктом 2.10 Постанови № 22 передбачено, що клієнт, виходячи з технічних можливостей своїх та обслуговуючого банку, може подавати до банку розрахункові документи як на паперових носіях, так і у вигляді електронних розрахункових документів, використовуючи системи дистанційного обслуговування. Спосіб подання клієнтом документів до банку передбачається в договорі банківського рахунку;

Таким чином перерахування коштів в сумі 80 300,00грн. з поточного рахунку № 26001013039381, було здійснено на підставі поданого Відповідачем в електронному виді платіжного доручення № 1 від 23.07.2015 року та за допомогою системи дистанціонного обслуговування IFobs, що повністю відповідає умовам Договору та вимогам законодавства України.

Доказами перерахування коштів Відповідачем в сумі 80 300,00грн. є: Платіжне доручення №1 від 23.07.2015 року; Виписка по поточному рахунку Відповідача в Банку № 26001013039381 за період з 22.07.2015 по 23.07.2015р.

Також, в якості додаткового доказу, позивач надав відповідь від 12.03.2016 року Центральної розрахункової палати Національного банку України на запит ПАТ СБЕРБАНК .

З відповіді вбачається, що грошові кошти в сумі 80 300,00 грн. відправлені Відповідачем (поточний рахунок в Банку 26001013039381) згідно розрахункового документу від 23.07.2015 р., були перераховані Банком до Центральної розрахункової палати Національного банку України (надалі - ЦРП НБУ) системою електронних платежів Національного банку України о 17:34 23.07.2015 р. у файлі $АІINІ7N.04Н та зараховані на коррахунок банку отримувача ПАТ КРЕДОБАНК (код банку 325365) о 17:42 23.07.2015р., що підтверджується файлом, що містить інформацію про транзакцію - $ВІNІВ7N.037.

Крім того позивач зазначає, що цифровий підпис на платіжному документі №1 від 23.07.2015 року на суму 80 300,00 грн. відповідає основним параметрам документу та належить користувачу з логіном ІАLESENKO15, зареєстрованому в системі клієнт - банк IFobs.

Дана обставина підтверджується листом компанії ТОВ СІЕС ІНТЕГРА (вих. № 17.03.2016 №24), яка є розробником, постачальником програмного забезпечення системи клієнт - банк IFobs, а також особою, що виконує його технічну підтримку. В листі також зазначені результати перевірки підписів на платіжному документі та підтверджено цілісність, достовірність та авторство вказаного платіжного документу.

Для підтвердження обставин щодо суми коштів на поточному рахунку на початок дня 23.07.2015 року позивачем додано до своїх пояснень виписку по рахунку відповідача за період з 22.07.2015 року по 23.07.2015 року. У виписці зазначено, що вихідний залишок коштів (тобто на кінець дня) 22.07.2015 року та вхідний залишок коштів (на початок дня) 23.07.2015 року складає однакову суму - 80362, 85 грн.

Розглянувши матеріали справи у суду виникли питання, що потребують додаткової перевірки з боку правоохоронних органів стосовно того чи є в діях посадових осіб Відділенні № 1 ПАТ СБЕРБАНК , розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 31 ознаки кримінального правопорушення з фінансовими ресурсами під час видачі 23.07.2015р. представнику ТОВ "ДАРЛІНГ КОРПОРЕЙШН" - ОСОБА_2, готівкових коштів за грошовим чеком серія ЯЯ 0474532 в розмірі 79 500,00 грн. та не проведення посадовими особами банку відповідної банківської операції згідно Постанови Національного банку України 01.06.2011 р. № 1704 Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками України після видачі грошових коштів. Вказані кошти були вилучені 23.07.2015 р. слідчим слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 під час проведення обшуку в приміщенні ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 31 про що свідчить протокол обшуку від 23.07.2015 р. В вказаному протоколі слідчим було зафіксовано, що грошові кошти, які були отримані ОСОБА_4 не були офіційно проведені по банківській касі.

Також в діях ТОВ "ДАРЛІНГ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39502067) вбачаються ознаки кримінального правопорушення з фінансовими ресурсами під час перерахування за допомогою системи дистанційного обслуговування IFobs (після одержання представником товариства ТОВ "ДАРЛІНГ КОРПОРЕЙШН" - ОСОБА_4 в ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії грошових коштів в розмірі 79 500 грн.) 23.07.2015 зі свого поточного рахунку у ПАТ СБЕРБАНК грошових коштів у сумі 79 500 грн.

Встановлення даних обставин може вплинути на вирішення даної господарської справи, оскільки ПАТ СБЕРБАНК звернувся до суду з вимогою стягнути з ТОВ "ДАРЛІНГ КОРПОРЕЙШН" 79 500 грн., як безпідставно набутого майна в результаті повторного отримання відповідачем коштів зі свого поточного рахунку, які були видані останнім в приміщенні ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 31 за грошовим чеком серія ЯЯ 0474532.

Суду для встановлення істини по справі необхідно з'ясувати, чи отримував фактично відповідач та на підставі якого документа від позивача готівкові грошові кошти у розмірі 79 500,00 грн., які, як стверджує позивач, були видані йому в приміщенні відділення №1 ПАТ СБЕРБАНК , розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна,31, за грошовим чеком № ЯЯ 0474532 від 23.07.2015.

За приписами ч. 2 ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

ПАТ СБЕРБАНК оригінали документів доданих до позовної заяви на огляд суду не надав, обґрунтовуючи тим, що під час обшуку в ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 31 всі документи, які знаходилися в банку були вилучені слідчим. Відсутність оригіналів цих документів не дозволяє суду визнати достовірними та підтвердженими обставини проведення розрахункових операцій за розпорядженням відповідача 23.07.2015р.

У зв'язку з неявкою в судові засідання представника відповідача та неподання відповідачем відзиву у справі, суд позбавлений можливості з'ясувати правову позицію відповідача у спорі, а також встановити обставини справи щодо зняття коштів представником відповідача через касу банку, а також щодо перерахування грошових коштів після за допомогою системи дистанційного обслуговування IFobs.

Крім того, для встановлення факту видачі готівки представнику відповідача у приміщенні відділення банку необхідно перевірити, чи видавались кошти з каси банку або поза касою, чи належали вилучені в процесі обшуку кошти відповідачу як юридичній особі або були особистими коштами представника відповідача, які були наявні у нього на момент проведення обшуку. Для цього, серед іншого, необхідно встановити, яка сума коштів була наявна в касі відділення банку на початок розрахункового дня 23.07.2015, скільки коштів із каси було видано на момент проведення обшуку, чи відповідає з урахуванням цього сума виданої представнику відповідача готівки сумі каси банку на початок розрахункового дня 23.07.2915. Необхідно також з'ясувати, чому готівкові кошти (згідно пояснень позивача) були видані банком представнику відповідача без попереднього оформлення відповідної розрахункової операції. Чи діяли працівники банку у спірній ситуації відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004р. № 22 та вимог Інструкції про ведення касових операцій банками України, затвердженої постановою Національного банку України 01.06.2011 р. № 174. Встановлення цих обставин засобами господарського процесу не вбачається можливим.

Враховуючи існування кримінального провадження за аналогічними ситуаціями та наявні у справі матеріали, на думку суду слід перевірити наявність, в діях посадових осіб банку та представника відповідача порушення законності, яке містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 КК України, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 258-5 КК України та шахрайство з фінансовими ресурсами, а отже господарський суд зобов'язаний направити матеріали до відповідних правоохоронних органів для встановлення дійсних обставин справи.

Судом також взято до уваги порушення кримінального провадження № 22015040000000052 від 18.02.2015р. за статтею 258-5 КК України, в якому розслідується функціонування злочинної фінансової схеми з грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом за участі посадових осіб банку позивача та підприємств, що мають ознаки фіктивності.

З урахуванням викладеного, для встановлення наявності чи відсутності зобов'язання відповідача перед позивачем у справі № 904/540/16 необхідно провести перевірку щодо фактичного отримання 23.07.2015р представником ТОВ "ДАРЛІНГ КОРПОРЕЙШН" ОСОБА_4 в касі банку готівки в сумі 79 500грн. саме по чеку №ЯЯ 0474532 від 23.07.2015 та повторного зняття відповідачем грошових коштів з розрахункового рахунку № 26001013039381 в сумі 80 300грн. та встановлення чи є ознаки кримінальних злочинів в діях посадових осіб позивача та представника відповідача щодо отримання спірних коштів, що може бути здійснено в ході досудового слідства відповідно до норм КПК України,

На підставі викладеного, ухвалою суду від 18.04.2016 провадження у справі зупинено та копії матеріалів справи 904/540/16 направлені до прокуратури Дніпропетровської області.

12.05.2017р. від Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області на адресу суду повернуто копії матеріалів справи № 904/540/16 разом із супровідним листом, в якому повідомляється, що проводити будь-які перевірки, які стосуються обставин, що досліджувались під час досудового розслідування кримінального провадження № 22015040000000052, з моменту передачі останнього за підсудністю й по даний час, у слідчого відділу Управління відсутні жодні законні підстави, у зв'язку з чим, з питань щодо проведення відповідної перевірки необхідно звернутися до слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне, направити копії матеріалів справи до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, для проведення відповідної перевірки, та скерування за підслідністю.

Керуючись ст. 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Надіслати копії матеріалів справи № 904/540/16 до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

2. Про результати перевірки та прийняте рішення повідомити Господарський суд Дніпропетровської області.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя ОСОБА_5

Зареєстровано 14.05.2017
Оприлюднено 16.05.2017
Дата набрання законної сили 12.05.2017

Судовий реєстр по справі 904/540/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 16.12.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 12.11.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.09.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.09.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.08.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.08.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.05.2017 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону