ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

04.09.2019 м. ДніпроСправа № 904/540/16

За позовом Акціонерного товариства "СБЕРБАНК", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАРЛІНГ КОРПОРЕЙШН", м. Дніпропетровськ

про повернення безпідставно набутого майна в сумі 79 500,00 грн.

Суддя Назаренко Н.Г.

за участю секретаря судового засідання Назаренко С.В.

Представники:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАРЛІНГ КОРПОРЕЙШН" про стягнення безпідставно набутого майна в сумі 79 500,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 03.07.2015р. між Публічним акціонерним товариством "Дочірній банк СБЕРБАНКУ РОСІЇ", правонаступником якого, є Товаритсво з обмеженою відповідальністю СБЕРБАНК та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДАРЛІНГ КОРПОРЕЙШН", укладено договір № Т030-0130393841 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування.

Відповідно до укладеного договору відповідачу було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно з умовами укладеного договору (п.п. 5.5.1) розрахунково-касове обслуговування відкритого поточного рахунку, передбачало також обслуговування за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування IFobs.

08.07.2015р. відповідач був зареєстрований у системі IFobs, що підтверджується інформацією про відкриті ключі користування, та отримав можливість дистанційно виконувати операції по вищезазначеному поточному рахунку.

23.07.2015р. у Відділенні № 1 ПАТ СБЕРБАНК , розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 31 (надалі - Відділення), для здійснення операції з отримання готівкових коштів, відповідачем а також юридичними особами: ТОВ АЛЬФАУКРСПЕЦІНВЕС , ТОВ ДНІПРО-ПАЖ , ТОВ САЙРУС ДНІПРО в особі одного представника - ОСОБА_1 , були подані видаткові касові документи, а саме грошові чеки на загальну суму 318 000,00 грн.

В цей же час, на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 17.07.2015р. у справі № 200/14154/15-К у Відділені було розпочато обшук та крім документів та предметів було вилучено сумку чорного кольору в якій містились грошові кошти у сумі 367 600,00 грн. та чотири чекові книжки, які належали відповідачу та зазначеним підприємствам.

В наслідок проведення слідчих дій, операція з видачі грошових коштів, виданих представнику відповідача та інших підприємств, не була закінчена та фактично грошові кошти не були списані з відповідних банківських рахунків.

Після чого, скориставшись ситуацією, а саме фактичним зупиненням діяльності Відділення № 1 ПАТ СБЕРБАНК , відповідач та підприємства за допомогою системи IFobs перерахували зі своїх поточних рахунків грошові кошти в сумі 321 262,00 грн.

В зв`язку з чим у позивача утворилась недостача в розмірі 318 000,00 грн.

Також позивач зазначає, що 23.07.2015р. жодних надходжень грошових коштів на поточні рахунки відповідача та підприємств не було, що підтверджується виписками по їх особовим рахунками.

З огляду на вищезазначене позивач просить суд стягнути з ТОВ ДАРЛИНГ КОРПОРЕЙШН безпідставно набуте майно в сумі 79 500,00грн.

29.02.2016р. на адресу суду від позивача надійшли пояснення від 29.02.2016р. відповідно до яких позивач зазначає, що після перевірки видаткових касових документів (грошових чеків), позивачем було видано, а відповідачем та зазначеними підприємствами отримано з поточних рахунків грошові кошти на суму 318000,00 грн., зазначена обставина підтверджується ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2015р. у справі № 200/25063/15-к.

Правовою підставою дистанційного обслуговування рахунку відповідача є:

- п. 2.10 постанови національного банку України від 21.01.2004р. № 22 Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті;

- договір № Т030-013039381 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування.

Факт перерахунку відповідачем та підприємствами за допомогою системи IFobs зі своїх поточних рахунків грошових коштів в сумі 321262,00 грн. підтверджується платіжними дорученнями від 23.07.2015р. поданими до банку в електронному виді та фотокопіями фрагменту операційного дня банку.

Позивач додатково зазначає, що готівкові кошти в сумі 79 500,00 грн., були видані представнику Відповідача, за грошовим чеком: серія ЯЯ 0474532 від 23.07.2015 року. На грошовому чеку міститься відмітка з власноручним підписок представника відповідача про отримання ним грошових коштів за чеком.

Основним нормативним документом, який регулює порядок і вимоги щодо здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та іноземній валюті є Постанова Національного банку України 01.06.2011 № 174 Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (далі Інструкція ).

Зокрема, предметом регулювання зазначеної Інструкції (п.2 розділу 1), є такі касові операції як видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу банку.

До касових документів, згідно п. 1.1 Інструкції відносяться: заява на переказ готівки; прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, квитанція про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанція про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунки на сплату платежів, а також сліп, квитанція, чек банкомата, що формуються платіжними пристроями, та документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою.

Так, відповідно до п. 3.2 Інструкції (філія, відділення) видає з операційної каси готівку національної валюти за такими видатковими касовими документами:

- за грошовим чеком - юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - підприємцям.

Згідно п. 3.5 Інструкції (філія, відділення) перед видачею готівки у видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) перевіряє таке:

- повноту заповнення реквізитів на документі;

- наявність підписів відповідальних осіб банку (філії, відділення), яким надано право підпису касових документів, і тотожність їх зразкам;

- належність пред`явленого паспорта або документа, що його замінює, отримувачу, відповідність даних паспорта тим даним, що зазначені в касовому документі;

- у разі отримання готівки за довіреністю - відповідність оформлення довіреності на отримання готівки вимогам законодавства України;

- наявність підпису отримувача.

Наданий Відповідачем грошовий чек на видачу готівки, довіреність, а також паспорт отримувача коштів було перевірено Банком відповідно до вимог п.3.5. Інструкції, після чого Відповідачу було видано готівкові кошти в сумі 79 500,00грн.

Нормативним документом, який регулює правила, види і стандарти розрахунків клієнтів банків та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків є Постанова Національного банку України від 21.01.2004 року №22 Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (надалі Інструкція № 22).

Безготівкові розрахунки, відповідно до Інструкції № 22 це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Електронний розрахунковий документ, згідно Інструкції №22 це документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, уключаючи відповідні реквізити розрахункового документа, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений у візуальну форму представлення електронними засобами.

Відповідно до п. 1.13 Інструкції№ 22 під час здійснення розрахункових операцій використовуються, зокрема, але не виключно, такий платіжний інструмент, як платіжне доручення.

Пунктом 2.10 Постанови № 22 передбачено, що клієнт, виходячи з технічних можливостей своїх та обслуговуючого банку, може подавати до банку розрахункові документи як на паперових носіях, так і у вигляді електронних розрахункових документів, використовуючи системи дистанційного обслуговування. Спосіб подання клієнтом документів до банку передбачається в договорі банківського рахунку;

Таким чином перерахування коштів в сумі 80 300,00грн. з поточного рахунку № НОМЕР_1 , було здійснено на підставі поданого Відповідачем в електронному виді платіжного доручення № 1 від 23.07.2015 року та за допомогою системи дистанціонного обслуговування IFobs, що повністю відповідає умовам Договору та вимогам законодавства України.

Доказами перерахування коштів Відповідачем в сумі 80 300,00грн. є: Платіжне доручення №1 від 23.07.2015 року; Виписка по поточному рахунку Відповідача в Банку № НОМЕР_1 за період з 22.07.2015 по 23.07.2015р.

Також, в якості додаткового доказу, позивач надав відповідь від 12.03.2016 року Центральної розрахункової палати Національного банку України на запит ПАТ СБЕРБАНК .

З відповіді вбачається, що грошові кошти в сумі 80 300,00 грн. відправлені Відповідачем (поточний рахунок в Банку НОМЕР_1 ) згідно розрахункового документу від 23.07.2015 р., були перераховані Банком до Центральної розрахункової палати Національного банку України (надалі - ЦРП НБУ) системою електронних платежів Національного банку України о 17:34 23.07.2015 р. у файлі $АІINІ7N.04Н та зараховані на коррахунок банку отримувача ПАТ КРЕДОБАНК (код банку 325365) о 17:42 23.07.2015р., що підтверджується файлом, що містить інформацію про транзакцію - $ВІNІВ7N.037.

Крім того позивач зазначає, що цифровий підпис на платіжному документі №1 від 23.07.2015 року на суму 80 300,00 грн. відповідає основним параметрам документу та належить користувачу з логіном ІАLESENKO15, зареєстрованому в системі клієнт - банк IFobs.

Дана обставина підтверджується листом компанії ТОВ СІЕС ІНТЕГРА (вих. № 17.03.2016 №24), яка є розробником, постачальником програмного забезпечення системи клієнт - банк IFobs, а також особою, що виконує його технічну підтримку. В листі також зазначені результати перевірки підписів на платіжному документі та підтверджено цілісність, достовірність та авторство вказаного платіжного документу.

Для підтвердження обставин щодо суми коштів на поточному рахунку на початок дня 23.07.2015 року позивачем додано до своїх пояснень виписку по рахунку відповідача за період з 22.07.2015 року по 23.07.2015 року. У виписці зазначено, що вихідний залишок коштів (тобто на кінець дня) 22.07.2015 року та вхідний залишок коштів (на початок дня) 23.07.2015 року складає однакову суму - 80362, 85 грн.

Ухвалою від 01.03.2016р. розгляд справи відкладено на 22.03.2016р., 22.03.2016р. розгляд справи відкладено на 05.04.2016р.

Ухвалами суду від 05.04.2016р. продовжено строк розгляду справи до 19.04.2016р. та відкладено розгляд справи на 18.04.2016р.

Ухвалою від 18.04.2019 провадження у справі зупинено та копії матеріалів справи № 904/540/16 надіслано до прокуратури Дніпропетровської області.

Ухвалою від 12.05.2019 копії матеріалів справи № 904/540/16 надіслано до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Ухвалою від 27.08.2019 поновлено провадження у справі № 904/540/16. Призначено розгляд справи в підготовчому засіданні. Змінено назву позивача з Публічного акціонерного товариства "СБЕРБАНК" на Акціонерне товариство "СБЕРБАНК". Справу призначено до розгляду в підготовчому засіданні на 04.09.2019.

Суд ухвалою від 27.08.2019 зобов`язав Виконуючу обов`язки начальника Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Томчук Оксану Валентинівну надати інформацію щодо проведення Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області перевірки у справі № 904/540/16.

03.09.2019 від Головного управління ДФС у Дніпропетровській області надійшов лист, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням кримінального провадження № 22015040000000052 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2015 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, а в подальшому перекваліфікованого на ч. 2 ст. 205 КК України, встановлено факти грубих порушень співробітниками відділення № ПАТ "Сбербанк Росії" внутрішньо нормативних документів та нормативних документів НБУ.

Враховуючи викладене вище склад кримінального порушення у кримінальному провадженні № 22015040000000052 перекваліфіковано 28.02.2018 із ч. 2 ст. 205 КК України на ч. 2 ст. 367 КК України, та матеріали кримінального провадження направлено до прокуратури Дніпропетровської області, якою визначено підслідність за Соборним відділенням поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Сторони у призначене судове засідання не з`явивсь, причини неявки суду не відомі.

З метою дотримання принципу рівності сторін та надання розумного (достатнього) строку для вчинення певних процесуальних дій, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177-185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Підготовче судове засідання відкласти до 01.10.2019 о 10:45 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 2-403 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1.

2 . Роз`яснити учасникам , що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам ст.161-168 ГПК України та мають бути подані в строк, визначений в ухвалі.

Учасники справи, при поданні заяв по суті справи, повинні надати до суду докази в підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників, для перевірки судом дотримання строку при подачі відповідних заяв, а також, докази направлення на адресу інших учасників процесу заяв, що подаються до суду.

3. Звернути увагу сторін на те, що:

- відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу:

- згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України у господарських судах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. Позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до господарського суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов`язковій реєстрації в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в день надходження документів.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система відповідно до закону забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції (ч. 4 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до абз. 38 Перехідних положень (Розділ XI) Господарського процесуального кодексу України Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією України у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

1 грудня 2018 року, в газеті "Голос України" опубліковано оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Відповідно до наказу ДСА України від 22.12.2018 № 628 "Про проведення тестування підсистеми "Електронний суд" у місцевих та апеляційних судах" з 22.12.2018 у всіх місцевих та апеляційних судах розпочалась експлуатація підсистеми "Електронний суд" в тестовому режимі.

Станом на дату відкриття провадження у господарських судах Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система свою роботу ще не розпочала та працює виключно в тестовому режимі.

Відповідно до п.п. 17.1-17.4 п. 17 Перехідних положень (Розділ XI) Господарського процесуального кодексу України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи :

- подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі;

- розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі.

- суд вручає судові рішення в паперовій формі;

- суд видає виконавчі документи в паперовій формі .

Таким чином, до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи всі заяви мають подаватися в паперовій формі засобами поштового зв`язку або під час безпосереднього звернення особи до суду;

- п.11 ч.16 Перехідних положень Конституції України, визначено, що представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року за винятком малозначних спорів).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Повне рішення складено 05.09.2019

Суддя Н.Г. Назаренко

Зареєстровано 05.09.2019
Оприлюднено 05.09.2019
Дата набрання законної сили 04.09.2019

Судовий реєстр по справі 904/540/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 16.12.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 12.11.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.09.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.09.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.08.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.08.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.05.2017 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону