ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

30.05.2017Справа № 910/22550/16 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МЖК -БУД-СЕРВІС"

до Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_1

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_2

про стягнення 816 138,77 грн.

Суддя Турчин С.О.

Представники учасників процесу:

від позивача: Стороженко Б.В. (довіреність)

від відповідача: Браславська Л.З. (довіреність)

від третьої особи 1: не з'явився

від третьої особи 2: ОСОБА_2

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЖК - БУД-СЕРВІС" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України (відповідач) 816 138,77 грн., з яких: 394944,51 грн. - основний борг, 32417,91 грн. - пеня, 355633,47 грн. - інфляційні та 33142,88 грн. - 3% річних.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2016 порушено провадження по справі № 910/22550/16 та призначено її до розгляду на 27.12.2016.

23.12.2016 через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи по справі.

23.12.2016 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про зупинення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.12.2016 відкладено розгляд справи № 910/22550/16 на 26.01.2017.

19.01.2017 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про зупинення провадження у справі та заява про витребування доказів по справі.

Судом відкладено розгляд заяви про витребування доказів та заяви про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2017 продовжено строк вирішення спору у справі № 910/22550/16 на 15 днів, залучено до участі у справі ОСОБА_1 як третю особу 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача та ОСОБА_2 як третю особу 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, розгляд справи відкладено на 09.02.2017.

01.02.2017 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли відомості щодо третьої особи 1.

07.02.2017 через відділ діловодства суду від позивача надійшли пояснення на заперечення відповідача.

09.02.2017 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про зупинення провадження у справі та заява про призначення судової почеркознавчої експертизи та будівель-технічної експертизи.

Ухвалою Господарського суду від 09.02.2017 у справі №910/22550/16 призначено судову комплексну почеркознавчу експертизу та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та зупинено провадження у справі № 910/22550/16 до проведення експертизи та отримання висновку експерта.

11.05.2017 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшло клопотанням судових експертів надання додаткових матеріалів для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Згідно даного клопотання експерти зазначають, що для проведення почеркознавчої експертизи необхідно:

- вказати, на яких аркушах матеріалів справи містяться досліджувані документи;

- надати достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_2 та ОСОБА_1, у тому числі зіставлювані за часом виконання з досліджуваним документами, тобто за 2013 рік, які можуть знаходитись у різнохарактерних документах з місця роботи чи проживання (заяві про видачу паспорта (форма № 1), у паспорті, посвідченнях, автобіографії, договорах, заявах, довіреностях, платіжних документах, квитанціях, листах тощо);

- надати експериментальні зразки підпису ОСОБА_2 та ОСОБА_1, відповідно до вимог Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.05.2017 поновлено провадження у справі № 910/22550/16, призначено розгляд клопотання судового експерта на 30.05.2017, та зупинено провадження у справі до 30.05.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2017 провадження у справі поновлено для розгляду клопотання експертів.

13.05.2017 та 29.05.2017 від сторін надійшли документи на виконання вимог ухвали суду із зразками підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_1

У судове засідання 30.05.2017 з'явились представники сторін, а також ОСОБА_2, ОСОБА_1 на виклик суду не з'явився.

Так, відповідно до п. 1.4 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) пред'явити їх особі, яка підлягає ідентифікації, а потім позначити кожний зразок, тобто указати, що це вільний зразок почерку (підпису) певної особи (указати її прізвище, ім'я, по батькові), та посвідчити це своїм підписом.

У разі неможливості пред'явити зазначені зразки (смерть виконавця, від'їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, тощо).

Судом у судовому засіданні 30.05.2017 посвідченні вільні зразки підпису ОСОБА_2, а також вільний зразок підпису ОСОБА_1

Інші долучені до матеріалів справи зразки підписів ОСОБА_1 не посвідчені судом як вільні зразки підписів ОСОБА_1, у зв'язку з неможливістю пред'явити їх особі, яка підлягає ідентифікації, оскільки ОСОБА_1 на виклик суду не з'явився.

Щодо клопотання судових експертів щодо надання експериментальних зразків підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_1, то суд задовольняє вказане клопотання частково, оскільки експериментальні зразки підписів були відібрані у судовому засіданні лише у ОСОБА_2

У зв'язку з неявкою ОСОБА_1 у судове засідання 30.05.2017, у суду відсутня можливість відібрання експериментальних зразків підпису вказаної особи.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання судових експертів частково, враховуючи неявку ОСОБА_1 у судове засідання.

Крім того, у поданому клопотання експерти просять вказати, на яких аркушах матеріалів справи містяться досліджувані документи.

Суд зазначає, що досліджувані документи містяться на наступних аркушах справи № 910/22550/15: а.с. 155, 156, 157.

Крім того, в листі вих. №5640/5641/17-32 від 24.04.2017 КНДІСЕ зазначає про необхідність проведення оплати за проведення експертизи, яка згідно з ухвалою суду покладена на Державну установу "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України.

Відповідно до ст. 15 Закону України "Про судову експертизу" витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України, зокрема, у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Пунктом 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" визначено, що витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи. У разі відмови чи ухилення заінтересованої сторони або сторони, зобов'язаної ухвалою господарського суду, від оплати витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи, суд може запропонувати іншій стороні оплатити ці витрати, а за відсутності і її згоди та за неможливості проведення судової експертизи без попередньої оплати її вартості суд розглядає справу на підставі наявних доказів.

Після закінчення розгляду справи витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, підлягають розподілу господарським судом на загальних підставах, визначених частиною п'ятою статті 49 Господарського процесуального кодексу України.

Оскільки, ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2017 витрати на проведення експертизи покладено на Державну установу "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України, суд вважає за необхідне зобов'язати відповідача провести оплату витрат на проведення експертизи згідно рахунку, направленого Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз на адресу відповідача, у строк визначений пп. 1.13 п. 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

Керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання судових експертів частково.

2. Залучити до матеріалів справи № 910/22550/16 вільні зразки підпису ОСОБА_2 та ОСОБА_1, а також експериментальні зразки підпису ОСОБА_2

3. Зобов'язати відповідача - Державну установу "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України оплатити рахунок, направлений Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз на адресу відповідача, у строк визначений пп. 1.13 п. 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

4. Зупинити провадження у справі № 910/22550/16 до проведення експертизи та отримання висновку експерта.

5. Ухвалу надіслати сторонам по справі та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

6. Матеріали справи надіслати до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Суддя С.О. Турчин

Зареєстровано 02.06.2017
Оприлюднено 07.06.2017
Дата набрання законної сили 30.05.2017

Судовий реєстр по справі 910/22550/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 04.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.05.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.05.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.05.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.04.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.04.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.02.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.01.2017 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону