ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2017Справа №910/5108/17 Суддя Мудрий С.М. розглянувши справу

за позовом 1) Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 2) комунального підприємства "Керуюча Компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва"

до товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ КОЛЕКТОР"

про стягнення заборгованості в розмірі 120 443,38 грн. та виселення з нежитлового приміщення

Представники:

від позивача-1: Кметик-Власенко О.В. - представник за довіреністю № 100-3097 від 20.02.17 р.;

від позивача-2: Кметик-Власенко О.В. - представник за довіреністю № 431-3310 від 11.08.16р.;

від відповідача: не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

На розгляд господарського суду м. Києва передані позовні вимоги Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації комунального підприємства "Керуюча Компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" до товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ КОЛЕКТОР" про стягнення заборгованості в розмірі 120 443,38 грн. та виселення з нежитлового приміщення.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на підставі розпорядження від 28.05.2001 р. № 715 та ордеру № 137-2001 від 05.06.2001 р. між Московською районною державною адміністрацією міста Києва та товариством з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ КОЛЕКТОР" 05.06.2001 р. укладено типовий договір оренди № 210-2001 нежитлового приміщення першого поверху площею 555,0 кв.м., яка є комунальною власністю Московського району м. Києва та знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т. 40-річння Жовтня, 100/2, для колектору та книжкового магазину, з терміном дії договору з 05.06.2001 р. по 30.12.2015 р.

У зв'язку з тим, що договір припинив свою дію, а відповідач не звільняє нежиле приміщення та продовжує його використовувати, позивач звернувся до суду з вимогою про виселення товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ КОЛЕКТОР" з нежилого приміщення та стягнення з нього заборгованості за фактичне використання приміщення в розмірі 120 443,38 грн. з ПДВ за період з 01.03.2016 р. по 01.03.2017 р.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 31.03.2017 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 16.05.2017 р.

12.05.2017 р. до канцелярії суду позивач подав документи по справі та заяву про збільшення розміру позовних вимог,

Ухвалою господарського суду м. Києва від 16.05.2017 р. розгляд справи відкладено на 29.05.2017 р., у зв'язку із неявкою представника відповідача у судове засідання.

В судове засідання 29.05.2017 р. представник відповідача не з'явився, вимоги ухвали суду від 31.03.2017 р. не виконав, про поважні причини неявки суд не повідомив, хоча про час та дату судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 01030 41689270.

Представник позивачів 1, 2 позовні вимоги підтримав, просив суд задовольнити позов, з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог, відповідно до якої просив суд стягнути з відповідача орендні платежі в розмірі 148 242,20 грн. з ПДВ за період з 01.03.2016 р. по 11.05.2017 р. 3% річних в розмірі 4 812,79 грн., судові витрати покласти на відповідача.

У відповідності до статті 22 Господарського процесуального кодексу України, позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Як вбачається з заяви про збільшення позовних вимог, позивачем також заявлено нові вимоги, а саме: стягнення 3% річних в розмірі 4 812,79 грн.

У зв'язку з чим, судом не прийнята дана заява позивача в частині стягнення 3 % річних.

Відповідно до ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними матеріалами.

Заслухавши пояснення представника позивачів 1, 2, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню.

Згідно з п. 2.8. розпорядження Московської районної державної адміністрації міста Києва від 28.05.2001р. №715 "Про надання в орендне користування нежилих приміщень" товариству з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ КОЛЕКТОР" надано в орендне користування нежитлове приміщення першого поверху площею 555,00 кв.м. за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 100/2, для колектору та книжкового магазину та видано ордер №137-2001 від 05.06.2001р. на право зайняття нежитлового приміщення .

На підставі розпорядження від 28.05.2001р. № 715 та ордеру № 137-2001 від 05.06.2001р. між Московською районною державною адміністрацією міста Києва та товариством з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ КОЛЕКТОР" 05.06.2001 р. укладено типовий договір оренди № 210-2001 нежитлового приміщення першого поверху площею 555,00 кв.м., яке є комунальною власністю Московського району м. Києва та знаходиться за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 100/2 для колектору та книжкового магазину, з терміном дії договору з 05.06.2001 р. до 30.12.2015р.

Відповідно до розпорядження Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації №101 від 07.02.2002р. "Про надання в орендне користування нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади Голосіївського району м. Києва" було внесено зміни до п. 2.8. розпорядження Московської районної державної адміністрації міста Києва від 28.05.2001р. №715 в частині площі нежитлового приміщення на 595,2кв.м.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

Згідно з ст. 6 та 10-1 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста, яка безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради (у разі їх утворення) та їх виконавчі органи. Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" до відання Київської міської державної адміністрації у межах і формах, визначених конституцією і законами України, належить вирішення питання управління майном.

Згідно з п. 31 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцеві державні адміністрації здійснюють функцію управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

Рішенням Київської міської ради від 09.09.2010р. №7/4819 "Про питання організації управління районами в м. Києві" було вирішено припинити з 31.10.2010 р. шляхом ліквідації районні в м. Києві ради та їх виконавчі органи.

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.09.2010 р. № 787 "Про організаційно правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 р. № 7/4819 "Про питання організації управління районами в м. Києві" утворено з 31.10.2010 р. у районах м. Києва районні в місті Києві державні адміністрації.

На підставі рішення Київської міської ради від 28.10.2010 р. № 183/4995 "Про окремі питання організації управління районами в місті Києві" та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 10.12.2010 р. № 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" майно комунальної власності міста Києва передано до сфери управління Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

Розпорядженням Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації від 06.04.2011 р. № 261 "Про забезпечення життєдіяльності Голосіївського району м. Києва у сферах управління, віднесених до повноважень Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації" комунальне підприємство Голосіївського району м. Києва "Розрахунковий центр "Голосіїво" визначено орендодавцем комунального майна, яке передано до сфери управління Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

На підставі рішення Київської міської ради від 02.12.2010р. №284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010р. №1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" та розпорядження Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації від 06.04.2011р. №261 "Про забезпечення життєдіяльності Голосіївського району м. Києва у сферах управління, віднесених до повноважень Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації", між комунальним підприємством Голосіївського м. Києва "Розрахунковий центр "Голосіїво" (орендодавець) та товариством з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ КОЛЕКТОР" (орендар; відповідач) укладено Додаткову угоду №1 від 01.06.2011р. до Договору оренди №210-2001 від 05.06.2001р. нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 100/2 (1 поверх 595,2 кв.м.).

Згідно рішення Київської міської ради від 22.09.2011 р. № 34/6250 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва" орендодавцем майна територіальної громади міста Києва визначено Голосіївську районну Києві державну адміністрацію.

На підставі рішення Київської міської ради від 22.09.2011 р. № 34/6250 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011р. №121 "Про реалізацію районними у місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень", відповідно до пунктів 1.1., 1.4.7. розпорядження Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації від 30.12.2011р. №1030 "Про внесення змін до договорів оренди нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва, що віднесені до сфери управління Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації та перерахунок орендної плати" та п.п. 2, 3 Розпорядження Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації від 12.01.2012р. №5 "Про питання врегулювання розрахунків витрат на утримання нерухомого майна", між Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (орендодавець), комунальним підприємством Голосіївського району м. Києва "Розрахунковий центр Голосіїво" (балансоутримувач) та товариством з обмеженою відповідальністю КИЇВСЬКИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ КОЛЕКТОР" (орендар) укладено Додаткову угоду №2 від 16.01.2012р. до Договору оренди № 210-2001 від 05.06.2001р. нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня. 100/2 (1 поверх 595,2кв.м.). Орендна плата сплачується на розрахунковий рахунок Позивача.

Відповідно до ст. 627 Цивільного кодексу України, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового оборогу, вимог розумності та справедливості.

Згідно вимог ч. 1 ст. 628 ЦК України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Державну політику у сфері оренди здійснюють: Кабінет Міністрів України, а також Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо державного майна; органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органи місцевого самоврядування - щодо майна, яке перебуває в комунальній власності.

Статтею 18 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" передбачено, що за договором оренди орендаря може бути зобов'язано використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в оренду, та виробляти продукцію в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону. Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов Договору, запобігати його пошкодженню, псуванню. Орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і в повному обсязі.

На підставі акта приймання-передачі від 01.07.2014р., складеного після відмови відповідача від частини нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 100/2, і яка з 01.07.2014 р. складає 356,1 кв.м., між сторонами підписано додаток до договору оренди №210-2001 від 05.06.2001р. з розрахунком орендних платежів, загальний розмір яких в місяць складає 5 349, 20 грн. з ПДВ, але без врахування індексу інфляції відповідно до 3.2. Договору оренди.

Статтями 759, 762 ЦК України встановлено, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Спір у справі виник у зв'язку з неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором оренди в частині сплати орендних платежів, відшкодування земельного податку, витрат пов'язаних з утриманням нежитлового приміщення (експлуатаційні витрати).

Пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України передбачено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов'язків є договори та інші правочини.

Відповідно до частини 1 статті 283 ГК України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Частиною 1 статті 286 ГК України встановлено, що орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

Згідно з частиною 6 статті 283 ГК України до відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму (ч ст. 762 ЦК України).

Відповідно до статті 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Пунктом 3.2 договору встановлено, що розмір місячної орендної плати визначається шляхом коригування орендної плати на індекс інфляції з моменту укладення договору оренди.

Згідно з п. 3.3 договору оренди, орендна плата сплачується орендарем щомісячно до 15 числа поточного місяця.

При укладенні договору оренди застосовувалася орендна ставка 2 грн. 1 кв.м., згідно рішення Московської райради від 31.05.2001р. №23/05.

В 2003 році орендна ставка змінено відповідно до рішення Голосіївської районної в м. Києві ради від 30.01.2003 р. № 11/11, згідно якого орендна ставка встановлена у розмірі 5 грн. 1кв.м., про що між сторонами договору оренди було підписано додаток від 01.02.2003р. до Договору оренди.

Відповідно до рішення Голосіївської районної в м. Києві ради від 24.04.2003 р. № 4/11 "Про надання пільг з орендної плати за оренду нежитлових приміщень" відповідачу надано пільгу та встановлено на 2003 р. орендну ставку 2 грн. 1кв.м., про що між сторонами договору оренди було підписано додаток від 01.11.2003р. до договору.

Згідно із рішенням Голосіївської районної в м. Києві ради від 25.12.2003 р. № 21/08 "Про зміни до Методики розрахунку орендної плати встановленої рішенням Голосіївської районної в м. Києві ради від 30.01.2003 р. № 11/11" орендна ставка встановлена у розмірі 7 грн. 1 кв.м., про що між сторонами договору оренди було підписано додаткову угоду від 01.01.2004р. до Договору оренди.

Відповідно до рішення Голосіївської районної в м. Києві ряди від 25.03.2004 р. №24/07 "Про надання пільг з орендної плати за оренду нежитлових приміщень" відповідачу було надано пільгу та зменшено на 2004 р. орендну ставку на 40%.

Згідно із рішенням Голосіївської районної в м. Києві ради від 17.02.2005р. №32/24 "Про надання пільг з орендної плати за оренду нежитлових приміщень" відповідачу було надано пільгу та встановлено на 2005р. орендну ставку 4 грн. 1кв.м., про що між сторонами договору оренди було підписано додаткову угоду від 2005р. до Договору оренди.

Після 2005 року пільги з орендної плати за оренду нежитлового приміщення відповідачу не надавалися правомірним є застосовування орендної ставки по договору оренди в спірний період у розмірі 7грн. 1кв.м. згідно рішення Голосіївської районної в м. Києві ради від 25.12.2003р. № 21/08 Про зміни до Методики розрахунку орендної плати", про що між сторонами договору оренди було підписано додаток від 01.01.2004р. до Договору оренди.

Додатками від 01.07.2014 р. та від 31.10.2014 р. до договору оренди № 210-2001 від 05.06.2001 р. орендна ставка встановлена та погоджена сторонами у розмірі 7 грн. 1 кв.м.

Відповідно до рішення Московської райради від 31.05.2001 р. № 23/05 та в подальшому рішення Голосіївської районної в м. Києві ради від 30.01.2003р. №11/11 "Про затвердження Методики розрахунку орендної плати та типового Договору оренди нерухомого майна, що належить територіальній громаді Голосіївського району м. Києва", крім орендної плати орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю експлуатаційні витрати, пов'язані з утриманням приміщення та відшкодувати витрати пов'язані зі сплатою податку на землю.

Відповідно до п. 6.5. ст. 6 рішення Київської міської ради від 22.09.2011 р. № 34/6250 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва" крім орендної плати орендар сплачує: податки та збори у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України; компенсацію витрат підприємства за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди.

Згідно з п. 3.6. договору, по закінченню терміну дії договору орендна плата та інші платежі (комунальні послуги, експлуатаційні витрати, відшкодування витрат пов'язаних з утримання земельної ділянки) сплачуються орендарем по день фактичного звільнення приміщення включно.

Пунктом 3.10 договору передбачено, що обов'язок орендаря щодо сплати витрат пов'язаних з утриманням земельної ділянки відповідає вимогам чинного законодавства.

Згідно з п. 3.11. договору, розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін, або на вимогу однієї із сторін у разі зміни цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України. Всі зміни до договору оренди були погоджені між сторонами договору.

Орендар, зобов'язаний відшкодувати орендодавцеві витрати, пов'язані з утриманням земельної ділянки, відповідно до Закону України "Про плату за землю", що згідно п. 3.10 Договору є істотною умовою договору (п. 3.12).

Пунктом 3.13 договору оренди передбачено, що орендар сплачує орендодавцю витрати, пов'язані з експлуатацією нежитлових приміщень.

Розмір витрат пов'язаних з експлуатацією нежитлових приміщень визначався позивачем відповідно до розпоряджень Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації №5 від 12.01.2012р. та №74 від 08.02.2013р. "Про питання врегулювання розрахунків витрат на утримання нерухомого майна".

Відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 р. № 176 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій , постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги , Наказом по підприємству від 05.05.2015 р. № 24/05 Про порядок розрахунків та відшкодування витрат за утримання та обслуговування нежитлових приміщень , визначено розмір витрат на утримання нерухомого майна (експлуатаційні витрати) на рівні попереднього розміру визначеного розпорядженням Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації № 74 від 08.02.2013 р. Про питання врегулювання розрахунків витрат на утримання нерухомого майна у розмірі 4,02 за 1 кв.м. нежитлового приміщення першого поверху площею 231,5 кв.м, які розміщені в будинку за адресою: м. Київ, пр.-т. 40-річння Жовтня, 100/2 та дорівнює 4,02 грн. * 231,5 кв.м. (площа приміщення) = 930,63 грн. з ПДВ

Рішенням Київської міської ради від 09.10.2014 р. № 270/270 Про удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва комунальне підприємство Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Голосіївського району перейменовано в комунальне підприємство Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва та віднесено до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та реорганізовано комунальне підприємство Голосіївського району в м. Києві Розрахунковий центр Голосіїво шляхом приєднання до комунального підприємства Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва .

З метою вдосконалення роботи комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та віднесені до сфер управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та відповідно до рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 270/270, Голосіївська районна в місті Києві державної адміністрація розпорядженням №95 від 19.02.2015 р. Про організаційно-правові заходи реорганізації комунального підприємства Голосіївського району в м. Києві Розрахунковий центр Голосіїво утворила комісію з реорганізації підприємства та доручила їй передати комунальному підприємству Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва нерухоме та рухоме майно, яке знаходилось на балансі ре організовуваного підприємства.

З акту прийому-передачі від 31.05.2015 р. комунальному підприємству Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва видно, що передано нерухоме майно, яке знаходилось на балансі комунального підприємства Голосіївського району в м. Києві Розрахунковий центр Голосїїво , в тому числі нежилі приміщення першого поверху площею 231,5 кв.м. за адресою: м. Київ, пр.-т. 40-річчя Жовтня, 100/2.

Листом від 22.05.2015м р. 3 434-8983 з трьома екземплярами додаткової угоди № 4 до договору оренди № 210-2001 від 05.06.2001 р. ТОВ "КИЇВСЬКИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ КОЛЕКТОР" повідомлено про зміну володільця та балансоутримувача нежитлового приміщення першого поверху площею 231,5 кв.м. за адресою: м. Київ, пр.-т. 40-річчя Жовтня, 100/2.

Позивач зазначив, що додаткову угоду № 4 орендодавцю не повернув, проте зміни умов щодо балансоутримувачу чинному законодавством порядку не оскаржував.

Чинним законодавством та договором оренди з усіма додатками та додатковими угодами визначено обов'язок відповідача відшкодовувати витрати пов'язані з утриманням нежитлового приміщення.

Повний розрахунок, з врахуванням індексу відповідно до 3.2. договору надано суду позивачем разом з заявою про збільшення розміру позовних вимог, відповідно до якого загальна заборгованість становить 148 242,20 грн. за період з 01.03.2016 р. по 11.05.2017 р., з яких орендна плата 121529,95 грн. з ПДВ, експлуатаційні витрати в розмірі 13 959,45 грн., відшкодування витрат пов'язані з утримання земельної ділянки в розмірі 12 752,80 грн. визнаний судом обґрунтованим.

Таким чином, позивач вірно до складу орендних платежів, що зобов'язаний сплачувати відповідач по договору оренди нарахував відшкодування експлуатаційних витрат, пов'язаних з утриманням нежитлового приміщення та відшкодування витрат пов'язаних зі сплатою податку на землю, що неодноразово погоджувалося сторонами договору оренди додатками та додатковими угодами договору.

З наданих суду доказів вбачається, що відповідач взяті на себе зобов'язання з оплати орендних платежів, відшкодування земельного податку, витрат пов'язаних з утриманням нежитлового приміщення (експлуатаційні витрати) не виконує належним чином.

Приймаючи до уваги те, що факт наявності боргу у відповідача перед позивачем, який станом на 11.05.2017 р. за оренду, відшкодування земельного податку, витрат пов'язаних з утриманням нежитлового приміщення (експлуатаційні витрати) складає 148 22,20 грн. за період з 01.03.2016 р. по 11.05.2017 р., належним чином доведений, документально підтверджений і відповідачем не спростований, позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню.

Пунктом 5.1. договору встановлено, що термін дії договору встановлюється з 05.05.2001 р. по 30.12.2015 р.

Відповідно до п. 5.2. договору, після закінчення терміну, зазначеного вп. 5.1. договір оренди припиняє свою дію. Орендар має право у встановленому порядку звернутись до орендодавця з проханням про укладення договору на наступний період. В разі відмови орендодавця продовжити термін оренди, орендар повинен звільнити приміщення згідно умов п. 2.15 цього договору.

Договір може бути розірвано на вимогу однієї з сторін в разі невиконання іншою стороною її обов'язків та вимог, зазначених у цьому договорі, а також на інших підставах, передбаченим чинним законодавством (п. 5.4.).

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація, повідомленням від 09.12.2015 р. № 100-16130 повідомила відповідача про закінчення терміну дії договору оренди № 210-2001 від 05.06.2011 р. дане повідомлення про закінчення строку договору оренди відповідач отримав 30.12.2015 р., що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 01030 10665963.

Також позивач 1 зазначив, що випадку, коли орендар не має наміру на продовження договору оренди на новий сторк, Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація в порядку ст. 785 Цивільного кодексу України, ст. 27 Закону України Про оренду державного та комунального майна зобов'язує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ КОЛЕКТОР "згідно договору передати нежитлове приміщення по акту приймання-передачі підприємству-балансоутримувачу, сплатити орендні платежі та здійснити оплату комунальних послуг по день фактичної передачі приміщення по акту.

Будь-яких доказів щодо продовження дії договору та щодо фактичного передачі майна в матеріалах справи відсутні.

Відповідно до ч. 1 статті 785 ЦК України у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Частиною 1 статті 27 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" передбачено, що у разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

Пунктом 2.21 договору передбачено, що підставою для припинення нарахування орендних платежів по цьому договору є акт передачі орендного приміщення орендодавцю. Орендна плата сплачується орендарем по день фактичної передачі приміщення по акту.

Отже, з припиненням договору оренди № 210-2001 від 05.06.2001 р. відповідач втрачає статус орендаря і, оскільки належних доказів щодо підтвердження права користування орендованим приміщенням відповідачем не надано, тому вимога позивача про виселення відповідача з нежилого приміщення загальною площею 231,5 кв.м за адресою: м. Київ, пр.-т. проспект 40-річчя Жовтня, 100/2, передавши по акту прийому-передачі зазначені приміщення позивачу є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 статті 32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно з ч.1 статті 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 34 ГПК України передбачено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини , які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до статті 44 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Згідно ч. 5 статті 49 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 с. 32, ч.1 ст. 33, ст.ст. 34, 44, ч. 5 ст. 49, ст.ст. 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Виселити товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ КОЛЕКТОР" (03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 100/2, код ЄДРПОУ 30573574) з нежилого приміщення загальною площею 231,5 кв.м за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 100/2.

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ КОЛЕКТОР" (03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 100/2, код ЄДРПОУ 30573574) на користь комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" (03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 17-б, код ЄДРПОУ 32375554) основний борг в розмірі 148 242 (сто сорок вісім тисяч двісті сорок дві) грн. 20 коп. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 3 823 (три тисячі вісімсот двадцять три) грн. 63 коп.

4. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Відповідно до частини 5 статті 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Дата підписання повного тексту рішення 08.06.2017 року.

Суддя С.М.Мудрий

Дата ухвалення рішення 29.05.2017
Зареєстровано 09.06.2017
Оприлюднено 12.06.2017

Судовий реєстр по справі 910/5108/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 07.03.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 25.01.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 07.12.2017 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 30.11.2017 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 25.09.2017 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.07.2017 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 29.05.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.05.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 31.03.2017 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону