ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

18.07.2017Справа № 910/22550/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МЖК -БУД-СЕРВІС"

до Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_1

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_2

про стягнення 816 138,77 грн.

Суддя Турчин С.О.

Представники учасників процесу:

не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЖК - БУД-СЕРВІС" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України (відповідач) 816 138,77 грн., з яких: 394944,51 грн. - основний борг, 32417,91 грн. - пеня, 355633,47 грн. - інфляційні та 33142,88 грн. - 3% річних.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2016 порушено провадження по справі № 910/22550/16 та призначено її до розгляду на 27.12.2016.

23.12.2016 через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи по справі.

23.12.2016 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про зупинення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.12.2016 відкладено розгляд справи № 910/22550/16 на 26.01.2017.

19.01.2017 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про зупинення провадження у справі та заява про витребування доказів по справі.

Судом відкладено розгляд заяви про витребування доказів та заяви про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2017 продовжено строк вирішення спору у справі № 910/22550/16 на 15 днів, залучено до участі у справі ОСОБА_1 як третю особу 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача та ОСОБА_2 як третю особу 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, розгляд справи відкладено на 09.02.2017.

01.02.2017 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли відомості щодо третьої особи 1.

07.02.2017 через відділ діловодства суду від позивача надійшли пояснення на заперечення відповідача.

09.02.2017 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про зупинення провадження у справі та заява про призначення судової почеркознавчої експертизи та будівель-технічної експертизи.

Ухвалою Господарського суду від 09.02.2017 у справі №910/22550/16 призначено судову комплексну почеркознавчу експертизу та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та зупинено провадження у справі № 910/22550/16 до проведення експертизи та отримання висновку експерта.

11.05.2017 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшло клопотанням судових експертів надання додаткових матеріалів для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.05.2017 поновлено провадження у справі № 910/22550/16, призначено розгляд клопотання судового експерта на 30.05.2017, та зупинено провадження у справі до 30.05.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2017 провадження у справі поновлено для розгляду клопотання експертів.

13.05.2017 та 29.05.2017 від сторін надійшли документи на виконання вимог ухвали суду із зразками підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_1

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2017 клопотання судових експертів задоволено частково та зупинено провадження у справі № 910/22550/16 до проведення експертизи та отримання висновку експерта.

17.07.2017 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання про надання додаткових документів та забезпечення натурного обстеження об'єкту дослідження.

Відповідно до п. 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання.

Враховуючи необхідність розгляду вищевказаного клопотання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, суд вважає за необхідне поновити провадження у даній справі.

Розглянувши клопотання судового експерта та лист КНДІСЕ, приймаючи до уваги фактичні обставини справи, суд зазначає наступне.

Згідно з пунктом 2.3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Пунктом 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" роз'яснено, що у разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 31 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас, законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

З огляду на вищевикладене, враховуючи обґрунтування наведені експертами в клопотанні, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання судового експерта про надання додаткових документів.

Також в своєму клопотанні судовий експерт просить узгодити організацію прибуття експертів з експертної установи (вул. Смоленська, 6, м. Київ, тел. 200 2917), безперешкодний доступ експертам до об'єкту дослідження (приміщень відділень анестезіології, інтенсивної терапії та роздягальні операційного блоку Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії наук України вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ) та належні умови праці для проведення обстеження, яке відбудеться 21 липня 2017 року з 09:30 години.

Пунктом 3.9. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, передбачено, що якщо необхідно провести експертизу (дослідження) на місці події або огляд об'єкта за його місцезнаходженням, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта) (замовив(ла) дослідження), повинен(на) забезпечити прибуття експерта, безперешкодний доступ до об'єкта, а також належні умови для його роботи, а в разі потреби викликати учасників процесу або інших осіб. У разі неявки осіб чи їх законних представників, що викликалися, у визначений час на місце події або огляду об'єкта дослідження (огляд) проводиться без їх участі, про що зазначається у висновку.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання судового експерта Київського НДІСЕ ОСОБА_3, у зв'язку із чим, зобов'язує сторін забезпечити експерту Київського науково-дослідного інституту судових експертиз безперешкодний доступ до об'єкта дослідження та незалежні умови роботи під час проведення експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз обстеження об'єкту дослідження, яке відбудеться 21 липня 2017 року з 09:30 години.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 31, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Поновити провадження у справі № 910/22550/16.

2. Задовольнити клопотання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_3 про надання додаткових документів та забезпечення натурного обстеження об'єкту дослідження.

3. Зобов'язати сторін для проведення судової будівельно-технічної експертизи надати у строк до 21.07.2017:

- поверховий план другого поверху приміщень - відділень анестезіології, інтенсивної терапії та роздягальні операційного блоку ДУ "НІХТ ім. О.О. Шалімова" НАМН України;

- дефектний акт щодо необхідності проведення капітального ремонту;

- проектну документацію на виконання робіт капітального ремонту відділень анестезіології, інтенсивної терапії та роздягальні операційного блоку другого поверху Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії наук України;

- кошторис на роботи капітального ремонту відділень анестезіології, інтенсивної терапії та роздягальні операційного блоку другого поверху Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії наук України;

- сертифікати та паспорти на вироби та матеріали, які застосовані у грудні 2013 року при виконанні робіт капітального ремонту відділень анестезіології, інтенсивної терапії та роздягальні операційного блоку другого поверху Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії наук України;

- виконавчу схему прокладеної у грудні 2013 року електропроводки в приміщеннях відділень анестезіології, інтенсивної терапії та роздягальні операційного блоку другого поверху Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії наук України;

- звіт про списання будівельних матеріалів і виробів застосованих у грудні 2013 року при виконанні робіт капітального ремонту відділень анестезіології, інтенсивної терапії та роздягальні операційного блоку другого поверху Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії наук України по формі М-29, або відомість матеріальних ресурсів до акту приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2013 року.

У разі відсутності вищевказаних документів - надати суду письмові пояснення.

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "МЖК -БУД-СЕРВІС" та Державну установу "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України:

- забезпечити експерту Київського науково-дослідного інституту судових експертиз безперешкодний доступ до об'єкта дослідження - (приміщень відділень анестезіології, інтенсивної терапії та роздягальні операційного блоку Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії наук України вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ) та незалежні умови роботи;

- забезпечити явку своїх уповноважених представників під час проведення експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз обстеження об'єкту дослідження, що відбудеться 21 липня 2017 року з 09:30 години.

Суддя С.О. Турчин

Зареєстровано 19.07.2017
Оприлюднено 19.07.2017
Дата набрання законної сили 18.07.2017

Судовий реєстр по справі 910/22550/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 04.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.07.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.07.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.05.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.05.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.05.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.04.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.04.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.02.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.01.2017 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону