ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Справа № 815/2538/17

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року                                                                                 м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Глуханчук О.В., розглянувши у порядку письмового провадження справу за адміністративним позовом Арцизької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області до товариства з обмеженою відповідальністю “Фамільний дім” про стягнення податкової заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

Арцизька державна податкова інспекція Головного управління ДФС в Одеській області звернулась до суду з адміністративним позовом до товариства з обмеженою відповідальністю “Фамільний дім” про стягнення з рахунків у банках податкової заборгованості у розмірі 529 854, 00 грн.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач зазначив, що з 15.09.2009 року товариство з обмеженою відповідальністю “Фамільний дім” перебуває на податковому обліку в Арцизькій ОДПІ Головного управління ДФС в Одеській області, як платник податків. Станом на 14.02.2016 року за відповідачем рахується заборгованість та не стягнутий податковий борг з податку на прибуток приватних підприємств в сумі 529 854, 00 грн. Позивач зазначає, що вказаний податковий борг виник за відповідачем на підставі податкового повідомлення-рішення від 24.02.2011 року №0000422300/0 на суму 529 854, 00 грн. Відповідач повідомлення-рішення від 24.02.2011 року №0000422300/0 отримав 28.02.2011 року, проте заборгованість не сплатив, що підтверджується даними облікової картки з податку на прибуток. Також, позивач зазначив, що податковою вживались заходи погашення податкового боргу, а саме боржнику направлялась податкова вимога від 10.11.2015 року, проте відповідач суму боргу не сплатив, що стало підставою звернення до суду із зазначеним адміністративним позовом.

У судове засідання, призначене на 23 серпня 2017 року сторони не з'явились. Представник позивача про дату, час і місце судового розгляду справи повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду клопотання про розгляд справи без його участі. Представник відповідача у судове засідання не з'являвся, про дату, час і місце судового розгляду справи був повідомлений належним чином та своєчасно. Письмові заперечення на позов від відповідача не надходили.

Відповідно до ч. 6 ст. 128 КАС України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи викладене, суд ухвалив рішення розглянути справу в порядку письмового провадження 31 серпня 2017 року за наявними у ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи та надані докази, судом встановлено наступні обставини та факти.

Як вбачається з матеріалів справи, товариство з обмеженою відповідальністю “Фамільний дім” зареєстроване 14.09.2009 року Арцизьким районним управлінням юстиції Одеської області.

Згідно довідки форми №4-ОПП від 15.09.2009 року №14990/29-107, товариство з обмеженою відповідальністю “Фамільний дім” (код ЄДРПОУ 36611217) узято на облік в органах державної податкової служби 15.09.2009 року за №14990. На час звернення позивача до суду підприємство перебуває на обліку в Арцизькій ОДПІ Головного управління ДФС в Одеській області (а.с. 6-7).

За даними облікової картки платника податків, за платежем 11021000 (Податок на прибуток приватних підприємств) за платником податків (товариство з обмеженою відповідальністю “Фамільний дім”) рахується заборгованість у розмірі 529 854, 00 грн. грн. (а.с. 12).

Судом встановлено, що зазначена заборгованість виникла за ТОВ “Фамільний дім” з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 14 лютого 2011 року Арцизькою міжрайонною ДПІ за результатами перевірки складено акт №120/23-36611217 «Про результати планової виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю “Фамільний дім”, код за ЄДРПОУ 36611217 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 15.09.2009 року по 30.09.2010 року, валютного та іншого законодавства за період з 15.09.2009 року по 30.09.2010 року» (а.с. 14-36).

На підставі акту перевірки від 14 лютого 2011 року №120/23-36611217 податковим органом прийнято податкове повідомлення-рішення №0000422300/0 від 24 лютого 2011 року, яким товариству з обмеженою відповідальністю “Фамільний дім” збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток на суму у розмірі 529 854, 00 грн., з яких 423 883, 00 грн. за основним платежем та 105 971 за штрафними санкціями (а.с. 38).

Податкове повідомлення-рішення №0000422300/0 від 24 лютого 2011 року отримав директор ТОВ “Фамільний дім” 28 лютого 2011 року, про що свідчить його підпис в корінці податкового повідомлення-рішення.

Інформація щодо оскарження податкового повідомлення-рішення №0000422300/0 від 24 лютого 2011 року відповідачем до суду не надано, згідно даних автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду» вказане рішення до Одеського окружного адміністративного суду не оскаржувалось.

Відповідно до ст. 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах , встановлених законом.

Згідно з пп. 16.1.3, 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 ПК України, платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно з п. 57.3 ст. 57 ПК України, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

У даному випадку, оскільки відповідачем не розпочиналася процедура оскарження рішення контролюючого органу, то він був зобов'язаний сплатити грошове зобов'язання, визначене в податковому повідомленні-рішенні №0000422300/0 від 24 лютого 2011 року, яке отримав 28 лютого 2011 року, до 10 березня 2011 року включно.

Відповідно до пп.14.1.175 п.14.1 ст. 14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

Таким чином, оскільки позивачем не була сплачена у встановлені строки сума грошового зобов'язання, яка визначена у податковому повідомленні-рішенні №0000422300/0 від 24 лютого 2011 року, то вказана сума грошового зобов'язання з 11 березня 2011 року набула статус податкового боргу. З цієї ж дати розпочався перебіг строку заявлення вимог щодо її стягнення.

Податковим кодексом України встановлено строки, в межах яких контролюючий орган має вжити заходів щодо стягнення із платника податків податкового боргу, у тому числі шляхом стягнення податкового боргу в судовому порядку.

Відповідно до п.102.4 ст.102 Податкового кодексу України у разі якщо грошове зобов'язання нараховане контролюючим органом до закінчення строку давності, визначеного у пункті 102.1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв'язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або визначення боргу безнадійним.

Отже, наведена законодавча норма встановлює строк примусового стягнення податкового боргу - це 1095 днів з дня виникнення податкового боргу. Відповідно позовні вимоги контролюючого органу, пов'язані зі стягненням податкового боргу з платників податків, повинні пред'являтися протягом 1095 днів з дня виникнення податкового боргу.

У даному випадку перебіг 1095-денного строку для звернення до суду із позовом про стягнення з відповідача заявленої суми боргу розпочався 11 березня 2011 року та сплинув до 26 квітня 2017 (дата звернення позивача до суду з даним позовом).

Вказані обставини свідчать, що позивачем пропущений 1095-денний строк звернення до суду з позовом про стягнення податкового боргу.

Що стосується наявної у матеріалах справи копії податкової вимоги від 10.11.2015 року №1-06, суд вважає, що направлення її, після спливу 1095 днів з дня узгодження податкового боргу, не зупиняє та не поновлює відлік строку для звернення до суду з позовом про стягнення.

Крім того, суд також зазначає, що в разі спливу 1095 денного строку з дня виникнення податкового боргу, такий борг визнається безнадійним (податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності) та відповідно до п. 101.1 ст. 101 Податкового кодексу України підлягає списанню, а відтак з цього часу в податкового органу відсутнє право вживати будь-які заходи щодо стягнення такої суми боргу, в тому у числі шляхом винесення податкової вимоги та звернення до суду щодо стягнення коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

З наведених підстав суд вважає необхідним відмовити у задоволенні даного адміністративного позову, з огляду на сплив строку для примусового стягнення спірної суми податкового боргу у розмірі 529 854, 00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 6-9, 11, 23, 69, 71, 72, 86, 128, 158-163, 254 КАС України, Податковим кодексом України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні адміністративного позову Арцизької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області до товариства з обмеженою відповідальністю “Фамільний дім” про стягнення податкової заборгованості – відмовити повністю.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано у строк, встановлений статтею 186 Кодексу адміністративного судочинства України. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня отримання її копії. Апеляційна скарга подається до Одеського окружного адміністративного суду, та одночасно її копія до Одеського апеляційного адміністративного суду.

Суддя О.В. Глуханчук

Дата ухвалення рішення 31.08.2017
Зареєстровано 03.09.2017
Оприлюднено 05.09.2017

Судовий реєстр по справі 815/2538/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.11.2017 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.09.2017 Одеський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 31.08.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.07.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.07.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.05.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.05.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 815/2538/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону