ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року (о 10 год. 25 хв.) Справа № 808/2060/17 м.Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Батрак І.В., розглянувши у м. Запоріжжя в порядку скороченого провадження адміністративну справу

за позовною заявою Державної екологічної інспекції у Запорізькій області

до Товариства з обмеженою відповідальністю Біогаз-Україна

про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)

ВСТАНОВИВ:

Державна екологічна інспекція у Запорізькій області (далі - Держекоінспекція, позивач) звернулась до Запорізького окружного адміністративного суду із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Біогаз-Україна (далі - ТОВ Біогаз-Україна , відповідач), в якому просить зупинити виконання робіт відповідача, пов'язаних зі здійсненням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря зі стаціонарних джерел: факельна установка з технологічним обладнанням, газотранспортні системи, газовидобувні свердловини, які знаходяться за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Базова, 10В, до отримання відповідачем дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Позовні вимоги обґрунтовує приписами Закону України Про охорону атмосферного повітря та Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності , зокрема, зазначає, що під час проведення перевірки відповідача Держекоінспекцією встановлено, що TOB Біогаз-Україна здійснює свою діяльність з порушенням вимог природоохоронного законодавства, а саме відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що є порушенням статей 10, 11, 33 Закону України Про охорону атмосферного повітря . Оскільки господарська діяльність підприємства здійснюється з порушенням вимог і умов чинного законодавства, пов'язаних з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, Держекоінспекція звернулася до суду із вказаним позовом з метою заборони відповідачу проведення робіт, пов'язаних з забрудненням атмосферного повітря.

Ухвалою суду від 14.08.2017 відкрито скорочене провадження у справі. Зазначена ухвала направлена відповідачу за його місцем знаходження, внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та отримана його уповноваженим представником за довіреністю 21.08.2017, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, яке міститься в матеріалах справи. Заперечення проти позову на адресу суду від відповідача не надходили.

Розглянувши матеріали та з'ясувавши обставини адміністративної справи, дослідивши інші наявні у справі докази у їх сукупності, судом встановлено наступне.

У період з 22.06.2017 по 23.06.2017, на підставі наказу начальника Держекоінспекції від 21.062017 № 253 та направлення на перевірку від 21.06.2017 № 210 Держекоінспекцією проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами ТОВ Біогаз-Україна , за результатами якої складено Акт перевірки від 23.06.2017.

Перевіркою встановлено, що ТОВ Біогаз-Україна здійснює експлуатацію технологічного обладнання, а саме: факельна установка з технологічним обладнанням, газотранспортні системи, газовидобувні свердловини, пов'язаного з утриманням забруднюючих речовин та здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади.

Вказане порушення природоохоронного законодавства зафіксовано в акті перевірки (аркуш 2 акту перевірки Загальна характеристика суб'єкта господарювання, що перевіряється та аркуш 2 акту перевірки, пункт 1 таблиці Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) . Керівник відповідача зазначив, що викладені в акті обставини та факти не відповідають дійсності та жодним чином не підтверджені , фактична діяльність на полігоні ТПВ №1 м. Запоріжжя по вул. Базова, 10-В не здійснюється, від підписи Акту перевірки останній відмовився, про що свідчать відмітки у відповідних графах акту від 23.06.2017.

3 метою усунення порушень природоохоронного законодавства, виявлених під час проведення планового заходу державного нагляду (контролю) Держекоінспекцією винесено припис № 03/027-ПЗ від 26.06.2017 про усунення виявлених порушень на ім'я керівника TOB Біогаз-Україна ОСОБА_2 Припис направлено рекомендованим листом з повідомленням про вручення 27.06.2017.

За фактом порушення природоохоронного законодавства складено також протокол про адміністративне правопорушення від 23.06.2017 № 006481.

Постановою від 07.07.2017 № 000334/01/03 генерального директора ТОВ Біогаз-Україна притягнуто до адміністративної відповідальності за скоєне правопорушення за ч. 1 ст. 78 КУпАП та накладено штраф у розмірі 136,00 грн.

Таким чином, при проведенні перевірки Держекоінспекцією встановлено, що TOB Біогаз-Україна здійснює свою діяльність з порушенням вимог природоохоронного законодавства, а саме відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що є порушенням статей 10, 11, 33 Закону України Про охорону атмосферного повітря .

Зазначені порушення стали підставою для звернення позивача до суду із позовом про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду до TOB Біогаз-Україна .

Оцінивши надані документи та матеріали, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря визначає Закон України Про охорону атмосферного повітря №2707-ХІІ від 16.10.1992 (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин, далі - Закон №2707-ХІІ).

Відповідно до абз.1 ч.1 ст. 10 Закону №2707-ХІІ підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов'язані здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо.

Згідно з ч. 5-7 ст. 11 Закону №2707-ХІІ викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, суб'єкту господарювання, об'єкт якого знаходиться на території зони відчуження, зони безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

До першої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До другої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До третьої групи належать об'єкти, які не належать до першої і другої груп.

Також, пункт 30 Закону України Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності від 19.05.2011 №3392-VІ передбачає необхідність дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, відповідно до вимог Закону №2707-ХІІ.

Таким чином, в порушення вищезазначених вимог норм чинного законодавства, відповідач експлуатує технологічне обладнання пов'язане з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу, що саме відповідачем не спростоване.

Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і хорони природних ресурсів є Державна екологічна інспекція України (далі - Держекоінспекція України), правовий статус якої визначено у Положенні, затвердженого Указом Президента України Про Положення про Державну екологічну інспекцію України від 13.04.2011 №454/2011 (далі - Положення).

На підставі п. 4 Положення Держекоінспекція України відповідно до покладених завдань, зокрема, здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог: законодавства про охорону атмосферного повітря щодо наявності та додержання дозволів на викиди забруднюючих речовин (підп. г п. 2 ч. 4 Положення).

Відповідно до п. 7 Положення Держекоінспекція України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, морські екологічні інспекції (Азовська, Азово-Чорноморська, Північно-Західного регіону Чорного моря).

Так, Державна екологічна інспекція у Запорізькій області, відповідно до п.п.6.17.п.6 Положення про державну екологічну інспекцію в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 04.11.2011 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2011 за №1347/20085, для виконання покладених на неї завдань має право вживати в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, виступати позивачем та відповідачем у судах.

У статті 12 Закону №2707-ХІІ зазначено, що господарська чи інші види діяльності, пов'язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства.

Згідно з ч.5 ст.4 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду. Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб'єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.

Відповідно до ч.7 ст.7 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на підставі акту, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п'яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Таким чином, оскільки під час перевірки встановлено, що позивач здійснює діяльність, пов'язану з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу, в порушення Закону №2707-ХІІ, доказів протилежного відповідач суду не надав. Проти позову відповідач не заперечив, доводи позивача не спростував.

Ураховуючи вищевикладене, суд вважає, що позовні вимоги є доведеними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Питання по судових витратах не вирішується, оскільки позивач був звільнений від їх сплати у встановленому порядку, а ст. 94 КАС України не передбачено їх стягнення у даних випадках.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 160, 165, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити.

Зупинити виконання робіт Товариством з обмеженою відповідальністю Біогаз-Україна (ідентифікаційний код 36835907), пов'язаних зі здійсненням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря зі стаціонарних джерел: факельна установка з технологічним обладнанням, газотранспортні системи, газовидобувні свердловини, які знаходяться за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Базова, 10В, до отримання Товариством з обмеженою відповідальністю Біогаз-Україна (ідентифікаційний код 36835907) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Звернути постанову суду до негайного виконання, відповідно до ч. 1 ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 КАС України, або прийняття постанови у письмовому провадженні - з дня отримання такої постанови, апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя І.В. Батрак

Дата ухвалення рішення 11.09.2017
Оприлюднено 11.09.2017

Судовий реєстр по справі 808/2060/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.03.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 16.01.2018 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.12.2017 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.11.2017 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.09.2017 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.09.2017 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 11.09.2017 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.08.2017 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.07.2017 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.07.2017 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 808/2060/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону