КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

УХВАЛА

"25" вересня 2017 р. Справа №925/1387/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Алданової С.О.

суддів: Зубець Л.П.

Мальченко А.О.

при секретарі: Шмиговській А.М.

за участю представників:

від позивача - Романів А.А. (довіреність б/н від 18.07.2017 р.)

від відповідача - Горбенко К.О. (довіреність б/н від 17.02.2017 р.)

від третіх осіб - не з'явились

розглянувши апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю БУДИНОК ОПТИКИ

на рішення господарського суду Черкаської області від 11.08.2016 р.

у справі №925/1387/15 (суддя Довгань К.І.)

за позовом Публічного акціонерного товариства Дельта Банк

до товариства з обмеженою відповідальністю БУДИНОК ОПТИКИ

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю Оптикал Трейд

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Національний банк України

про звернення стягнення на предмет іпотеки та визнання права власності

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Черкаської області від 11.08.2016 р. позов задоволено повністю. В рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Оптикал Трейд , а саме за Генеральним кредитним договором № 699004046603007 від 31.07.2013 р. в розмірі 2488695,87 грн., що складається з: суми заборгованості за кредитом 101965,00 дол.США (екв. в гривні 2250730,34); суми заборгованості по процентам 10210,23 дол.США (екв. в гривні 225376,10); суми пені за несвоєчасне повернення процентів 12589,43 грн., та в рахунок часткового погашення штрафу за порушення умов договору іпотеки відповідно до п. 3.5 договору іпотеки в розмірі 160819,00 грн., та разом складає 2649 514,87 грн., звернуто стягнення на предмет іпотеки шляхом передачі у власність іпотекодержателю Публічному акціонерному товариству Дельта Банк предмету іпотеки за іпотечним договором №699004046603007/1 від 31.07.2013 р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу Погрібною Т.П. за №1473, що належить на праві власності ТОВ "БУДИНОК ОПТИКИ" , а саме: нежитлові приміщення, офіс №1, літ. 9-А, які складаються з: приміщення першого поверху №1-1, №1-9, №1-10, №1-11, №1-12, №1-21, №1-22, №1-23 та приміщення другого поверху №1-17, №1-19, №1-20 загальною площею 135,3 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик (вул. Урицького), буд. 200, та належать на праві власності ТОВ "БУДИНОК ОПТИКИ" на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САС №466942, виданого 11.08.2011 р. за рішенням Виконавчого комітету Черкаської міської ради за №1110 від 09.08.2011 р. вартістю1733100,00 грн. без ПДВ. Визнано право власності за Публічним акціонерним товариством Дельта Банк на предмет іпотеки - нежитлові приміщення, офіс №1, літ. 9-А, а саме: приміщення першого поверху №1-1, №1-9, №1-10, №1-11, №1-12, №1-21, №1-22, №1-23 та приміщення другого поверху №1-17, №1-19, №1-20 загальною площею 135,3 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик (вул. Урицького), буд. 200, вартістю вартістю1733100,00 грн. без ПДВ. Cтягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю БУДИНОК ОПТИКИ 52990,30 грн. судового збору в доход Державного бюджету - 22030001 за розгляд справи в господарському суді Черкаської області.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, відповідач звертався до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати рішення господарського суду Черкаської області від 11.08.2016 р. та прийняти нове, яким в задоволенні позову відмовити повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.06.2017 р. апеляційну скаргу ТОВ "БУДИНОК ОПТИКИ" було прийнято до провадження і розгляд справи призначено на 07.08.2017 р.

Згідно протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 07.08.2017 р., у зв'язку з перебуванням судді Ткаченка Б.О. у відпустці, справу передано на розгляд колегії у складі: головуючий суддя Алданова С.О., судді Зубець Л.П., Зеленін В.О. та ухвалою Київського апеляційного господарського суду було прийнято до провадження у визначеному складі суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2017 р. було відкладено розгляд справи на 21.08.2017 р.

Згідно протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 21.08.2017 р., у зв'язку з перебуванням судді Зеленіна В.О. у відпустці, справу передано на розгляд колегії у складі: головуючий суддя Алданова С.О., судді Зубець Л.П., Мальченко А.О. та ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.08.2017 р. прийнято до провадження у визначеному складі суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.08.2017 р. розгляд справи було відкладено на 25.09.2017 р.

25.09.2017 р. представником відповідача заявлено клопотання про призначення по справі судової оціночно-будівельної експертизи з метою визначення ринкової вартості предмета іпотеки.

Частиною 3 ст. 4-3 ГПК України передбачено, що господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Колегія суддів, вислухавши думку представника позивача, дослідивши обставини справи в їх сукупності та з огляду на те, що у спорі існують суперечності, розв'язання яких потребує спеціальних знань, вважає за можливе призначити судову оціночно-будівельну експертизу.

Пунктом 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 4 Про деякі питання практики призначення судової експертизи унормовано, що відповідно до ст. 1 Закону України Про судову експертизу , судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні суду. Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Відповідно до п. 5 вказаної постанови пленуму питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Отже, правом встановити доцільність призначення судової експертизи та визначити коло питань (з урахуванням питань, запропонованих учасниками судового процесу), які мають бути роз'яснені судовим експертом, діючим законодавством наділений суд.

Клопотання про призначення експертизи обґрунтовано тим, що оскаржуваним судовим рішенням звернуто стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права власності за позивачем, при цьому при визначенні вартості предмета іпотеки суд керувався наданим позивачем звітом про незалежну оцінку вартості предмета іпотеки від 19.11.2015 р., строк чинності якого складає шість місяців і на момент винесення оскаржуваного рішення вже сплив. Сума заборгованості, в рахунок погашення якої було звернуто стягнення на предмет іпотеки має наслідком лише часткове погашення заборгованості за кредитним договором. Відповідач вважає, що вартість предмета іпотеки є заниженою і стверджує, що в даному випадку існує необхідність у встановленні ринкової вартості предмета іпотеки станом на час прийняття рішення по справі.

Аналізуючи сукупність вказаних обставин, колегія суддів дійшла висновку про необхідність встановлення ринкової вартості предмета іпотеки, оскільки на момент винесення оскаржуваного рішення строк чинності звіту про незалежну оцінку вартості предмета іпотеки від 19.11.2015 р. сплив, а для встановлення розміру погашення заборгованості за кредитним договором, необхідно встановити вартість предмета іпотеки, яка є доказовою базою у даному спорі. Встановлення вказаного факта вимагає спеціальних знань та досліджень, а тому призначення судової оціночно-будівельної експертизи є доцільним.

Згідно п. 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення судової експертизи № 4 від 23.03.2012 р., судову експертизу може бути призначено судом як у порядку підготовки справи до розгляду, так і в процесі розгляду. Відповідно до частини другої статті 41 ГПК України учасники судового процесу вправі пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені експертом. Ці питання можуть бути запропоновані у позовній заяві, у відзиві або в окремому письмовому клопотанні сторони. Проте остаточне коло питань судовому експерту визначається господарським судом.

Частинами 1, 2 ст. 42 ГПК України передбачено, що висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і його копія надсилається сторонам. Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.

Згідно ч. 1 ст. 48 ГПК України, витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, визначаються господарським судом.

Пунктом 23 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення судової експертизи № 4 від 23.03.2012 р. передбачено, що витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення експертизи. Після закінчення розгляду справи такі витрати підлягають розподілу господарським судом на загальних підставах, визначених частиною п'ятою статті 49 ГПК України.

У відповідності до Закону України Про судову експертизу та ст. 41 ГПК України проведення судової експертизи, Київський апеляційний господарський суд доручає Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

В зв'язку з призначенням судової експертизи відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України провадження у справі підлягає зупиненню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 41, п. 1 ч. 2 ст. 79, ст. 86 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Призначити по справі №925/1387/15 судову оціночно-будівельну експертизу з метою визначення ринкової вартості предмета іпотеки - нежитлового приміщення: офіс №1, літ. А-9 , а саме: приміщення першого поверху №№ 1_1, 1_9, 1_10, 1_11, 1_12, 1_21, 1_22, 1_23 та приміщення другого поверху №№ 1_17, 1_19, 1_20 загальною площею 135,3 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, (вул. Урицького), будинок 200, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6), на вирішення якої поставити наступне питання:

1. Яка ринкова вартість предмета іпотеки станом на 11.08.2016 р.?

2. Яка ринкова вартість предмета іпотеки станом на час проведення даної експертизи?

Витрати, які підлягають сплаті за проведення експертизи покласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДИНОК ОПТИКИ" (03124, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 162-В, код ЄДРПОУ 34467809) з наступним їх розподілом в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

Направити експерту копію ухвали та матеріали справи №925/1387/15.

Провадження по справі № 925/1387/15 зупинити до надання висновку експерта.

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДИНОК ОПТИКИ" надати до Київського апеляційного господарського суду повну та якісну копію технічного паспорту на нежитлові приміщення - офіс №1, літ. 9-А загальною площею 135,3 кв.м, які знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. Хрещатик, 200 з проведеною поточною інвентаризацією станом на час проведення експертизи.

Головуючий суддя С.О. Алданова

Судді Л.П. Зубець

А.О. Мальченко

Дата ухвалення рішення 25.09.2017
Зареєстровано 29.09.2017
Оприлюднено 29.09.2017

Судовий реєстр по справі 925/1387/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.02.2020 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 23.01.2020 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 19.12.2019 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 19.11.2019 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 21.10.2019 Господарський суд Черкаської області Господарське
Постанова від 11.09.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.08.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.06.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 14.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.02.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.09.2017 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.09.2017 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.06.2017 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.06.2017 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.05.2017 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.11.2015 Господарський суд Черкаської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону