ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2017 року справа № 813/3127/17

Львівський окружний адміністративний суд в складі

головуючого-судді Мартинюка В.Я.

з участю секретаря судового засідання Булавко О.З.

представників сторін:

від позивача - ОСОБА_1,

від відповідача - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові адміністративну справу за позовом житлово-будівельного кооперативу АВАЛОН ЛЮКС до Головного управління ДФС у Львівській області про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії,-

в с т а н о в и в:

житлово-будівельного кооперативу АВАЛОН ЛЮКС звернувся в суд з позовом до Головного управління ДФС у Львівській області про визнання протиправним та скасування рішення від 18.07.2017 року та про зобов'язання прийняти рішення про включення до ОСОБА_3 неприбуткових організацій з 01.07.2017 року.

Позовні вимоги мотивовані тим, що на момент звернення із заявою про включення до ОСОБА_3 неприбуткових організацій кооперативом виконано усі передбачені ст. 133 ПК України вимоги для перебування у ОСОБА_3 неприбуткових організацій. При цьому, продовжує позивач, в оскаржуваному рішенні податкового органу відсутні конкретні пояснення в чому саме полягає невідповідність неприбуткової організації та/або установчих документів вимогам п. 133.4 ст. 133 ПК України.

Позивач дав аналогічні пояснення, просить позов задоволити.

Відповідач у запереченні на позовну заяву зазначає, що однією з вимог яким повинен відповідати житлово-будівельний кооператив є те, що такі кооперативи набувають статусу неприбутковості з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку, і такий житловий будинок споруджувався або придбався житлово-будівельним (житловим) кооперативом. Так, у п.2.4 статуту позивача передбачено загальне будівництво будівель будь-якого призначення. Окрім того, продовжує відповідач, п.12.4 Статуту прописано заборону розподілу отриманих кооперативом доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів (асоційованих членів), однак не передбачено заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Представник відповідача дав аналогічні пояснення, просить у задоволенні позову відмовити повністю.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши представників сторін, сукупно оцінивши докази, які мають значення для справи, суд встановив таке.

Рішенням Головного управління ДФС у Львівській області від 18.07.2017 року за №1713054600149 відмовлено житлово-будівельного кооперативу АВАЛОН ЛЮКС у повторному включенні кооперативу до ОСОБА_3 неприбуткових організацій та виключено з реєстру з 01.07.2017 року.

Не погодившись із зазначеним рішенням, позивач звернувся до суду з адміністративним позовом.

Даючи правову оцінку спірним правовідносинам, судом враховано наступні обставини справи та норми чинного законодавства.

Згідно з наявної в матеріалах справи Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "АВАЛОН ЛЮКС" зареєстрований 24.02.2015 року.

Відповідно до підп.133.4.1 п.133.4 ст.133 ПК України, неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- внесена контролюючим органом до ОСОБА_3 неприбуткових установ та організацій.

ОСОБА_3 неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до ОСОБА_3 та виключення з ОСОБА_3 регулюється відповідним Порядком, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року за №440, з наступними змінами та доповненнями.

Як передбачено абзацом 2 п.4 зазначеного Порядку, ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 ПК України за такою структурою, зокрема - (0040) - житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону прийнято в експлуатацію закінчений будівництвом житловий будинок і такий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом).

Абзацом 1 п.6 цього ж порядку встановлено, що для включення до ОСОБА_3 неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон), а житлово-будівельні кооперативи також засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Судом встановлено та не заперечується представниками сторін, що позивачем 30.08.2017 року було подано до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1-РН, Статут житлово-будівельного кооперативу АВАЛОН ЛЮКС , затверджений протоколом загальних зборів кооперативу за №3 від 18.07.2016 року, а також ОСОБА_4 про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, яка зареєстрована Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м.Львові 08.06.2017 року за № №ЛВ143171593075.

Також, позивачем надано Технічний паспорт на багатоповерховий житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул.Бойківська №30 б у м.Львові, акт перевірки Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м.Львові від 07.03.2017 року, договір оренди землі від 07.04.2008 року, договір від 30.06.2015 року за №30/06-151НВ про передачу прав замовника (забудовника) будівництва багатоквартирного житлового будинку з яких вбачається, що ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "АВАЛОН ЛЮКС" являється замовником при проектуванні, будівництві та введенні в експлуатацію зазначеного об'єкту будівництва.

В матеріалах справи наявний Статут житлово-будівельного кооперативу АВАЛОН ЛЮКС , затверджений протоколом загальних зборів кооперативу за №3 від 18.07.2016 року, відповідно до п.11. якого, зазначений кооператив є юридичною особою, яка утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб, створюється і діє у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України Про кооперацію , на підставі рішення установчих зборів на добровільних засадах з метою забезпечення житлом та нежитловими приміщеннями членів (асоційованих членів) кооперативу та членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного житлового будинку (надалі по тексту - житловий будинок) за кошти членів (асоційованих членів) кооперативу.

Як передбачено п.1.6 Статуту, кооператив не має на меті отримання прибутку, є неприбутковою організацією.

Згідно з п.1.12 Статуту, кооператив має всі права та несе обов'язки, передбачені чинним законодавством України для некомерційних юридичних осіб, зокрема, укладати правочини, що не пов'язані з отриманням прибутку.

Пункт 12.1 Статуту передбачає, що дохід формується з надходжень для забезпечення потреб його основної діяльності та у вигляді пасивних доходів. Доходи (прибутки) кооперативу використовуються виключно для фінансування його видатків на утримання та досягнення мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності.

Відповідно до п.12.4. Статут, розподіл отриманих Кооперативом доходів (прибутків) або їх частини серед його засновників, членів (асоційованих членів) - забороняється .

При цьому, слід зазначити, що згідно з ч.2 ст.16 Закону України Про кооперацію від 10.07.2003 року за 1087-IV, у кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирається лише голова кооперативу.

З аналізу змісту розділу 13 Статуту вбачається, що статут кооперативу не містить іншого виконавчого органу окрім голови кооперативу.

Таким чином, оскільки голова кооперативу обирається загальними зборами кооперативу при його створенні серед засновників, які є членами кооперативу, суд вважає, що Статут позивача містить заборону щодо розподілу прибутку серед його членів.

Як передбачено п.18.10 Статуту, майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій неприбутковій організації відповідного виду або підлягає зарахуванню до доходу бюджету. В разі ліквідації Кооперативу, злиття, поділу, приєднання або перетворення, активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям або зараховуються до доходу бюджету.

Наведені норми статуту вказують на те, що позивачем дотримано тих вимог законодавства, які б дозволяли ідентифікувати його як неприбуткову організацію.

З огляду на викладене, суд вважає, що позивачем було подано до контролюючого органу усі передбачені законодавством документи, які необхідні для включення його до ОСОБА_3 неприбуткових установ та організацій.

Також, суд звертає увагу на те, що Рішенням від 13.03.2015 року за №1513054600172 позивач до 01.07.2017 року був включений до ОСОБА_3 неприбуткових установ та організацій.

А відтак, зі змісту поданих реєстраційних документів житлово-будівельного кооперативу АВАЛОН ЛЮКС вбачається, що такий повністю відповідає ознакам неприбуткової організації, передбачених підп.133.4.1 п.133.4 ст.133 ПК України.

З урахуванням викладеного, суд не може покласти в основу судового рішення мотиви заперечень відповідача.

Окрім того, не беруться до уваги посилання відповідача на те, що подана позивачем ОСОБА_4 про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності не є тим документом, який підтверджує факт завершення будівництва та готовність об'єкта, оскільки відповідно до ч.1 ст.39 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності від 17.02.2011 року за №3038-VI (в редакції чинній на момент здачі об'єкту в експлуатацію), прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать до I - III категорій складності, та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

У відповідності до п.3 ч.3 ст.2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).

За таких обставин, суд приходить до висновку, що рішення відповідача від 18.07.2017 року про виключення позивача з ОСОБА_3 неприбуткових установ та організацій не відповідає критерію обґрунтованості, а тому є протиправним та підлягає скасуванню.

Як наслідок підлягає задоволенню і похідна вимога позовної заяви про спонукання до вчинення дій.

Таким чином, позовні вимоги є підставними та обґрунтованими, а позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Щодо судових витрат, то, у відповідності до вимог ст.94 КАС України, такі належить присудити на користь позивача.

Керуючись ст.ст. 21, 69, 70, 160-163 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним та скасувати рішення Головного управління ДФС у Львівській області від 18.07.2017 року про виключення житлово-будівельного кооперативу АВАЛОН ЛЮКС з ОСОБА_3 неприбуткових установ та організацій.

3. Зобов'язати Головне управління ДФС у Львівській області включити ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "АВАЛОН ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39656067) в ОСОБА_3 неприбуткових установ та організацій з 01.07.2017 року.

4. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Львівській області на користь житлово-будівельного кооперативу АВАЛОН ЛЮКС (код ЄДРПОУ 39656067), що знаходиться за адресою м.Львів, вул.Бойківська, 30, 3200 (три тисячі двісті) грн.. 00 коп.

5. Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

6. Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови.

Повний текст постанови виготовлений та підписаний 13 жовтня 2017 року.

Суддя В.Я.Мартинюк

Дата ухвалення рішення 12.10.2017
Зареєстровано 14.10.2017
Оприлюднено 14.10.2017

Судовий реєстр по справі 813/3127/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.05.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.04.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 13.03.2018 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.12.2017 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.11.2017 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2017 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 12.10.2017 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.09.2017 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.09.2017 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону