ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 рокуЛьвів№ 876/11160/17

Львівський апеляційний адміністративний суд в складі:

Головуючого судді Сеника Р.П.,

суддів Обрізка І.М., Попка Я.С.,

з участю секретаря судового засідання Мацьків М.С.

представника позивача Попка Р.І.

представника позивача Сторожук Т.Л.

представника відповідача Чабан О.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Львові апеляційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області на постанову Львівського окружного адміністративного суду від 12 жовтня 2017 року у справі № 813/3127/17 за адміністративним позовом Житлово-будівельного кооперативу "Авалон Люкс" до Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання до вчинення дій,-

суддя в 1-й інстанції - Мартинюк В.Я.,

час ухвалення рішення - 12.10.2017 року, 13:53 год,

місце ухвалення рішення - м. Львів,

дата складання повного тексту рішення - 13.10.2017 року,

В С Т А Н О В И В :

Житлово-будівельний кооператив "Авалон Люкс" звернувся в суд з позовом до Головного управління ДФС у Львівській області про визнання протиправним та скасування рішення від 18.07.2017 року та про зобов'язання прийняти рішення про включення до Реєстру неприбуткових організацій з 01.07.2017 року.

Позовні вимоги мотивує тим, що на момент звернення із заявою про включення до Реєстру неприбуткових організацій кооперативом виконано усі передбачені ст. 133 ПК України вимоги для перебування у Реєстрі неприбуткових організацій. При цьому, продовжує позивач, в оскаржуваному рішенні податкового органу відсутні конкретні пояснення в чому саме полягає невідповідність неприбуткової організації та/або установчих документів вимогам п. 133.4 ст. 133 ПК України.

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 12 жовтня 2017 року у справі № 813/3127/17 позовні вимоги задоволено.

Постанову суду першої інстанції оскаржив відповідач, подавши на неї апеляційну скаргу.

В апеляційній скарзі апелянт зазначає, що обов'язковою умовою для включення до Реєстру згідно п. 133.4.2, п. 133.4 ст. 134 Податкового Кодексу України є те, що доходи неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації реалізації мети та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Отже ЖБК має право на отримання статусу неприбутковості після закінчення будівництва (або придбання) і здачі об'єкта в експлуатацію у разі його подальшого обслуговування та управління таким ЖБК. При цьому такий кооператив позбавляється права в статусі неприбуткової організації здійснювати будівництво інших об'єктів.

Просить скасувати постанову Львівського окружного адміністративного суду від 12 жовтня 2017 року у справі № 813/3127/17 та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

ЖБК Авалон Люкс у своєму запереченні на апеляційну скаргу просило залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову Львівського окружного адміністративного суду від 12 жовтня 2017 року без змін.

Вислухавши суддю-доповідача, пояснення позивача, дослідивши обставини справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як встановлено судом першої інстанції та вбачається з матеріалів справи, що рішенням Головного управління ДФС у Львівській області від 18.07.2017 року за №1713054600149 відмовлено Житлово-будівельного кооперативу "Авалон Люкс" у повторному включенні кооперативу до Реєстру неприбуткових організацій та виключено з реєстру з 01.07.2017 року.

Позивачем 30.08.2017 року було подано до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1-РН, Статут Житлово-будівельного кооперативу "Авалон Люкс", затверджений протоколом загальних зборів кооперативу за №3 від 18.07.2016 року, а також Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, яка зареєстрована Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові 08.06.2017 року за № №ЛВ143171593075.

Також, позивачем надано Технічний паспорт на багатоповерховий житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Бойківська №30 б у м. Львові, акт перевірки Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові від 07.03.2017 року, договір оренди землі від 07.04.2008 року, договір від 30.06.2015 року за №30/06-151НВ про передачу прав замовника (забудовника) будівництва багатоквартирного житлового будинку з яких вбачається, що Житлово-будівельний кооператив "Авалон Люкс" являється замовником при проектуванні, будівництві та введенні в експлуатацію зазначеного об'єкту будівництва.

Задовольняючи позовні вимоги у справі, суд першої інстанції виходив з того, що зі змісту поданих реєстраційних документів Житлово-будівельного кооперативу "Авалон Люкс" вбачається, що такий повністю відповідає ознакам неприбуткової організації, передбачених підп.133.4.1 п.133.4 ст.133 ПК України.

Колегія суддів погоджується з таким висновком та аргументами суду першої інстанції з наступних підстав.

Згідно з підпунктом 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - ПК України ) неприбуткові підприємства, установи та організації це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу .

Відповідно до п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПК України неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Згідно з п. п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПК України доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Встановлення контролюючим органом відповідно до норм цього Кодексу факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 цього пункту, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм цього Кодексу . Податкові зобов'язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення (п. п. 133.4.4 . п. 133.4 ст. 133 ПК України ).

Підпунктом 133.4.5 . п. 133.4 ст. 133 ПК України встановлено, що Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.

З аналізу вищевказаної норми права слідує, що п. п. 133.4.5 . п. 133.4 ст. 133 ПК України регламентує Порядок ведення Реєстру, однак не включає підстав для виключення з реєстру неприбуткових установ і організацій та скасування ознак неприбутковості.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі Порядок № 440).

Згідно з пунктом 4 Порядку № 440 ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України за такою структурою… (0040) житлово-будівельні кооперативи. Присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку неприбуткової організації (далі - контролюючий орган).

Як вбачається з спірного рішення, позивача виключено з Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі п. п. 133.4.5 п. 1333.4 ст. 133 ПК України у зв'язку з невідповідністю неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації.

Пунктом 16 Порядку № 440 встановлено, що виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:

використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;

розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

невідповідність неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;

затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації;

за ініціативою неприбуткової організації.

При цьому, під час виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується:

з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося недотримання вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу;

з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);

з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою.

Як вбачається з Статуту Житлово-будівельного кооперативу "Авалон Люкс", який затверджений протоколом загальних зборів кооперативу за №3 від 18.07.2016 року, відповідно до п.11. якого, зазначений кооператив є юридичною особою, яка утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб, створюється і діє у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про кооперацію", на підставі рішення установчих зборів на добровільних засадах з метою забезпечення житлом та нежитловими приміщеннями членів (асоційованих членів) кооперативу та членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного житлового будинку (надалі по тексту - житловий будинок) за кошти членів (асоційованих членів) кооперативу.

Як передбачено п.1.6 Статуту, кооператив не має на меті отримання прибутку, є неприбутковою організацією.

Згідно з п.1.12 Статуту, кооператив має всі права та несе обов'язки, передбачені чинним законодавством України для некомерційних юридичних осіб, зокрема, укладати правочини, що не пов'язані з отриманням прибутку.

Пункт 12.1 Статуту передбачає, що дохід формується з надходжень для забезпечення потреб його основної діяльності та у вигляді пасивних доходів. Доходи (прибутки) кооперативу використовуються виключно для фінансування його видатків на утримання та досягнення мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності.

Відповідно до п.12.4. Статут, розподіл отриманих Кооперативом доходів (прибутків) або їх частини серед його засновників, членів (асоційованих членів) - забороняється .

З аналізу змісту розділу 13 Статуту вбачається, що статут кооперативу не містить іншого виконавчого органу окрім голови кооперативу.

Як передбачено п.18.10 Статуту, майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій неприбутковій організації відповідного виду або підлягає зарахуванню до доходу бюджету. В разі ліквідації Кооперативу, злиття, поділу, приєднання або перетворення, активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям або зараховуються до доходу бюджету.

Відтак, Статут житлово-будівельного кооперативу відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 ПК України та суд не вбачає невідповідності неприбуткової організації та установчих документів такої організації.

Зважаючи на викладене, суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції, що відповідач прийняв протиправне рішення про виключення позивача з Реєстру неприбуткових установ та організацій, оскільки відповідачем у суді не доведено підстав для прийняття зазначеного рішення Також, відповідачем не доведено, що позивач розподіляє свої доходи з порушеннями встановленими п. 133.4 ст. 133 ПК України .

А відтак, аргументи апеляційної скарги жодним чином не спростовують обставин встановлених судом, не містять підстав, які свідчили б про неправильне застосування судом першої інстанції матеріального або процесуального права та заперечуються матеріалами справи.

Враховуючи вищенаведене, колегія суду вважає, що даний адміністративний позов є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

А висновки суду першої інстанції відповідають нормам матеріального та процесуального права.

На підставі наведеного колегія суддів прийшла до висновку, що судом першої інстанції, при вирішенні оскаржуваної постанови вірно дано правову оцінку обставинам справі та ухвалено судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, що згідно ст. 316 КАС України є підставою для залишення апеляційної скарги без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

Керуючись ст.308, 310, 315, 316, 321, 322, 325,328, 329 КАС України, апеляційний суд,

ПОСТАНОВИВ :

Апеляційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області - залишити без задоволення .

Постанову Львівського окружного адміністративного суду від 12 жовтня 2017 року у справі № 813/3127/17- залишити без змін .

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Головуючий суддя Р. П. Сеник судді І. М. Обрізко Я. С. Попко Повне судове рішення складено 14.03.2018 року

Дата ухвалення рішення 13.03.2018
Зареєстровано 15.03.2018
Оприлюднено 15.03.2018

Судовий реєстр по справі 813/3127/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.05.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.04.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 13.03.2018 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.12.2017 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.11.2017 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2017 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 12.10.2017 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.09.2017 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.09.2017 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 813/3127/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону