КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа: № 826/14790/16 Головуючий у 1-й інстанції: Огурцов О.П.; Суддя-доповідач: Костюк Л.О.

У Х В А Л А

Іменем України

16 листопада 2017 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого - судді Костюк Л.О.;

суддів: Бужак Н.П., Твердохліб В.А.;

за участю секретаря: Драч М.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду апеляційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 червня 2017 року у справі за адміністративним позовом Приватного акціонерного товариства Київська будівельна компанія Київбудком до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень від 16.06.2016 року №1142615147, №1152615147, №1162615147,-

В С Т А Н О В И Л А:

У вересні 2016 року, Приватне акціонерне товариство Київська будівельна компанія Київбудком звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 16.06.2016 №1142615147, №1152615147, №1162615147.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує наступним.

Податкові зобов'язання позивачу нараховані за результатами документальної позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" , ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" . Підставою нарахування податкових зобов'язань став висновок податкового органу про те, що договори, укладений між позивачем та контрагентами ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" , ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" не спричиняють реального настання правових наслідків.

Позивач, не погоджуючись з такими висновками податкового органу зазначає, що у період, який перевірявся, дійсно мав господарські правовідносини з контрагентами ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" , ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" , які мали реальний характер та за якими було отримано послуги використані ним у власній господарській діяльності та з метою отримання прибутку, а документи бухгалтерського та податкового обліків за цими операціями були оформлені у відповідності до вимог податкового законодавства.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 червня 2017 року позов задоволено.

Визнано протиправними та скасувати податкові повідомлення - рішення Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 16.06.2016 №1142615147, №1152615147, №1162615147.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, відповідачем подано апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції як таку, що постановлена з порушенням норм матеріального та процесуального права, та прийняти нову, якою відмовити в задоволенні позову.

Заслухавши суддю - доповідача, розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а постанова суду - без змін з таких підстав.

Згідно зі ст. 198, п. 1 ч. 1 ст. 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо повного задоволення позовних вимог, з огляду на наступне.

Як встановлено судом першої інстанції, що Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві проведена документальна позапланова виїзна перевірка Приватного акціонерного товариства Київська будівельна компанія Київбудком з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" , ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" .

За результатами перевірки складено акт від 30.05.2016 № 90/26-15-14-07-02/24934463, яким встановлено порушення підпункту 14.1.228 пункту 14.1 статті 14, пунктів 138.1, 138.2, 138.8 статті 138, підпунктів 139.1.1, 139.1.9 пункту 139.1 статті 139 Податкового кодексу України, що призвело до заниження податку на прибуток на загальну суму 4506487,00 грн. та порушення пункту 44.1 статті 44, підпункту 188.1 статті 188, пунктів 198.2, 198.3, 198.6 статті 198, пунктів 201.1, 201.10 статті 201 Податкового кодексу України, що призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 5506820,00 грн.

Приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком були подані заперечення від 03.06.2016 № 41 на зазначений акт перевірки за результатами розгляду яких Головним управлінням ДФС у м. Києві листом від 15.06.2016 № /26-15-14-07-02-10 Щодо розгляду заперечень повідомлено про те, що висновки акту перевірки від 30.05.2016 № 90/26-15-14-07-02/24934463 залишено без змін.

16.06.2016 на підставі акту від 30.05.2016 № 90/26-15-14-07-02/24934463 прийняті податкові повідомлення - рішення №1152615147, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток підприємств на загальну суму 5633109,00 грн., у тому числі за штрафними (фінансовими) санкціями на 1126622,00 грн., №1142615147, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на додану вартість на загальну суму 6 883 525,00 грн.,, у тому числі за штрафними (фінансовими) санкціями на 1376705,00 грн. та №1162615147, яким зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за 2015 рік на 2 924 640,00 грн.

За результатами адміністративного оскарження рішенням Державної фіскальної служби України про результати розгляду скарги від 23.08.2016 № 18198/6/99-99-11-01-02-95 податкові повідомлення - рішення залишено без змін, а скаргу без задоволення.

Приватне акціонерне товариство Київська будівельна компанія Київбудком не погоджуючись з податковими повідомленнями - рішеннями від 16.06.2016 №1142615147, №1152615147, №1162615147, вважаючи їх протиправними та такими, що підлягають скасуванню звернулось з відповідним позовом до суду.

Надаючи правову оцінку матеріалам та обставинам справи, а також наданим додатковим поясненням та запереченням сторін, колегія суддів зазначає наступне.

Щодо посилання апелянта на те, що в ході податкової перевірки приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком не було надано жодного бухгалтерського документа щодо взаємовідносин з ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39231807), ТОВ Нафтобудсервіс (код ЄДРПОУ 34419540), ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" (код ЄДРПОУ 39449695), ТОВ Латус Трейд (код ЄДРПОУ 39150972), ТОВ Кепітал Хаус (код ЄДРПОУ 38451478), ТОВ Міленіум Білд (код ЄДРПОУ 38913342), колегія суддів зазначає наступне.

Зазначені вище твердження відповідача не відповідають дійсності та фактичним обставинам справи, адже приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком за вих. №16/05-0127-с від 23.05.2016 року, тобто в період здійснення податкової перевірки та на запит Головного державного ревізора-інспектора Блішун А.М. №1 від 17 травня 2015 року про надання документів щодо підтвердження показників відображених у податковій звітності по взаємовідносинах з ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" та ТОВ Нафтобудсервіс .

Колегія суддів зазначає, що позивачем по господарських операціях з ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" було надано суб'єкту владних повноважень наступні документи: Договір підряду №06/15/03 від 06.03.2015 року з додатками до нього на 5 арк.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт на 2 арк. до Договору підряду №06/15/03 від 06.03.2015 року; Договір підряду №24/15/03 від24.03.2015 року з додатками до нього на 5 арк.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та Акти приймання виконаних будівельних робіт до Договору підряду №24/15/03 від 24.03.2015року; Договір підряду №27/15/03 від 27.03.2015 року з додатками до нього на 5 арк.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та Акти приймання виконаних будівельних робіт до Договору підряду №27/15/03 від 27.03.2015 року на 2 арк.; Договір підряду №02/15/04 від 02.04.2015 року з додатками до нього на 7 арк.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та Акти приймання виконаних будівельних робіт до Договору підряду №02/15/04 від 02.04.2015 року на 4 арк.

Також приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком по господарським взаємовідносинам з товариством з обмеженою відповідальністю Нафтобудсервіс суб'єкту владних повноважень надано наступні документи: Договір субпідряду в капітальному будівництві №01/07/14-ГП від 01.07.2014 року з додатками до нього та додатковими угодами на 21 арк.; Акти приймання-передачі виконаних робіт до Договору субпідряду №01/07/14-ГП від 01.07.2014 року на 5 арк.; Договір субпідряду в капітальному будівництві №26/09/14 з додатками до нього та додатковими угодами на 6 арк.; Довідки про вартість виконаних будівельних до Договору субпідряду №26/09/14 від 26.09.2014 року на 2 арк.; Договір субпідряду в капітальному будівництва №02/10/14 від 02.10.2014 року з додатковими угодами на 6 арк.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та Акти приймання виконаних будівельних робіт до Договору субпідряду №02/10/14 від 02.10.2014 року на 3 арк:; Договір субпідряду в капітальному будівництві №16/01/15 від 16.01.2015 року з додатковими угодами на 12 арк.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та Акти приймання виконаних будівельних робіт до Договору субпідряду №16/01/15 від 16.01.2015 року на 8 арк.; Договір субпідряду в капітальному будівництві №11/02/15 від 11.02.2015 року з додатковими угодами на 6 арк.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та Акти приймання виконаних будівельних робіт №11/02/15 від 11.02.2015 року на 2 арк.; Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України №039379 серії АД.

Також, листом від 23.05.2016 року за вих. №16/05-0128-с позивачем було повідомлено Відповідача про те, що документи які підтверджують взаємовідносини приватного акціонерного товариства Київська будівельна компанія Київбудком з товариством з обмеженою відповідальністю Кепітал Хаус та товариством з обмеженою відповідальністю Міленіум Білд були вилучені під час обшуку 26.06.2014 року, який було проведено на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва у справі №757/13527/14-к від 27.05.2014 року

Крім того Приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком на адресу суб'єкта владних повноважень за вих. №41 від 03.06.2016 року подано Заперечення на Акт Головного управління державної фіскальної служби у м. Києві від 30.05.2016 року №90/26-15-14-07-02/24934463 з відповідними додатками/бухгалтерськими документами по господарським взаємовідносинам з ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" , ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ Міленіум Білд .

Однак, суб'єктом владних повноважень не взято до уваги подані бухгалтерські документи по господарським правовідносинам з вищезазначеними суб'єктами господарювання, висновок щодо порушення приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком норм Податкового кодексу України з питань розглянутих у акті перевірки від 30 травня 2016 року за №90/26-15-14-07- 02/24934463 залишено без змін, про що повідомлено платника податку листом від 15 червня 2016 року за вих. №26-15-14-07-02-10 .

Відповідно до п. 44.6. ст.44 Податкового кодексу України зазначено, що якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої перевірки надає документи, що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, не надані під час перевірки (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті), такі документи повинні бути враховані контролюючим органом під час розгляду ним питання про прийняття рішення.

Згідно п.44.7. ст.44 Податкового кодексу України у разі якщо посадова особа контролюючого органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від врахування документів, наданих платником податків під час проведення перевірки, платник податків має право до закінчення перевірки надіслати листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного або надати безпосередньо до контролюючого органу, який призначив проведення перевірки, копії таких документів (засвідчені печаткою платника податків (за наявності печатки) та підписом платника податків - фізичної особи або посадової особи платника податків - юридичної особи).

Протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта перевірки платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності.

У разі якщо надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу після завершення перевірки або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту, контролюючий орган має право не приймати рішення за результатами проведеної перевірки та призначити позапланову документальну перевірку такого платника податків.

Щодо господарських взаємовідносин між Приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком та Товариством з обмеженою відповідальністю Нафтобудсервіс , колегія суддів зазначає наступне.

26 вересня 2016 року, між ПрАТ Київська будівельна компанія Київбудком (надалі-Підрядник) та ТОВ Нафтобудсервіс (надалі-Субпідрядник) укладено Договір №26/09/14 субпідряду в капітальному будівництві (надалі-Договір).

Відповідно до п.1 Договору, Підрядник доручає, а Субпідрядник забезпечує, відповідно до проектної документації та умов цього Договору виконання робіт з демонтажу, оздоблювальних, електромонтажних, сантехнічних робіт на об'єкті будівництва.

В. п.2. Договору, визначено, що об'єктом будівництва є Капітальний ремонт гуртожитку №3 по вул. Шутова, 14 у місті Києві.

Згідно п. 3 Договору, склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті Сторонами в процесі будівництва з внесенням змін до Договору.

Відповідно до п. 8 Договору, Договірна ціна робіт орієнтовно складає 6 780 000, 00 грн. (шість мільйонів сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).

26 вересня 2014 року, між Сторонами Договору укладено Додаткову угоду №1 до Договору №26/09/14 субпідряду в капітальному будівництві віл 26.09.2014 року .

01 липня 2014 року між ПрАТ Київська будівельна компанія Київбудком (надалі-Підрядник) та ТОВ Нафтобудсервіс (надалі-Субпідрядник) укладено Договір №01/07/14- ГП субпідряду в капітальному будівництві (надалі-Договір).

Відповідно до п. 1 Договору, Підрядник доручає, а Субпідрядник забезпечує, відповідно до проектної документації договору Генерального підряду на капітальне будівництво, укладеного між ПрАТ Київська будівельна компанія Київбудком (Підрядник) та Обслуговуючим кооперативом ГОРИЗОНТ СЕРВІС (Замовник) 22 липня 2013 року (надалі - Договір генпідряду) за №1321 та умов цього Договору виконання оздоблювальних, електромонтажних, сантехнічних та монолітно-каркасних робіт при новому будівництві, пов'язаному з будівництвом житлового будинку.

Згідно п. 2 Договору, об'єктом будівництва є житловий будинок, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Вишгород, вул. Київська, 2. Основні параметри об'єкта будівництва: житловий будинок складається із 3-х секцій загальною кількістю 154 квартири; етажність - 10; технологія будівництва - монолітно-каркасна.

Відповідно до ч. З Договору, Підрядник є Генеральним підрядником по Договору Генерального підряду на капітальне будівництво укладеного між ПрАТ Київська будівельна компанія Київбудком (Підрядник) та Обслуговуючим кооперативом ГОРИЗОНТ СЕРВІС (Замовник) 22 липня 2013 року (надалі - Договір генпідряду) за №1321. Підрядник згідно умов зазначеного договору генпідряду має право укладати договори субпідряду (п. 8.1. Договору генпідряду).

Також, між ПрАТ КБК Київбудком та ТОВ Нафтобудсервіс до Договору №01/07/14-ГП субпідряду в капітальному будівництві від 01 липня 2014 року було укладено ряд Додаткових угод, якими Сторони погодили види, обсяги та вартість робіт, зокрема: Додаткова угода №1 від 01 липня 2014 року, Додаткова угода №2 від 01 липня 2014 року, Додаткова угода №3 від 01 липня 2014 року, Додаткова угода №4 від 01 липня 2014 року, Додаткова угода №5 від 01 липня 2014 року, Додаткова угода №6 від 01 липня 2014 року, Додаткова угода №7 від 01 липня 2014 року.

До вищезазначених Додаткових угод, Сторони Договору погодили Календарний графік виконання робіт (Додаток №1), згідно якого Субпідрядник взяв на себе зобов'язання щодо виконання робіт передбачених зазначеними Додатковими угодами у строки встановлені даними графіками.

За результатами виконаних будівельних робіт, між Сторонами Договору складено Акти приймання-передачі виконаних робіт, якими відображено перелік, кількість та вартість виконаних робіт в загальному розмірі 2 806 653, 44 грн.

Так, відповідно до умов Договору підписано Акт приймання-передачі виконаних робіт №1 від 31 липня 2014 року на суму 286 130, 00 грн., Акт приймання-передачі виконаних робіт №2 від 29 серпня 2014 року на суму 474514, 30 грн., Акт приймання - передачі виконаних робіт №3 від 30 вересня 2014 року на суму 948 649, 25 грн., Акт приймання-передачі виконаних робіт №4 від 30 жовтня 2014 року на суму 319 630, 00 грн., Акт приймання-передачі виконаних робіт №5 від 28 листопада 2014 року на суму 777729, 06 грн.

16 січня 2015 року між Позивачем (надалі-Підрядник) та Товариством з обмеженою відповідальністю НАФТОБУДСЕРВІС (надалі-Субпідрядник) укладено Договір №16/01/15 субпідряду в капітальному будівництві (надалі Договір).

Відповідно до п. 1 Договору, Підрядник доручає, а Субпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов цього Договору виконання робіт з улаштування пальового поля на об'єкті будівництва.

Згідно п. 2 Договору, об'єкт будівництва Житловий будинок, який розташований в м. Вишгород, вул. Київська.

П. 3 Договору, Сторони погодили, що склад та обсяги субпідрядних робіт на об'єкті будівництва, зазначені в п. 1 Договору, не є вичерпними та доручаються до виконання Субпідряднику, визначені додатковими угодами та додатками, які є невід'ємною частиною Договору.

Також, між ПрАТ КБК Київбудком та ТОВ Нафтобудсервіс до Договору №16/01/15 субпідряду в капітальному будівництві від 16 січня 2015 року було укладено ряд Додаткових угод, якими Сторони погодили види, обсяги та вартість робіт, зокрема: Додаткова угода №1 від 16 січня 2015 року на суму 405 718, 96 грн., Додаткова угода №2 від 16 січня 2015 року на суму 84 169, 70 грн., Додаткова угода №3 від 16 січня 2015 року на суму - 109 083, 29 грн., Додаткова угода №4 до Договору №16/01/15 від 10.02.2015 року, Додаткова угода №5 від 18.02.2015 року на суму 110269, 20 грн., Додаткова угода №6 до Договору №16/01/15 від 27.02.2015 року.

В ході виконання умов Договору, Сторонами шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2015 року та АКТА №1, №2, №3 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2015 року погоджено та прийнято вартість робіт на суму 598971, 95 грн., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2015 року та АКТА №4, №5, №6 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 545191, 20 грн.

02 жовтня 2014 року між Приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком (надалі-Підрядник) та товариством з обмеженою відповідальністю Нафтобудсервіс (надалі-Субпідрядник) укладено Договір №02/10/14 субпідряду в капітальному будівництві (надалі Договір).

Відповідно до п. 1 Договору, Підрядник доручає, а Субпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов цього Договору виконання робіт з улаштування пальового поля на об'єкті будівництва.

Згідно п.2. Договору, об'єкт будівництва Торгівельно-розважальний центр з паркінгом, 7-ми поверховий житловий будинок, який розташований в м. Києві, вул. Дегтярівська, 5-7, 7а.

П. 3 Договору, Сторони погодили, що склад та обсяги субпідрядних робіт на об'єкті будівництва, зазначені в п. 1 Договору, не є вичерпними та доручаються до виконання Субпідряднику, визначені додатковими угодами та додатками, які є невід'ємною частиною Договору

Відповідно до п. 8 Договору, договірна ціна робіт орієнтовно складає 4950000, 00 грн. (чотири мільйона дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20 %.

Також, між ПрАТ КБК Київбудком та ТОВ Нафтобудсервіс до Договору №02/10/14 субпідряду в капітальному будівництві від 02 жовтня 2014 року укладено Додаткову угода №1 до

Договору №02/10/14. Відповідно до даної Додаткової угоди, Сторони погодили види, обсяги та вартість робіт, що складає 1 193 070, 19 грн.

В ході виконання умов Договору, Сторонами шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2014 року та Акта №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року погоджено та прийнято будівельні роботи на суму 1 193 070, 19 грн.

11 лютого 2015 року між приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком (надалі-Підрядник) та товариством з обмеженою відповідальністю Нафтобудсервіс (надалі-Субпідрядник) укладено Договір №11/02/15 субпідряду в капітальному будівництві (надалі Договір).

Відповідно до п. 1 Договору, Підрядник доручає, а Субпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов цього Договору виконання робіт з улаштування пальового поля на об'єкті будівництва.

Згідно п.2. Договору, об'єкт будівництва Комплекс об'єктів суспільного і житлового призначення, який розташований в м. Києві, вул. Дегтярівська, 7.

П. 3 Договору, Сторони погодили, що склад та обсяги субпідрядних робіт на" об'єкті будівництва, зазначені в п. 1 Договору, не є вичерпними та доручаються до виконання Субпідряднику, визначені додатковими угодами та додатками, які є невід'ємною частиною Договору

Відповідно до п. 8 Договору, договірна ціна робіт орієнтовно складає 4847610, 00 грн. (чотири мільйона вісімсот сорок сім тисяч шістсот десять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20%.

Також, між ПрАТ КБК Київбудком та ТОВ Нафтобудсервіс до Договору №11/02/15 субпідряду в капітальному будівництві від 11 лютого 2015 року укладено Додаткову угода №1 до Договору №11/02/15. Відповідно до даної Додаткової угоди, Сторони погодили види, обсяги та вартість робіт, що складає 454 648, 80 грн.

В ході виконання умов Договору, Сторонами шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2015 року та Акта №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 року погоджено та прийнято вартість робіт на суму 454648, 80 грн.

Щодо господарських взаємовідносин між ПрАТ КБК Київбудком та ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" , колегія суддів зазначає наступне.

06 березня 2015 року між приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком (надалі-Підрядник) та товариством з обмеженою відповідальністю ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ (надалі-Субпідрядник) укладено Договір підряду №06/15/03 від 06 березня 2015 року (надалі-Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору, Субпідрядник зобов'язується власними силами та засобами на свій ризик якісно, у встановлений даним Договором строк, виконати роботи передбачені Договором відповідно до проектної документації та за завданням Підрядника, а Підрядник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Субпідрядником роботи.

Згідно п.1.2. Договору, обсяг робіт та їх договірну ціну визначено Сторонами в Додатку №1.

Відповідно до Додатку №1 до Договору підряду №06/15/03 від 06 березня 2015 року, вартість робіт становить 272 455, 68 грн.

Будівельні роботи, субпідрядник виконував на об'єкті будівництва - Житлово - громадський комплекс на проспекті Оболонському в Оболонському районі міста Києва.

В порядку виконання умов Договору, субпідрядником виконано взяті на себе зобов'язання та відповідно Сторонами Договору підписано Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015 року та Акт №1/1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року на суму 272 455, 68 грн.

Також між зазначеними учасниками господарських відносин 24 березня 2015 року укладено Договір підряду №24/15/03.

Відповідно до п.1.1. Договору, Субпідрядник зобов'язується власними силами та засобами на свій ризик якісно, у встановлений даним Договором строк, виконати роботи передбачені Договором відповідно до проектної документації та за завданням

Підрядника, а Підрядник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Субпідрядником роботи.

Згідно п. 1.2. Договору, обсяг робіт та їх договірну ціну визначено Сторонами в Додатку №1.

Відповідно до Додатку №1 до Договору підряду №24/15/03 від 24 березня 2015 року, вартість робіт становить 361 596, 00 грн.

Будівельні роботи, субпідрядник виконував на об'єкті будівництва - Комплекс об'єктів суспільного і житлового призначення по вул. Дегтярівська, 7 і 7а в Шевченківському районі міста Києва.

В порядку виконання умов Договору, субпідрядником виконано взяті на себе зобов'язання та відповідно Сторонами Договору підписано Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015 року та АКТ №1/2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року на суму 361 596, 00 грн.

Крім того між ПрАТ КБК Київбудком (Підрядник) та ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" (Субпідрядник) укладено Договір підряду №27/15/03 від 27 березня 2015 року.

Відповідно до п.1.1. Договору, Субпідрядник зобов'язується власними силами та засобами на свій ризик якісно, у встановлений даним Договором строк, виконати роботи передбачені Договором відповідно до проектної документації та за завданням Підрядника, а Підрядник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Субпідрядником роботи.

Згідно п.1.2. Договору, обсяг робіт та їх договірну ціну визначено Сторонами в Додатку №1.

Відповідно до Додатку №1 до Договору підряду №27/15/03 від 27 березня 2015 року, вартість робіт становить 346 092, 00 грн.

Будівельні роботи, субпідрядник виконував на об'єкті будівництва - Житловий будинок по вул. Київська в м. Вишгород.

В порядку виконання умов Договору, субпідрядником виконано взяті на себе зобов'язання та відповідно Сторонами Договору підписано Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015 року та АКТ №1/3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року на суму 346 092, 00 грн.

02 квітня 2015 року, між зазначеними суб'єктами господарських відносин укладено Договір підряду №02/15/04 від 02 квітня 2015 року.

Відповідно до п.1.1. Договору, ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" зобов'язується власними силами та засобами на свій ризик якісно, у встановлений даним Договором строк, виконати роботи передбачені Договором відповідно до проектної документації та за завданням Підрядника, а Підрядник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Субпідрядником роботи.

Згідно п.1.2. Договору, обсяг робіт та їх договірну ціну визначено Сторонами в Додатку №1.

Відповідно до Договірної ціни №1, №2 та №3 до Договору підряду №02/15/04 від 02 квітня 2015 року, загальна вартість робіт становить 930 621, 90 грн.

Відповідно до умов Договору, субпідрядник виконував будівельні роботи на об'єкті будівництва житлового будинку по вул. Українська, 6 у Шевченківському районі міста Києва.

В порядку виконання умов Договору, субпідрядником виконано взяті на себе зобов'язання та відповідно Сторонами Договору підписано відповідні первинні бухгалтерські документи, а саме Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015 року та Акт №1/4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень на суму 258 024, 97 грн., Акт №2/4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень на суму 231 099, 84 грн., Акт №3/4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень на суму 441 497, 09 грн.

Щодо господарських взаємовідносин між ПрАТ КБК Київбудком та Товариством з обмеженою відповідальністю Латус Трейд , колегія суддів зазначає наступне.

29 травня 2014 року між приватним акціонерним товариством КБК Київбудком (надалі - Генпідрядник) та товариством з обмеженою відповідальністю Латус Трейд (надалі - Субпідрядник) укладено Договір підряду № 19 (надалі - Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору, Генпідрядник доручає, а Субпідрядник зобов'язується своїми силами і засобами виконати роботи на Об'єкті Житловий будинок по вул. Київська в м. Вишгород у відповідності до умов Договору, а Генпідрядник зобов'язується прийняти якісно виконану роботу та оплатити її вартість.

Субпідрядник у відповідності до умов Договору, виконав взяті на себе зобов'язання, в зв'язку з чим Сторонами Договору підписано в двохсторонньому порядку Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2014 року та Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року. Вартість робіт за даним Актом становить 789 705, 60 грн.

Звертаю Вашу увагу, що на об'єкт будівництва Житловий будинок по вул. Київська в м. Вишгород видано Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації від 11.02.2015 року.

Також між ПрАТ КБК Київбудком (надалі-Генпідрядник) та ТОВ Латус Трейд (надалі - Субпідрядник) укладено Договір підряду №20 від 30 травня 2014 року.

Відповідно до п.1.1. Договору, Генпідрядник доручає, а Субпідрядник зобов'язується своїми силами і засобами виконати роботи по підсиленню стін та прорізів на Об'єкті Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області , а Генпідрядник зобов'язується прийняти якісно виконану роботу та оплатити її вартість.

Згідно п.1.2. Договору, роботи проводяться із матеріалу Генпідрядника.

Субпідрядник у відповідності до умов Договору, виконав взяті на себе зобов'язання, в зв'язку з чим Сторонами Договору підписано в двохсторонньому порядку Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2014 року та Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року. Вартість робіт за даним Актом становить 327 480, 00 грн.

Крім того між ПрАТ КБК Київбудком (надалі-Генпідрядник) та ТОВ Латус Трейд (надалі-Субпідрядник) укладено Договір підряду №22 від 03 червня 2014 року.

Відповідно до п.ІЛ. Договору, Генпідрядник доручає, а Субпідрядник зобов'язується своїми силами і засобами виконати роботи по улаштування монолітних з/бетонних резервуарів та фундаментів на Об'єкті Монолітні з/бетонні резервуари та фундаменти очисних споруд ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області , а Генпідрядник зобов'язується прийняти якісно виконану роботу та оплатити її вартість. Згідно п.1.2. Договору, роботи проводяться із матеріалу Генпідрядника. Субпідрядник у відповідності до умов Договору, виконав взяті на себе зобов'язання. В порядку виконання умов Договору, Сторонами підписано в двохсторонньому порядку Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2014 року та Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року. Вартість робіт за Актом становить 187 172, 40 грн.

04 червня 2014 року, між ПрАТ КБК Київбудком (надалі- Генпідрядник) та ТОВ Латус Трейд (надалі-Субпідрядник) укладено Договір підряду №24.

Відповідно до п.1.1. Договору, Генпідрядник доручає, а Субпідрядник зобов'язується своїми силами і засобами виконати роботи з демонтажу штукатурки, стяжки на Об'єкті Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області , а Генпідрядник зобов'язується прийняти якісно виконану роботу та оплатити її вартість.

Згідно п.1.2. Договору, роботи проводяться із матеріалу Генпідрядника. Субпідрядник у відповідності до умов Договору, виконав взяті на себе зобов'язання. В порядку виконання умов Договору, Сторонами підписано в двохсторонньому порядку Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2014 року та Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року. Вартість робіт за Актом становить 196 099, 20 грн.

Щодо господарських операцій, між приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком та товариством з обмеженою відповідальністю КЕПІТАЛ ХАУЗ , колегія суддів зазначає наступне.

22 жовтня 2013 року між приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком (надалі-Генпідрядник) та товариством з обмеженою відповідальністю КЕПІТАЛ ХАУЗ (надалі-Субпідрядник) укладено Договір підряду №1316 (надалі-Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору, Генпідрядник доручає, а Субпідрядник бере на себе зобов'язання власними та/або залученими силами та засобами на свій ризик якісно, у встановлені даним Договором строки виконати роботи на об'єктах: офісно-житловий центр з улаштуванням спортивних та ігрових майданчиків, причалу з човновою станцією по вул. Маршала Малиновського, 8 і 8А в м. Києві; улаштування монолітних залізобетонних колон і плит перекриття на об'єкті Склад готової продукції ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області, вул. Гагаріна, 1/174; корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м.Шостка Сумської області, вул. Гагаріна, 1/174; будівельні роботи виробничого корпусу ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області, вул. Гагаріна, 1/174; будівництво 3 черги житлових будинків (будинок №1) на перетині вулиць М.Кривоноса, І.Клименко, 3. Космодем'янської та Червонопартизанської в Солом'янському районі міста Києва.

27 листопада 2013 року, Сторонами Договору, укладено Додаткову угоду №1 до Договору підряду №1316 від 22.10.2013 року.

Відповідно до п.1 Договору, Генпідрядник та Субпідрядник прийшли до згоди внести в Договір підряду №1316 від 22.10.2013 року зміни, пункт 1.1. доповнити абзацом такого змісту: Житловий будинок по вул. Київській в м. Вишгород; Торгівельно-розважальний центр з багаторівневим паркінгом і комплексною системою інженерного забезпечення на перетині вулиць Червоногвардійської та Червоноткацької в Деснянському районі міста Києва; Будівництво торгівельного центру між вулицею П.Куліша та вулицею Під Дубом у м. Львів; Реконструкція приміщень житлових будинків по вул. Механізаторів, 2 та 2 - А у Солом'янському районі м. Києва (ЖК Ізумрудний ).

В ході виконання умов Договору, Сторонами Договору підписано ряд первинних бухгалтерських документів, які в свою чергу свідчать про факт виконання певних будівельних робіт, зокрема Сторонами Договору: по об'єкту будівництва Офісно- житловий центр з улаштуванням спортивних та ігрових майданчиків, причалу з човновою станцією по вул. Маршала Маліновського, 8 і 8А в м. Києві, підписано Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за листопад та 2013 рік та Акт №1- 1-1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року на суму 296740, 80 грн.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2013 року та Акт №1-1-2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року на суму 734958, 00 грн.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2013 року та Акт №23-1-3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 321417, 60 грн.

По об'єкту будівництва: Будівництво 3 черги житлових будинків (будинок №1) на перетині вулиць М.Кривоноса, І.Клименко, 3. Космодем'янської та Червонопартизанської в Солом'янському районі міста Києва, Сторонами Договору підписано : Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2013 року та Акт №1-3-1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року на суму 339 114, 00 грн.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2013 року та Акт №27-1-3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 95040, 00 грн.; Довідку про вартість будівельних робіт за січень 2014 року та Акт №16-5-3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2014 року на суму 277808, 40 грн.

По об'єкту будівництва: Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області, вул. Гагаріна, 1/174, Сторонами погоджено: Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2013 року та Акт №23-4-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 41364, 00 грн.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2013 року та Акт №23-6-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 83482, 80 грн.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2014 року та Акт №16-3-3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2014 року на суму 42 555, 60 грн.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2014 року та Акт №16-3-5 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2014 року на суму 49 788, 00 грн.

По об'єкту будівництва: Улаштування монолітних залізобетонних колон і плит перекриття на об'єкті Склад готової продукції ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області, вул. Гагаріна, 1/174, Сторонами шляхом підписання: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2013 року та Акта №1-2-1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року погоджено та прийнято роботи вартістю 182 200, 80 грн.; шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2013 року та Акту №23-7-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року погоджено та прийнято роботи вартістю, вартість виконаних робіт на суму 167 347, 20 грн.; шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2014 року та Акта №16-2- 3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2014 року, вартість виконаних робіт на суму 49548, 00 грн.

По об'єкту будівництва: Реконструкція приміщень житлових будинків по вул. Механізаторів, 2 та 2 - А, Сторонами Договору, шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2013 року та Акту №23-8-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, погоджено та прийнято будівельні роботи на суму 836 552, 40 грн.

По об'єкту будівництва: Будівництво торгівельного центру між вулицею П. Куліша та вулицею Під Дубом у м. Львів, Сторонами Договору, шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2013 року та Акту №27-2-3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, погоджено та прийнято будівельні роботи на суму 201 048, 00 грн.

По об'єкту будівництва: Торгівельно-розважальний центр з багаторівневим паркінгом і комплексною системою інженерного забезпечення на перетині вулиць Червоногвардійської та Червоноткацької в Деснянському районі міста Києва, Сторонами Договору шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2013 року та Акту №27-3-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, погоджено та прийнято будівельні роботи на суму 161682, 00 грн.

По об'єкту будівництва: Житловий будинок по вул. Київській в м. Вишгород, Сторонами Договору шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2013 року та Акта №27-4-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, погоджено та прийнято будівельні роботи на суму 3 114 343, 20 грн.

По об'єкту будівництва: Будівельні роботи виробничого корпуса ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області, вул. Гагаріна, 1/174, Сторонами Договору шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2013 року та Акта №23-5-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, погоджено та прийнято будівельні роботи на суму 388 947, 60 грн.; шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2014 року та Акта №16-4-3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2014 року, погоджено та прийнято будівельні роботи на суму 47868, 00 грн.; шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2014 року та Акта №16-6-1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2014 року - 136070, 52 грн., погоджено та прийнято будівельні роботи на суму 136070, 52 грн.

30.10.2013 року між приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком (надалі-Генпідрядник) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕПІТАЛ ХАУЗ" (надалі-Субпідрядник) укладено Договір підряду №1343.

Відповідно до п.1.1. Договору, Генпідрядник доручає, а Субпідрядник бере на себе зобов'язання власними та/або залученими силами та засобами на свій ризик якісно, у встановлені даним Договором строки, виконати роботи на об'єктах: Житловий будинок по вул. Київській в м. Вишгород; Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області, вул. Гагаріна, 1/174, Будівельні роботи виробничого корпусу ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області, вул. Гагаріна, 1/174; Торгівельно-розважальний центр, 7-поверховий житловий будинок по вул. Дегтярівська, 7.

В ході виконання умов Договору, Сторонами Договору підписано ряд первинних документів, які в свою чергу свідчать про факт виконання певних будівельних робіт, зокрема Сторонами Договору: по об'єкту будівництва: Житловий будинок по вул. Київській в м. Вишгород, шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2013 року та Акта №2-1-1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року, погоджено вартість виконаних робіт на суму 1 307 019, 60 грн.; шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2014 року та Акта №43-1-3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2014 року, погоджено вартість виконаних робіт на суму 511 479, 60 грн; по об'єкту будівництва: Торгівельно-розважальний центр, 7-поверховий житловий будинок по вул. Дегтярівська, 7, Сторонами Договору шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2013 року та Акта №2-4-1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року, погоджено вартість виконаних робіт на суму 291332, 40 грн; по об'єкту будівництва: Будівельні роботи виробничого корпусу ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області, вул. Гагаріна, 1/174, Сторонами Договору, шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2013 року та Акта №2-3-1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року, погоджено вартість робіт на суму 527659, 20 грн; по об'єкту будівництва: Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області, вул. Гагаріна, 1/174, Сторонами Договору, шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2013 року та Акта №2-2-1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року, погоджено вартість робіт на суму 123 444, 00 грн.

Щодо господарських операцій, між Приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком та товариством з обмеженою відповідальністю ТОП КОНСАЛТ ГРУП колегія суддів зазначає наступне.

Так, позивач здійснив перерахування коштів по Договору №082814 від 28.08.2014 року в розмірі 766447, 95 грн., доказом чого є банківські виписки: від 16.10.2014 року на суму 80000,00 грн.; від 29.10.2014 року на суму 410587, 95 грн.; від 26.11.2014 року на суму 51231, 52 грн.

Згідно Договору №090314 від 03.09.2014 року, платником податку перераховано на користь ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" кошти в розмірі 367 813, 92 грн., доказом чого є банківська виписка від 29.10.2014 року на суму 57914, 72 гр.; від 14.11.2014 року на суму 59899, 00 грн.

По Договору №090914 від 09.09.2014 року, здійснено перерахування коштів в розмірі 247384, 50 грн., доказом чого є банківська виписка від 29.10.2014 року.

Відповідно до умов Договору №091914 від 19.09.2014 року, перераховано контрагенту кошти в розмірі 98248, 84 грн., доказом чого є банківська виписка від14.11.2014 року.

По Договору №091714 від 17.09.14 року, перераховано 103 523, 20 грн., доказом чого є банківська виписка від 14.11.2014 року.

Щодо господарських операцій приватного акціонерного товариства Київська будівельна компанія Київбудком з товариством з обмеженою відповідальністю Міленіум Білд , колегія суддів зазначає наступне.

30 січня 2014 року між ПрАТ КБК Київбудком (надалі-Підрядник) та ТОВ Міленіум Білд (надалі-Субпідрядник) укладено Договір №140101 (надалі - Договір)

Відповідно до п.1.1. Договору, за дорученням і з матеріалів Підрядника, Субпідрядник зобов'язується на власний ризик виконати і здати Підряднику в установлені даним Договором строки роботи на об'єктах Підрядника, а Підрядник зобов'язується прийняти та оплатити їх в порядку та на умовах цього Договору.

Згідно п.2.2. Договору, Об'єкти підрядника на яких слід виконати будівельні роботи є наступними: Комплекс будівель і споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції в с. Софіївська Борщагівка; Будівельні роботи виробничого корпусу ПАТ ФАРМАК в м. Шостка Сумської області; Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області (влаштування монолітних плит перекриття тощо); Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області (приямки, з.б. фундаменти, колони т.і.); Монолітні залізобетонні резервуари та фундаменти очисних споруд виробництва стічних вод ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області.

Відповідно до п.3.1. Договору, роботи виконуються із матеріалів Підрядника.

Товариством з обмеженою відповідальністю Міленіум Білд , зобов'язання визначені умовами Договору виконані в повному обсязі.

18 квітня 2014 року, між Сторонами Договору укладено Додаткову угоду №2 до Договору №140101 від 30.01.2914 року.

Відповідно до п. 1 Додаткової угоди №2, Сторони дійшли згоди доповнити розділ 2 Договору, пунктами 2.2.8. та 2.2.9. і викласти їх в наступній редакції: 2.2.8. Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області (улаштування приямків); 2.2.9. Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області (улаштування зовнішньої стіни) .

В ході виконання умов Договору, Сторонами Договору підписано ряд первинних документів, які в свою чергу свідчать про факт виконання певних будівельних робіт, зокрема Сторонами Договору по об'єкту будівництва: Комплекс будівель і споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції в с. Софіївська Борщагівка, шляхом підписання: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2014 року та Акта №1/01/1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2014 року, погоджено та прийнято вартість робіт на суму 286050, 00 грн.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2014 року та Акта №1/01/2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року, погоджено та прийнято будівельні роботи вартістю 270600, 00 грн.

По об'єкту будівництва: Будівельні роботи виробничого корпусу ПАТ ФАРМАК в м. Шостка Сумської області, шляхом підписання: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2014 року та Акта №2/01/1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2014 року, погоджено та прийнято вартість робіт на суму 219426, 00 грн.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2014 року та Акта №2/01/2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року, погоджено та прийнято вартість будівельних робіт на суму 204727, 20 грн.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2014 року та Акта №2/01/3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 51702, 00 грн.

По об'єкту будівництва: Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області (влаштування монолітних плит перекриття т.і.), шляхом підписання: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2014 року та Акта №3/01/1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 248283, 60 грн.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2014 року та Акта №3/01/2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 336048, 00 грн.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2014 року та Акта №3/01/3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 551 143, 20 грн.

По об'єкту будівництва: Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області (приямки, з.б. фундаменти, колони т.і.), шляхом підписання: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2014 року та Акта №4/01/1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 141585, 60 грн.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2014 року та Акта №8/01/1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 140594, 40 грн.

По об'єкту будівництва: Монолітні залізобетонні резервуари та фундаменти очисних споруд виробництва стічних вод ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області, шляхом підписання: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2014 року та Акта №5/01/1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 171 290, 40 грн.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2014 року та Акта Х:5 . І приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року, погоджено та прийняті: роботи вартістю 99816, 00 грн.

По об'єкту будівництва: Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області (улаштування монолітних з/б фундаментів та колон), шляхом підписання: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2014 року та Акта №6/01/1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 91348, 80 гри.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2014 року та Акта №6/01/2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 249756, 00 грн.

По об'єкту будівництва: Склад ГПС та М ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області (улаштування внутрішніх перегородок із пінобетонних блоків, м/к прибудови і сходових клітин), шляхом підписання: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2014 року та Акта №7/01/1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 347 162, 40 грн.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2014 року та Акта №7/01/2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 142662, 00 грн.

По об'єкту будівництва: Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів ПАТ Фармак в м. Шостка Сумської області (улаштування зовнішньої стіни), шляхом підписання: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2014 року та Акта №9/01/1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 59054, 40 грн. (том 2, ст. 10-43).

Крім того між приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком (надалі-Підрядник) та товариством з обмеженою відповідальністю Міленіум Білд (надалі-Субпідрядник) укладено Договір №140202 від 04 лютого 2014 року (надалі-Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору, за дорученням і з матеріалів Підрядника, Субпідрядник зобов'язується на власний ризик виконати і здати Підряднику в установлені даним Договором строки роботи на об'єктах Підрядника, а Підрядник зобов'язується прийняти та оплатити їх в порядку та на умовах цього Договору.

Згідно п.2.2. Договору, Об'єкти підрядника на яких слід виконати будівельні роботи є наступними:

Житловий будинок по вул. Київська у м. Вишгород; Торгівельно-розважальний центр по вул. Дегтярівська, 5-7.

26 лютого 2014 року, між Сторонами Договору укладено Додаткову угоду №1 до Договору №140202 від 04.02.2014 року.

Відповідно до п. 1 Додаткової угоди №1, Сторони дійшли згоди доповнити розділ 2 Договору, пунктами 2.2.З., який викласти в наступній редакції: 2.2.3. Будівництво житлового будинку на перетині вулиць М. Кривоноса, І. Клименка в м. Києві .

В ході виконання умов Договору, Сторонами Договору підписано ряд первинних документів, які в свою чергу свідчать про факт виконання певних будівельних робіт, зокрема Сторонами Договору: /і

По об'єкту будівництва: Житловий будинок по вул. Київська у м. Вишгород , шляхом підписання:

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2014 року та Акта №1/02/1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 1106570, 40 грн.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2014 року та Акта №1/02/2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 998802, 00 грн.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2014 року та Акта №1/02/3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 545622, 00 грн.

По об'єкту будівництва: Торгівельно - розважальний центр по вул. Дегтярівська, 5-7 ; шляхом підписання: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2014 року та Акта №2/02/1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 86880, 00 грн.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2014 року та Акта №2/02/2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 383 056, 80 грн.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2014 року та Акта №2/02/3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 207559, 20 грн.

По об'єкту будівництва: Будівництво житлового будинку на перетині вулиць М. Кривоноса, І. Клименка в м. Києві, шляхом підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2014 року та Акта №3/02/1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року, погоджено та прийнято роботи вартістю 248810, 40 грн.

Відповідно до норм Податкового кодексу України суб'єктами господарської діяльності за вищезазначеними господарськими операціями видано на адресу приватного акціонерного товариства Київська будівельна компанія Київбудком податкові накладні .

В свою чергу приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком здійснено перерахування коштів на користь вищезазначених контрагентів (суб'єктів господарської діяльності), якими проведено будівельні роботи.

Колегія суддів зазначає, що доказом проведення будівельних робіт за господарськими договорами є декларації про введення об'єктів будівництва в експлуатацію, які були надані.

А також, відсутні правові підстави для виключення з числа доказів первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам з ТОВ Нафтобудсереіс та ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" так як відсутні ознаки фальшування таких документів.

На підставі вище зазначеного, колегія суддів приходить до висновку, що господарські операції між ПрАТ КБК Київбудком та ТОВ Топ Коналт Груп , ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ Міленіум Білт ,які в свою чергу полягають у тому, що контрагентами платника податку надано послуги щодо проведення відповідних будівельниї робіт та враховуючи, що за будівельні роботи з контрагентами, платником податку проведено розрахунки, правочини є реальними та такими, що спрямовані на настання зміни матеріального становища сторін договору.

Згідно з пунктом 138.2 статті 138 Податкового кодексу України витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Пунктом 139.1 статті 139 Податкового кодексу України, встановлено, що не включаються до складу витрат: витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Відповідно до статті 185 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування є операції платників податку, зокрема, з: постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю; постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Отже, об'єктом оподаткування можуть бути операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші операції платника податків, які відповідно до статті 185 Податкового кодексу України визначені як об'єкт оподаткування.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Колегія суддів звертає увагу на те, що позивачем для доведення наявності фінансово-господарських операцій між приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком та ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" , ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ Міленіум Білд надано на адресу Окружного адміністративного суду міста Києва первинні бухгалтерські документи, які свідчать про реальність господарських правочинів, зокрема: Договори підряду, додаткові угоди до договорів, Акти виконаних робіт, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, Календарний графік виконання робіт, Декларації про готовність об'єкта до експлуатації, податкові накладні, банківські виписки, які свідчать про здійснення перерахування коштів за правочинами.

Згідно з абзацом 11 статті 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні первинний документ, це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідно до статті 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України Про електронний цифровий підпис , або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно до підпункту 2.5 пункту 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за N 168/704, документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства. Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи - підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо.

Згідно абзацу 2 п.2.1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704, господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції, якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричинити реальні зміни майнового стану платника податків.

Колегія суддів зазначає, що господарські операції між Приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком та товариством з обмеженою відповідальністю ТОП КОНСАЛТ ГРУП , Товариством з обмеженою відповідальністю Нафтобудсервіс , товариством з обмеженою відповідальністю ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ , Товариством з обмеженою відповідальністю Латус Трейд , Товариством з обмеженою відповідальністю Кепітал Хаус , товариством з обмеженою відповідальністю МІЛЛЕНІУМ БІЛД , які полягають у тому, що контрагентами платника податку надано послуги щодо проведення відповідних будівельних робіт та враховуючи, що за будівельні роботи з контрагентами, платником податку проведено розрахунки, правочини є реальними та такими, що спрямовані на настання зміни матеріального становища сторін договору.

Відтак, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Згідно зі статтею 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків як обов'язкова ознака господарської операції кореспондує з нормами податкового кодексу України.

Пунктом 198.1 Податкового кодексу України встановлено, що право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Згідно з пунктом 198.2 статті 198 Податкового кодексу України датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше; дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Згідно з пунктом 200.1 статті 200 Податкового кодексу України, сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Відповідно до пункту 200.2 статті 200 Податкового кодексу України, при позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.

Пунктом 200.3 статті 200 Податкового кодексу України встановлено, що при від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Пунктом 198.6 статті 198 Податкового кодексу України встановлено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Отже, необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту є факт придбання товарів та послуг, які відображені в податкових накладних, із метою їх використання в господарській діяльності.

Господарські операції для визначення податкового кредиту для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність таких операцій.

Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

Аналогічна позиція викладена в листі Вищого адміністративного суду України №742/11/13-11 від 02.06.2011.

Зазначеним листом Вищого адміністративного суду України також визначено, що з метою встановлення факту здійснення господарської операції, формування витрат для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість судам належить з'ясовувати, зокрема, такі обставини: рух активів у процесі здійснення господарської операції, установлення спеціальної податкової правосуб'єктності учасників господарської операції, установлення зв'язку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку.

Таким чином, при визначенні права платника податків на формування податкового кредиту та валових витрат судом має бути перевірено чи мали операції між платником податків та його контрагентами реальний товарний характер, можливість здійснення таких операцій з урахуванням оперативності проведення операцій та віддаленості контрагентів один від одного, подальше використання позивачем придбаної у зазначених контрагентів продукції та отриманих послуг, при цьому, суд має виходив з того, що наявність у покупця належно оформлених документів, які відповідно до закону необхідні для віднесення певних сум до податкового кредиту, зокрема виданих продавцями податкових накладних, не є безумовною підставою для відшкодування податку на додану вартість в подальшому, якщо податковий орган доведе, що відомості в таких документах не відповідають дійсності, наприклад, у випадку, коли не проводилися самі операції.

Щодо реальності операцій між позивачем та контрагентами ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" , ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" реальний товарний характер, можливість здійснення таких операцій з урахуванням оперативності проведення операцій та віддаленості контрагентів один від одного, подальше використання позивачем отриманих товарів, колегія суддів зазначає наступне.

Так, наявність у покупця належно оформлених документів, які відповідно до закону необхідні для віднесення певних сум до податкового кредиту, зокрема виданих продавцями податкових накладних, не є безумовною підставою для відшкодування податку на додану вартість в подальшому, якщо податковий орган доведе, що відомості в таких документах не відповідають дійсності, наприклад, у випадку, коли не проводилися самі операції. Також, судом було зобов'язано позивача та відповідача надати всі наявні докази на обґрунтування їх правових позицій.

З матеріалів справи та пояснень представника позивача вбачається, що позивач, у період, який перевірявся податковим органом, мав правовідносини з ТОВ ДСМ Інжиніринг за договорами підряду від 06.03.2015 № 06/15/03, від 24.03.2015 № 24/15/03, від 27.03.2015 № 27/15/03, від 02.04.2015 № 02/15/04, від 04.06.2014 № 24.

На підтвердження факт виконання за вказаними договорами субпідрядних робіт позивачем надано суду копії договорів з додатком - договірна ціна, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт, а на підтвердження оплати - банківських виписок.

В періоду щодо якого проводила перевірка позивач мав фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ Латус Трейд за договорами підряду від 29.05.2014 № 19, від 30.05.2014 № 20, від 03.06.2014 № 22.

Позивачем на підтвердження факт виконання за вказаними договорами субпідрядних робіт надано суду копії договорів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт, а на підтвердження оплати - банківських виписок.

З матеріалів справи та пояснень представника позивача вбачається, що позивач, у період, який перевірявся податковим органом, мав правовідносини з ТОВ Кепітал Хаус за договорами підряду від 22.10.2015 № 1316, від 30.10.2013 № 1343, ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" за договорами від 30.01.2014 № 140101, від 04.02.2014 № 140202,

На підтвердження факт виконання за вказаними договорами субпідрядних робіт позивачем надано суду копії договорів з укладеними до них додатковими угода, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт, а на підтвердження оплати - банківських виписок.

В періоду щодо якого проводила перевірка позивач мав фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ Нафтобудсервіс за договорами субпідряду в капітальному будівництві від 26.09.2014 № 26/09/14, від 01.07.2014 № 01/07/14-ГП, від 16.01.2015 № 16/01/15, від 02.10.2014 № 02/10/14, від 11.02.2015 № 11/02/15,

Позивачем на підтвердження факту виконання за вказаними договорами субпідрядних робіт надано суду копії договорів з додатками (кошторис), додаткових угод з додатками (календарний графів виконання робіт), актів приймання - передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати*, а на підтвердження оплати - банківських виписок.

Також позивачем на підтвердження реальності фінансово - господарських правовідносин з контрагентами ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" та використання наданих ними послуг у власній господарській діяльності та з метою отримання прибутку надано суду копії: декларації про готовність об'єкта до експлуатації Реконструкція комплексу споруд, які належать на праві власності ВАТ Фармак , по вул. Гагаріна, 1/74 в м. Шостка, Сумської області під виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів - Склад готової продукції, сировини та матеріалів, акту Робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінченого аварійним капітальним ремонтом гуртожитку № 3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за адресою : вул. Шутова, 14 від 23.07.2015, акту Робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінченого аварійним капітальним ремонтом вікон гуртожитку № 3 (заміна на металопластикові) Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за адресою: вул. Шутова, 14 від 27.07.2015, декларації про готовність об'єкта до експлуатації Реконструкція комплексу споруд, які належать на праві власності ВАТ Фармак . по вул. Гагаріна, 1/74 в м. Шостка, сумської області під виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів - Склад запасних частин та обладнання, декларації про готовність об'єкта до експлуатації Реконструкція комплексу споруд, які належать на праві власності ВАТ Фармак , по вул. Гагаріна, 1/74 в м. Шостка, Сумська області під виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів - Фільтра поглинач, декларації про готовність об'єкта до експлуатації Реконструкція комплексу споруд, які належать на праві власності ВАТ Фармак , по вул. Гагаріна, 1/74 в м. Шостка, Сумської області під виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів - Насосна станція, декларації про готовність об'єкта до експлуатації Реконструкція комплексу споруд, які належать на праві власності ВАТ Фармак , по вул. Гагаріна, 1/74 в м. Шостка, Сумської області під виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів - Очисні споруди виробничих стічних вод, декларації про готовність об'єкта до експлуатації Реконструкція комплексу споруд, які належать на праві власності ВАТ Фармак , по вул. Гагаріна, 1/74 в м. Шостка, Сумської області під виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів - Корпус по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів, декларації про готовність об'єкта до експлуатації Реконструкція комплексу споруд, які належать на праві власності ВАТ Фармак , по вул. Гагаріна, 1/74 в м. Шостка, Сумської області під виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів - Резервуар пінного пожежегасіння, декларації про готовність об'єкта до експлуатації Реконструкція комплексу споруд, які належать на праві власності ВАТ Фармак , по вул. Гагаріна, 1/74 в м. Шостка, Сумської області під виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів - Резервуар протипожежного запасу води V=250 м. куб. (2 шт.), декларації про готовність об'єкта до експлуатації Реконструкція комплексу споруд, які належать на праві власності ВАТ Фармак , по вул. Гагаріна, 1/74 в м. Шостка, Сумської області під виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів - Резервуар господарсько - питного запасу води V=150 м. куб. (2 шт.), декларації про готовність об'єкта до експлуатації Багатоквартирний житловий будинок по вул. Київській у м. Вишгород Київської області, 1-ша черга (Обслуговуючий кооператив Горизонт сервіс ), декларації про готовність об'єкта до експлуатації Багатоквартирний житловий будинок по вул. Київській у м. Вишгород Київської області, 2-га черга (Обслуговуючий кооператив Горизонт сервіс ) та фотографій.

Відповідачем доказів, які б спростовували пояснення позивача та наданні ним докази суду не надано. Відтак, відповідачем не спростовано доводів позивача та доказів, наявних у матеріалах справи, які доводять реальність господарських операцій між позивачем та контрагентами ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" .

Щодо тверджень відповідача на матеріали кримінального провадження, а саме, протокол допиту директора приватного акціонерного товариства Київська будівельна компанія Київбудком ОСОБА_10, протокол допиту свідка ОСОБА_11, протокол допиту директора товариства з обмеженою відповідальністю Нафтобудсервіс ОСОБА_12, протокол допиту директора ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" ОСОБА_13, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Згідно до ч. 1 ст. 69 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

В ст. 70 КАС України встановлено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Докази, одержані з порушенням закону, судом при вирішенні справи не беруться до уваги. Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

Частиною 4 статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що вирок суду у кримінальному провадженні або постанова суду у справі про адміністративний проступок, які набрали законної сили, є обов'язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою.

Таким чином, обов'язковість преюдиційних обставин, передбачена частиною четвертою статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до зазначеної норми поширюється лише на обставини, встановлені безпосередньо вироком у кримінальній справі або постановою про адміністративний проступок, відповідно обставини, встановлені в інших процесуальних актах у кримінальних справах чи справах про адміністративні проступки (у постанові про закриття кримінальної справи), не можуть розглядатися як обов'язкові відповідно до частини четвертої статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України.

Згідно ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Отже, при розгляді судового спору суд не може брати до уваги посилання відповідача на протоколи допиту та свідчення вищезазначених осіб в зв'яжу з тим, що докази на які посилається Відповідач є неналежними та недопустимими та такими, що отримані суб'єктом владних повноважень з порушенням закону, адже на адресу суду відповідачем не надано підтвердження того, що слідчий або прокурор надав дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування.

Колегія суддів зазначає, що посилання апелянта на протокол допиту від 27.01.2016 року директора ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" гр. ОСОБА_13 не можуть братися судом до уваги в зв'язку з тим, що правочини та перинні бухгалтерські документи (Договір підряду №06/15/03 від 06 березня 2015 року, Додаток №1 до Договору підряду №06/15/03 від 06 березня 2015 року Договірна ціна№1, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015 року, Акт №1/1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року; Договір підряду №24/15/03 від 14 березня 2015 року, Додаток №1 до Договору підряду №24/15/03 від 24 березня 2015 року Договірна ціна №1, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015 року, Акт №1/2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року; Договір підряду №27/15/03 від 27 березня 2015 року, Додаток №1 до Договору підряду №27/15/03 від 27 березня 2015 року Договірна ціна№1, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015 року, Акт №1/3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року; Договір підряду №02/15/04 від 02 квітня 2015 року, Додаток №1_1 до Договору підряду №02/15/04 від 02.04.2015 Договірна ціна №1, Додаток №1_2 до Договору підряду №02/15/04 від 02.04.2015 Договірна ціна №2, Додаток №1_3 до Договору підряду №02/15/04 від 02.04.2015 Договірна ціна №3, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015 року, Акт №1/4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року, Акт №2/4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року, Акт №3/4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року) підписано (укладено) керівниками підприємств, а саме зі сторони приватного акціонерного товариства КБК Київбудком - ОСОБА_10 та директором товариства з обмеженою відповідальністю ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ ОСОБА_14.

Колегія суддів зазначає, що господарські правовідносини між ПАТ КБК Київбудком та ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" мали місце в період з березня 2015 року по квітень 2015 року.

Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який було надано на адресу Окружного адміністративного суду міста Києва - ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" зареєстровано у 2014 році, а не влітку 2015 року, як випливає із свідчень ОСОБА_13

Крім того керівником та засновником ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" ОСОБА_13 значиться лише з 21 липня 2015 року, що в свою чергу свідчить про те, що ОСОБА_13 в період взаємовідносин між ПрАТ КБК Київбудком та ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" жодного відношення не мав до господарських операцій, які мали місце у березні та квітні 2015 року.

На підставі вище зазначеного, колегія суддів приходить до висновку, що у платника податку відсутні господарські відносини з ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" з травня 2015року, посилання суб'єкта владних повноважень на свідчення свідка - ОСОБА_13 та протокол допиту не може братися до уваги, адже жодного правочину між ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" за участі ОСОБА_13 та ПрАТ КБК Київбудком не було укладено.

Відповідачем доказів на підтвердження факту винесення судом вироку в кримінальному провадженні № 3201410000000168 та в рамках яких було допитано ОСОБА_12 та ОСОБА_13 суду надано не було, як і не було зазначено про наявність відповідного факту.

Аналогічна позиція викладена в ухвалі Вищого адміністративного суду України К/800/25519/13 від 18.11.2014.

Крім того, суд звертає увагу на те, що договори від 06.03.2015 № 06/15/03, від 24.03.2015 №24/15/03, від 27.03.2015 № 27/15/03, від 02.04.2015 № 02/15/04, від 04.06.2014 № 24 від імені ТОВ ДСМ Інжиніринг були укладені з позивачем та відповідні первинні фінансово - господарські підписані, не ОСОБА_13, на протокол допиту якого посилається відповідач, а ОСОБА_14

Щодо посилання апелянта на те, що у ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" , ТОВ "ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ" , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" , ТОВ Нафтобудсервіс відсутні основні засоби та трудові ресурси в зв'язку з тим, що зазначеними суб'єктами господарської діяльності не подані відповідні звіти не витримують жодної критики та суперечить ст. 61 Конституції України, колегія суддів зазначає наступне.

Неподання підприємствами декларації про прибуток підприємств та фінансову звітність, а також податкового розрахунку 1 ДФ щодо наявності працівників - свідчить про порушення зазначеними підприємствами податкової дисципліни у сфері подання звітності, а не відсутності на підприємстві основних фондів та відсутності працівників, які можуть виконувати ту чи іншу роботу.

Крім того, жодна норма чинного законодавства України не зобов'язує ПАТ КБК Київбудком встановлювати та перевіряти виконання та дотримання контрагентами норм Податкового кодексу України та здійснювати перевірку наявності у контрагента основних фондів, офісу та інших матеріальних цінностей.

Аналогічна правова позиція з даного питання міститься в рішеннях Вищого адміністративного суду України № К/800/56444/14 від 27 січня 2016 року та № К/800/30470/14 від 13.04.2016 року.

Однак, як свідчить Акт перевірки суб'єкт владних повноважень не вживав жодних заходів щодо встановлення та з'ясування обставин господарської діяльності контрагентів платника податків.

Крім того, ПрАТ Київська будівельна компанія Київбудком немає жодне відношення до управління діяльністю підприємств та не виступає засновником ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" , ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латум Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" .

Згідно ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Також, твердження суб'єкта владних повноважень щодо нереальності господарських операцій є хибним та не відповідають обставинам справи, що підтверджується таким.

Відповідно до ст. 234 Цивільного кодексу України, фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

Згідно ч. 2 ст. 234 Цивільного кодексу України, фіктивний правочин визнається судом недійсним.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 Цивільного кодексу України, правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законом.

Відповідно до п.1 ст. 204 Цивільного кодексу України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлено законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

В п. 1 ст. 203 Цивільного кодексу України встановлено, що зміст правочину не може суперечити ЦК України, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

В п.3 ст. 203 Цивільного кодексу України зазначено, що волевиявлення учасників правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

В п. 5 ст. 203 Цивільного кодексу України передбачено, що правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Згідно п. 2 ст. 228 Цивільного кодексу України, правочин який порушує публічний порядок, є нікчемним.

Відповідно до ч. 4 Постанови Пленуму Верховного суду України від 6 листопада 2009 року N 9 Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними , нікчемний правочин є недійсним через невідповідність його вимогам закону та не потребує визнання його таким судом.

Згідно абз. 2 ч. 5 зазначеної Постанови ВСУ правочин може бути визнаний недійсним лише за рішенням суду. Вимога про встановлення нікчемності правочину підлягає розгляду в разі наявності відповідного спору. Такий позов може пред'являтися окремо, без застосування наслідків недійсності нікчемного правочину. У цьому разі в резолютивній частині судового рішення суд вказує про нікчемність правочину або відмову в цьому.

На підставі вище зазначеного, колегія суддів приходить до висновку, що суб'єктом владних повноважень не наведено жодного рішення з якого випливало б визнання фіктивними (нереальними) господарських операцій між ПрАТ Київська будівельна компанія Київбудком та контрагентами.

Відповідно з даної правової підстави податкові повідомлення-рішення підлягають скасуванню.

Отже, твердження суб'єкта владних повноважень про те, що контрагенти платника податків не мають в своєму штаті достатньої кількості працівників, відсутні технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутні основні фонди не заслуговують на увагу, адже кожна сторона господарських взаємовідносин виконала взяті на себе господарські зобов'язання, доказом чого є відповідні первинні бухгалтерські документи, які свідчать про виконання зобов'язання та факт наданих послуг по будівництву, доказом чого є наявність проведених відповідних будівельних робіт.

Таким чином, аналізуючи господарські операції між приватним акціонерним товариством Київська будівельна компанія Київбудком та товариством з обмеженою відповідальністю ТОП КОНСАЛТ ГРУП , Товариством з обмеженою відповідальністю Нафтобудсервіс , товариством з обмеженою відповідальністю ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ , Товариством з обмеженою відповідальністю Латус Трейд , Товариством з обмеженою відповідальністю Кепітал Хаус , товариством з обмеженою відповідальністю МІЛЛЕНІУМ БІЛД , які в свою чергу полягають у тому, що контрагентами платника податку надано послуги щодо проведення відповідних будівельних робіт та враховуючи, що за будівельні роботи з контрагентами, платником податку проведено розрахунки, правочини є реальними та такими, що спрямовані на настання зміни матеріального становища сторін договору.

Щодо посилання відповідача відсутність фінансово - господарські взаємовідносин між позивачем та контрагентами ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" на відсутність фінансово - господарських відносин між вказаними підприємствами та їх контрагентами, відсутність можливості перевірки контрагентів вказаних товариств чи їх фіктивність, колегія суддів зазначає наступне.

Норми податкового законодавства не ставлять у залежність правову оцінку податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами - постачальниками товарів (робіт, послуг), якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), призначених для використання у його господарській діяльності, та фактично придбав товари (послуги) у цих постачальників. Одне лише порушення постачальником товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування валових витрат чи податкового кредиту, якщо в судовому процесі не встановлено факту обізнаності чи-то сприяння покупцем постачальнику в ухиленні від оподаткування (факту участі у незаконній податковій мінімізації). За відсутності встановлення такого факту платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків у вигляді позбавлення права на податковий кредит та/або на валові витрати за неправомірну діяльність його контрагентів.

Таким чином, господарські відносини між учасниками попередніх ланцюгів постачань товарів та послуг не мають безпосереднього впливу на факт реальності господарської операції, вчиненої між останнім у ланцюгу постачань платником податків та його безпосереднім контрагентом.

Аналогічна позиція викладена в ухвалах Вищого адміністративного суду України від 18.01.2017 № К/9991/79487/12, від 16.02.2016 № К/800/1418/15, 18.01.2017 № К/9991/60898/12, від 19.04.2017 №К/9991/55916/11.

Щодо посилання відповідача на факт ненадання позивачем до перевірки документів на підтвердження фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" , колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до акту про ненадання документів до перевірки від 30.05.2016 № 365/26-15-14-07-02-11 позивачем на запит від 17.05.2016 №1 було надано:

- листом від 23.05.2016 за №16/05-0128-с копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.05.2014 у справі №757/13527/14-к, відповідно до якого надається дозвіл на проведення обшуку та вилучення документів в приміщенні ПрАТ Київська будівельна компанія Київбудком по взаємовідносин з ряд підприємств в т.ч. ТОВ Кепітал Хаус (код 38451478), копія зауваження до протоколу обшуку від 25.06.2014, водночас оскільки позивачем не надано самого протоколу обшук, тому не можливо встановити чи дійсно був обшук, хто саме здійснював обшук, коли саме, які саме документи були вилучені та інші дані;

- листом від 23.05.2016 №16/05-0126-с копія ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 10.07.2014 у справі №761/20231/14-к, відповідно до якої надається дозвіл на проведення обшуку та вилучення документів в приміщенні ПрАТ Київська будівельна компанія Київбудком по взаємовідносин з ряд підприємств в т.ч. ТОВ Кепітал Хаус (код 38451478) та ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" (код 38913342), копія протоколу обшуку від 23.07.2014, в якій зазначено, що речі та документи які зазначені в ухвалі суду у ПрАТ Київська будівельна компанія Київбудком відсутні, в переліку вилучених документів відсутні первинні документи по ТОВ Кепітал Хаус (код 38451478) та ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" (код 38913342), окрім копій свідоцтв платника ПДВ, копія зауваження до протоколу обшуку від 23.07.2014, копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.05.2014 у справі №757/13527/14-к, відповідно до якого надається дозвіл на проведення обшуку та вилучення документів в приміщенні ПрАТ Київська будівельна компанія Київбудком по взаємовідносин з рядом підприємств в т.ч. ТОВ Кепітал Хаус (код 38451478), копія зауваження до протоколу обшуку від 25.06.2014, однак не надано самого протоколу обшук, тому не можливо встановити чи дійсно був обшук, хто саме здійснював обшук, коли саме, які саме документи були вилучені та інші дані, копія ухвали Печорського районного суду м. Києва від 20.05.2014 у справі №757/12591 /14-к, відповідно до якої надається дозвіл на проведення обшуку та вилучення документів в приміщенні ПрАТ Київська будівельна компанія Київбудком по взаємовідносинах з ряд підприємств, які не пов'язані з підприємствами по яким здійснюється перевірка, а саме: ТОВ Кайлос-Тар , ТО В БК БМР-Сервіс та ТО В ІПБК Новітні технології , копія протоколу обшуку від 12.06.2014, відповідно до якого вбачається що первинні документи по ТОВ Гоп Консалт Груп (код 39231807), ТО В Нафтобудеервіс (код 34419540), "ГОВ ДСМ інжиніринг (код 39449695), ТОВ Латус Трейд (код 39150972), ТОВ Кепітал Хаус (код 38451478). ТОВ Мідленіум Білд (код 38913342) не вилучалися, копія протоколу обшуку від 29.03.2016, відповідно до якого вбачається що первинні документи по ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" (код 39231807), ТОВ Нафтобудеервіс (код 34419540), ТОВ ДСМ Інжиніринг (код 39449695), ТОВ Латус Трейд (код 39150972). ТОВ Кепітал хаус (код 38451478), ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" (код 38913342) не вилучалися.

Таким чином, з протоколу від 30.05.2016 № 365/26-15-14-07-02-11 вбачається, що позивачем у відповідь на запит податкового органу було повідомлено відповідача про факт вилучення первинних документів правоохоронним органами.

Згідно з пунктом 85.9 статті 85 Податкового кодексу України у разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов'язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів або забезпечити доступ до перевірки таких документів. Такі копії, засвідчені печаткою та підписами посадових (службових) осіб правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення оригіналів документів, або яким було забезпечено доступ до перевірки вилучених документів, повинні бути надані протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового запиту контролюючого органу. У разі якщо документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, було вилучено правоохоронними та іншими органами, терміни проведення такої перевірки, у тому числі розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копій документів або забезпечення доступу до них.

Відповідачем доказів на підтвердження факту звернення до правоохоронних чи інших органів якими було здійснено вилучення первинних фінансово - господарських документів у позивача з метою з'ясування питання щодо того, які саме документи було вилучено та отримання належним чином засвідчених копій відповідних документів суду надано не було.

Пунктом 44.6 статті 44 Податкового кодексу України встановлено, що у разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 цієї статті платник податків не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності. Якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої перевірки надає документи, що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, не надані під час перевірки (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті), такі документи повинні бути враховані контролюючим органом під час розгляду ним питання про прийняття рішення.

Відповідно до пункту 44.7 статті 44 Податкового кодексу України протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта перевірки платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності. У разі якщо надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу після завершення перевірки або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту, контролюючий орган має право не приймати рішення за результатами проведеної перевірки та призначити позапланову документальну перевірку такого платника податків.

Окрім вище зазначеного, колегія суддів звертає увагу на те, що позивачем разом з запереченнями на акт перевірки від 30.05.2016 № 90/26-15-14-07-02/24934463 було надано відповідачу копії первинних документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" , водночас як вбачається з листа від 15.06.2016 № /26-15-14-07-02-10 Щодо розгляду заперечень вказані документи не були взяті до уваги з огляду на те, що позивачем не було надано оригіналів відповідних документів, водночас наданим йому правом щодо призначення позапланової документальної перевірки відповідач також не скористався.

На підставі вище зазначеного, колегія суддів приходить до висновку, що відповідачем не було вжито всіх передбачених Податковим кодексом заходів щодо отримання документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин між позивачем та контрагентами ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" та не враховано причини неможливості надання відповідних документів позивачем, які було повідомлено податковому органу листами від 23.05.2016 № 16/05-0128-с, від 23.05.2016 № 16/05-0126-с, а сформовано висновок щодо відсутності відповідних документів виключно у зв'язку з ненаданням позивачем відповідних документів.

З огляду на викладене, а також враховуючи той факт, що інших доказів та обґрунтувань, крім зазначених, на підтвердження відсутності у позивача прав на формування податкового кредиту та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування за фінансово - господарськими відносинами з ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" не надано та не зазначено про причини неможливості їх надання, суд дійшов висновку про те, що господарські операції між позивачем та контрагентами ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" мали реальний товарний характер.

Реальність та товарність господарських операцій між позивачем та контрагентами ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" в ході судового розгляду справи судом було встановлено, у зв'язку з чим суд дійшов висновку, що у позивача було право на формування податкового кредиту та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування по операціях з контрагентами ТОВ Нафтобудсервіс , ТОВ ДСМ Інжиніринг , ТОВ Латус Трейд , ТОВ Кепітал Хаус , ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЛД" .

Окрім зазначеного вище , колегія суддів звертає увагу на те, що відповідно до частини другої статті 8 Кодексу адміністративного судочинства України, суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини.

Згідно з статтею 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

У рішенні Європейського Суду з прав людини від 22.01.2009 у справі Булвес АД проти Болгарії (заява №3991/03) зазначено, що у разі якщо національні органи за відсутності будь-яких вказівок на безпосередню участь фізичної або юридичної особи у зловживанні, пов'язаним зі сплатою ПДВ, який нараховується у ланцюгу поставок, або вказівок на обізнаність про таке порушення, все ж таки застосовують негативні наслідки для отримувача оподатковуваної ПДВ поставки, який повністю виконав свої зобов'язання, за дії або бездіяльність постачальника, який перебував поза межами контролю отримувача і у відношенні якого у нього не було засобів перевірки та забезпечення його виконання, то такі владні органи порушують справедливий баланс, який має підтримуватися між вимогами суспільних інтересів та вимогами захисту права власності.

Документів на підтвердження фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП"п позивачем суду надано не було, як і не було зазначено про причини неможливості їх надання.

Оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, колегія суддів приходить до висновку, що судом першої інстанції в повній мірі досліджено обставини справи на підставі яких суд першої інстанції прийшов до правильного висновку про необґрунтованість висновків акту від 30.05.2016 № 90/26-15-14-07-02/24934463 в частині щодо фінансово - господарських взаємовідносин між позивачем та ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП"п .

Щодо встановлення судом першої інстанції невідповідності частини рішення суб'єкта владних повноважень вимогам чинного законодавства є визнання такого рішення частково протиправним, при умові, що цю частину може бути ідентифіковано (виокремлено, названо) та що без неї оспорюване рішення в іншій частині (частинах) не втрачає свою цілісність, значення. Зокрема, частково протиправним можна визнати рішення в частині нарахування певної суми окремого виду податку чи збору, накладення штрафних (фінансових) санкцій в якійсь сумі.

Відповідачем в акті перевірки від 30.05.2016 № 90/26-15-14-07-02/24934463 не визначено встановлені за результатами перевірки суми заниження податкових зобов'язань окремо за фінансово - господарськими взаємовідносинами між позивачем та ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП"п та не надано до суду розрахунку, який би надав можливість виокремити грошові зобов'язань щодо яких прийнято оскаржувані рішення в частині взаємовідносин між позивачем та ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП"п з огляду на що суд першої інстанції дійшов до правильного висновку щодо відсутності можливості встановити в якій саме частині має бути залишено без змін податкові повідомлення - рішення від 16.06.2016 №1142615147, №1152615147, №1162615147, з огляду на що суд першої інстанції дійшов лдо правильного висновку про необхідність визнання протиправним та скасування вказаних податкових повідомлень-рішень у повному обсязі.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ч. 3 ст. 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач по справі, як суб'єкт владних повноважень, не виконав покладений на нього обов'язок щодо доказування правомірності вчинених ним дій та прийняття оскаржуваного рішення.

Натомість, позивачем надано достатньо доказів в підтвердження обставин, якими обґрунтовує позовні вимоги.

Зі змісту ст. 159 КАС України, судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, обґрунтованим - ухвалене судом на підставі повного та всебічного з'ясування обставин в адміністративній справі, підтверджених доказами, дослідженими в судовому засіданні.

З урахуванням вище викладеного, колегія суддів дійшла висновку, що судом першої інстанції правильно встановлені обставини справи, судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права і підстав для його скасування не вбачається.

Керуючись ст.ст. 2, 12, 160, 167, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 211, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві - залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 червня 2017 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, проте на неї може бути подана касаційна скарга до Вищого адміністративного суду України в порядку та строки, передбачені ст. 212 КАС України.

(Повний текст виготовлено - 21 листопада 2017 року).

Головуючий суддя:

Судді:

Головуючий суддя Костюк Л.О.

Судді: Твердохліб В.А.

Бужак Н.П.

Дата ухвалення рішення 16.11.2017
Оприлюднено 22.11.2017

Судовий реєстр по справі 826/14790/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.01.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 29.12.2017 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 06.12.2017 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 16.11.2017 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.09.2017 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.09.2017 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.07.2017 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 27.06.2017 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 26.09.2016 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/14790/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону