ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 815/3667/17

У Х В А Л А

17 січня 2018 року Одеський окружний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді - Стеценко О.О.,

судді - Левчук О.А.,

судді - Свиди Л.І.,

за участю секретаря - Сидорівського С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Одеського окружного адміністративного суду матеріали справи за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС в Одеській області, Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_2 про визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Одеського окружного адміністративного суду перебуває справа за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС в Одеській області, Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_2 про визнання протиправним та скасування наказу Державної фіскальної служби України №133-дс від 23.06.2017 року Про притягнення до дисциплінарної відповідальності , яким звільнено ОСОБА_1 із займаної посади; визнання протиправним та скасування наказу ГУ ДФС в Одеській області №836-0 від 26.06.2017 року Про оголошення наказу ДФС України від 23.06.2017 року №133-дс , яким звільнено ОСОБА_1 із займаної посади; поновлення ОСОБА_1 на посаді начальника Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області; стягнення з Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області на користь ОСОБА_1 грошового забезпечення за час вимушеного прогулу за період з 23.06.2017 року по день фактичного поновлення на посаді.

Ухвалою суду від 12.12.2017 року провадження по справі № 815/3667/17 було зупинено до 17.01.2018 року.

15.12.2017 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" №2147-VIII від 03.10.2017 року, яким Кодекс адміністративного судочинства України (далі - КАС України) викладено в новій редакції.

У відповідності до п.10 Розділу VII Перехідних Положень КАС України, справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Таким чином, подальший розгляд цієї справи відбувається за правилами, що передбачені новою редакцією КАС України.

Відповідно до частини першої статті 12 КАС України, адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 257 КАС України, при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Крім того, відповідно до частини другої статті 33 КАС України, будь-яку справу, що відноситься до юрисдикції суду першої інстанції, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів, крім справ, які розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження. Відповідно до положень статті 35 КАС України, справа, розгляд якої розпочато одним суддею чи колегією суддів, повинна бути розглянута цим самим суддею чи колегією суддів, за винятком випадків, які унеможливлюють участь судді у розгляді справи. Враховуючи, що розгляд справи було розпочато колегією у складі трьох суддів, з урахуванням вищезазначених критеріїв, суд дійшов висновку про розгляд справи за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС в Одеській області, Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_2 про визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу в порядку загального позовного провадження.

Разом з цим, суд зазначає, що всі подані сторонами до 15.12.2017 року письмові докази будуть враховані судом при винесенні рішення по справі.

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 33, 35, 257-263, п.10 Розділу VII Перехідних Положень КАС України, суд,-

У Х В А Л И В:

Розгляд справи за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС в Одеській області, Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_2 про визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу проводити в порядку загального позовного провадження.

Встановити відповідачам п'ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідачі мають право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст.162 КАС України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 162 КАС України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачами відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 6 ст. 162 КАС України).

Відповідно до ч. 4 ст. 159 КАС України, неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Встановити третій особі п'ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання пояснень щодо позову. У зазначений строк третя особа має право надіслати суду пояснення на позовну заяву, які повинні відповідати вимогам встановленим частинами 2-4 ст. 162 КАС України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви про виклик свідків, що підтверджують пояснення. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 162 КАС України, одночасно з надісланням (наданням) пояснень до суду, копія пояснень та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити позивачу п'ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи .

Встановити третій особі п'ятиденний строк з дня отримання відзиву для надання пояснень щодо відзиву, копія яких одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи .

Встановити відповідачам п'ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Відповідно до ч.9 ст. 120 КАС України строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали здано на пошту чи передано іншими відповідними засобами зв'язку.

Згідно зі ст.44 КАС України учасники справи зобов'язані, зокрема, сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

З урахуванням викладеного, у разі своєчасного виконання сторонами своїх прав та обов'язків щодо подання та направлення до суду у встановлених КАС України випадках заяв по суті справи (відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву) з доказами по справі не шляхом здачі вказаних заяв до канцелярії суду, а шляхом відправки його до суду у встановлений строк засобами поштового зв'язку, необхідно про надіслання відповідних заяв засобами поштового зв'язку повідомити суд на його електрону адресу, телефон, факс.

Згідно з п.1 розділу ІІ Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених Наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 року №958, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за №173/24950, нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв'язку (без урахування вихідних днів об'єктів поштового зв'язку): місцевої - Д+2; у межах області та між обласними центрами України - Д+3, пріоритетної - Д+1, де Д - день подання поштового відправлення до пересилання в об'єкті поштового зв'язку або опускання простого листа чи поштової картки до поштової скриньки до початку останнього виймання; 2, 3 - кількість днів, протягом яких пересилається поштове відправлення.

У разі неотримання судом відповідних заяв та доказів з урахуванням встановлених нормативів та відсутності повідомлень іншими засобами зв'язку, суд буде вирішувати питання про подальший розгляд справи у встановлені судом в ухвалі суду строки.

Призначити підготовче засідання на 13 лютого 2018 року о 14:00 год. у приміщенні Одеського окружного адміністративного суду за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 14, зал судових засідань № 26 (другий поверх).

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://adm.od.court.gov.ua/sud1570/gromadyanam/csz/.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та може бути оскаржена лише з підстав порушення правил підсудності (п. 5 ч. 1 ст. 294 КАС України) в порядку та строки, встановлені ст.ст. 293-295 КАС України. В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Стеценко О.О.

Суддя Левчук О.А.

Суддя Свида Л.І.

Дата ухвалення рішення 17.01.2018
Оприлюднено 17.01.2018

Судовий реєстр по справі 815/3667/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.01.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 20.01.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.01.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.01.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.07.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.05.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.05.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 01.04.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 28.03.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.01.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.12.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.12.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.11.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.11.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.10.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.09.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.07.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.07.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 815/3667/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону